Hopp til innhold

Artikkel

SYSVAK-koder

Publisert Oppdatert

Hvert vaksinepreparat har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden for legemidler. SYSVAKs offisielle kodeverk er til enhver tid publisert og oppdatert på Volven. Du finner også koder for vaksiner gitt i utlandet.

Hvert vaksinepreparat har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden for legemidler. SYSVAKs offisielle kodeverk er til enhver tid publisert og oppdatert på Volven. Du finner også koder for vaksiner gitt i utlandet.


SYSVAK-koder

De elektroniske journalsystemene som i dag kommuniserer med SYSVAK, har mulighet for å hente oppdaterte kodeverk direkte fra SYSVAK. Slike oppdateringer må initieres av brukeren. Kontakt din EPJ-leverandør hvis du ikke vet hvordan du skal hente SYSVAK kodeverkene ved bruk av ditt system.

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over, og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

Hver type vaksinepreparat har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden (se Felleskatalogen). En SYSVAK-kode består av to eller tre store bokstaver som angir vaksinetype og to tallsiffer som bygger på ATC-koden. Samme SYSVAK-kode kan kode for flere synonympreparater. For rene bakterievaksiner og rene virusvaksiner er det tilstrebet å lage koder som har navnelikhet med vaksinetypen (f. eks. DT, MMR, TYF). For kombinerte bakterie- og virusvaksiner er bokstavkoden KOM.

Tabell 1. SYSVAK-koder

SYSVAK-kode

Beskrivelse

Preparat

ATCKode

AII02

Adjuvantert inaktivert influensavaksine

Fluad

J07BB02

ANX01

Miltbrann (miltbrann antigen)

Anthrax

J07AC01

ANX01

Miltbrann (miltbrann antigen)

BioThrax

J07AC01

BCG01

Tuberkulose (levende svekket)

BCG-vaksine

J07AN01

BCG01

Tuberkulose (levende svekket)

BCG-InterVax

J07AN01

DIF01

Difteri (toksoid)

Difteri SSI

J07AF01

DT51

Tetanus (toksoid), difteri (toksoid)

diTeBooster

J07AM51

DT51

Tetanus (toksoid), difteri (toksoid)

Vaksine mot difteri og tetanus

J07AM52

DTP51

Kikhoste (inaktivert, helcelle) difteri (toksoid), tetanus (toksoid)

Trivax AD

J07AJ51

DTP52

Kikhoste (renset antigen), difteri (toksoid), tetanus (toksoid)

Boostrix

J07AJ52

DTP52

Kikhoste (renset antigen), difteri (toksoid), tetanus (toksoid)

Infanrix

J07AJ52

ENC01

Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus)

Ticovac

J07BA01

ENC01

Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus)

Ticovac Junior

J07BA01

ENC01

Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus)

Encepur Children

J07BA01

ENC01

Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus)

Encepur Adults

J07BA01

ENC02

Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus)

JE-Vax

J07BA02

ENC02

Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus)

Japanese encephalitis vaccine

J07BA02

ENC02

Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus)

Ixiaro

J07BA02

FLU01

Influensa (inaktivert, helvirus)

[Ikke tilgjengelig]

J07BB01

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Vaxigrip Tetra

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Fluarix Tetra

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Influvac Tetra

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Begrivac

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Fluarix

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Vaxigrip

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Influvac

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Invivac

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Fluvirin

J07BB02

FLU02

Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon)

Inactivated influenza vaccine

J07BB02

FLU03

Influensa (levende svekket nasal)

Fluenz

J07BB03

FLU03

Influensa (levende svekket nasal)

Fluenz Tetra

J07BB03

GUL01

Gulfeber (levende svekket)

Arilvax

J07BL01

GUL01

Gulfeber (levende svekket)

Stamaril

J07BL01

HAT10

Hepatitt A (inaktivert, helvirus), Tyfoid (renset polysakkaridantigen),

Viatim

J07CA10

HEP01

Hepatitt B (renset antigen)

Fendrix

J07BC01

HEP01

Hepatitt B (renset antigen)

Engerix B

J07BC01

HEP01

Hepatitt B (renset antigen)

HBVaxPro

J07BC01

HEP02

Hepatitt A (inaktivert, helvirus)

Vaqta

J07BC02

HEP02

Hepatitt A (inaktivert, helvirus)

