Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Reseptregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Reseptregisteret

Artikkel

Publikasjonsliste for Reseptregisteret

Oversikt over forskningsartikler der data fra Reseptregisteret er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Reseptregisteret er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Reseptregisteret og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor Reseptregisteret er brukt som datakilde. Listene er basert på metodiske søk i artikkeldatabaser. Listen kan være ufullstendig, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

Publikasjonslisten fra 2020 inneholder artikler som enten ble e-publisert eller endelig publisert i 2020, og i denne listen er også masteroppgaver, doktorgradsoppgaver og rapporter er også inkludert.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2021

Rapporter

Sommerschild HTr, Berg CL, Blix HS, Dansie LS, Litleskare I, Olsen K, Nouri Sharikabad MN, Amberger M, Torheim S, Granum T. Legemiddelforbruket i Norge 2016–2020 - Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret (Drug Consumption in Norway 2016-2020 - Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics and the Norwegian Prescription Database). Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. ISSN:1890-9647. ISBN elektronisk utgave: 978-82-8406-211-2.

Lund UH, Bidonde J, Kornør H, Reinar LMB, Kvist BCF, Nguyen L, Ursin LØ, Lerner MR, Robberstad B.  Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with glaucoma. A health technology assessment. Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services, Oslo, 2021.

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (bachelor)

Amble GM, Hordvik A-M, Iqbal ZZ, Mowinckel-Amundsen SM, Rihel R. Innføring av hormonspiral som nødprevensjon på Sex og Samfunn. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Berge LAM. Use of prescription drugs and risk of cutaneous melanoma. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.

Carlsson M. Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.

el Khalil N. Tyreoideasykdom i svangerskapet - En populasjonsbasert kohortstudie basert på datamateriale fra fire norske helseregistre. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Emberland KE. Gastroenteritis in Norwegian primary care - Time trends and a large waterborne outbreak. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2021.

Greve MH. Distribusjon av nalokson nesespray hos Sykepleie på hjul for reversering av overdose - En beskrivelse av pasientgruppen sett opp mot andre utdelingssteder i Oslo. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Hjorth S. Childhood outcomes after prenatal exposure to analgesics or antibiotics. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.

Jensen P-M. Travlere lege – mindre oppfølging? Fastlegers behandling av pasienter med depresjon etter Samhandlingsreformen. Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2021.

Johansen SL. Fastlegens betydning i dialogmøte 2 for sykmeldte med depresjon: en empirisk studie. Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2021.

Kostner K. Risikofaktorer for å utvikle opioidavhengighet blant kroniske smertepasienter [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Moe K. Kondisjon og førstegangs uttak av reseptbelagte legemidler mot demens blant menn og kvinner: En eksplorativ studie med data fra HUNT3 og Reseptregisteret [Master]. Trondheim: NTNU; 2021.

Nygård T. Bruk av inhalasjonsmedisiner hos pasienter i hjemmesykepleien. Thesis [Master]: The University of Bergen; 2021.

Pedersen E. Medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease in a general population - Guideline adherence, medication adherence and validation of medication use. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2021.

Rosland HG. Forskrivningspraksis av psykofarmaka i barne- og ungdomspsykiatri. Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2021.

Shafi DES. Pharmacological Drug use of Healthy Controls and Psychiatric Patients in a Case-Control Study using the National Norwegian Prescription Database. Thesis [Master]. Oslo: University of Oslo; 2021.

Shah SF. Effekt av farmasøytintervensjon på kvaliteten av legemiddelbehandlingen hos multimorbide pasienter over 65 år - Effekt vurdert etter START-2/STOPP-2 verktøyet. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Tran KK. Association between the use of Proton Pump Inhibitors and Histamine-2 Receptor Antagonists and the risk of gastric cancer in Norway. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2021.

Tran LH. Forgiftninger med kvetiapin. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

Vold JH. Potentially addictive substances among patients in opioid agonist therapy : - dispensations, use, and fatigue. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2021.

Aas CF. The burden of disease among people with severe substance use disorders. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2021

Bokkapitler

Bramness JG. Prescription Drug Abuse: Risks, Diversion, and Prevention. In: el-Guebaly N, Carrà G, Galanter M, Baldacchino AM, editors. Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives. Cham: Springer International Publishing; 2021:325-42.

Madsen OJ, von Soest T. En plaget ungdomsgenerasjon? In: Ødegård G, Pedersen W, editors. Ungdommen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2021:207-29.

Pigeot I, Tahden M, Zampatis D, Watson DJ, Forssen U, Kollhorst B. Worldwide Availability of Pharmacoepidemiological Databases. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham: Springer International Publishing; 2021:15-53.

Prami T, Juuti R, Iso-Mustajärvi I. Pharmacoepidemiological Research Data Sources in the Nordic Countries—Administrative Registers in Finland, Sweden, and Norway. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham, Denmark: Springer International Publishing; 2021:91-108.

Tidsskriftartikler

Anfinsen O-G, Lima K, Sharikabad MN. Økende forbruk av amiodaron i Norge. Hjerteforum. 2021;34(3):46-50.

Anisdahl K, Svatun Lirhus S, Medhus AW, Moum B, Melberg HO, Høivik ML. First-line biologic treatment of inflammatory bowel disease during the first 12 months after diagnosis from 2010 to 2016: a Norwegian nationwide registry study. Scand J Gastroenterol. 2021;56(10):1163-8.

Askar M, Cañadas RN, Svendsen K. An introduction to network analysis for studies of medication use. Res Social Adm Pharm. 2021;17(12):2054-61.

Bachmann CS, Risnes K, Bjørngaard JH, Schei J, Pape K. Association of Preterm Birth With Prescription of Psychotropic Drugs in Adolescence and Young Adulthood. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e211420.

Beckstrøm S, Svendsen K, Småbrekke L. Antibacterial use by birth year and birth season in children 0-2 years in Norway. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):35-43.

Binde CD, Tvete IF, Klemp M. Time until Need for Levodopa among New Users of Dopamine Agonists or MAO-B Inhibitors. Parkinsons Dis. 2021;2021:9952743.

Blix HS, Høye S. Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien. (Use of antibiotics during the COVID-19 pandemic). Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(4):353-6.

Borgen NT, Frønes I, Raaum O. Impact of the School Environment on Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Wide Register Data Study of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports. Child Dev. 2021;92(5):2089-105.

Brakedal B, Tzoulis C, Tysnes OB, Haugarvoll K. NSAID use is not associated with Parkinson's disease incidence: A Norwegian Prescription Database study. PLoS One. 2021;16(9):e0256602.

Brancher S, Støer NC, Weiderpass E, Damhuis RAM, Johannesen TB, Botteri E, Strand TE. Metformin use and lung cancer survival: a population-based study in Norway. Br J Cancer. 2021;124(5):1018-25.

Buajordet I, Kildemoes HW, Selmer R, Waaseth M. Farmakoepidemiologi – et fagfelt i stadig utvikling. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):2-3.

Bugge C, Sæther EM, Brustugun OT, Kristiansen IS. Societal cost of cancer in Norway -Results of taking a broader cost perspective. Health Policy. 2021;125(8):1100-7.

Bäckryd E, Heilig M, Hoffmann M. Opioid availability statistics from the International Narcotics Control Board do not reflect the medical use of opioids: comparison with sales data from Scandinavia. Scand J Pain. 2021;21(4):696-706.

Cesta CE, Segovia Chacón S, Engeland A, Broe A, Damkier P, Furu K, Kieler H, Karlsson P. Use of sildenafil and other phosphodiesterase type 5 inhibitors among pregnant women in Scandinavia. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(11): 2111-18.

Chen Y, Marcath LA, Eliassen FM, Lende TH, Soiland H, Mellgren G, Helland T, Hertz DL. Effect of Genetic Variability in 20 Pharmacogenes on Concentrations of Tamoxifen and Its Metabolites. J Pers Med. 2021;11(6):507.

Cohen JM, Cesta C, E. , Kjerpeseth L, Leinonen M, K. , Hálfdánarson Ó, Karlstad Ø, Karlsson P, Andersen M, Furu K, Hjellvik V. A common data model for harmonization in the Nordic Pregnancy Drug Safety Studies (NorPreSS). Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):117-123.

Dong L, Nygård M, Hansen BT. Sociodemographic Correlates of Human Papillomavirus Vaccine Uptake: Opportunistic and Catch-Up Vaccination in Norway. Cancers (Basel). 2021;13(14):3483.

Efjestad AS, Ihle-Hansen H, Hjellvik V, Engedal K, Salvesen Blix H. Sex differences in psychotropic and analgesic drug use before and after initiating treatment with acetylcholinesterase inhibitors. PLoS One. 2021;16(9):e0243804.

El Khalil N, Lupattelli A, Nordeng H. Antithyroid drug treatment and pregnancy outcomes among women with hyperthyroidism in pregnancy: A Norwegian population-based registry-linkage study. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):71-84.

Emberland KE, Wensaas KA, Litleskare S, Larsen L, Morch K, Ruths S, Rortveit G. Antibiotics for gastroenteritis in general practice and out-of-hour services in Norway 2006-15. Fam Pract. 2021;39(1):19-25.

Engeland A, Ghaderi S, Dos-Santos-Silva I, Furu K, Hjellvik V, Kvåle R, Bjørge T. Prescribed drugs in 27 000 individuals after diagnosis of colorectal cancer: A population-based cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(8):1037-48.

Fismen AS, Igland J, Teigland T, Tell GS, Ostbye T, Haltbakk J, Graue M, Birkeland KI, Peyrot M, Iversen MM. Pharmacologically treated diabetes and hospitalization among older Norwegians receiving homecare services from 2009 to 2014: a nationwide register study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2021;9(1):e002000.

Fossmark R, Olaisen M, Martinsen TC, Melberg HO. Factors associated with the persistence of oral 5-aminosalicylic acid monotherapy in ulcerative colitis: a nationwide Norwegian cohort study. Therap Adv Gastroenterol. 2021;14:17562848211021760.

Francisco O, Løyland HI, Bugge C, Kristiansen IS, Støvring H. Persistence of statin treatment – the impact of analytic method when estimating drug survival. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):107-15.

Fredheim OM, Skurtveit S, Sjøgren P, Aljabri B, Hjellvik V. Prescriptions of analgesics during chronic cancer disease trajectories: A complete national cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(11):1504-13.

Furu K, Aares EB, Hjellvik V, Karlstad Ø. Hormonal contraceptive use in Norway, 2006-2020, by contraceptive type, age and county: A nationwide register-based study. Norsk Epidemiologi. 2021;29(1-2):55-62.

Gabrhelík R, Handal M, Mravčík V, Nechanská B, Tjagvad C, Thylstrup B, Hesse M, Minařík J, Jarkovský J, Bukten A, Clausen T, Skurtveit S. Opioid maintenance treatment in the Czech Republic, Norway and Denmark: a study protocol of a comparative registry linkage study. BMJ Open. 2021;11(5):e047028.

Ghanima W, Schultze A, Donaldson R, Brodin E, Halvorsen S, Graham S, Carroll R, Ulvestad M, Lambrelli D. Oral Anticoagulation Therapy for Venous Thromboembolism in Norway: Time Trends and Treatment Patterns. Clin Ther. 2021;43(7):1179-90.e3.

Gillis RD, Botteri E, Chang A, Ziegler AI, Chung NC, Pon CK, Shackleford DM, Andreassen BK, Halls ML, Baker JG, Sloan EK. Carvedilol blocks neural regulation of breast cancer progression in vivo and is associated with reduced breast cancer mortality in patients. Eur J Cancer. 2021;147:106-16.

Gómez-Lumbreras A, Garcia Sangenis A, Prat Vallverdú O, Gatell Carbó A, Vedia Urgell C, Gisbert Gustemps L, Bruna Pérez X, Ramos Quiroga A, Morros Pedrós R. Psychotropic use in children and adolescents in Scandinavia and Catalonia: a 10-year population-based study. Psychopharmacology (Berl). 2021;238(7):1805-15.

