Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett

Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer vaksinasjoner og søker opp vaksinasjonsstatus i SYSVAK-nett på en PC.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer vaksinasjoner og søker opp vaksinasjonsstatus i SYSVAK-nett på en PC.


Helsepersonell som skal bruke løsningen må gå inn på denne adressen:

SYSVAK-nett bruker HelseID for pålogging.  

SYSVAK-nett er laget for å registrere vaksinasjoner og søke opp vaksinasjonsstatus for covid-19 relaterte vaksinasjoner (vaksine mot sesonginfluensa, pneumokokksykdom, kikhoste og covid-19), og er et alternativ for elektronisk registrering av vaksinasjoner for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal (EPJ) med elektronisk kommunikasjon med SYSVAK. SYSVAK-nett er ikke et journalsystem. All vaksinasjon skal i tillegg journalføres i et egnet journalsystem.

Registrere og søke i SYSVAK-nett på PC 

1. Innlogging i SYSVAK-nett 

1.bilde ID-porten.PNG

SYSVAK-nett bruker HelseID for innlogging. Helsepersonell vil komme til ID-porten for å logge seg inn med smartkort eller Bank-ID. Du må ha gyldig autorisasjon som lege, sykepleier, provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt og apotekteknikker i Helsepersonellregisteret før du får tilgang til SYSVAK-nett. 

Når du logger deg inn første gang, må du lese og godta en samtykkeerklæring før du får bruke webløsningen. Dersom samtykke ikke godtas, logges du ut automatisk

2. bilde Helseenhet.png

HelseID kan være knyttet til arbeidssted. Hvis stedet der du vaksinerer i dag ikke er Din helseenhet, fyll inn riktig sted i Navn på enhet og organisasjonsnummer som finnes i Brønnøysundregisteret. For å bruke SYSVAK-nett må Navn på enhet fylles inn.

3. bilde hovedsiden.png

Dette er hovedsiden, hva vil du gjøre? 

Her kan du registrere en vaksinasjon eller registrere flere vaksinasjoner, søke opp vaksinasjonsstatus for covid-19 relaterte vaksinasjoner (vaksine mot sesonginfluensa, pneumokokksykdom, kikhoste og covid-19) eller se de fem siste du har registrert i denne innloggingsøkten. Du kan når som helst trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til denne siden. For å registrere vaksinasjon, velg Enkeltregistrering eller Registrere flere.

2. Registrere vaksinasjon 

Enkeltregistrering 

4. bilde enkeltregistrering.png

Ved enkeltregistrering legg inn fødselsnummer eller D-nummer til person som det skal registreres vaksinasjon på. Trykk på Søk. SYSVAK-nett søker opp og henter navn på vedkommende fra Folkeregisteret, så du kan sjekke at du registrere vaksinasjonen på riktig person.

5. bilde enkeltregistrering2.png

Velg vaksinasjonsdato i datofeltet og velg vaksine i nedtrekkslisten. SYSVAK-kode velges automatisk etter valgt vaksine. Fyll inn batch-nummer/lot-nummer i felt for batchnummer. Dersom du velger en influensavaksine eller en covid-19 vaksine, skal årsak til vaksinering angis. Velg enten risikogruppe, helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak. Trykk deretter på Registrer vaksine.

6. bilde enkeltregistrering3.png

Når du er ferdig med å registrere vaksinasjonen, vil vinduet «Vaksinasjonen er registrert i SYSVAK» vises. Du blir automatisk sendt til en side der du kan velge å registrere flere vaksinasjoner på samme person, eller gjøre en ny registrering. Siste registreringer gir en oversikt over de siste fem du har registrert i denne innloggingsøkten. Når du er ferdig med å registrere vaksinasjoner kan du trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til hovedsiden.

7. bilde registrere flere.png

Registrere flere 

8. bilde registrere flere2.png

Hvis du skal registrere flere personer med samme vaksine, velger du Registrere flere. Velg vaksinasjonsdato i datofeltet og velg vaksine i nedtrekkslisten. SYSVAK-kode velges automatisk etter valgt vaksine. Fyll inn batchnummer/lot-nummer i feltet for batchnummer. Dersom du velger en influensavaksine eller en covid-19 vaksine, skal årsak til vaksinering angis. Velg enten risikogruppe, helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak. Trykk deretter på Opprett.

9. bilde registrere flere3.png

Du vil komme til en ny side med oversikt over valgt vaksine, SYSVAK-kode, batchnummer og eventuelt årsak for influensavaksine og covid-19 vaksine. Hvis det er feil i informasjonen du har fylt ut, velg Rediger.  

