Hopp til innhold

Artikkel

Rettigheter, innsyn og sletting i SYSVAK

Publisert Oppdatert

Alle som er vaksinert og har fått registrert sine opplysninger i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK har rett til å se hva som er registrert om seg selv i registeret.

Alle som er vaksinert og har fått registrert sine opplysninger i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK har rett til å se hva som er registrert om seg selv i registeret.


Innsyn i egne og egne barns vaksinasjoner

På vaksinetjenesten på helsenorge kan du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og sine barn under 16 år.

Dersom du av ulike grunner ikke kan benytte vaksinetjenesten, kan du kontakte helsestasjonen for utskrift av vaksinasjonskort. Alternativt kan du ved en skriftlig henvendelse til SYSVAK brukerstøtte få tilsendt en utskrift fra registeret. Henvendelsen må inneholde navn og fullt fødselsnummer, 11 siffer. Utskrift fra registeret belastes med et administrasjonsgebyr på kr 100 + mva.

Korrigering av feil eller mangler

Dersom du oppdager feil eller mangler i dine eller ditt barns vaksinasjonsopplysninger, kan du be om at disse blir rettet. Ta kontakt med det stedet der vaksinene ble satt og be om at feilen blir rettet. Helsepersonalet kan sjekke hva som er registrert i SYSVAK, og både slette og legge inn nye korrekte registreringer. Når informasjonen mangler i Vaksinetjenesten, har heller ikke SYSVAK andre opplysninger i registeret.

Dersom det ikke er mulig å kontakte vaksinasjonsstedet, for eksempel fordi det ikke eksisterer lenger, kan du enten henvende deg til fastlege eller annet helsepersonell for bistand, eller du kan sende skriftlig henvendelse per post til Folkehelseinstituttet ved SYSVAK. Henvendelsen må inneholde navn og fullt 11-sifret fødselsnummer, samt dokumentasjon som viser at de registrerte opplysningene er feilaktige. Dokumentasjon kan være kopi av vaksinasjonskort eller utskrift fra journal.

Dokumentasjon sendes til:

  • Folkehelseinstitutt ved SYSVAK, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.

Helsepersonell som mottar forespørsler om retting eller sletting kan henvende seg til SYSVAK brukerstøtte for hjelp.

Sletting av vaksineopplysninger

For vaksiner som krever samtykke (f.eks. sesonginfluensavaksine, reisevaksiner og yrkesvaksinasjon) er det nok at du sier nei til registrering i forbindelse med at vaksinen settes. Den som vaksinerer skal informere deg om registrering i vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Du kan trekke tilbake samtykke for tidligere registrerte vaksiner du har samtykket til skal registreres i SYSVAK.

For å få slettet vaksinasjonsopplysninger må du henvende deg til stedet der du ble vaksinert, eller til et annet vaksinasjonskontor. Dersom det skulle være problemer med å få slettet oppføringer, kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet ved SYSVAK for å få bistand til dette.

Du kan ikke reservere deg mot registrering av vaksiner som tas gjennom barnevaksinasjonsprogrammet og opphentingsprogram knyttet til dette, eller vaksinasjon mot pandemisk influensa. Slike registreringer kan kreves slettes, men da må det dokumenteres at registreringen er av sterkt belastende karakter, jf. helseregisterloven § 25.

Lenke til ytterligere informasjon:

Rett til informasjon om, innsyn i, retting og sletting av helseopplysninger (artikkel på fhi.no)