Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett

Artikkel

Brukermanual med bilder fra SYSVAK-nett

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer vaksinasjoner og søker opp vaksinasjonsstatus i SYSVAK-nett på en PC.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer vaksinasjoner og søker opp vaksinasjonsstatus i SYSVAK-nett på en PC.


Innhold på denne siden

Helsepersonell som skal bruke løsningen må gå inn på denne adressen:

SYSVAK-nett bruker HelseID for pålogging.  

SYSVAK-nett er laget for å registrere vaksinasjoner og søke opp vaksinasjonsstatus for alle vaksiner, og er et alternativ for elektronisk registrering av vaksinasjoner for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal (EPJ) med elektronisk kommunikasjon med SYSVAK.

SYSVAK-nett er ikke et journalsystem. All vaksinasjon skal i tillegg journalføres i et egnet journalsystem.

Registrere og søke i SYSVAK-nett på PC 

1. Innlogging i SYSVAK-nett 

1.bilde ID-porten.PNG

SYSVAK-nett bruker HelseID for innlogging. Helsepersonell vil komme til ID-porten for å logge seg inn med smartkort eller Bank-ID. Du må ha gyldig autorisasjon som lege, sykepleier, provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, apotektekniker, vernepleier og helsesekretær i Helsepersonellregisteret før du får tilgang til SYSVAK-nett. 

Når du logger deg inn første gang, må du lese og godta vilkår for bruk før du får bruke webløsningen. Dersom du ikke godtar, logges du automatisk ut.

2. bilde Helseenhet.png

HelseID kan være knyttet til arbeidssted. Hvis stedet der du vaksinerer i dag ikke er Din helseenhet, fyll inn riktig sted i Navn på enhet og organisasjonsnummer som finnes i Brønnøysundregisteret. Skriv Navn på enhet så utfyllende som mulig. F.eks. navn på sykehjem og kommune, ikke bare kommune, og apotekkjedens navn og by, ikke bare apotekkjede. For å bruke SYSVAK-nett må Navn på enhet og Organisasjonsnummer fylles inn, og navn på enhet må høre til organisasjonsnummeret som fylles inn.

3. bilde hovedsiden.png

Dette er hovedsiden, hva vil du gjøre? 

Her kan du registrere en vaksinasjon eller registrere flere vaksinasjoner, søke opp vaksinasjonsstatus for alle vaksiner eller se de du har registrert i denne innloggingsøkten. Du kan når som helst trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til denne siden. For å registrere vaksinasjon, velg Enkeltregistrering eller Registrere flere.

2. Registrere vaksinasjon 

Enkeltregistrering 

4. bilde enkeltregistrering.png

Ved enkeltregistrering legg inn fødselsnummer eller D-nummer til person som det skal registreres vaksinasjon på. Trykk på Søk. SYSVAK-nett søker opp og henter navn på vedkommende fra Folkeregisteret, så du kan sjekke at du registrerer vaksinasjonen på riktig person.

5. enkeltregistrering2.PNG

Velg vaksinasjonsdato i datofeltet og velg vaksine i nedtrekkslisten. SYSVAK-kode velges automatisk etter valgt vaksine. Fyll inn batch-nummer/lot-nummer i felt for batchnummer. Dersom du velger en influensavaksine eller en covid-19 vaksine, skal årsak til vaksinering angis. Velg enten risikogruppe, helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak. Trykk deretter på Registrer vaksine.

Enkeltregistrering3.PNG
Enkeltregistrering4.PNG

Når du er ferdig med å registrere vaksinasjonen, vil vinduet «Vaksinasjonen er registrert i SYSVAK» vises. Trykk i vinduet for å komme videre til en side der du kan velge å registrere flere vaksinasjoner på samme person, eller gjøre en ny registrering. Siste registreringer gir en oversikt over de du har registrert i denne innloggingsøkten. Når du er ferdig med å registrere vaksinasjoner kan du trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til hovedsiden.

Registrere flere 

Registrere flere.PNG

Hvis du skal registrere flere personer med samme vaksine, velger du Registrere flere. Velg vaksinasjonsdato i datofeltet og velg vaksine i nedtrekkslisten. SYSVAK-kode velges automatisk etter valgt vaksine. Fyll inn batchnummer/lot-nummer i feltet for batchnummer. Dersom du velger en influensavaksine eller en covid-19 vaksine, skal årsak til vaksinering angis. Velg enten risikogruppe, helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak. Trykk deretter på Opprett.

Registrere flere2.PNG

Du vil komme til en ny side med oversikt over valgt vaksine, SYSVAK-kode, batchnummer og eventuelt årsak for influensavaksine og covid-19 vaksine. Hvis det er feil i informasjonen du har fylt ut, velg Rediger.

Legg deretter inn fødselsnummer eller D-nummer til person det skal registreres vaksinasjon på. SYSVAK-nett søker opp og henter navn på vedkommende fra Folkeregisteret, så du kan sjekke at du registrerer vaksinasjonen på riktig person.

Registrere flere3.PNG

Navnet på personen vil vises over fødselsnummeret. Velg Registrer vaksine for å registrere vaksinasjonen i SYSVAK.

Registrere flere4.PNG

Når du har registrert vaksinasjonen, vil vinduet «Vaksinen er registrert i SYSVAK» vises. Trykk i vinduet for å komme videre.