Legg deretter inn fødselsnummer eller D-nummer til person det skal registreres vaksinasjon på. SYSVAK-nett søker opp og henter navn på vedkommende fra Folkeregisteret, så du kan sjekke at du registrerer vaksinasjonen på riktig person.  

10. bilde registrere flere4.png

 Navnet på personen vil vises over fødselsnummeret. Velg Registrer vaksine for å registrere vaksinasjonen i SYSVAK. 

11. bilde registrere flere5.png

Når du har registrert vaksinasjonen, vil vinduet «Vaksinen er registrert i SYSVAK» vises.  

12. bilde vaksinasjonsstatus.png

Du kommer tilbake til siden der du kan registrere flere vaksinasjoner med samme dato, vaksine, SYSVAK-kode, batchnummer og eventuelt årsak for influensavaksine og covid-19 vaksine. Fyll inn fødselsnummer/D-nummer dersom du ønsker å registrere flere personer med samme vaksine. Du får da opp navnet på vedkommende, og kan sjekke at du registrerer vaksinasjonen på riktig person, før du velger Registrer vaksine for å registrere vaksinasjonen i SYSVAK.  

Skal dato, vaksine, SYSVAK-kode eller batchnummer endres, velg Rediger. Siste registreringer gir en oversikt over de siste fem du har registrert i denne innloggingsøkten. Når du er ferdig med å registrere vaksinasjoner, kan du trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til hovedsiden. 


3. Søke opp vaksinasjonsstatus på fødselsnummer/D-nummer 

Hvis du ønsker å søke opp vaksinasjonsstatus for covid-19 relaterte vaksinasjoner (vaksine mot sesonginfluensa, pneumokokksykdom, kikhoste og covid-19), fyller du inn fødselsnummer eller D-nummer i feltet for fødselsnummer og trykker på Søk.

13. bilde vaksinasjonsstatus2.png

Personens navn vil vises samt om vedkommende er vaksinert mot sesonginfluensa, pneumokokksykdom, kikhoste og covid-19 og vaksinasjonsdato.


4. Oversikt over siste registrerte vaksinasjoner 

Hvis du ønsker å se oversikten over de siste fem registreringene du har gjort i SYSVAK i denne innloggingsøkten, velger du Siste registreringer. Denne oversikten vil ikke være synlig når du logger deg ut og så inn igjen senere. 

Feilmeldinger i SYSVAK-nett 


5. Jeg får ikke logget meg inn i SYSVAK-nett 

14. bilde feilmelding ingen tilgang.png

Hvis du får denne meldingen ved innlogging i SYSVAK-nett, så er du ikke autorisert for tilgang. Kun leger, sykepleiere, provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter har tilgang til SYSVAK-nett.

6. Feil fødselsnummer 

For å registrere en vaksine på en person må hele fødselsnummeret eller D-nummeret fylles ut i feltet for fødselsnummer. DUF-nummer eller hjelpenummer kan ikke brukes for å registrere i SYSVAK-nett. Dette gjelder også ved søk på vaksinasjonsstatus.

15. bilde feilmelding fødselsnummer.png

Når du begynner å skrive inn fødselsnummer vil du bli varslet om feltet inneholder for få eller for mange tegn. Feltet for fødselsnummer skal kun inneholde 11 siffer.

16. bilde feilmelding fødselsnummer2.png

Hvis du fyller inn et ugyldig fødselsnummer, vil du få et varsel om dette etter du har valgt Søk. Velg Prøv igjen for å fjerne varselet og fylle inn rett fødselsnummer.

7. Obligatoriske felt må fylles inn ved registrering 

17. bilde feilmelding obligatoriske felt.png

For registrering av vaksinasjon er alle felter obligatoriske. Dersom du får varselet Feltet er obligatorisk etter du har valgt Registrer vaksine, mangler informasjon i feltet over varselet. Fyll inn informasjonen i feltet for å registrere vaksinasjonen.

8. Jeg ble logget ut av løsningen under en registrering, ble vaksinasjonen registrert? 

Hvis ikke registreringen ble fullført, og vinduet «Vaksinen er registrert i SYSVAK» ikke dukket opp, er ikke vaksinasjonen registrert i SYSVAK.


 9. Årsak til vaksinering for influensavaksine eller covid-19 vaksine er ukjent 

Dersom du ikke kjenner til årsak til vaksinasjon, velg Ukjent årsak

Innhold på denne siden