Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Teknisk informasjon for SYSVAK

Publisert Oppdatert


Primært for leverandører av EPJ-løsninger og eventuelle andre personer som arbeider med tekniske sider rundt kommunikasjon med SYSVAK. Hensikten er å informere om nødvendige tekniske detaljer for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal samhandle elektronisk med SYSVAK.


Hopp til innhold

  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Implementasjon av SYSVAK-meldinger

Meldingsbeskrivelse 

XML Schema Definition (XSD)

Valideringskoder

Eksempelmeldinger:

Request - Innkommende meldinger til SYSVAK

Response - Utgående meldinger fra SYSVAK

Test- og godkjenningsprosessen

Integrasjon med SYSVAK

SYSVAK har tre forskjellige miljøer: Produksjonsmiljø, Stagingmiljø og Testmiljø. All testing skal foregå mot testmiljø eller stagingmiljø.

Produksjonsmiljø

Produksjonsmiljøet til SYSVAK kan nåes på fhi-mottak@edi.nhn.no over Norsk Helsenett

Stagingmiljø

Stagingmiljøet til SYSVAK kan nåes på staging-fhi-mottak@edi.nhn.no over Norsk Helsenett.

Testmiljø

Testmiljøet til SYSVAK kan nåes på test-fhi-mottak@edi.nhn.no over Norsk Helsenett eller på test-fhi-mottak@fhi.no over internett. Testmiljøet bruker testpersoner fra SYSVAK sin testfamilie (se nedenfor).

Krav til sikkerhet

  1. Stagingmiljøet bruker reelle personer fra folkeregisteret.
  2. Integrasjon mot staging- og produksjonsmiljøet er reservert kommunikasjonspartnere som har lovlig rett og behov for tilgang.
  3. Integrasjon mot staging- og produksjonsmiljøet krever at kommunikasjonspartnere oppfyller krav til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Oversikt

testStagingProd_v4.
testStagingProd_v4.

 Klikk på bildet for å få større versjon.

Testfamilie

SYSVAK har en fiktiv testfamilie som brukes i SYSVAK sitt testmiljø.
Les om bruk av testfamilien.

Kontakt sysvak@fhi.no for å få tilgang til testfamilien.

Krav til etablering av nye ebXML-baserte kommunikasjonsforbindelser

For å effektivisere etableringsprosessen samt å legge til rette for automatisert vedlikehold av ebXML-baserte kommunikasjonsforbindelser over tid krever Folkehelseinstituttet at helseenhetene publiserer kommunikasjonskritiske data på Norsk Helsenetts Adresseregister.

For informasjon og veiledning om hvordan kommunikasjonskritisk data skal legges inn i Adresseregisteret skal helseenheter kontakte Norsk Helsenett.

De kommunikasjonskritiske attributtene i denne sammenheng er 

  • HER-ID
  • EDI-adresse for standardiserte elektroniske meldinger
  • Virksomhetssertifikatene som skal brukes for kryptering og signering

 

Folkehelseinstituttets meldingsmottak

Folkehelseinstituttets har ulike meldingsmottak på Norsk Helsenett, avhengig av fagsystem. Opplysninger om Folkehelseinstituttets meldingsmottak er tilgjengelige på Norsk Helsenetts Adresseregister. Søk i https://register.nhn.no/ etter ’FHI’. (OBS: søket krever tilgang til tjenesten i helsenettet).

Mottaket for SYSVAK: fhi-mottak@edi.nhn.no

 

SYSVAK kodeverk

Eksport av SYSVAK data

Detaljert beskrivelse av eksportformatet  Dok 33 - SYSVAK Eksportformat.

Eksempler

Kontakt for ytterligere informasjon

E-post: sysvak@fhi.no