Epaxal

J07BC02

HEP02

Hepatitt A (inaktivert, helvirus)

Havrix

J07BC02

HEP02

Hepatitt A (inaktivert, helvirus)

Avaxim

J07BC02

HEP20

Hepatitt A (inaktivert helvirus) og B (renset antigen)

Twinrix

J07BC20

HEP20

Hepatitt A (inaktivert helvirus) og B (renset antigen)

Twinrix Paediatric

J07BC20

HIB01

Haemophilus influenza B (renset antigen, konjugert)

Act-Hib

J07AG01

HPV01

Humant papillomavirus (type 6, 11, 16, 18)

Gardasil

J07BM01

HPV01

Humant papillomavirus (type 6, 11, 16, 18)

Silgard

J07BM01

HPV02

Humant papillomavirus (type 16, 18)

Cervarix

J07BM02

HPV09

HPV-infeksjon (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

Gardasil 9

J07BM03

KIK01

Kikhoste (inaktivert, helcelle)

Vaxicoq

J07AJ01

KIK02

Kikhoste (renset antigen)

Vaccin mot pertussis

J07AJ02

KOL01

Kolera, ETEC-diare (oral, inaktivert, helcelle)

Dukoral

J07AE01

KOM01

Difteri, poliomyelitt, tetanus

[Ikke tilgjengelig]

J07CA01

KOM02

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Tetravac

J07CA02

KOM02

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Boostrix Polio

J07CA02

KOM02

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Repevax

J07CA02

KOM02

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Tetraxim

J07CA02

KOM04

Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Act-Hib Polio

J07CA04

KOM06

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert)

Infanrix-Polio+Hib

J07CA06

KOM09

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen)

Infanrix Hexa

J07CA09

KOM09

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen)

Hexavac

J07CA09

KOM09

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen)

Hexyon

J07CA09

KOM09

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen)

Hexaxim

J07CA09

KOM09

Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen)

Vaxelis

J07CA09

KUS01

Kusma (levende svekket)

Mumpsvax

J07BE01

MES01

Meslinger (levende svekket)

Attenuvax

J07BD01

MES01

Meslinger (levende svekket)

Rouvax

J07BD01

MES51

Meslinger, kombinert med kusma, levende svekket

[Ikke tilgjengelig]

J07BD51

MES53

Meslinger, kombinert med rubella, levende svekket

[Ikke tilgjengelig]

J07BD53

MK01

Meningokokk A (renset polysakkaridantigen)

[Ikke tilgjengelig]

J07AH01

MK03

Meningokokk A, C (renset polysakkaridantigen)

Meningovax A+C

J07AH03

MK04

Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen)

Mencevax ACWY

J07AH04

MK04

Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen)

Menactra

J07AH04

MK06

Meningokokk B (yttermembran vesikkel vaksine)

MenBvac

J07AH06

MK07

Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert)

NeisVac-C

J07AH07

MK07

Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert)

Menjugate

J07AH07

MK07

Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert)

Meningitec

J07AH07

MK08

Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen, konjugert)

Menveo

J07AH08

MK08

Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen, konjugert)

Nimenrix

J07AH08

MK09

Meningokokk B (yttermembran vesikkel vaksine)

Bexsero

J07AH09

MK10

Meningokokk B (rekombinant protein vaksine)

Trumenba

J07AH09

MMR52

Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket)

M-M-R II

J07BD52

MMR52

Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket)

Priorix

J07BD52

MMR52

Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket)

MMRvaxPro

J07BD52

PNE01

Pneumokokk (renset polysakkaridantigen)

Pneumovax

J07AL01

PNE02

Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert)

Prevenar

J07AL02

PNE13

Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert 13 valent)

Prevenar 13

J07AL02

PNE52

Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert 10 valent)

Synflorix

J07AL52

POL01

Poliomyelitt (oral, monovalent, levende svekket)

[Ikke tilgjengelig]

J07BF01

POL02

Poliomyelitt (oral, trivalent, levende svekket)

Polio Sabin (Oral)

J07BF02

POL03

Poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)

Imovax polio

J07BF03

POL04

Poliomyelitt (oral, bivalent, levende svekket)

Polio Sabin One and Three

J07BF04

RAB01

Rabies (inaktivert, helvirus)

Rabipur

J07BG01

RAB01

Rabies (inaktivert, helvirus)