Grinde B, Schirmer H, Eggen AE, Aigner L, Engdahl B. A possible effect of montelukast on neurological aging examined by the use of register data. Int J Clin Pharm. 2021;43(3):541-8.

Hamina A, Handal M, Fredheim O, Clausen T, Chen LC, Skurtveit S. Filled prescriptions for opioids among children and adolescents - A nationwide study from 2010 to 2018. Acta Anaesthesiol Scand. 2021;65(10):1475-83.

Hansen AB, Baste V, Hetlevik O, Haukenes I, Smith-Sivertsen T, Ruths S. GPs' drug treatment for depression by patients' educational level: registry-based study. BJGP Open. 2021;5(2):BJGPO-2020-0122.

Haugom LEA, Ruths S, Emberland KE, Eliassen KER, Rortveit G, Wensaas KA. Consultations and antibiotic treatment for urinary tract infections in Norwegian primary care 2006-2015, a registry-based study. BMC Fam Pract. 2021;22(1):127.

Hjorth S, Lupattelli A, Handal M, Spigset O, Ystrom E, Nordeng H. Prenatal exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of attention-deficit/hyperactivity disorder: A follow-up study in the Norwegian mother, father and child cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(10):1380-90.

Hoff M, Skovlund E, Meyer HE, Langhammer A, Sogaard AJ, Syversen U, Holvik K, Abrahamsen B, Schei B. Does treatment with bisphosphonates protect against fractures in real life? The HUNT study, Norway. Osteoporos Int. 2021;32(7):1395-404.

Holdø I, Bramness JG, Handal M, Hansen BH, Hjellvik V, Skurtveit S. Association Between Prescribed Hypnotics in Infants and Toddlers and Later ADHD: A Large Cohort Study from Norway. Child Psychiatry Hum Dev. 2021;52(4):533-43.

Holmberg ST, Fredheim OMS, Skurtveit S, Salvesen Ø O, Nygaard Ø P, Gulati AM, Solberg TK, Gulati S. Persistent Use of Prescription Opioids Following Lumbar Spine Surgery: Observational Study with Prospectively Collected Data from Two Norwegian Nationwide Registries. Spine (Phila Pa 1976). 2021.

Ianevski A, Yao R, Zusinaite E, Lysvand H, Oksenych V, Tenson T, Bjørås M, Kainov D. Active Components of Commonly Prescribed Medicines Affect Influenza A Virus-Host Cell Interaction: A Pilot Study. Viruses. 2021;13(8):1537.

Indseth T, Grøsland M, Arnesen T, Skyrud K, Kløvstad H, Lamprini V, Telle K, Kjøllesdal M. COVID-19 among immigrants in Norway, notified infections, related hospitalizations and associated mortality: A register-based study. Scand J Public Health. 2021;49(1):48-56.

Janszky I, Vardaxis I, Lindqvist BH, Horn JW, Brumpton BM, Strand LB, Bakken IJ, Alsnes IV, Romundstad PR, Ljung R, Mukamal KJ, Sen A. Assessing short-term risk of ischemic stroke in relation to all prescribed medications. Sci Rep. 2021;11(1):21673.

Jensen HK, Rasmussen L, Furu K, Karlstad Ø, Linder M, Cesta CE, Pottegård A. Use of non-insulin antidiabetic drugs in children and young adults - A Scandinavian drug utilization study from 2010-2019. Br J Clin Pharmacol. 2021;87(11):4470-5.

Johannesen TB, Smeland S, Aaserud S, Buanes EA, Skog A, Ursin G, Helland Å. COVID-19 in Cancer Patients, Risk Factors for Disease and Adverse Outcome, a Population-Based Study From Norway. Front Oncol. 2021;11:652535.

Kerola AM, Sexton J, Wibetoe G, Rollefstad S, Crowson CS, Mars N, Kazemi A, Haavardsholm EA, Kvien TK, Semb AG. Incidence, sociodemographic factors and treatment penetration of rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis in Norway. Semin Arthritis Rheum. 2021;51(5):1081-8.

Komen JJ, Pottegård A, Mantel-Teeuwisse AK, Forslund T, Hjemdahl P, Wettermark B, Hellfritzsch M, Hallas J, Olesen M, Bennie M, Mueller T, Voss A, Schink T, Haug U, Kollhorst B, Karlstad Ø, Kjerpeseth LJ, Klungel OH. Persistence and adherence to non-vitamin K antagonist oral anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation across five Western European countries. Europace. 2021 Nov 8;23(11):1722-1730. 

Kristófi R, Bodegard J, Norhammar A, Thuresson M, Nathanson D, Nyström T, Birkeland KI, Eriksson JW. Cardiovascular and Renal Disease Burden in Type 1 Compared With Type 2 Diabetes: A Two-Country Nationwide Observational Study. Diabetes Care. 2021;44(5):1211-8.

Laugesen K, Ludvigsson JF, Schmidt M, Gissler M, Valdimarsdottir UA, Lunde A, Sørensen HT. Nordic Health Registry-Based Research: A Review of Health Care Systems and Key Registries. Clin Epidemiol. 2021;13:533-54.

Lindstad M, Skurtveit S, Bukten A. For mye eller for lite medisiner? En nasjonal studie av forskrevne psykofarmaka blant innsatte i norske fengsler. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):85-95.

Lirhus SS, Høivik ML, Moum B, Anisdahl K, Melberg HO. Incidence and Prevalence of Inflammatory Bowel Disease in Norway and the Impact of Different Case Definitions: A Nationwide Registry Study. Clin Epidemiol. 2021;13:287-94.

Lupattelli A, Mahic M, Handal M, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Nordeng H. Attention-deficit/hyperactivity disorder in children following prenatal exposure to antidepressants: results from the Norwegian mother, father and child cohort study. BJOG. 2021;128(12):1917-27.

Magliano DJ, Chen L, Islam RM, Carstensen B, Gregg EW, Pavkov ME, Andes LJ, Balicer R, Baviera M, Boersma-van Dam E, Booth GL, Chan JCN, Chua YX, Fosse-Edorh S, Fuentes S, Gulseth HL, Gurevicius R, Ha KH, Hird TR, Jermendy G, Khalangot MD, Kim DJ, Kiss Z, Kravchenko VI, Leventer-Roberts M, Lin CY, Luk AOY, Mata-Cases M, Mauricio D, Nichols GA, Nielen MM, Pang D, Paul SK, Pelletier C, Pildava S, Porath A, Read SH, Roncaglioni MC, Lopez-Doriga Ruiz P, Shestakova M, Vikulova O, Wang KL, Wild SH, Yekutiel N, Shaw JE. Trends in the incidence of diagnosed diabetes: a multicountry analysis of aggregate data from 22 million diagnoses in high-income and middle-income settings. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(4):203-11.

Nebghouha EK, Lupattelli A, Nordeng H. Antithyroid drug treatment and pregnancy outcomes among women with hyperthyroidism in pregnancy: A Norwegian population-based registry-linkage study. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):71-84.

Nome RV, Småstuen MC, Fosså SD, Kiserud CE, Åsvold BO, Bjøro T. Thyroid hypofunction in aging testicular cancer survivors. Acta Oncol. 2021;60(11):1452-8.

Odsbu I, Handal M, Hjellvik V, Borchgrevink PC, Clausen T, Hamina A, Lid TG, Nesvåg R, Skurtveit S. Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):45-53.

Odsbu I, Mahic M, Skurtveit S, Lund I-O, Handal M. An 11-year nationwide registry-linkage study of opioid maintenance treatment in pregnancy in Norway. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):63-70.

Oerbeck B, Overgaard KR, Hjellvik V, Lien L, Bramness JG. The Use of Antidepressants, Antipsychotics, and Stimulants in Youth Residential Care. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2021;31(5):350-7.

Olsen K, Dansie LS, Litleskare I, Blix HS. Consumption of oral anticancer drugs in Norway compared by different units of measurements – introduction of new DDDs. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):13-7.

Pazzagli L, Karampelias C, Selmer R, Andersson O, Cesta CE. Investigating the association between prenatal exposure to folic acid and risk of neonatal diabetes/hyperglycemia and type 1 diabetes: A Norwegian register-based study. Pediatr Diabetes. 2021;22(7):969-73.

Pedersen E, Truong KNL, Garcia BH, Halvorsen KH, Svendsen K, Eggen AE, Waaseth M. Self-reported medication use among coronary heart disease patients showed high validity compared with dispensing data. J Clin Epidemiol. 2021;135:115-24.

Posserud MB, Skretting Solberg B, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Male to female ratios in autism spectrum disorders by age, intellectual disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatr Scand. 2021;144(6):635-46.

Raffelsberger N, Hetland MAK, Svendsen K, Småbrekke L, Löhr IH, Andreassen LLE, Brisse S, Holt KE, Sundsfjord A, Samuelsen Ø, Gravningen K. Gastrointestinal carriage of Klebsiella pneumoniae in a general adult population: a cross-sectional study of risk factors and bacterial genomic diversity. Gut Microbes. 2021;13(1):1939599.

Riiser S, Haukenes I, Baste V, Smith-Sivertsen T, Hetlevik Ø, Ruths S. Variation in general practitioners' depression care following certification of sickness absence: a registry-based cohort study. Fam Pract. 2021;38(3):238-45.

Robertson LJ, Jore S, Lund V, Grahek-Ogden D. Risk assessment of parasites in Norwegian drinking water: opportunities and challenges. Food Waterborne Parasitol. 2021;22:e00112.

Rognli EB, Bramness JG, von Soest T. Smoking in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants and anxiolytics. Psychol Med. 2021:1-10.

Ruths S, Haukenes I, Hetlevik Ø, Smith-Sivertsen T, Hjørleifsson S, Hansen AB, Riiser S, Meling HM, Baste V. Trends in treatment for patients with depression in general practice in Norway, 2009-2015: nationwide registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMC Health Serv Res. 2021 Jul 15;21(1):697

Rønning P, Helseth E, Skaansar O, Tverdal C, Andelic N, Bhatnagar R, Melberg M, Skaga NO, Aarhus M, Halvorsen S, Helseth R. Impact of Preinjury Antithrombotic Therapy on 30-Day Mortality in Older Patients Hospitalized With Traumatic Brain Injury (TBI). Front Neurol. 2021;12:650695.

Sen A, Bakken IJ, Govatsmark RES, Varmdal T, Bønaa KH, Mukamal KJ, Håberg SE, Janszky I. Influenza vaccination and risk for cardiovascular events: a nationwide self-controlled case series study. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21(1):31.

Solberg BS, Hegvik TA, Halmøy A, Skjaerven R, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Sex differences in parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatry. 2021;62(8):1010-8.

Solli O, Halkinrud M. Helsedata – en enkel metode for utvidet innsikt. [Health data – a simple method for a better insight]. Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(14):1336.

Sommerschild HT, Berg CL, Jonasson C, Husabø KJ, Sharikabad MN. Data resource profile: Norwegian Databases for Drug Utilization and Pharmacoepidemiology. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):7-12.

Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK. Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021;30(4):682-9.

Støer NC, Bouche G, Pantziarka P, Sloan EK, Andreassen BK, Botteri E. Use of non-cancer drugs and survival among patients with pancreatic adenocarcinoma: a nationwide registry-based study in Norway. Acta Oncol. 2021;60(9):1146-53.

Svendsen K, Langslet G, Krogh HW, Brinck J, Klausen IC, Stenehjem JS, Holven KB, Bogsrud MP, Retterstøl K. Genetic testing is essential for initiating statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: Examples from Scandinavia. Atherosclerosis. 2021;316:48-52.

Tauqeer F, Wood M, Hjorth S, Lupattelli A, Nordeng H. Perinatal use of triptans and other drugs for migraine-A nationwide drug utilization study. PLoS One. 2021;16(8):e0256214.

