Hopp til innhold

Artikkel

Lover og forskrifter - SYSVAK

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Innsamling av data er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK- registerforskriften).

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Innsamling av data er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK- registerforskriften).


SYSVAK- registerforskriften gir bestemmelser om meldeplikt for helsepersonell, taushetsplikt, informasjonssikkerhet, innsynsrett m.m. Vaksinasjonsopplysningene samles inn og oppbevares i samsvar med de sikkerhetsregler som gjelder i helsetjenesten og ved Folkehelseinstituttet for å ivareta personvern på en god og sikker måte.

I januar 2011 ble det innført meldeplikt for alle vaksiner (sesonginfluensavaksine, reisevaksiner og andre vaksiner) for alle aldersgrupper, etter samtykke fra den vaksinerte. Samtykkeerklæringen ble 1. januar 2020 fjernet fra forskriften. Endringen innebærer at det registreres opplysninger om alle vaksinasjoner uten samtykke eller reservasjonsrett i SYSVAK.