Rabies-Imovax

J07BG01

RAB01

Rabies (inaktivert, helvirus)

Verorab

J07BG01

ROT01

Rotavirusinfeksjon (oral, levende svekket)

Rotarix

J07BH01

ROT02

Rotavirusinfeksjon (oral, pentavalent, levende svekket)

Rotateq

J07BH02

RUB01

Røde hunder (levende svekket)

Meruvax

J07BJ01

RUB01

Røde hunder (levende svekket)

Rudivax

J07BJ01

SMA01

Kopper (levende, modifisert vaksine virus Ankara)

Imvanex

J07B01

TET01

Tetanus (toksoid)

Tetavax

J07AM01

TYF01

Tyfoid (oral, levende svekket)

Vivotif

J07AP01

TYF02

Tyfoid (inaktivert helcelle)

[Ikke tilgjengelig]

J07AP02

TYF03

Tyfoid (renset polysakkaridantigen)

Typherix

J07AP03

TYF03

Tyfoid (renset polysakkaridantigen)

Typhim-Vi

J07AP03

TYFXX

Fra SYSBARN, brukt for: TYF - Tyfoidfeber Salmonella typhi

[Ikke tilgjengelig]

J07AP

VAR01

Vannkopper (levende svekket)

Varilrix

J07BK01

VAR01

Vannkopper (levende svekket)

Varivax

J07BK01

VAR02

Helvetesild (levende svekket)

Zostavax

J07BK02

VAR03

Helvetesild (renset antigen)

Shingrix

J07BK03

 