Torp HA, Skurtveit S, Skaga NO, Gustavsen I, Gran JM, Rosseland LA. Pre-injury dispensing of psychoactive prescription drugs in a ten years trauma population: a retrospective registry analysis. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021;29(1):125.

Trinh NTH, Hjorth S, Nordeng HME. Use of interrupted time-series analysis to characterise antibiotic prescription fills across pregnancy: a Norwegian nationwide cohort study. BMJ Open. 2021;11(12):e050569.

Trønnes JN, Lupattelli A, Handal M, Skurtveit S, Ystrom E, Nordeng H. Association of Timing and Duration of Prenatal Analgesic Opioid Exposure With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2124324.

van den Broek S, Lupattelli A, Frank AS, Haug LS, Nordeng H. Thyroid hormone replacement therapy in pregnancy and motor function, communication skills, and behavior of preschool children: The Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(6):716-26.

van Gelder M, Nordeng H. Antiemetic Prescription Fills in Pregnancy: A Drug Utilization Study Among 762,437 Pregnancies in Norway. Clin Epidemiol. 2021;13:161-74.

Vogt EC, Breivik L, Røyrvik EC, Grytaas M, Husebye ES, Øksnes M. Primary Ovarian Insufficiency in Women With Addison's Disease. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(7):e2656-e63.

Wesselhoeft R, Rasmussen L, Jensen PB, Jennum PJ, Skurtveit S, Hartz I, Reutfors J, Damkier P, Bliddal M, Pottegård A. Use of hypnotic drugs among children, adolescents, and young adults in Scandinavia. Acta Psychiatr Scand. 2021;144(2):100-12.

Øyen J, Brantsæter AL, Nøstbakken OJ, Birkeland KI, Haugen M, Madsen L, Egeland GM. Intakes of Fish and Long-chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplements During Pregnancy and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in a Large Prospective Cohort Study of Norwegian Women. Diabetes Care. 2021.

Øymar K, Karlstad Ø, Størdal K. Har anbefalinger om endring av behandling effekt? [Have recommendations on change of treatment had any effect?]. Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(12):1153-54.

Oversiktsartikler (review-artikler)

Bories M, Bouzillé G, Cuggia M, Le Corre P. Drug-Drug Interactions in Elderly Patients with Potentially Inappropriate Medications in Primary Care, Nursing Home and Hospital Settings: A Systematic Review and a Preliminary Study. Pharmaceutics. 2021;13(2).

de Oliveira Costa J, Bruno C, Baranwal N, Gisev N, Dobbins TA, Degenhardt L, Pearson SA. Variations in Long-term Opioid Therapy Definitions: A Systematic Review of Observational Studies Using Routinely Collected Data (2000-2019). Br J Clin Pharmacol. 2021;87(10):3706-20.

 

2020

Tidsskriftartikler

Andenaes R, Smastuen MC, Misvaer N, Ribu L, Vistad I, Helseth S. Associations between menopausal hormone therapy and sleep disturbance in women during the menopausal transition and post-menopause: data from the Norwegian prescription database and the HUNT study. BMC Womens Health 2020;20(1):64.

Andersson A, Hegvik TA, Chen Q, Rosenqvist MA, Kvalvik LG, Almqvist C, D'Onofrio BM, Hartman C, Klungsøyr K, Haavik J, Tuvblad C, Larsson H. Attention-deficit/hyperactivity disorder and smoking habits in pregnant women. PLoS One. 2020;15(6):e0234561.

Apalset EM, Lunde A, Hoff M, Ehrenstein V, Tell GS. Initiation of anti-osteoporotic drugs in high-risk female patients starting glucocorticoid treatment: a population study in Norway. Arch Osteoporos 2020;15(1):121.

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, et al. Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study. Clin Epidemiol 2020;12:193-202.

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Karlstad O, Juzeniene A, et al. Use of Immunomodulating Drugs and Risk of Cutaneous Melanoma: A Nationwide Nested Case-Control Study. Clin Epidemiol 2020;12:1389-1401.

Brancher S, Stoer NC, Weiderpass E, Damhuis RAM, Johannesen TB, Botteri E, et al. Metformin use and lung cancer survival: a population-based study in Norway. Br J Cancer 2021;124(5):1018-1025.

Bødkergaard K, Selmer RM, Hallas J, Kjerpeseth LJ, Pottegård A, Skovlund E, Støvring H. Using the waiting time distribution with random index dates to estimate prescription durations in the presence of seasonal stockpiling. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(9):1072-1078.

Belizna  C, Meroni PL, Shoenfeld Y, Devreese K, Alijotas-Reig J, Esteve-Valverde E, Chighizola C, Pregnolato F, Cohen H, Fassot C, Mattera PM, Peretti P, Levy A, Bernard L, Saiet M, Lagarce L, Briet M, Rivière M, Pellier I, Gascoin G, Rakotonjanahary J, Borghi MO, Stojanovich L, Djokovic A, Stanisavljevic N, Bromley R, Elefant-Amoura E, Bahi Buisson N, Pindi Sala T, Kelchtermans H, Makatsariya A, Bidsatze V, Khizroeva J, Latino JO, Udry S, Henrion D, Loufrani L, Guihot AL, Muchardt C, Hasan M, Ungeheuer MN, Voswinkel J, Damian L, Pabinger I, Gebhart J, Lopez Pedrera R, Cohen Tervaert JW, Tincani A, Andreoli L. In utero exposure to Azathioprine in autoimmune disease. Where do we stand? Autoimmun Rev. 2020;19(9):102525.

Cesta C, Engeland A, Karlsson P, Kieler H, Reutfors J, Furu K.  Incidence of malformations after early pregnancy exposure to modafinil in Sweden and Norway. JAMA 2020;324(9):895-897.

Cohen JM, Cesta CE, Furu K, Einarsdóttir K, Gissler M, Havard A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts K, Kieler H, Leinonen M, Li J, Reutfors R, Schaffer A, Selmer R, Yu Y, Zoega H, Karlstad Ø. Prevalence trends and individual patterns of antiepileptic drug use in pregnancy 2006-2016: A study in the five Nordic countries, United States, and Australia. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(8):913–22.

Cohen JM, Selmer R, Furu K, Karlstad O. Interrupted time series analysis to assess changes in prescription filling around conception and implications for exposure misclassification. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(6):745-9.

Felde G, Engeland A, Hunskaar S. Urinary incontinence associated with anxiety and depression: the impact of psychotropic drugs in a cross-sectional study from the Norwegian HUNT study. BMC Psychiatry 2020;20(1):521.

Fredheim OM, Skurtveit S, Loge JH, Sjogren P, Handal M, Hjellvik V. Prescription of analgesics to long-term survivors of cancer in early adulthood, adolescence, and childhood in Norway: a national cohort study. Pain 2020;161(5):1083-91.

Ge GM , Leung MTY, Man KKC, Leung WC, Ip P, Li GHY, Wong ICK, Kung AWC, Cheung CL. Maternal Thyroid Dysfunction During Pregnancy and the Risk of Adverse Outcomes in the Offspring: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(12).

Gravningen K, Field N, Blix HS, Asfeldt AM, Smabrekke L. Non-prescription purchase of antibiotics during travel abroad among a general adult population in Norway: Findings from the seventh Tromso Study. PLoS ONE [Electronic Resource] 2020;15(2):e0228792.

Grinde B, Schirmer H, Eggen AE, Aigner L, Engdahl B. A possible effect of montelukast on neurological aging examined by the use of register data. Int J Clin Pharm 2020.

Guo D , Ju R, Zhou Q, Mao J, Tao H, Jing H, Zhu C, Dai J. Association of maternal diabetes with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in offspring: A meta-analysis and review. Diabetes Res Clin Pract. 2020;165:108269.

Handal M, Skurtveit S, Mahic M, Øhman I, Wikner BN, Tjagvad C, Kieler H, Halmesmaki E, Lund IO. Opioid maintenance treatment of pregnant women in the Scandinavian countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2020;37(3):298-312.

Hansen AB, Baste V, Hetlevik O, Haukenes I, Smith-Sivertsen T, Sabine R. General practitioners' drug treatment for depression by patients' educational level: registry-based study. BJGP Open 2021;5(2):BJGPO.2020.0122.

Harris GE, Wood M, Nordeng H. Modeling exposures of medications used episodically during pregnancy: Triptans as a motivating example. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(9):1111-9.

Hjorth S, Wood M, Tauqeer F, Nordeng H. Fertility treatment and oral contraceptive discontinuation for identification of pregnancy planning in routinely collected health data - an application to analgesic and antibiotic utilisation. BMC Pregnancy Childbirth 2020;20(1):731.

Hoff M, Skovlund E, Skurtveit S, Meyer HE, Langhammer A, Sogaard AJ, et al. Proton pump inhibitors and fracture risk. The HUNT study, Norway. Osteoporos Int 2020;31(1):109-18.

Holdo I, Bramness JG, Handal M, Hansen BH, Hjellvik V, Skurtveit S. Association Between Prescribed Hypnotics in Infants and Toddlers and Later ADHD: A Large Cohort Study from Norway. Child Psychiatry Hum Dev 2020.

Johansen JS, Halvorsen KH, Svendsen K, Havnes K, Garcia BH. The impact of hospitalisation to geriatric wards on the use of medications and potentially inappropriate medications - a health register study. BMC Geriatr 2020;20(1):190.

Jortveit J, Halvorsen S, Langorgen J. Pharmacy-dispensed drugs for secondary prevention after myocardial infarction. Tidsskr Nor Laegeforen 2020;140(4):355-9.

Kalseth J, Anthun KS, Forma L. Health care and long-term care costs by age and proximity to death in a publicly funded universal system: A descriptive study of population data. Nordic Journal of Health Economics. 2020;8(1):31-45.

Kalseth J, Halvorsen T. Health and care service utilisation and cost over the life-span: a descriptive analysis of population data. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):435.

Kiselev Y, Handal M, Hjellvik V, Reichborn-Kjennerud T, Stoltenberg C, Suren P, Havdahl A, Skurtveit S. Nationwide Study of Neuropsychiatric Comorbidity and Medicines Use in Children With Autism Spectrum Disorder in Norway. Frontiers in Psychiatry 2020.

Kjekshus VHR, Schuster P. Adherence to oral anticoagulant treatment and risk factor assessment six months after DC-conversion of atrial fibrillation. Scand Cardiovasc J 2020;54(3):179-185.

Mahic M, Hernandez-Diaz S, Wood M, Kieler H, Odsbu I, Nørgaard M, Öztürk B, Bateman BT, Hjellvik V, Skurtveit S, Handal M. In utero opioid exposure and risk of infections in childhood: A multinational Nordic cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf (12):1596-1604.

Melbye H, Helgeland J, Karlstad O, Ariansen I, Langhammer A, Wisloff T, et al. Is the Disease Burden from COPD in Norway Falling off? A Study of Time Trends in Three Different Data Sources. International Journal of Copd 2020;15:323-34.

Nissen A, Cauley P, Saboonchi F, Andersen A, Solberg O. Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE)-a longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open. 2020;10(7):e036101.

Pasternak B, Wintzell V, Melbye M, Eliasson B, Svensson AM, Franzén S, Gudbjörnsdottir S, Hveem K, Jonasson C, Svanström H, Ueda P. Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and risk of serious renal events: Scandinavian cohort study. BMJ. 2020;369:m1186.

Odegaard KM, Hallen J, Lirhus SS, Melberg HO, Halvorsen S. Incidence, prevalence, and mortality of heart failure: a nationwide registry study from 2013 to 2016. ESC Heart Fail 2020;7(4):1917-26.

Oerbeck B, Furu K, Zeiner P, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Pripp AH, et al. Child and Parental Characteristics of Medication Use for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2020;30(7):456-64.

