Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Teknisk informasjon for SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Teknisk informasjon for SYSVAK

Artikkel

Teknisk informasjon for SYSVAK

Primært for leverandører av EPJ-løsninger og eventuelle andre personer som arbeider med tekniske sider rundt kommunikasjon med SYSVAK. Hensikten er å informere om nødvendige tekniske detaljer for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal samhandle elektronisk med SYSVAK.

Primært for leverandører av EPJ-løsninger og eventuelle andre personer som arbeider med tekniske sider rundt kommunikasjon med SYSVAK. Hensikten er å informere om nødvendige tekniske detaljer for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal samhandle elektronisk med SYSVAK.


Innhold på denne siden

Implementasjon av SYSVAK-meldinger

Meldingsbeskrivelse 

Test- og godkjenningsprosessen

Før en godkjenningsprosess kan startes, må eksempelmeldingen dere skal benytte, validere korrekt med bruk av https://samsvar.nhn.no/validering/xml

Andre spørsmål relatert til dok75 og gjennomføring av akseptansetesten rettes til SYSVAK@fhi.no 

Integrasjon med SYSVAK

SYSVAK har tre forskjellige miljøer: Produksjonsmiljø, stagingmiljø og testmiljø. All testing skal foregå mot testmiljø. Ved spesielle behov kan virksomheter kontakte FHI for å kunne utføre integrasjon mot SYSVAKs stagingmiljø.

For å kunne bedre kontrollere lastbalansering av meldingstrafikk har FHI opprettet to SYSVAK mottak i produksjonsmiljø, HER-ID 138619 og HER-ID 159357. Detaljer om bruk følger under.

For å kunne lage best mulige rapporter fra SYSVAK ber vi om  at registrerende helseenhet ønskes så finmasket som mulig, uavhengig av adressering.

Adressering av REQUEST-meldinger som sendes til FHI SYSVAK

Felles for alle miljøer er at meldinger som sendes inn fra dere, skal adresseres tjenestebasert, som for andre e-helse-meldinger med hodemelding.

https://www.ehelse.no/standarisering/standarder/tjenestebasert-adressering-del-2-identifikatorer-ved-elektronisk-samhandling viser en detaljert oversikt over adressering i både ebXML konvolutten og i selve XML-fagmeldingen (tilsvarende request-meldinger).

For mere informasjon om meldingsutveksling generelt i helsesektoren, se NHN sin veileder på https://nhn.no/samhandlingsplattform/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling/

EDI-adresse dere sender fra må være samme edi-adresse som dere har oppført under kommunikasjonspart i AR og/eller Test-AR. Årsaken er at vår meldingstjener er korrekt synkronisert med AR/Test-AR og avvikende adressering vil feile.

 1. Adressering i ebXML konvolutt fra deres meldingstjener for alle miljø

Dette er likt for alle miljøer, og det er krav om å bruke HER-ID, ENH kan benyttes ved behov, men kun dersom det er et tillegg til HER-ID

 • Avsender: HER-ID for kommunikasjonspart (som i xml-meldingen)
 • Mottaker:  enten
  • HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)) SYSVAK Mottak 1 eller
  • HER-ID 159357 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

 1. Adressering for REQUEST-melding (fagmelding/xml/payload/) til FHI

Prinsippene er like for alle miljøer, det er krav om å bruke HER-ID for både virksomhet og kommunikasjonspart – for både avsender og mottaker.

 • Avsender nivå 1: HER-ID for virksomhet
 • Avsender nivå 2: HER-ID for kommunikasjonspart
 • Mottaker nivå1 : HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker nivå 2 enten:
  • HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) SYSVAK Mottak 1 eller
  • HER-ID 159357 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

HER-ID brukt for FHI som mottaker i REQUEST-melding (fagmelding) og HER-ID som brukes i ebXML konvolutten skal være lik, se alternativene eksemplifisert under

Se også andre variasjoner under for hhv PROD-, STAGE- og TESTMILJØ

PROD miljø

Meldinger i produksjonsmiljøet sendes KUN i Helsenettet, og Adresseregister skal benyttes, se https://register.nhn.no/Ar/Tjeneste/Index/138619 eller https://register.nhn.no/Ar/Tjeneste/Index/159357 for EDI-adresse, virksomhetssertifikat etc.

For avsenderinformasjon, se over.

Det er flere alternative kommunikasjonsparter, grunnet  lastbalansering inn til meldingsmottak hos FHI, og dere kan fritt velge om dere ønsker å adressere til "SYSVAK mottak1"  (Alternativ 1 ) eller "SYSVAK mottak2" (Alternativ 2).