SYSVAK-kode Beskrivelse Preparat ATCKode
AII02   Adjuvantert inaktivert influensavaksine  Fluad J07BB02
ANX01 Miltbrann (miltbrann antigen) Anthrax J07AC01
ANX01 Miltbrann (miltbrann antigen) BioThrax J07AC01
BCG01 Tuberkulose (levende svekket) BCG-vaksine J07AN01
BCG01 Tuberkulose (levende svekket) BCG-InterVax J07AN02
DIF01 Difteri (toksoid) Difteri SSI J07AF01
DT51 Tetanus (toksoid), difteri (toksoid) diTeBooster J07AM51
DT51 Tetanus (toksoid), difteri (toksoid) Vaksine mot difteri og tetanus J07AM52
DTP51 Kikhoste (inaktivert, helcelle) difteri (toksoid), tetanus (toksoid) Trivax AD J07AJ51
DTP52 Kikhoste (renset antigen), difteri (toksoid), tetanus (toksoid) Boostrix J07AJ52
DTP52 Kikhoste (renset antigen), difteri (toksoid), tetanus (toksoid) Infanrix J07AJ52
ENC01 Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus) Ticovac J07BA01
ENC01 Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus) Ticovac Junior J07BA01
ENC01 Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus) Encepur Children J07BA01
ENC01 Skogflåttencefalitt (inaktivert, helvirus) Encepur Adults J07BA01
ENC02 Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus) JE-Vax J07BA02
ENC02 Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus) Japanese encephalitis vaccine J07BA02
ENC02 Japansk encefalitt (inaktivert, helvirus) Ixiaro J07BA02
FLU01 Influensa (inaktivert, helvirus) [Ikke tilgjengelig] J07BB01
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) VaxigripTetra J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Fluarix Tetra J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Influvac Tetra J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Begrivac J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Fluarix J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Vaxigrip J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Influvac J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Invivac J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Fluvirin J07BB02
FLU02 Influensa (renset antigen, inaktivert injeksjon) Inactivated Influenza vaccine J07BB02
FLU03 Influensa (levende svekket nasal) Fluenz J07BB03
FLU03 Influensa (levende svekket nasal) Fluenz Tetra J07BB03
GUL01 Gulfeber (levende svekket) Arilvax J07BL01
GUL01 Gulfeber (levende svekket) Stamaril J07BL01
HAT10 Hepatitt A (inaktivert, helvirus), Tyfoid (renset polysakkaridantigen) Viatim J07CA10
HEP01 Hepatitt B (renset antigen) Fendrix J07BC01
HEP01 Hepatitt B (renset antigen) Engerix B J07BC01
HEP01 Hepatitt B (renset antigen) HBVaxPro J07BC01
HEP02 Hepatitt A (inaktivert, helvirus) Vaqta J07BC02
HEP02 Hepatitt A (inaktivert, helvirus) Epaxal J07BC02
HEP02 Hepatitt A (inaktivert, helvirus) Havrix J07BC02
HEP02 Hepatitt A (inaktivert, helvirus) Avaxim J07BC02
HEP20 Hepatitt A (inaktivert helvirus) og B (renset antigen) Twinrix J07BC20
HEP20 Hepatitt A (inaktivert helvirus) og B (renset antigen) Twinrix Paediatric J07BC20
HIB01 Haemophilus influenza B (renset antigen, konjugert) Act-Hib J07AG01
HPV01 Humant papillomavirus (type 6, 11, 16, 18) Gardasil J07BM01
HPV01 Humant papillomavirus (type 6, 11, 16, 18) Silgard J07BM01
HPV02 Humant papillomavirus (type 16, 18) Cervarix J07BM02
HPV09 HPV-infeksjon (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) Gardasil 9 J07BM03
KIK01 Kikhoste (inaktivert, helcelle) Vaxicoq J07AJ01
KIK02 Kikhoste (renset antigen) Vaccin mot pertussis J07AJ02
KOL01 Kolera, ETEC-diare (oral, inaktivert, helcelle) Dukoral J07AE01
KOM01 Difteri, poliomyelitt, tetanus [Ikke tilgjengelig] J07CA01
KOM02 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus) Tetravac J07CA02
KOM02 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus) Boostrix Polio J07CA02
KOM02 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus) Repevax J07CA02
KOM02 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), Tetraxim J07CA02
  poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus)    
KOM04 Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus) Act-Hib Polio J07CA04
KOM06 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert) Infanrix-Polio+Hib J07CA06
KOM09 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen) Infanrix Hexa J07CA09
KOM09 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen) Hexavac J07CA09
KOM09 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen) Hexyon J07CA09
KOM09 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen) Hexaxim J07CA09
KOM09 Difteri (toksoid), tetanus (toksoid), kikhoste (renset antigen), poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus), Haemophilus influenzae B (renset antigen, konjugert), hepatitt B (renset antigen) Vaxelis J07CA09
KUS01 Kusma (levende svekket) Mumpsvax J07BE01
MES01 Meslinger (levende svekket) Attenuvax J07BD01
MES01 Meslinger (levende svekket) Rouvax J07BD01
MES51 Meslinger, kombinert med kusma, levende svekket [Ikke tilgjengelig] J07BD51
MES53 Meslinger, kombinert med rubella, levende svekket [Ikke tilgjengelig] J07BD53
MK01 Meningokokk A (renset polysakkaridantigen) [Ikke tilgjengelig] J07AH01
MK03 Meningokokk A, C (renset polysakkaridantigen) Meningovax A+C J07AH03
MK04 Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen) Mencevax ACWY J07AH04
MK04 Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen) Menactra J07AH04
MK06 Meningokokk B (yttermembran vesikkel vaksine) MenBvac J07AH06
MK07 Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert) NeisVac-C J07AH07
MK07 Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert) Menjugate J07AH07
MK07 Meningokokk C (renset polysakkaridantigen, konjugert) Meningitec J07AH07
MK08 Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen, konjugert) Menveo J07AH08
MK08 Meningokokk A, C, W, Y (renset polysakkaridantigen, konjugert) Nimenrix J07AH08
MK09 Meningokokk B (yttermembran vesikkel vaksine) Bexsero J07AH09
MK10 Meningokokk B (rekombinant protein vaksine) Trumenba J07AH09
MMR52 Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket) M-M-R II J07BD52
MMR52 Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket) Priorix J07BD52
MMR52 Meslinger, kusma og røde hunder (levende svekket) MMRvaxPro J07BD52
PNE01 Pneumokokk (renset polysakkaridantigen) Pneumovax J07AL01
PNE02 Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert) Prevenar J07AL02
PNE13 Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert 13valent) Prevenar 13 J07AL02
PNE52 Pneumokokk (renset polysakkaridantigen, konjugert 10 valent) Synflorix J07AL52
POL01 Poliomyelitt (oral, monovalent, levende svekket) [Ikke tilgjengelig] J07BF01
POL02 Poliomyelitt (oral, trivalent, levende svekket) Polio Sabin (Oral) J07BF02
POL03 Poliomyelitt (trivalent, inaktivert, helvirus) Imovax polio J07BF03
POL04 Poliomyelitt (oral, bivalent, levende svekket) Polio Sabin One and Three J07BF04
RAB01 Rabies (inaktivert, helvirus) Rabipur J07BG01
RAB01 Rabies (inaktivert, helvirus) Rabies-Imovax J07BG01
RAB01 Rabies (inaktivert, helvirus) Verorab J07BG01
ROT01 Rotavirusinfeksjon (oral, levende svekket) Rotarix J07BH01
ROT02 Rotavirusinfeksjon (oral, pentavalent, levende svekket) Rotateq J07BH02
RUB01 Røde hunder (levende svekket) Meruvax J07BJ01
RUB01 Røde hunder (levende svekket) Rudivax J07BJ01
SMA01 Kopper (levende, modifisert vaksine virus Ankara) Imvanex J07B01
TET01 Tetanus (toksoid) Tetavax J07AM01
TYF01 Tyfoid (oral, levende svekket) Vivotif J07AP01
TYF02 Tyfoid (inaktivert helcelle) [Ikke tilgjengelig] J07AP02
TYF03 Tyfoid (renset polysakkaridantigen) Typherix J07AP03
TYF03 Tyfoid (renset polysakkaridantigen) Typhim-Vi J07AP03
TYFXX Fra SYSBARN, brukt for: TYF -Tyfoidfeber Salmonella typhi [Ikke tilgjengelig] J07AP
VAR01 Vannkopper (levende svekket) Varilrix J07BK01
VAR01 Vannkopper (levende svekket) Varivax J07BK01
VAR02 Helvetesild (levende svekket) Zostavax J07BK02
VAR03 Helvetesild (renset antigen) Shingrix J07BK03