Oerbeck B, Overgaard KR, Hjellvik V, Bramness JG, Hansen BH, Lien L. The Use of Sleep Medication in Youth Residential Care. J Child Adolesc Psychopharmacol 2020;30(5):335-41.

Orumaa M, Kjaer SK, Dehlendorff C, Munk C, Olsen AO, Hansen BT, Campbell S, Nygard M. The impact of HPV multi-cohort vaccination: Real-world evidence of faster control of HPV-related morbidity. Vaccine. 2020;38(6):1345-51.

Pasternak B, Wintzell V, Melbye M, Eliasson B, Svensson AM, Franzen S, Gudbjornsdottir S, Hveem K, Jonasson C, Svanstrom H, Ueda P. Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and risk of serious renal events: Scandinavian cohort study. BMJ. 2020;369:m1186.

Radaelli F, Fuccio L, Paggi S, Bono CD, Dumonceau JM, Dentali F. What gastroenterologists should know about direct oral anticoagulants. Dig Liver Dis. 2020;52(10):1115-25.

Raknes G, Giverhaug T. Problematiske protonpumpehemmere. [Problematic proton pump inhibitors]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(16):1624-26.

Pfaller B, Pupco A, Leibson T, Aletaha D, Ito S. A critical review of the reproductive safety of Leflunomide. Clin Rheumatol. 2020 39(2):607-12.

Raknes G, Smabrekke L. No change in the consumption of thyroid hormones after starting low dose naltrexone (LDN): a quasi-experimental before-after study. BMC Endocr Disord 2020;20(1):151.

Rantala AK, Magnus MC, Karlstad O, Stigum H, Haberg SE, Nafstad P, et al. Is the Association of Early Day Care Attendance with Childhood Asthma Explained by Underlying Susceptibility? Epidemiology 2020;31(3):451-8.

Reigstad MM, Storeng R, Furu K, Bakken IJ, Engeland A, Larsen IK. Validation of Assisted Reproductive Technology in the Medical Birth Registry of Norway Versus the Norwegian Prescription Database. Epidemiology 2020;31(5):681-6.

Reutfors J, Cesta CE, Cohen JM, Bateman BT, Brauer R, Einarsdóttir K, Engeland A, Furu K, Gissler M, Havard A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Karlstad Ø, Leinonen MK, Li J, Man KCC, Pazzagli L, Schaffer A, Schink T, Wang Z, Yu Y, Zoega H, Bröms G. Antipsychotic drug use in pregnancy: A multinational study from ten countries. Schizophr Res 2020;220:106-15.

Robinson R, Lahti-Pulkkinen M, Schnitzlein D, Voit F, Girchenko P, Wolke D, Lemola S, Kajantie E, Heinonen K, Räikkönen K. Mental health outcomes of adults born very preterm or with very low birth weight: A systematic review. Semin Fetal Neonatal Med. 2020;25(3):101113.

Ruiz PLD, Bakken IJ, Haberg SE, Tapia G, Hauge SH, Birkeland KI, Gulseth HL, Stene LC. Higher frequency of hospitalization but lower relative mortality for pandemic influenza in people with type 2 diabetes. J Intern Med. 2020;287(1):78-86.

Rutherford OW, Jonasson C, Ghanima W, Soderdahl F, Halvorsen S. Comparison of dabigatran, rivaroxaban, and apixaban for effectiveness and safety in atrial fibrillation: a nationwide cohort study. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020;6(2):75-85.

Schelde AB, Sørensen AMS, Hindsø M, Christensen MB, Jimenez-Solem E, Eriksson R. Sex and age differences among tramadol users in three Nordic countries. Dan Med J 2020;67(7):A06190336.

Siffel C, Page M, Maxwell T, Thun B, Kolb N, Rosenlund M, et al. Patterns of Lisdexamfetamine Dimesylate Use in Children, Adolescents, and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Europe. J Child Adolesc Psychopharmacol 2020;30(7):439-47.

Skow MAH, Vik I, Hoye S. Antibiotic switch after treatment with UTI antibiotics in male patients. Infect Dis 2020;52(6):405-12.

Skurtveit S, Hjellvik V, Sakshaug S, Borchgrevink PC, Larsen BM, Clausen T, et al. Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter. Tidsskr Nor Laegeforen 2020;140(15).

Slettedal JK, Traustadottir VD, Sandvik L, Ringvold A. The prevalence and incidence of glaucoma in Norway 2004-2018: A nationwide population-based study. PLoS ONE [Electronic Resource] 2020;15(12):e0242786.

Solberg BS, Hegvik TA, Halmøy A, Skjaerven R, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Sex differences in parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatry 2020.

Stensvold D, Viken H, Steinshamn SL, Dalen H, Stoylen A, Loennechen JP, Reitlo LS, Zisko N, Baekkerud FH, Tari AR, Sandbakk SB, Carlsen T, Ingebrigtsen JE, Lydersen S, Mattsson E, Anderssen SA, Fiatarone Singh MA, Coombes JS, Skogvoll E, Vatten LJ, Helbostad JL, Rognmo O, Wisloff U. Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults-the Generation 100 study: randomised controlled trial. BMJ. 2020;371:m3485.

Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegard A, Andreassen BK. Drug use and cancer risk: a drug-wide association study (DWAS) in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021;30(4):682-689.

Ursin G, Grimsrud TK, Gulbrandsen J, Jakobsen E, Johannesen TB, Laronningen S, Robsahm TE, Seglem AH, Moller B, Larsen IK. Kreft i Norge. [Cancer in Norway]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(17):1724-25.

van den Broek S, Lupattelli A, Frank AS, Haug LS, Nordeng H. Thyroid hormone replacement therapy in pregnancy and motor function, communication skills, and behavior of preschool children: The Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2021;30(6):716-726.

Vold JH, Skurtveit S, Aas C, Chalabianloo F, Kloster PS, Johansson KA, et al. Dispensations of benzodiazepines, z-hypnotics, and gabapentinoids to patients receiving opioid agonist therapy; a prospective cohort study in Norway from 2013 to 2017. BMC Health Serv Res 2020;20(1):352.

Vold JH, Skurtveit S, Aas C, Johansson KA, Fadnes LT. Too much or too little opioids to patients receiving opioid agonist therapy in Norway (2013-2017): a prospective cohort study. BMC Health Serv Res 2020;20(1):668.

Vold JH, Aas C, Skurtveit S, Odsbu I, Chalabianloo F, Halmoy A, et al. Dispensation of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in patients receiving opioid agonist therapy; a national prospective cohort study in Norway from 2015 to 2017. BMC Psychiatry 2020;20(1):119.

Vold JH, Aas C, Skurtveit S, Odsbu I, Chalabianloo F, Reutfors J, et al. Potentially addictive drugs dispensing to patients receiving opioid agonist therapy: a register-based prospective cohort study in Norway and Sweden from 2015 to 2017. BMJ Open 2020;10(8):e036860.

Waerholm AC, Meland E, Kjome RLS. Can subjective well-being and body concern in adolescence predict prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord-Trondelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. Scandinavian Journal of Public Health 2020;48(5):559-66.

Zeng Y, Tang Y, Yue Y, Li W, Qiu X, Hu P, Tang J, Wang H, Yang X, Qu Y, Mu D. Cumulative evidence for association of parental diabetes mellitus and attention-deficit/hyperactivity disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2020;117:129-39.

Aas CF, Vold JH, Skurtveit S, Odsbu I, Chalabianloo F, Lim AG, et al. Uptake and predictors of direct-acting antiviral treatment for hepatitis C among people receiving opioid agonist therapy in Sweden and Norway: a drug utilization study from 2014 to 2017. Subst Abuse Treat Prev Policy 2020;15(1):44.

Aas CF, Vold JH, Skurtveit S, Odsbu I, Chalabianloo F, Okland JM, et al. On the path towards universal coverage of hepatitis C treatment among people receiving opioid agonist therapy (OAT) in Norway: a prospective cohort study from 2013 to 2017. BMJ Open 2020;10(8):e036355.

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet

Løkeland-Stai M, Hornæs MT, Tufta JG, Askeland O, Hammer EL, Strøm MS, Pedersen AG, Kvåle R, Slungård GF, Stangenes KM, Øgle MW, Løvlie A, Bakke H, Løwer HL, Simonsen GS, Kran A-MB, Husabø KJ. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, Norge, 2020.

Skogli E, Stokke OM, Vikøren S, Karttinen E. Samfunnskostnader knyttet til Alzheimers og annen demens. MENON-PUBLIKASJON NR. 64/2020. Rapport. Menon Economics, Oslo, 2020.

Sperre Saunes I, Karanikolos M, Sagan A. Norway: health system review. Health Systems in Transition. World Health Organization. Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, 2020. Report. Print ISSN 1817-6119.

Stoltenberg C, Egner I, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Fougner S.  Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020. Report.

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (bachelor)

Færø B-H. Fysisk aktivitet og astma blant barn og ungdommer i Bergen – RHINESSA-studien. Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

Knudsen-Baas KM. Glioma-associated epilepsy: and the treatment with antiepileptic drugs. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

Müller KM. Uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre og informasjonsoverføring ved skifte av omsorgsnivå ved en intermediæravdeling. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2020.

Nardo KA. Prevalence of prescription opioid use during pregnancy: Indication of use, duration of use, and description of maternal characteristics. Thesis [Master]. California: eScholarship, University of California; 2020.

Orumaa M. Time trends of selected HPV-related diseases in Norway and the impact of HPV multi-cohort vaccination using real-world data from population-based registries. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2020.

Scherffenberg M. HIV, komedikasjon og komorbiditet En studie basert på data fra Reseptregisteret. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2020.

2019

Andreassen BK, Støer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, et al. Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study. BMJ Open 2019;9(4):e028504.

Amato E, Dansie LS, Grøneng GM, Blix HS, Bentele H, Veneti L, Stefanoff P, MacDonald E, Blystad HH, Soleng A. Increase of scabies infestations, Norway, 2006 to 2018. Euro Surveill. 2019 Jun;24(23). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.23.190020.

Ask H, Handal M, Hauge LJ, Reichborn-Kjennerud T, Skurtveit S. Incidence of diagnosed pediatric anxiety disorders and use of prescription drugs: a nation-wide registry study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2020;29(8):1063-73.

Baftiu A, Lima MH, Svendsen K, Larsson PG, Johannessen SI, Landmark CJ. Safety aspects of antiepileptic drugs-a population-based study of adverse effects relative to changes in utilisation. Eur J Clin Pharmacol 2019;75(8):1153-60.

Benko R, Matuz M, Silva A, Ferreira J, Machado MC, Furtado C, Fungie G, Bordas R, Blix HS. Cross-national comparison of paediatric antibiotic use in Norway, Portugal and Hungary. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019;124,722-729. doi: 10.1111/bcpt.13198.

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Larsen IK, Furu K, Juzeniene A, et al. Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study. BMJ Open 2019;9(2):e025246.

Bergene EH, Nordeng H, Ro TB, Steinsbekk A. Register-based study showed that the age when children were prescribed antibiotic tablets and capsules instead of liquids increased from 2004 to 2016. Acta Paediatr 2019;108(4):699-706.

Birke H, Ekholm O, Sjøgren P, Fredheim O, Clausen T, Skurtveit S. Tramadol use in Norway: A register-based population study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2019;28(1):54-61.

Bramness JG, von Soest T. A longitudinal study of cannabis use increasing the use of asthma medication in young Norwegian adults. BMC Pulmonary Medicine 2019;19(1):52.

Cesta CE, Cohen JM, Pazzagli L, Bateman BT, Bröms G, Einarsdóttir K, Furu K, Havard A, Heino A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Karlstad Ø, Kieler H, Li J, Leinonen MK, Gulseth HL, Tran D, Yu Y, Zoega H, Odsbu I. Antidiabetic medication use during pregnancy: an international utilization study. BMJ Open Diabetes Research and Care. 2019 Nov 1;7(1). https://drc.bmj.com/content/7/1/e000759

Diaz E, Omland G, Hannestad Y, Ruths S. Use of hormonal contraceptives among immigrant women and their daughters in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstet Gynecol Scand 2019;98(2):232-9.

