Hopp til innhold

Artikkel

ATC/DDD klassifikasjonssystemet

Publisert Oppdatert

Dette er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler (Anatomical Therapeutic Chemical), som er anbefalt av WHO. Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til substansnivå. For mange av substansene er det også angitt en definert døgndose (DDD) som er en teknisk måleenhet.

Dette er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler (Anatomical Therapeutic Chemical), som er anbefalt av WHO. Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til substansnivå. For mange av substansene er det også angitt en definert døgndose (DDD) som er en teknisk måleenhet.


ATC DDD logo.
ATC DDD logo.

ATC/DDD systemet brukes som basis for beregninger av legemiddelforbruk. Internasjonal bruk av systemet gjør det enklere å sammenligne legemiddelforbruk mellom landene.

WHO senteret (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) er forankret i avdeling for legemiddelstatistikk i Folkehelseinstituttet. WHO senteret er tilknyttet WHOs hovedkontor i Genéve, og har som oppgave å utvikle og vedlikeholde ATC klassifikasjonssystemet med DDD. Arbeidet skjer i samarbeid med senterets internasjonale ekspertgruppe, som er oppnevnt av WHOs hovedkvarter.

Et tilsvarende klassifikasjonssystem for veterinære legemidler, ATCvet, håndteres også av senteret.

Om artikkelen / endringshistorikk