Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste for manglende registrering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sjekkliste for manglende registrering

Artikkel

Sjekkliste for manglende registrering

Denne sjekklisten forklarer de ulike stegene helsepersonell må se gjennom for å håndtere mangler som forekommer ved registrering av vaksinasjoner til SYSVAK.

Denne sjekklisten forklarer de ulike stegene helsepersonell må se gjennom for å håndtere mangler som forekommer ved registrering av vaksinasjoner til SYSVAK.


Kontroller dette:

Forklaring/ kommentar:

Søk til SYSVAK

-Er vaksinen registrert i SYSVAK vil det fremkomme i søket og på helsenorge.no.

Korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller d-nummer?

-Vaksinasjoner registrert på personer uten 11-sifret fødsels- eller d-nummer vil ikke fremkomme på helsenorge.no.

-Er det ikke rapportert på korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller d-nummer, må vaksinasjonen rapporteres på nytt.

 

Er det mottatt positiv eller negativ applikasjonskvittering?

 

-SYSVAK sender en melding i retur (applikasjonskvittering) som skal mottas og fremkomme i journalsystemet for avsender av meldingen.

-Hvordan det fremkommer varierer mellom systemer.

·         Positiv applikasjonskvittering: OK

·         Negativ applikasjonskvittering: meldingen er avvist grunnet feil i melding. Applikasjonskvitteringen inneholder informasjon om hva som er feil. Korriger etter dette.

Er det mottatt positiv applikasjonskvittering om at registrering er mottatt og OK registrert, men likevel ikke fremkommer på helsenorge.no?

-Sjekk innrapportert identitetsnummer.

-Send søk til SYSVAK – Det kan for eksempel være gjort endringer av annet helsepersonell fra andre systemer.

Er det ikke mottatt applikasjonskvittering?

-Da har dere ingen bekreftelse på at SYSVAK har mottatt meldingen. Ulike årsaker:

·         Forsøk å sende meldingen på nytt

·         Ved gjentakende feiling, kontakt brukerstøtte til journalleverandør eller lokal IKT-ansvarlig.

 

Forklaring til sjekkliste for manglende registrering

Søk til SYSVAK

Ved tvil om en vaksine er vellykket registrert kan du sende SØK til SYSVAK. Svaret fra SYSVAK vil inneholde alle vaksinasjoner som er registrert i registeret. Er det registrert i SYSVAK vil det fremkomme i søket og på helsenorge.no. Merk at dersom en vaksine tidligere er registrert, men slettet, kan den fremkomme i søket med status «slettet», men den vil ikke fremkomme på koronasertifikatet eller vaksinasjonskortet på helsenorge.no. Hvordan svaret på søk presenteres i journalsystemet varierer mellom systemer og for enkelte må søket importeres før en ser statusen.

Identitetsnummer

Vaksinasjoner på personer registrert uten 11-sifret fødsels- eller d-nummer vil ikke fremkomme på helsenorge.no. Dersom det er rapportert inn på annen dokumentasjon og personen senere får 11-sifret fødsels eller d-nummer, forsøker SYSVAK å koble tidligere registrerte vaksinasjoner dersom det er tilstrekkelig informasjon i meldingen.

 • Er det rapportert med korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller d-nummer?
  • Husk:
   • Personer kan endre fødsels- eller d-nummer over tid. Typisk kan personer med d-nummer senere få 11-sifret fødselsnummer, og tidligere d-nummer vil da ikke lenger være gyldig.
  • Er det ikke rapportert på korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller d-nummer, må vaksinasjonen rapporteres på nytt.

Applikasjonskvittering

SYSVAK sender en melding i retur (applikasjonskvittering) som skal mottas og fremkomme i journalsystemet for avsender av meldingen. Hvordan det fremkommer varierer mellom systemer, for eksempel vil det endre status på vaksinemeldingen i journalen. Dette er ikke det samme som transportkvittering.

 • Er det mottatt positiv eller negativ applikasjonskvittering?
  • Forklaring:
   • En positiv applikasjonskvittering fra SYSVAK betyr at meldingen er OK akseptert. Systemet kan illustrere dette for eksempel ved å endre SYSVAK-status fra «sendt» til «OK», «Akseptert» eller liknende.
   • En negativ applikasjonskvittering fra SYSVAK betyr at meldingen er avvist grunnet feil i melding. Applikasjonskvitteringen vil da inneholde informasjon om hva som var feil.
  • Dersom det er mottatt positiv applikasjonskvittering er registrering mottatt og OK registrert. Dersom den likevel ikke fremkommer på helsenorge.no:
   • Sjekk innrapportert identitetsnummer.
   • Send søk til SYSVAK – Det kan for eksempel være gjort endringer av annet helsepersonell fra andre systemer.
  • Dersom det er mottatt negativ applikasjonskvittering er registrering mottatt, men ikke godtatt grunnet feil i meldingen:
   • Følg opp informasjonen i feilmeldingen.
 • Er det ikke mottatt applikasjonskvittering?
  • Forklaring:
   • Da har dere ingen bekreftelse på at SYSVAK har mottatt meldingen og det kan være flere årsaker til dette. Feilen kan være kortvarig, og i enkelttilfeller kan du prøve å sende meldingen på nytt. Dersom du fremdeles ikke har fått en applikasjonskvittering kan vaksinemeldingen til SYSVAK ha feilet. Det kan være noe galt med meldingsoppsettet eller den elektroniske samhandlingen. Dette må følges opp av brukerstøtte til journalleverandør eller lokal IKT-ansvarlig*.

* SYSVAK er mottaker av meldinger og hvordan funksjonaliteten fremkommer i det enkelte journalsystemet kan variere. Dersom det er tekniske utfordringer i journalen kan du kontakte lokal IKT, superbruker eller brukerstøtte til leverandør. Merk at det kan påløpet kostnader for å kontakte leverandøren direkte, det kommer an på driftsavtalen deres med leverandøren.

Flytskjema

Klikk på bildet til å se en større versjon, eller på lenken til pdf filen:

Flytskjema manglede registrering