Efjestad AS, Ihle-Hansen H, Hjellvik V, Engedal K, Blix HS. Drug Use before and after Initiating Treatment with Acetylcholinesterase Inhibitors. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2019;9(1):196-206.

Ekman J, Skjeldestad FE. Do Norwegian providers comply with national recommendations when prescribing combined oral contraceptives to starters? A cohort study. BMJ Open 2019;9(11):e027888.

Evandt J, Skurtveit S, Oftedal B, Krog NH, Nafstad P, Skovlund E, et al. Agreement between self-reported and registry-based use of sleep medications and tranquilizers. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2019;28(10):1336-43.

Evensen S, Wisløff T, Lystad JU, Bull H, Martinsen EW, Ueland T, et al. Exploring the potential cost-effectiveness of a vocational rehabilitation program for individuals with schizophrenia in a high-income welfare society. BMC Psychiatry 2019;19:140

Fog AF, Straand J, Engedal K, Blix HS. Drug use differs by care level. A cross-sectional comparison between older people living at home or in a nursing home in Oslo, Norway. BMC Geriatrics 2019;19(1):49.

Frank AS, Lupattelli A, Brandlistuen RE, Nordeng H. Maternal Thyroid Hormone Replacement Therapy Exposure and Language and Communication Skills of Offspring at 8 Years of Age. JAMA netw 2019;2(10):e1912424.

Frank AS, Lupattelli A, Matteson DS, Meltzer HM, Nordeng H. Thyroid hormone replacement therapy patterns in pregnant women and perinatal outcomes in the offspring. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(1):111-21.

Fredheim OM, Skurtveit S, Handal M, Hjellvik V. A complete national cohort study of prescriptions of analgesics and benzodiazepines to cancer survivors in Norway 10 years after diagnosis. Pain 2019;160(4):852-9.

Hagen KB, Aas T, Kvaløy JT, Søiland H, Lind R. Adherence to adjuvant endocrine therapy in postmenopausal breast cancer patients: A 5-year prospective study. Breast 2019;44:52-8.

Handal M, Nechanská B, Skurtveit S, Ingunn Olea L, Gabrhelík R, Engeland A, et al. Prenatal exposure to opioid maintenance treatment and neonatal outcomes: Nationwide registry studies from the Czech Republic and Norway. Pharmacology Research & Perspectives 2019;7(5).

Heggelund L, Singh R, Aballi S, Rosseland CM, Mikkelsen Y, Damas JK. Retrospective analysis of co-medication patterns among patients treated for HIV, and potential interactions with antiviral treatment, in Norway during 2012-2018 using the Norwegian population-based prescription database. HIV Med 2019;20:45.

Helland T, Hagen KB, Haugstøyl ME, Kvaløy JT, Lunde S, Lode K, et al. Drug monitoring of tamoxifen metabolites predicts vaginal dryness and verifies a low discontinuation rate from the Norwegian Prescription Database. Breast Cancer Res Treat 2019;177(1):185-95.

Hjellvik V, Bruin MLD, Samuelsen SO, Karlstad Ø, Andersen M, Haukka J, Vestergaard P, Vries F de, Furu K. Adjusting for unmeasured confounding using validation data: Simplified two-stage calibration for survival and dichotomous outcomes. Statistics in Medicine. 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sim.8131

Hovland R, Bremer S, Frigaard C, Henjum S, Faksvåg PK, Saether EM, et al. Effect of a pharmacist-led intervention on adherence among patients with a first-time prescription for a cardiovascular medicine: a randomized controlled trial in Norwegian pharmacies. Int J Pharm Pract 2020;28(4):337-45.

Hylin H, Thrane H, Pedersen K, Kristiansen IS, Burger EA. The healthcare costs of treating human papillomavirus-related cancers in Norway. BMC Cancer. 2019 May 7;19(1):426.

Højlund M, Pottegård A, Johnsen E, Kroken RA, Reutfors J, Munk-Jørgensen P, Correll CU. Trends in utilization and dosing of antipsychotic drugs in Scandinavia: Comparison of 2006 and 2016. Br J Clin Pharmacol. 2019 Jul;85(7):1598-1606.

Jølle A, Midthjell K, Holmen J, Carlsen SM, Tuomilehto J, Bjørngaard JH, Åsvold BO. Validity of the FINDRISC as a prediction tool for diabetes in a contemporary Norwegian population: a 10-year follow-up of the HUNT study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019 Nov 28;7(1):e000769. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000769. eCollection 2019.

Kjerpeseth LJ, Selmer R, Ariansen I, Karlstad Ø, Ellekjær H, Skovlund E. Comparative effectiveness of warfarin, dabigatran, rivaroxaban and apixaban in non-valvular atrial fibrillation: A nationwide pharmacoepidemiological study. PLoS One 2019;14(8).

Kleppang AL, Hartz I, Thurston M, Hagquist C. Leisure-time physical activity among adolescents and subsequent use of antidepressant and hypnotic drugs: a prospective register linkage study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2019;28(2):177-88.

Kravdal Ø, Grundy E. Children's age at parental divorce and depression in early and mid-adulthood. Population Studies 2019;73(1):37-56.

Kristensen KB, Karlstad Ø, Martikainen JE, Pottegård A, Wastesson JW, Zoega H, et al. Nonaspirin Nonsteroidal Antiinflammatory Drug Use in the Nordic Countries from a Cardiovascular Risk Perspective, 2000-2016: A Drug Utilization Study. Pharmacotherapy:The Journal of Human Pharmacology & Drug Therapy 2019;39(2):150-60.

Langaas HC, Hurley E, Dyrkorn R, Spigset O. Effectiveness of an academic detailing intervention in primary care on the prescribing of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Eur J Clin Pharmacol 2019;75(4):577-86

Larsen Burns M, Kinge E, Stokke Opdal M, Johannessen SI, Johannessen Landmark C. Therapeutic drug monitoring of gabapentin in various indications. Acta Neurologica Scandinavica 2019;139(5):446-54.

Lund IO, Skurtveit S, Handal M, et al. Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study. JAMA Pediatr. 2019;173(3):251–259. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.4360

Magnus MC, Karlstad Ø, Parr CL, Page CM, Nafstad P, Magnus P, et al. Maternal history of miscarriages and measures of fertility in relation to childhood asthma. Thorax 2019;74(2):106.

Mikalsen IB, Dalen I, Karlstad Ø, Eide GE, Magnus M, Nystad W, et al. Airway symptoms and atopy in young children prescribed asthma medications: A large-scale cohort study. Pediatric Pulmonology 2019;54(10):1557-66.

Muller AE, Clausen T, Sjøgren P, Odsbu I, Skurtveit S. Prescribed opioid analgesic use developments in three Nordic countries, 2006-2017. Scand J Pain 2019;19(2):345-53.

Pedersen AB, Andersen IT, Overgaard S, Fenstad AM, Lie SA, Gjertsen JE, et al. Optimal duration of anticoagulant thromboprophylaxis in total hip arthroplasty: new evidence in 55,540 patients with osteoarthritis from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) group. Acta Orthop 2019;90(4):298-305.

Peñalva G, Högberg LD, Weist K, Vlahović-Palčevski V, Heuer O, Monnet DL; ESAC-Net Study Group; EARS-Net Study Group. Decreasing and stabilising trends of antimicrobial consumption and resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in segmented regression analysis, European Union/European Economic Area, 2001 to 2018. Euro Surveill. 2019 Nov;24(46). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.46.1900656.

Raknes G, Småbrekke L. Changes in the consumption of antiepileptics and psychotropic medicines after starting low dose naltrexone: A nation-wide register-based controlled before-after study. Sci 2019;9(1):15085.

Raknes G, Småbrekke L. Low dose naltrexone: Effects on medication in rheumatoid and seropositive arthritis. A nationwide register-based controlled quasi-experimental before-after study. PLoS ONE 2019;14(2):e0212460.

Reneflot A, Kaspersen SL, Hauge LJ, Kalseth J. Use of prescription medication prior to suicide in Norway. BMC Health Serv Res 2019;19(1):215.

Rognli EB, Bramness JG, Soest T. Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants. Acta Psychiatr Scand. 2020;141(2):149-56.

Sander SD, Nybo Andersen A-M, Murray JA, Karlstad Ø, Husby S, Størdal K. Association Between Antibiotics in the First Year of Life and Celiac Disease. Gastroenterology. 2019

Schou MB, Drange OK, Sæther SG. Fylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapin. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2019;139(13):24.

Sen A, Vardaxis I, Lindqvist BH, Brumpton BM, Strand LB, Bakken IJ, et al. Systematic assessment of prescribed medications and short-term risk of myocardial infarction - a pharmacopeia-wide association study from Norway and Sweden. Sci Rep 2019;9(1):8257

Solberg BS, Zenyats T, Posserud MB, Halmøy A, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Biological Psychiatry 2019; 86: 587-98.

Steens A, Winje BA, White RA, Odsbu I, Brantsæter AB, Vestrheim DF. Indirect Effects of Pneumococcal Childhood Vaccination in Individuals Treated With Immunosuppressive Drugs in Ambulatory Care: A Case-cohort Study. Clin Infect Dis 2019;68(8):1367-73.

Suren P, Bakken IJ, Skurtveit S, Handal M, Reichborn-Kjennerud T, Stoltenberg C, et al. Tourette syndrome in children in Norway. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2019;139(17). doi: 10.4045.

Tevik K, Selbæk G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS. Factors associated with alcohol consumption and prescribed drugs with addiction potential among older women and men - the Nord-Trøndelag health study (HUNT2 and HUNT3), Norway, a population-based longitudinal study. BMC Geriatrics 2019;19(1):113.

Tevik K, Selbæk G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS. Mortality in older adults with frequent alcohol consumption and use of drugs with addiction potential - The Nord Trondelag Health Study 2006-2008 (HUNT3), Norway, a population-based study. PLoS ONE 2019;14(4):e0214813.

Tveito M, Handal M, Engedal K, Smith RL, Høiseth G, Skurtveit S. Forskrivning av antipsykotika til hjemmeboende eldre 2006–18. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2019;139(16):05.

Warth LL, Dyb K. eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice. BMC Health Serv Res 2019;19:12.

Wesselhoeft R, Jensen P.B, Talati A, Reutfors J,Furu K,Strandberg‐Larsen K, Damkier P, Pottegård A, Bliddal, Mette. (2019). Trends in antidepressant use among children and adolescents: A Scandinavian drug utilization study. Acta Psychiatrica Scandinavica. 141. 10.1111/acps.13116.

Wie Borsheim A, Engeland A, Gilhus NE. Epilepsy and autoimmune diseases: Comorbidity in a national patient cohort. Seizure 22020;75:89-95.

Wærholm AC, Meland E, Kjome RLS. Can subjective well-being and body concern in adolescence predict prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord-Trondelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. Scand J Public Health 2019: Aug 13 [Epub ahead of print]

2018

Andersson J, Hofsli M, Gade UL, Heegaard S, Pottegard A. Use of topical ocular antibiotics in young children: a Scandinavian drug utilization study. Acta Ophthalmol (Oxf) 2018;96(8):789-94.

Antonazzo IC, Riise T, Cortese M, Berge LI, Engeland A, Fasmer OB, et al. Diabetes is associated with decreased migraine risk: A nationwide cohort study. Cephalalgia 2018;38(11):1759-64.

Baftiu A, Feet SA, Larsson PG, Burns ML, Henning O, Saetre E, et al. Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015. Epilepsy Res 2018;139:35-42.

