Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Artikkel

Tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Forskere og andre som kan søke om tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Forskere og andre som kan søke om tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.


Innhold på denne siden

SYSVAK inneholder kun data om vaksiner, ikke immunglobuliner

Les mer om hva som er registrert i SYSVAK

Statistikkbanker og åpne data 

SYSVAK har en åpen statistikkbank som oppdateres daglig. Der finner du statistikk for  vaksinasjoner mot covid-19 og influensa. Her kan du også lage dine egne tabeller og grafer. 

Søknad om data fra SYSVAK   

Fra 15. mars 2023 overtar Helsedataservice (HDS) ved Direktoratet for e-helse myndigheten til å ta avgjørelser om tilgjengeliggjøring av helsedata (vedtaksmyndighet) fra SYSVAK. 

For informasjon se: Helsedata

For mer informasjon om utlevering av data fra helseregistrene ved FHI, les mer om: Slik søker du om tilgang til data

FIKS Vaksine – Vedtak om tilgjengeliggjøring av data 

Vedtak om tilgjengeliggjøring av data ifm. Covid-19 vaksinasjon fra SYSVAK til kommuneleger som har søkt om tilgang til FIKS Vaksine utløper 31.12.2022.

Dersom kommunelege fortsatt anser det som nødvendig med tilgang til FIKS Vaksine for sin kommune, må kommunelege sende en e-post til å bekrefte dette.

Ellers vil tilgangen til FIKS Vaksine bli stengt.

Søknad om data fra SYSVAK hjemlet i Smittevernloven § 2-2

Når det er nødvendig for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer, kan kommunelegen, statsforvalteren, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Folkehelseinstituttet kreve opplysninger fra offentlige kilder eller privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan i en smittesituasjon behandle opplysninger samlet inn etter dette ledd i samsvar med helseberedskapsloven § 2-4.

Slike henvendelser sendes på e-post til sysvak.data@fhi.no. 

 

Historikk

17.03.2023: Oppdatert informasjon om retningslinjer for søknad av data fra SYSVAK