 

Utvalgte SYSVAK-koder for vaksiner gitt i utlandet

Tabell 2. SYSVAK-koder for vaksiner gitt i utlandet

Vaksinetype

SYSVAK-kode

Sykdommer som vaksinen beskytter mot

DTwP

DTP51

D=difteri

T=tetanus (stivkrampe)

wP= helcelle (wholecell) pertussis (kikhoste)

DTaP/Tdap

DTP52

D=difteri

T=tetanus

aP=acellulær pertussis

DT/TD/Td

DT51

D=difteri

T=tetanus

DTaPHibIPV

KOM06

D=difteri

T=tetanus

aP=acellulær pertussis

Hib=Haemophilus influenzae type b

IPV= Polio, inaktivert, injeksjon

DTaPHibHepIPV

KOM09

D=difteri

T=tetanus

aP=acellulær pertussis

Hib=Haemophilus influenzae type b

Hep=Hepatitt B

IPV= Polio, inaktivert, injeksjon

DTwPHibIPV

DTP51

HIB01 

POL03

D=difteri

T=tetanus

wP= helcelle (wholecell) pertussis

Hib=Haemophilus influenzae type b

IPV= Polio, inaktivert, injeksjon

DTwPHibHep 

DTP51

HIB01

HEP01

D=difteri

T=tetanus

wP=helcelle pertussis

Hib=Haemophilus influenzae type b

Hep=Hepatitt B

OPV

POL02

POL04 (fra mai 2016)

OPV = Polio, levende svekket, oral

POL02 = trivalent

POL04 = bivalent

IPV

POL03

IPV= Polio, inaktivert, injeksjon

Pneumo_conj

PNE13 (fra april 2011)

PNE02 (til april 2011)

PNE52

Pneumo_conj=Pneumokokk konjugatvaksine

PNE13=13-valent

PNE02=7-valent

PNE52=10-valent

Pneumo_ps

PNE01

Pneumo_ps=Pneumokokk polysakkaridvaksine

Meslinger/MCV

MES01

MCV=measles containing vaccine=meslinger

MMR

MMR52

M=measles=meslinger

M=mumps=kusma

R=rubella=røde hunder

MMRV

MMR52

VAR01

M=measles=meslinger

M=mumps=kusma

R=rubella=røde hunder

V=varicella=vannkopper

Rotavirus/Rota

ROT01

ROT02

ROT01 = oral, monovalent (Rotarix)

ROT02 = oral, pentavalent (Rotateq)

BCG

BCG01

Tuberkulose

Komplett, oppdatert liste over SYSVAK-koder finnes på nettsiden SYSVAK-koder (Folkehelseinstituttet)

Innhold på denne siden