Bateman BT, Heide-Jørgensen U, Einarsdottir K, Engeland A, Furu K, Gissler M, Hernandez-Diaz S, Huybrechts K, Kieler H, Lahesmaa-Korpinen AM, Mogun H, Nørgaard M, Reutfors J, Selmer R, Zoega H. Beta-blocker use in pregnancy and the risk of congenital malformations: An international cohort study. Ann Intern Med 2018; 169: 665-73.

Benko R, Matuz M, Silva A, Ferreira J, Machado MC, Furtado C, Fungie G, Bordas R, Blix HS. Cross-national comparison of paediatric antibiotic use in Norway, Portugal and Hungary.Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018 Dec 27. doi: 10.1111/bcpt.13198.

Bergene EH, Nordeng H, Ro TB, Steinsbekk A. Register-based study showed that the age when children were prescribed antibiotic tablets and capsules instead of liquids increased from 2004 to 2016. Acta Paediatr 2018;22:22.

Bergene EH, Nordeng H, Ro TB, Steinsbekk A. Requests for new oral antibiotic prescriptions in children within 2 days: a Norwegian population-based study. Fam Pract 2018;35(6):690-7.

Charlton RA, Bettoli V, Bos HJ, Engeland A, Garne E, Gini R, Hansen AV, de Jong-van den Berg LTW, Jordan S, Klungsøyr K, Neville AJ, Pierini A, Puccini A, Sinclair M, Thayer D, Dolk H.The limitations of some European healthcare databases for monitoring the effectiveness of pregnancy prevention programmes as risk minimisation measures. Eur J Pharmacol 2018; 74:513-20

Cohen JM, Wood ME, Hernandez-Diaz S, Nordeng H. Agreement between paternal self-reported medication use and records from a national prescription database. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018;27(4):413-21.

Cortese M, Riise T, Engeland A, Ascherio A, Bjornevik K. Urate and the risk of Parkinson's disease in men and women. Parkinsonism Relat Disord 2018;52:76-82.

Dalen DM, Locatelli M, Strom S. An Equilibrium Model Estimated on Pharmaceutical Data. Atl Econ J 2018;46(3):281-96.

Danielsson KC, Borthen I, Morken NH, Gilhus NE. Hypertensive pregnancy complications in women with epilepsy and antiepileptic drugs: a population-based cohort study of first pregnancies in Norway. BMJ Open 2018;8(4):e020998.

Diaz E, Omland G, Hannestad Y, Ruths S. Use of hormonal contraceptives among immigrant women and their daughters in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2018.

Egeland GM, Skurtveit S, Staff AC, Eide GE, Daltveit AK, Klungsoyr K, et al. Pregnancy-Related Risk Factors Are Associated With a Significant Burden of Treated Hypertension Within 10 Years of Delivery: Findings From a Population-Based Norwegian Cohort. J Am Heart Assoc 2018;7(10):13.

Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018;27(9):995-1004.

Fossum GH, Gjelstad S, Kvaerner KJ, Lindbaek M. Prescribing antibiotics when the stakes are higher - do GPs prescribe less when patients are pregnant? A retrospective observational study. BJGP open 2018;2(2):bjgpopen18X101505.

Fossum GH, Lindbaek M, Gjelstad S, Kvaerner KJ. Relationship between Maternal and First Year of Life Dispensations of Antibiotics and Antiasthmatics. Antibiotics (Basel) 2018;7(3):17.

Frank AS, Lupattelli A, Matteson DS, Nordeng H. Maternal use of thyroid hormone replacement therapy before, during, and after pregnancy: agreement between self-report and prescription records and group-based trajectory modeling of prescription patterns. Clin Epidemiol 2018;10:1801-16.

Fredheim OM, Skurtveit S, Handal M, Hjellvik V. A complete national cohort study of prescriptions of analgesics and benzodiazepines to cancer survivors in Norway 10 years after diagnosis. Pain 2018;07:07.

Gulati S, Solheim O, Carlsen SM, Oie LR, Jensberg H, Gulati AM, et al. Risk of intracranial hemorrhage (RICH) in users of oral antithrombotic drugs: Nationwide pharmacoepidemiological study. PLoS ONE 2018;13(8):e0202575.

Hegvik TA, Instanes JT, Haavik J, Klungsøyr K, Engeland A. Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018 May;27(5):663-675.

Heldal AT, Skurtveit S, Lobmaier PPK, Vederhus JK, Bramness JG. Use of drugs for alcohol use disorder in Norway 2004-16. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 2018;138(18):13.

Hoff M, Skurtveit S, Meyer HE, Langhammer A, Sogaard AJ, Syversen U, et al. Anti-osteoporosis drug use: too little, too much, or just right? The HUNT study, Norway. Osteoporos Int 2018;29(8):1875-85.

Huybrechts, KF; Bröms, G; Christensen, LB; Einarsdottir, K; Engeland, A; Furu, K; Gissler, M; Hernandez-Diaz, S; Karlsson, P; Karlstad, Ø; Kieler, H; Lahesmaa-Korpinen, AM; Mogun, H; Nørgaard, M; Reutfors, J; Sørensen, HT; Zoega, H; Bateman, BT. Association between Methylphenidate and Amphetamine use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A cohort study from the International Pregnancy Safety Study (InPreSS) Consortium. JAMA Psychiatry 2018;75(2).167-75

Jakobsen GS, Smastuen MC, Sandbu R, Nordstrand N, Hofso D, Lindberg M, et al. Association of Bariatric Surgery vs Medical Obesity Treatment With Long-term Medical Complications and Obesity-Related Comorbidities. Jama 2018;319(3):291-301.

Johannsdottir IM, Loge JH, Kiserud CE, Karlstad O, Skurtveit S. Increased prescription rates of anxiolytics and hypnotics to survivors of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood-A population-based study. Pediatr Blood Cancer 2018;65(2).

Kasciuskeviciute S, Gumbrevicius G, Vendzelyte A, Sciupokas A, Petrikonis K, Kadusevicius E. Impact of the World Health Organization Pain Treatment Guidelines and the European Medicines Agency Safety Recommendations on Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use in Lithuania: An Observational Study. Medicina (Kaunas) 2018;54(2):11.

Kjerpeseth L, Ellekjær H, Selmer R, Ariansen I, Furu K, Skovlund E. Risk factors for stroke and choice of oral anticoagulant in atrial fibrillation. Eur J Clin Pharmacol 2018;74:1653-62.

Kleppang AL, Hartz I, Thurston M, Hagquist C. Leisure-time physical activity among adolescents and subsequent use of antidepressant and hypnotic drugs: a prospective register linkage study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2018;02:02.

Knudsen-Baas KM, Johannesen TB, Myklebust TA, Aarseth JH, Owe JF, Gilhus NE, et al. Antiepileptic and psychiatric medication in a nationwide cohort of patients with glioma WHO grade II-IV. J Neurooncol 2018;140(3):739-48.

Kolberg ES, Tranung M, Aasarod KM. Increased prescribing of ursodeoxycholic acid in Norway. Int J Clin Pharm 2018;40(6):1454-7.

Lossius AK, Magnus MC, Lunde J, Stordal K. Prospective Cohort Study of Breastfeeding and the Risk of Childhood Asthma. J Pediatr 2018;195:182-9.e2.

Magnus MC, Karlstad Ø, Parr CL, Page CM, Nafstad P, Magnus P, London SJ, Wilcox AJ, Nystad W, Håberg SE. Maternal history of miscarriages and measures of fertility in relation to childhood asthma. Thorax. 2019;74(2):106–13.

Magnus MC, Wright RJ, Røysamb E, Parr CL, Karlstad Ø, Page CM, Nafstad P, Håberg SE, London SJ, Nystad W. Association of Maternal Psychosocial Stress With Increased Risk of Asthma Development in Offspring. Am J Epidemiol.2018;187(6):1199–209.

Mauseth SA, Skurtveit S, Langhammer A, Spigset O. Incidence of and factors associated with anticholinergic drug use among Norwegian women with urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2018;29(4):489-95.

Mauseth SA, Skurtveit S, Skovlund E, Langhammer A, Spigset O. Medication use and association with urinary incontinence in women: Data from the Norwegian Prescription Database and the HUNT study. Neurourol Urodyn 2018;37(4):1448-57.

Meijer M, Thygesen LC, Green A, Emneus M, Brasso K, Iversen P, Pukkala E, Bolin K, Stavem K, Ersbøll AK. Finasteride treatment and male breast cancer: a register-based cohort study in four Nordic countries. Cancer Med. 2018;7:254-260.

Mikalsen IB, Karlstad Ø, Furu K, Øymar K. Prescribing of asthma drugs for children 2004–2015 [Forskrivning av legemidler mot astma til barn i perioden 2004-15]. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138:345-51.

Mohn CH, Blix HS, Halvorsen JA, Nafstad P, Valberg M, Lagerlov P. Incidence Trends of Atopic Dermatitis in Infancy and Early Childhood in a Nationwide Prescription Registry Study in Norway. JAMA netw 2018;1(7):e184145.

Nakken O, Lindstrom JC, Tysnes OB, Holmoy T. Assessing amyotrophic lateral sclerosis prevalence in Norway from 2009 to 2015 from compulsory nationwide health registers. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2018;19(3-4):303-10.

Nechanská B, Moravcik V, Skurtveit S, Lund IO, Gabrhelik R, Engeland A, Handal M. Neonatal Outcomes after Fetal Exposure to Methadone and Buprenorphine: National Registry Studies from the Czech Republic and Norway. Addiction 2018.

Nesvag R, Bramness JG, Handal M, Hartz I, Hjellvik V, Skurtveit S. The incidence, psychiatric co-morbidity and pharmacological treatment of severe mental disorders in children and adolescents. Eur Psychiatry 2018;49:16-22.

Parr CL, Magnus MC, Karlstad O, Holvik K, Lund-Blix NA, Haugen M, et al. Vitamin A and D intake in pregnancy, infant supplementation, and asthma development: the Norwegian Mother and Child Cohort. Am J Clin Nutr 2018;107(5):789-98.

Pasternak B, Wintzell V, Furu K, Engeland A, Neovius M, Stephansson O. Oral Fluconazole in Pregnancy and Risk of Stillbirth and Neonatal Death. JAMA 2018.

Raknes G, Simonsen P, Smabrekke L. The Effect of Low-Dose Naltrexone on Medication in Inflammatory Bowel Disease: A Quasi Experimental Before-and-After Prescription Database Study. J Crohns Colitis 2018;12(6):677-86.

Raman SR, Man K, Bahmanyar S, Berard A, Bilder S, Boukhris T,Bushnell GA, Crystal S, Furu K, Yang Yea-Huei Kao, Karlstad Ø; Kieler H, Kubota K, Lai EC, Martikainen JE, Maura G, Moore N, Montero D, Nakamura H, Neumann A, Pate V, Pottegård A, Pratt NL, Roughead EE, Saint-Gerons DM, Stürmer T, Su CC, Zoega H, Sturkenbroom M, Chan EW, Coghill D, Ip P, Wong I. Regional and national trends in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) medication use: a multinational study in North America, Europe, Asia and Australia. Lancet Psychiatry 2018; 5(10):824-835.

Reset A, Skurtveit S, Furu K, Skovlund E. Effect of the market withdrawal of dextropropoxyphene on use of other prescribed analgesics. Scand J Pain 2018;18(4):667-74.

Roksvaag I, Skjeldestad FE. Decreasing trends in number of depot medroxyprogesterone acetate starters in Norway - a cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand 2018;97(2):151-7. .

Ruiz PLD, Tapia G, Bakken IJ, Hasberg SE, Hungnes O, Gulseth HL, et al. Pandemic influenza and subsequent risk of type 1 diabetes: a nationwide cohort study. Diabetologia 2018;61(9):1996-2004.

Rutherford OW, Jonasson C, Ghanima W, Holst R, Halvorsen S. New score for assessing bleeding risk in patients with atrial fibrillation treated with NOACs. Open Heart 2018;5(2):e000931.

