Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Artikkel

2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Det har vært en liten økning i salget av antibakterielle midler for fisk i perioden 2001-2005. Dette gjelder også i 2006. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2005 viser at denne økningen skyldes økt salg til nyere oppdrettsarter og spesielt torsk.

Det har vært en liten økning i salget av antibakterielle midler for fisk i perioden 2001-2005. Dette gjelder også i 2006. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2005 viser at denne økningen skyldes økt salg til nyere oppdrettsarter og spesielt torsk.


fisk.jpg
Økningen i forbruket til torsk var imidlertid positivt korrelert til økningen i biomasse torsk produsert. Reseptdata fra Mattilsynet for 2006 foreligger ennå ikke, men oversikt over siste års forbruk fordelt på ulike fiskearter vil bli offentliggjort i løpet av 2007.

I tabellene under finnes en oversikt over salg av antibakterielle midler, lakselusmidler, midler mot innvollsorm, soppmidler og bedøvelsesmidler i kilogram aktiv substans til norsk fiskeoppdrett i perioden 2001-2006. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister til apotek og fra fôrfirmaer til oppdrettere.

Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

Flumekin

7

5

60

4

28

7

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1428

Lakselusmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

Emamektin

12

20

23

32

39

60

Totalt

128

105

98

104

100

132

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

Totalt

121

160

234

435

200

172

Soppmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bronopol

392

396

422

314

377

492

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

0,91)

Totalt

399

404

427

315

378

493

1Har ikke gått til produksjon av matfisk

Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

Metakain

440

827

699

737

960

1216

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

6,5

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
3Isoeugenol er bare benyttet i forskning

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.