Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Reseptregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Reseptregisteret

Artikkel

Tilgang til data fra Reseptregisteret

Alle søknader om legemiddeldata skal nå sendes til Legemiddelregisteret. På denne siden finner du relevant informasjon for prosjekter som allerede har fått vedtak om tilgang til data fra Reseptregisteret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Alle søknader om legemiddeldata skal nå sendes til Legemiddelregisteret. På denne siden finner du relevant informasjon for prosjekter som allerede har fått vedtak om tilgang til data fra Reseptregisteret.


Innhold på denne siden

Forsinkelser i tilgang til legemiddeldata

Det er for tiden mange saker i kø for saksbehandling og tilgjengeliggjøring fra Legemiddelregisteret. En teknisk løsning for uttrekk av data vil etableres i løpet av fjerde kvartal 2022, og da kan utlevering til godkjente prosjekter starte.

Det må påregnes relativt lang ventetid både for saksbehandling (vedtak) og for tilgjengeliggjøring av data fra Legemiddelregisteret. Det forventes at søknader om data som mottas nå tidligst vil kunne behandles i begynnelsen av 2023.

Svarfrister for utlevering

Reseptregisteret har følgende utleveringsfrister:

  • 30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data. For statistiske data (tabelldata) må det påregnes lengre utleveringsfrist dersom statistikken er tidkrevende å tilrettelegge. Utleveringsfrist vil avtales nærmere med søker. 
  • 60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data. Fristen løper fra den dagen all nødvendig dokumentasjon er på plass, og Reseptregisteret har mottatt alle datafiler fra de andre datakilder for pseudonymisering og sammenstilling.

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra Reseptregisteret.

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Variabelliste for Reseptregisteret

Kildeangivelse ved publisering

  • Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra Reseptregisteret skal oppgi Reseptregisteret som kilde.
  • Dersom det benyttes acronym/forkortelse, refereres det til NorPD (både på engelsk og norsk).
  • I alle publikasjoner skal ”Reseptregisteret” eller ”The Norwegian Prescription Database” inngå i tittel eller abstract-tekst for å synliggjøre registeret i PubMed-søk.

Prosjekter som har fått utlevert data fra Reseptregisteret