Alternativ 1

Produksjonsmiljø ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) SYSVAK Mottak 1

Produksjonsmiljø fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) -SYSVAK Mottak 1

Alternativ 2

Produksjonsmiljø ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 159357 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

Produksjonsmiljø fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 159357 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

TEST miljø i Helsenettet

Meldinger i testmiljøet som sendes i Helsenettet, skal benytte informasjon fra TEST- Adresseregister https://register-web.test.nhn.no/Ar/Tjeneste/Index/138619 eller https://register-web.test.nhn.no/Ar/Tjeneste/Index/8139697

(som er tilgjengelig på både internett og i Helsenettet) for EDI-adresse, virksomhetssertifikat etc.

For avsenderinformasjon, se over.

Alternativ 1

Testmiljø i Helsenettet -  ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) -SYSVAK Mottak 1

Testmiljø i Helsenettet - fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) SYSVAK Mottak 1

Alternativ 2

Testmiljø i Helsenettet -  ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 8139697 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

Testmiljø i Helsenettet - fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 8139697 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) - SYSVAK Mottak 2

TEST miljø på internett

Dette er en avvikende løsning for EPJ leverandører som IKKE kan teste sine meldinger i Helsenettet, men kun over internett.

Før denne kan benyttes, må dere be om dette for å få meldingstjener til å avvike fra adresseregister på edi-adresse. Ta kontakt med NHN (se beskrivelse "NHN Kundesenter" under)) og be om eget test-oppsett på FHI meldingstjener for SYSVAK-testing over internett.

Meldinger i testmiljøet som sendes over internett, skal benytte informasjon om deres virksomhet, sertifikat, kommunikasjonspart og internett-mailadresse fra  TEST- Adresseregister https://register-web.test.nhn.no/Ar.

For avsenderinformasjon, se over.

Testmiljø over internett - ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK))
 • test-fhi-mottak@fhi.no

Testmiljø over internett - fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK))

Testmiljøet bruker og inneholder blant andre også  testpersoner fra SYSVAK sin testfamilie (se under).

STAGE miljø

Ved spesielle behov kan virksomheter kontakte FHI for å kunne utføre integrasjon mot SYSVAK sitt staging miljø, se kontaktinfo nederst.

Meldinger i staging miljøet som sendes over Helsenettet i Test, skal benytte informasjon om deres virksomhet, sertifikat, kommunikasjonspart og internett-mailadresse fra  TEST- Adresseregister https://register-web.test.nhn.no/Ar.

For avsenderinformasjon, se over.

Stagingmiljø ebXML konvolutt

 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK))
 • staging-fhi-sysvak@edi.nhn.no

Stagingmiljø fagmelding

 • Mottaker: HER-ID 85217 (FHI)
 • Mottaker: HER-ID 138619 (Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK))

Krav til sikkerhet

 1. Integrasjon mot staging- og produksjonsmiljøet er reservert kommunikasjonspartnere som har lovlig rett og behov for tilgang.
 2. Integrasjon mot staging- og produksjonsmiljøet krever at kommunikasjonspartnere oppfyller krav til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Testfamilie

SYSVAK har en fiktiv testfamilie som brukes i SYSVAK sitt testmiljø.
Les om bruk av testfamilien.

Kontakt  for å få tilgang til testfamilien.

SYSVAK kodeverk

Det er viktig at kodeverk som er avsluttet og tatt ut av produksjon, ikke benyttes på nye vaksinasjonsmeldinger. Bruk av ugyldige kodeverdier medfører at vaksineinformasjon IKKE blir registrert hos FHI, eventuelle avvik vil bli returnert i egen responsmelding.

Eksport av SYSVAK data

Detaljert beskrivelse av eksportformatet  Dok 33 - SYSVAK Eksportformat.

Eksempler

Vanlige problemstillinger knyttet til elektronisk kommunikasjon 

Generelt om elektronisk kommunikasjon 

 • For at Folkehelseinstituttets meldingsmottak skal gjenkjenne avsender når vaksinasjonsmeldingene mottas, må oppsettet i fagsystem/journalsystemet gjenspeile riktig avsendertjeneste. 
 • Alle som kommuniserer elektronisk med SYSVAK har en egen HER-id utstedt av Norsk helsenett (NHN) med tilknyttede sertifikater og edi-adresse, samt organisasjonsnummer. 
 • Meldingene til FHI mottas og returneres korrekt når oppdatert informasjon er tilgjengelig på Adresseregisteret, og oppsettet til avsender i lokalt fagsystem/journalsystem samsvar med dette. 
 • Det samme gjelder for virksomhetenes meldingsmottak; FHI partner må være oppdatert og satt opp korrekt i henhold til informasjonen på Adresseregisteret. 
 • SYSVAK skal kun motta vaksinemeldinger. Feilsendte meldinger slettes. 

