Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste for feilregistrering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sjekkliste for feilregistrering

Artikkel

Sjekkliste for feilregistrering

Denne sjekklisten forklarer de ulike stegene helsepersonell må se gjennom for å håndtere feil som forekommer ved registrering av vaksinasjoner til SYSVAK

Denne sjekklisten forklarer de ulike stegene helsepersonell må se gjennom for å håndtere feil som forekommer ved registrering av vaksinasjoner til SYSVAK


Kontroller dette:

Forklaring/ kommentar:

Journalopplysningene

Er opplysningene også feil i journalen?

Er den ikke registrert i journalsystemet?

Opplysningen bør fortrinnsvis korrigeres i journalen den ble rapportert fra.

Om feilen:

 

Er det registrert en vaksine som ikke er gitt?

Vaksinasjonen må slettes via journalen.

Mangler preparat?

Preparat har ingen betydning for gyldigheten av sertifikatet så lenge vaksinetype er korrekt.

Er det feil i vaksinasjonsdato eller vaksine?

Vaksinasjonen må endres via journalen. I noen systemer må du slette vaksinasjon med feil opplysninger og registrere på nytt med korrekte opplysninger.

Er det feil i eller mangler det batchnummer?

Vaksinasjonen må endres via journalen. I noen systemer må du slette vaksinasjon med feil opplysninger og registrere på nytt med korrekte opplysninger.

Er det feil i registrerende helseenhet?

Kontakt superbruker eller brukerstøtte til systemleverandør for å endre oppsettet av registrerende helseenhet som sendes i fremtidige meldinger fra systemet til SYSVAK.*

Forklaring til sjekkliste feilregistrering

*SYSVAK er mottaker av meldinger og hvordan funksjonaliteten fremkommer i det enkelte journalsystemet kan variere. Dersom det er tekniske utfordringer i journalen kan du kontakte lokal ikt, superbruker eller brukerstøtte til leverandør. Merk at det kan påløpet kostnader for å kontakte leverandøren direkte, det kommer an på driftsavtalen deres med leverandøren.

Søk til SYSVAK

Ved tvil om hva som er registrert i SYSVAK kan du sende SØK til SYSVAK. Svaret fra SYSVAK vil inneholde aktuelle detaljer om vaksinasjonen som er registrert i registeret. Hvordan svaret på søk presenteres i journalsystemet varierer mellom systemer og for enkelt må søket importeres før en ser alle detaljene.

Er opplysningene også feil i journalen?

Opplysningen som rapporteres inn skal stemme med opplysningene i registeret og det som fremkommer på helsenorge.no. Den kan også være endret av annet helsepersonell via et annet system.

Er den ikke registrert i journalsystemet?

Opplysningen bør fortrinnsvis korrigeres i journalen den ble rapportert fra for å sikre at det ikke blir diskrepans mellom journalen og registeret. Samt eventuell feilregistrering kan bli resendt på et senere tidspunkt. Be den vaksinerte kontakte stedet som utførte vaksinasjon for å få den korrigert.

Er det registrert en vaksine som ikke er gitt?

Vaksinasjonen må slettes via journalen. For bistand: se brukerveiledning til systemet, kontakt superbruker eller brukerstøtte til leverandøren.*

Mangler preparat?

Preparat rapporteres ikke fra alle systemer. For vaksiner mot korona kan preparat utledes ut fra hvilken vaksinetype som er registrert. Preparat har ingen betydning for gyldigheten av sertifikatet så lenge vaksinetype er korrekt.

Er det feil i vaksinasjonsdato eller vaksine?

Vaksinasjonsdato og vaksine har betydning for utregning av gyldigheten til sertifikatet.

Vaksinasjonen må endres via journalen. I noen systemer må du slette vaksinasjon med feil opplysninger og registrere på nytt med korrekte opplysninger.
For bistand: se brukerveiledning til systemet, kontakt superbruker eller brukerstøtte til leverandøren.*

Er det feil i eller mangler det batchnummer?

Batchnummer må være korrekt for eventuell oppfølging av hendelser etter vaksinasjon. Det har ingen betydning for gyldigheten av sertifikatet.
Vaksinasjonen må endres via journalen. I noen systemer må du slette vaksinasjon med feil opplysninger og registrere på nytt med korrekte opplysninger. For bistand: se brukerveiledning til systemet, kontakt superbruker eller brukerstøtte til leverandøren.*

Er det feil i registrerende helseenhet?

Registrerende helseenhet bør være korrekt for eventuell oppfølging av vaksinatør på bakgrunn av opplysninger i SYSVAK. Det har ingen betydning for gyldigheten av sertifikatet.

Kontakt superbruker eller brukerstøtte til systemleverandør for å endre oppsettet av registrerende helseenhet som sendes i fremtidige meldinger fra systemet til SYSVAK.* Dersom det er feil i nummer (org. nummer eller HER-id), og ikke bare stavefeil i navn f.eks. bør tidligere vaksinasjoner korrigeres.

Flytskjema

Klikk på bildet for en større versjon, eller på lenken til pdf filen:

Flytskjema feil registrering