Registrere flere5.PNG

Du kommer tilbake til siden der du kan registrere flere vaksinasjoner med samme dato, vaksine, SYSVAK-kode, batchnummer og eventuelt årsak for influensavaksine og covid-19 vaksine. Fyll inn fødselsnummer/ D-nummer dersom du ønsker å registrere flere personer med samme vaksine. Du får da opp navnet på vedkommende, og kan sjekke at du registrerer vaksinasjonen på riktig person, før du velger Registrer vaksine for å registrere vaksinasjonen i SYSVAK.

Skal dato, vaksine, SYSVAK-kode eller batchnummer endres, velg Rediger. Siste registreringer gir en oversikt over de du har registrert i denne innloggingsøkten. Når du er ferdig med å registrere vaksinasjoner, kan du trykke på SYSVAK-nett logoen for å komme tilbake til hovedsiden.

3. Søke opp vaksinasjonsstatus på fødselsnummer/D-nummer 

12. bilde vaksinasjonsstatus.png

Hvis du ønsker å søke opp vaksinasjonsstatus for enkeltpersoner, fyller du inn fødselsnummer eller D-nummer i feltet for fødselsnummer og trykker på Søk.

13. bilde vaksinasjonsstatus2.png

Personens navn vil vises samt hvilke vaksiner som er registrert på vedkommende.

4. Oversikt over siste registrerte vaksinasjoner 

Hvis du ønsker å se oversikten over de registreringene du har gjort i SYSVAK i denne innloggingsøkten, velger du Siste registreringer. Denne oversikten vil ikke være synlig når du logger deg ut og så inn igjen senere. 

5. Sletting og retting av feilregistreringer 

Kun feilregistrerte opplysninger som er registrert i SYSVAK-nett, kan slettes via SYSVAK-nett. Du kan slette registreringer som andre har registrert, men da bør dette avklares med vedkommende som har registrert feil først. Vær varsom når du sletter, slik at du ikke sletter korrekte registreringer.

Siste registreringer slette 1.png

Hvis du oppdager at du har feilregistrert en vaksine mens du er logget inn i samme innloggingsøkt, så kan du slette under Siste registreringer. Hvis du oppdager at du har feilregistrert etter du har logget ut av SYSVAK-nett, kan du logge inn i SYSVAK-nett på nytt og søke opp vaksinasjonsstatus på vedkommende for å finne vaksinen du har registrert feil.

Slettemelding 2.png

Ved siden av linjen for registreringen du ønsker å slette, kan du finne et slettesymbol. Velg dette slettesymbolet. Du vil få spørsmål om du er sikker på at du vil slette denne registreringen. Hvis du er sikker, velg Ja. Hvis du ikke er sikker, eller du har valgt feil vaksine, velg Nei.

Det er ikke mulig å endre en registrering. Du må først slette, og deretter registrere vaksinen på ny med riktige opplysninger.

6. Feilmeldinger i SYSVAK-nett 

Jeg får ikke logget meg inn i SYSVAK-nett 

14. bilde feilmelding ingen tilgang.png

Hvis du får denne meldingen ved innlogging i SYSVAK-nett, så er du ikke autorisert for tilgang. Kun leger, sykepleiere, provisorfarmasøyter, reseptarfarmasøyter, vernepleier og helsesekretær har tilgang til SYSVAK-nett.

Feil fødselsnummer 

For å registrere en vaksine på en person må hele fødselsnummeret eller D-nummeret fylles ut i feltet for fødselsnummer. DUF-nummer eller hjelpenummer kan ikke brukes for å registrere i SYSVAK-nett. Dette gjelder også ved søk på vaksinasjonsstatus.

15. bilde feilmelding fødselsnummer.png

Når du begynner å skrive inn fødselsnummer vil du bli varslet om feltet inneholder for få eller for mange tegn. Feltet for fødselsnummer skal kun inneholde 11 siffer.

16. bilde feilmelding fødselsnummer2.png

Hvis du fyller inn et ugyldig fødselsnummer, vil du få et varsel om dette etter du har valgt Søk. Velg Prøv igjen for å fjerne varselet og fylle inn rett fødselsnummer.

Obligatoriske felt må fylles inn ved registrering 

17. bilde feilmelding obligatoriske felt.png

For registrering av vaksinasjon er alle felter obligatoriske. Dersom du får varselet Feltet er obligatorisk etter du har valgt Registrer vaksine, mangler informasjon i feltet over varselet. Fyll inn informasjonen i feltet for å registrere vaksinasjonen.

Jeg ble logget ut av løsningen under en registrering, ble vaksinasjonen registrert? 

Hvis ikke registreringen ble fullført, og vinduet «Vaksinen er registrert i SYSVAK» ikke dukket opp, er ikke vaksinasjonen registrert i SYSVAK.

Årsak til vaksinering for influensavaksine eller covid-19 vaksine er ukjent 

Dersom du ikke kjenner til årsak til vaksinasjon, velg Ukjent årsak

Batchnummer er ukjent 

Benytt Batchnr./LOT på pakningen. Dersom pakningen ikke lenger er tilgjengelig, vennligst fyll inn «NA» (not applicable) i feltet for batchnummer for å komme videre i registreringen.

Historikk

04.01.2021: Oppdatert noe bilder og tekst

18.01.2021: Lagt til tekst om feilregistrering