Feil avsender av fagmelding 

Vi opplever til tider at avsendere ikke mottar responsmeldinger fra FHI. I de aller fleste tilfeller skyldes dette at innsendt fagmelding er adressert fra virksomheten/kommunen (uten edi-adresse), slik at FHI ikke har noe adresse å returnere responsmeldingen til. Meldinger til SYSVAK skal alltid sendes fra en kommunikasjonspart/tjeneste (HER-id, edi-adresse og virksomhetssertifikater) i Adresseregisteret (AR) og ikke fra virksomheten, se flere detaljer under. 

Tilgangsnivå/rollestyring 

Har dere mottatt kvitteringsmelding, men ikke Responsmelding/AppRec? En årsak til dette kan være rollestyring og tilganger til tjenester i eget elektronisk pasientjournal (EPJ)-system  

En transportkvittering (ACK) returneres fra FHI-meldingstjener direkte fra informasjon i konvoluttmeldingens HER-id og adresseinformasjon registrert i AR på denne. 

 • En Responsmelding/AppRec er en fagmelding og bruker adresseinformasjon fra selve fagmeldingen som er generert fra brukerens EPJ-system. 
 • FHI lager automatisk responsmelding med adressering tilbake til HER-id oppført i brukerens opprinnelige fagmelding, og benytter EDI-adresse registrert i Adresseregisteret. 

Hvis manglende responsmelding er sporadisk, kan det være lurt å sjekke om helsepersonell (EPJ-brukere) som sender fra en gitt kommunikasjonspart/tjeneste, har de rollene de skal ha i EPJ-systemet. 

Manglende tilgangsnivå til en tjeneste kan føre til at HER-id i fagmeldingen blir sendt fra kommunen på toppnivå (nivå 1 i AR – uten registrert EDI-adresse) og ikke tjenesten (nivå 2). 

Meldinger til FHI skal alltid sendes fra kommunikasjonspart/tjeneste. 

Oppdatert sertifikatinformasjon i adresseregisteret? 

Alle endringer dere gjør i Adresseregisteret relatert til egne sertifikater, EDI-adresser eller kommunikasjonsparter oppdateres automatisk i meldingstjeneren hos FHI, dvs. varsling om endringer er ikke nødvendig. 

Hvis dere allikevel skulle motta negativ kvitteringsmelding eller automatisk meldingsrespons uteblir, ta kontakt med kundesenter@nhn.no. 

NHN Kundesenter

Det er viktig at dere beskriver følgende før innmelding til kundesenter@nhn.no

Emnefelt i mail: "Meldingstjener FHI" + kort problembeskrivelse

 1. Beskriv problemet konkret. og hvilken meldingsstandard sendes inn.
 2. Har dere mottatt transportkvittering (ACK) og/eller Responsmelding/ (AppRec) positiv eller negativ? Hva er eventuell feiltekst?
 3. Hva mener dere er forventet løsning? Hva mangler ?
 4. Hvilket miljø ønskes det bistand på (prod-/stage-/testmiljø)?
 5. Hvis testmiljø – tester dere over internett eller i helsenettet?
 6. Validerer XML korrekt på https://samsvar.nhn.no/validering/xml - og spesielt på adressering fra dere og til tjeneste hos FHI ? Eventuelt hva er avviket ?
 7. Hvilken kommunikasjonspart sender dere FRA (HER-ID nivå 2 og navn), hentet fra selve fagmeldingen/request-meldingen dere har sendt
 8. Hvilken kommunikasjonspart sender dere TIL (HER-ID nivå 2 og navn), hentet fra selve fagmeldingen/request-meldingen dere har sendt
 9. Hva er avsenders og mottakers edi-adresse – og er det den samme som er oppført i Adresseregister eller test-adresseregister?

Kontakt for ytterligere informasjon

 • E-post:

Teknisk informasjon for SYSVAK-nett

Her finner du teknisk informasjon for bedrifter med brukere som skal bruke SYSVAK-nett for registrering av vaksinasjoner.

 

Historikk

17.01.2023: Oppdatert del om feilsituasjoner og omdøpt kapittelet til "Vanlige problemstilligner knyttet til elektronisk kommunikasjon"

29.06.2021: Oppdatert med teknisk informasjon om SYSVAK-nett.

17.11.2020: Oppdatert med teknisk informasjon om SYSVAK-nett.