Skurtveit S, Bramness JG, Hjellvik V, Hartz I, Nesvag R, Hauge LJ, et al. Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents. Acta Psychiatr Scand 2018;137(5):413-21.

Snekvik I, Nilsen TIL, Romundstad PR, Saunes M. Psoriasis and cardiovascular disease risk factors: the HUNT Study, Norway. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018;32(5):776-82.

Solberg BS, Halmøy A, Engeland A, Igland J, Haavik J, Klungsøyr K. Gender differences in Psychiatric Comorbidity in Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Acta Psychiatr Scand 2018; 137: 176–186.

Suren P, Thorstensen AG, Tørstad M, Emhjellen PE, Furu K, Biele G, Aase H, Stoltenberg C, Zeiner P, Bakken IJ, Reichborn-Kjennerud T. [Diagnosis of hyperkinetic disorder among children in Norway]. Diagnostikk av hyperkinetisk forstyrrelse hos barn i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2018;138:1924-9. Norwegian, English.

Svendsen K, Halvorsen KH, Vorren S, Samdal H, Garcia B. Adverse drug reaction reporting: how can drug consumption information add to analyses using spontaneous reports? Eur J Clin Pharmacol 2018;74(4):497-504.

Vederhus J-K, Bramness JG, Skurtveit S, Heldal AT, Lobmaier PPK. Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 2018;138(18):1710-5.

Vie TL, Hufthammer KO, Holmen TL, Meland E, Breidablik HJ. Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trondelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. SSM Popul Health 2018;4:144-52.

Walle-Hansen MM, Hoye S. Geographic Variation in Antibiotic Consumption-Is It Due to Doctors' Prescribing or Patients' Consulting? Antibiotics (Basel) 2018;7(1):20.

Wastesson JW, Martikainen JE, Zoëga H, Schmidt M, Karlstad Ø, Pottegård A. Trends in Use of Paracetamol in the Nordic Countries. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018;123(3):301–7.

Winje BA, White R, Syre H, Skutlaberg DH, Oftung F, Mengshoel AT, et al. Stratification by interferon-gamma release assay level predicts risk of incident TB. Thorax 2018;05:05.

 

2017

Antonazzo IC, Riise T, Cortese M, Berge LI, Engeland A, Bernt Fasmer O, et al. Diabetes is associated with decreased migraine risk: A nationwide cohort study. Cephalalgia 2017:333102417748573.

Baftiu A, Feet SA, Larsson PG, Burns ML, Henning O, Saetre E, et al. Utilisation and polypharmacy aspects of antiepileptic drugs in elderly versus younger patients with epilepsy: A pharmacoepidemiological study of CNS-active drugs in Norway, 2004-2015. Epilepsy Res 2017;139:35-42.

Bakken IJ, Wensaas K-A, Furu K, Gröneng GM, Stoltenberg C, Överland S, et al. General practice consultations and use of prescription drugs after changes to school absence policy. Tidsskr Nor Laegeforen 2017;137(16):1178-84.

Beisland C, Johannesen TB, Klepp O, et al. Overall survival in renal cell carcinoma after introduction of targeted therapies: a Norwegian population-based study. OncoTargets and therapy. 2017;10:371-385

Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs Bruk av avansert behandling ved Parkinsons sykdom i Norge Tidsskr Nor Legeforen 2017 137:619-23 http://tidsskriftet.no/en/2017/05/original-article/use-advanced-therapies-parkinsons-disease-norway

Bjelland EK, Owe KM, Nordeng HME, Engdahl BL, Kristiansson P, Vangen S, et al. Does progestin-only contraceptive use after pregnancy affect recovery from pelvic girdle pain? A prospective population study. PLoS One 2017;12(9):14.

Blandhol M, Tysland T, Blix HS, Hoye S. Antibiotic switch during treatment with antibiotics against respiratory tract infections in ambulatory care in Norway. Infect Dis (Lond) 2017;49(11-12):854-8.

Brakedal B, Flones I, Reiter SF, Torkildsen O, Dolle C, Assmus J, et al. Glitazone Use Associated With Reduced Risk of Parkinson's Disease. Mov Disord 2017;32(11):1594-9.

But A, De Bruin ML, Bazelier MT, Hjellvik V, Andersen M, Auvinen A, Starup-Linde J, Schmidt MK, Furu K, de Vries F, Karlstad Ø, Ekstrøm, N, Haukka J. Cancer Risk among insulin users: comparing analogues with human insulin in the CARING five-country cohort study. Diabetologia 2017;60:1691-703. doi: 10.1007/s00125-017-4312-5

Efjestad AS, Ihle-Hansen H, Hjellvik V, Blix HS. Comedication and Treatment Length in Users of Acetylcholinesterase Inhibitors. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2017;7(1):30-40.

Egeland GM, Skurtveit S, Sakshaug S, Daltveit AK, Vikse BE, Haugen M. Low Calcium Intake in Midpregnancy Is Associated with Hypertension Development within 10 Years after Pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Nutrition 2017;147(9):1757-63.

Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Skurtveit S, Furu K. Preterm births and use of medication in early adulthood: a population-based registry study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017;26(7):742-51.

Evandt J, Oftedal B, Krog NH, Skurtveit S, Nafstad P, Schwarze PE, et al. Road traffic noise and registry based use of sleep medication. Environ Health 2017;16:12.

Ezat B, Pihlstrom L, Aasly J, Tysnes OB, Egge A, Dietrichs E. Use of advanced therapies for Parkinson's disease in Norway. Tidsskr Nor Laegeforen 2017;137(9):619-23.

Fadnes LT, Diaz E. Primary healthcare usage and use of medications among immigrant children according to age of arrival to Norway: a population-based study. BMJ Open 2017;7:e014641 http://bmjopen.bmj.com/content/7/2/e014641.long

Fredheim OMS, Brelin S, Hjermstad MJ, Loge JH, Aass N, Johannesen TB, et al. Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. European Journal of Pain 2017;21(3):530-40.

Fredheim OMS, Skurtveit S, Borchgrevink PC. Provision of analgesics to children before and after the new recommendations on codeine. Tidsskr Nor Laegeforen 2017;137(12-13):881-4.

Furu K, Karlstad Ø, Zoega H, Martikainen J, Bahmanyar S, Kieler H, Pottegård A. Utilization of Stimulants and Atomoxetine for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder among 5.4 million Children Using Population-based Longitudinal Data.  Basic & Clin Pharmacol & Toxicol 2017;120:373-9.

Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slordal L. The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015. Eur J Clin Pharmacol 2017;73(9):1173-9.

Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K, Hviid A, Håberg SE, Mølgaard-Nielsen D, Pasternak B, Kieler H. Neuraminidase inhibitors during pregnancy, and the risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations-A population based European register study. BMJ 2017. Mar 1;356:j629. http://www.bmj.com/content/356/bmj.j629.long

Grinde B, Engdahl B. Prescription database analyses indicates that the asthma medicine montelukast might protect against dementia: a hypothesis to be verified. Immun Ageing 2017;14:7.

Haaland GS, Falk RS, Straume O, Lorens JB. Association of Warfarin Use With Lower Overall Cancer Incidence Among Patients Older Than 50 Years. JAMA Intern Med 2017;177(12):1774-80.

Halvorsen S, Ghanima W, Tvete IF, Hoxmark C, Falck P, Solli O, et al. A nationwide registry study to compare bleeding rates in patients with atrial fibrillation being prescribed oral anticoagulants. Eur Heart J-Cardiovasc Pharmacother 2017;3(1):28-36.

Hoff M, Meyer HE, Skurtveit S, Langhammer A, Sogaard AJ, Syversen U, et al. Validation of FRAX and the impact of self-reported falls among elderly in a general population: the HUNT study, Norway. Osteoporos Int 2017;28(10):2935-44.

Hognert H1, Skjeldestad FE2, Gemzell-Danielsson K3, Heikinheimo O4, Milsom I1, Lidegaard Ø5, Lindh I1. High birth rates despite easy access to contraception and abortion: a cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Dec;96(12):1414-1422. doi: 10.1111/aogs.13232. Epub 2017 Oct 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28921518

Holdo I, Bramness JG, Handal M, Torgersen L, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, et al. Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported survey data and prescription registry data. J 2017;10:28.

Johannsdottir IM, Karlstad O, Loge JH, Fossa SD, Kiserud C, Skurtveit S. Prescriptions of Antidepressants to Survivors of Cancer in Childhood, Adolescence, and Young Adulthood: A Population-Based Study. J Adolesc Young Adult Oncol 2017;6(1):120-6.

Jorgensen SB, Soraas A, Sundsfjord A, Liestol K, Leegaard TM, Jenum PA. Fecal carriage of extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae after urinary tract infection - A three year prospective cohort study. PLoS One 2017;12(3):16.

Karlstad Ø, Furu K, Stoltenberg C, Håberg SE, Bakken IJ. ADHD Diagnosis and Treatment in Relation to Children’s Birth Month: Nationwide Study from Norway. Scand J Public Health. 2017 Jun;45:343-9.

Kaspersen SL, Pape K, Carlsen F, Ose SO, Bjorngaard JH. Employees' drug purchases before and after organizational downsizing: a natural experiment on the Norwegian working population (2004-2012). Scand J Work Environ Health 2017;43(4):307-15.

Kjerpeseth L, Ellekjær H, Selmer R, Ariansen I, Furu K, Skovlund E. Trends in use of warfarin and direct oral anticoagulants in atrial fibrillation in Norway, 2010 to 2015.Eur J Clin Pharmacol 2017;73:1417-25.

Kravdal Ø, Grundy E, Skirbekk V. Fertility history and use of antidepressant medication in late mid-life: a register-based analysis of Norwegian women and men. Aging Ment Health. 2017 May;21(5):477-486. doi: 10.1080/13607863.2015.1118010. Epub 2015 Dec 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644174

Lindh I, Skjeldestad FE, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Hognert H, Milsom I, et al. Contraceptive use in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96:19–28. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.13055/abstract

Mauseth SA, Skurtveit S, Langhammer A, Spigset O. Incidence of and factors associated with anticholinergic drug use among Norwegian women with urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2017;04:04.

Milenkovic M, Haavik S. Recording of pharmaceutical interventions of potential clinical importance in Norwegian pharmacies. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017;125(6):26-30.

Modalsli EH, Asvold BO, Romundstad PR, Langhammer A, Hoff M, Forsmo S, et al. Psoriasis, fracture risk and bone mineral density: the HUNT Study, Norway. Br J Dermatol 2017;176(5):1162-9.

Modalsli EH, Asvold BO, Snekvik I, Romundstad PR, Naldi L, Saunes M. The association between the clinical diversity of psoriasis and depressive symptoms: the HUNT Study, Norway. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(12):2062-8.

Mårild K, Blix HS, Stördal K. Use of antibiotics in children during the period 2005 – 16. Tidsskr Nor Laegeforen 2017;137(18):1414-9.

Nakken O, Lindstrom JC, Tysnes OB, Holmoy T. Assessing amyotrophic lateral sclerosis prevalence in Norway from 2009 to 2015 from compulsory nationwide health registers. Amyotrophic Lateral sclerosis & Frontotemporal Degeneration 2017:1-8.

Odsbu I, Selmer R, Lundborg CS, Blix HS. Increased prescribing of systemic tetracyclines and isotretinoin for treatment of acne. J Antimicrob Chemother 2017;72(5):1510-5.

Parr CL, Magnus MC, Karlstad O, Haugen M, Refsum H, Ueland PM, et al. Maternal Folate Intake during Pregnancy and Childhood Asthma in a Population-based Cohort. Am J Respir Crit Care Med 2017;195(2):221-8.

Preus HR, Fredriksen KW, Vogsland AE, Sandvik L, Grytten JI. Antibiotic-prescribing habits among Norwegian dentists: a survey over 25 years (1990-2015). Eur J Oral Sci 2017;125(4):280-7.

Raknes G, Smabrekke L. Low dose naltrexone in multiple sclerosis: Effects on medication use. A quasi-experimental study. PLoS One 2017;12(11):13.

Raknes G, Smabrekke L. Low-dose naltrexone and opioid consumption: a drug utilization cohort study based on data from the Norwegian prescription database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017;26(6):685-93.

Raknes G, Smabrekke L. A sudden and unprecedented increase in low dose naltrexone (LDN) prescribing in Norway. Patient and prescriber characteristics, and dispense patterns. A drug utilization cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017;26(2):136-42.

Rebnord, E.W., Strand, E., Midttun, Ø. et al. The kynurenine: tryptophan ratio as a predictor of incident type 2 diabetes mellitus in individuals with coronary artery disease. Diabetologia 2017; 60: 1712.

Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TA, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, et al. Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity Status-A Registry-based Cohort Study. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 2017;26(6):953-62.

Sakshaug S, Handal M, Hjellvik V, Berg C, Ripel A, Gustavsen I, et al. Long-term Use of Z-Hypnotics and Co-medication with Benzodiazepines and Opioids. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017;120(3):292-8.

Salvatore S, Roislien J, Baz-Lomba JA, Bramness JG. Assessing prescription drug abuse using functional principal component analysis (FPCA) of wastewater data. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017;26(3):320-6.

Samuelsen PJ, Nielsen CS, Wilsgaard T, Stubhaug A, Svendsen K, Eggen AE. Pain sensitivity and analgesic use among 10,486 adults: the Tromso study. BMC Pharmacol Toxicol 2017;18(1):45.

Stormorken E, Jason LA, Kirkevold M. From good health to illness with post-infectious fatigue syndrome: a qualitative study of adults' experiences of the illness trajectory. BMC family practice 2017;18(1):49.

Straiton ML, Reneflot A, Diaz E. Mental Health of Refugees and Non-refugees from War-Conflict Countries: Data from Primary Healthcare Services and the Norwegian Prescription Database. Journal of Immigrant and Minority Health 2017;19(3):582-9.

Svendsen K, Halvorsen KH, Vorren S, Samdal H, Garcia B. Adverse drug reaction reporting: how can drug consumption information add to analyses using spontaneous reports? Eur J Clin Pharmacol 2017;18:18.

Svendsen T, Brodtkorb E, Baftiu A, Burns ML, Johannessen SI, Landmark CJ. Therapeutic Drug Monitoring of Lacosamide in Norway: Focus on Pharmacokinetic Variability, Efficacy and Tolerability. Neurochemical Research 2017;42(7):2077-83.

Svendsen T, Brodtkorb E, Reimers A, Molden E, Sætre E, Johannessen SI, Landmark CJ. Pharmacokinetic variability, efficacy and tolerability of eslicarbazepine acetate–A national approach to the evaluation of therapeutic drug monitoring data and clinical outcome. Epilepsy Research 2017;129:125-31.

Svendsen T, Brodtkorb E, Reimers A, Molden E, Saetre E, Johannessen SI, et al. Pharmacokinetic variability, efficacy and tolerability of eslicarbazepine acetate-A national approach to the evaluation of therapeutic drug monitoring data and clinical outcome. Epilepsy Res 2017;129:125-31.

Sverdrup Efjestad A, Ihle-Hansen H, Hjellvik V, Blix HS. Comedication and Treatment Length in Users of Acetylcholinesterase Inhibitors. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2017;7(1):30-40.

Tevik K, Selbaek G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS. Use of alcohol and drugs with addiction potential among older women and men in a population-based study. The Nord-Trondelag Health Study 2006-2008 (HUNT3). PLoS One 2017;12(9):14.

Tvete IF, Bjorner T, Skomedal T. New benzodiazepine and Z-hypnotic users and disability pension: an eight-year nationwide observational follow-up study. Scand J Prim Health Care 2017;35(3):240-6.

Urbaniak AM, Strom BO, Krontveit R, Svanqvist KH. Prescription Patterns of Non-Vitamin K Oral Anticoagulants Across Indications and Factors Associated with Their Increased Prescribing in Atrial Fibrillation Between 2012-2015: A Study from the Norwegian Prescription Database. Drugs Aging 2017;34(8):635-45.

Vie TL, Hufthammer KO, Holmen TL, Meland E, Breidablik HJ. Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trøndelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. SSM Popul Health. 2017 Dec 9;4:144-152. doi: 10.1016/j.ssmph.2017.11.010. eCollection 2018 Apr

Youngster I, Avorn J, Belleudi V, Cantarutti A, Díez-Domingo J, Kirchmayer U, Byung-Joo Park, Peiró S, Sanfélix-Gimeno G, Schröder H, Schüssel K, Shin JY, Shin SM, Simonsen GS, Blix HS, Tong A, Trifirò G, Ziv-Baran T, Kim SK. Antibiotic Use in Children – A Cross-National Analysis of 6 Countries. J Pediatr 2017;182:239-44.

2016

Andenaes, R., Helseth, S., Misvaer, N., Smastuen, M. C., & Ribu, L. (2016). Psychosocial factors are strongly associated with insomnia in users and nonusers of prescribed sleep medication: Evidence from the HUNT3 study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 9, 547-555. doi:http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S116462

Baftiu, A., Johannessen Landmark, C., Rusten, I. R., Feet, S. A., Johannessen, S. I., & Larsson, P. G. (2016). Changes in utilisation of antiepileptic drugs in epilepsy and non-epilepsy disorders-a pharmacoepidemiological study and clinical implications. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(10), 1245-1254. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2092-3

Bains, S. J., Mahic, M., Myklebust, T. A., Smastuen, M. C., Yaqub, S., Dorum, L. M., . . . Tasken, K. (2016). Aspirin as secondary prevention in patients with colorectal cancer: An unselected population-based study. Journal of Clinical Oncology, 34(21), 2501-2508. doi:http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2015.65.3519

Bakken, M. S., Schjott, J., Engeland, A., Engesaeter, L. B., & Ruths, S. (2016). Antipsychotic Drugs and Risk of Hip Fracture in People Aged 60 and Older in Norway. Journal of the American Geriatrics Society, 64(6), 1203-1209. doi:http://dx.doi.org/10.1111/jgs.14162

Blagestad, T., Nordhus, I. H., Gronli, J., Engesaeter, L. B., Ruths, S., Ranhoff, A. H., . . . Pallesen, S. (2016). Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: Results from a population of total hip arthroplasty patients. Pain, 157(3), 643-651. doi:http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000414

Brelin, S., Fredheim, O. M., Loge, J. H., Skurtveit, S., Johannesen, T. B., Aass, N., . . . Hjermstad, M. J. (2016). Opioids for outpatients with cancer in their last year of life: A nationwide pharmacoepidemiological study. Journal of Opioid Management, 12(1), 25-36. doi:http://dx.doi.org/10.5055/jom.2016.0309

Charlton, R. A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., Pierini, A., de Jong-van den Berg, L. T. W., . . . Garne, E. (2016). Prescribing of Antidiabetic Medicines before, during and after Pregnancy: A Study in Seven European Regions. PloS One, 11(5). doi:ARTN e0155737

10.1371/journal.pone.0155737

Charlton, R. A., Pierini, A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Asthma medication prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. BMJ Open, 6(1), e009237

Fleiner, H. F., Bjoro, T., Midthjell, K., Grill, V., & Asvold, B. O. (2016). Prevalence of thyroid dysfunction in autoimmune and type 2 diabetes: The population-based hunt study in Norway. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101(2), 669-677. doi:http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-3235

Fredheim, O. M., Brelin, S., Hjermstad, M. J., Loge, J. H., Aass, N., Johannesen, T. B., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of analgesics during complete disease trajectories in patients who are diagnosed with and die from cancer within the five-year period 2005-2009. European Journal of Pain, Oct 14 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1002/ejp.956

Furu, K., Karlstad, O., Zoega, H., Martikainen, J. E., Bahmanyar, S., Kieler, H., & Pottegard, A. (2016). Utilization of Stimulants and Atomoxetine for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder among 5.4 Million Children Using Population-Based Longitudinal Data. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. doi:10.1111/bcpt.12724

Gabrhelik, R., Nechanska, B., Mravcik, V., Skurtveit, S., Lund, I. O., & Handal, M. (2016). A Unique Opportunity to Study Short and Long Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health, 24(3), 248-251. doi:10.21101/cejph.a4474

Garne, E., Vinkel Hansen, A., Morris, J., Jordan, S., Klungsoyr, K., Engeland, A., . . . Dolk, H. (2016). Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(10), 1609-1618. doi:10.1111/1471-0528.14026

Gimeno-Feliu, L. A., Calderon-Larranaga, A., Prados-Torres, A., Revilla-Lopez, C., & Diaz, E. (2016). Patterns of pharmaceutical use for immigrants to Spain and Norway: a comparative study of prescription databases in two European countries. International Journal for Equity in Health, 15. doi:10.1186/s12939-016-0317-9

Halvorsen, S., Jortveit, J., Hasvold, P., Thuresson, M., & Oie, E. (2016). Initiation of and long-term adherence to secondary preventive drugs after acute myocardial infarction. BMC Cardiovascular Disorders, 16, 115. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12872-016-0283-6

Hartz, I., Skurtveit, S., Hjellvik, V., Furu, K., Nesvag, R., & Handal, M. (2016). Antidepressant drug use among adolescents during 2004-2013: a population-based register linkage study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 134(5), 420-429. doi:http://dx.doi.org/10.1111/acps.12633

Hartz, I., Skurtveit, S., Steffenak, A. K., Karlstad, O., & Handal, M. (2016). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2014: a nationwide prescription database study. BMC Psychiatry, 16, 12. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-0716-x

Johannsdottir, I. M., Karlstad, O., Loge, J. H., Fossa, S. D., Kiserud, C., & Skurtveit, S. (2016). Prescriptions of Antidepressants to Survivors of Cancer in Childhood, Adolescence, and Young Adulthood: A Population-Based Study. Journal of Adolescent & Young Adult Oncology, 14, 14. doi:https://dx.doi.org/10.1089/jayao.2016.0041

Jordan, S., Morris, J. K., Davies, G. I., Tucker, D., Thayer, D. S., Luteijn, J. M., . . . Dolk, H. (2016). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Antidepressants in Pregnancy and Congenital Anomalies: Analysis of Linked Databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PloS One, 11(12), e0165122. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165122

Karlstad, O., Zoega, H., Furu, K., Bahmanyar, S., Martikainen, J. E., Kieler, H., & Pottegard, A. (2016). Use of drugs for ADHD among adults-a multinational study among 15.8 million adults in the Nordic countries. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(12), 1507-1514. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2125-y

Kaspersen, S. L., Pape, K., Ose, S. O., Gunnell, D., & Bjorngaard, J. H. (2016). Unemployment and initiation of psychotropic medication: a case-crossover study of 2 348 552 Norwegian employees. Occupational and Environmental Medicine, 73(11), 719-726. doi:https://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-103578

Kjaerulff, T. M., Ersboll, A. K., Green, A., Emneus, M., Pukkala, E., Bolin, K., . . . Thygesen, L. C. (2016). Patterns of finasteride use in the male populations of four Nordic countries: A cross-national drug utilization study. Scandinavian Journal of Urology, 50(3), 220-227. doi:10.3109/21681805.2015.1136676

Knudsen-Baas, K. M., Engeland, A., Gilhus, N. E., Storstein, A. M., & Owe, J. F. (2016). Does the choice of antiepileptic drug affect survival in glioblastoma patients? Journal of Neuro-Oncology, 129(3), 461-469. doi:10.1007/s11060-016-2191-0

Kravdal, O., & Grundy, E. (2016). Health effects of parental deaths among adults in Norway: Purchases of prescription medicine before and after bereavement. SSM - Population Health, 2, 868-875. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.10.013

Magnus, M. C., Haberg, S. E., Magnus, P., Engeland, A., Nafstad, P., Karlstad, O., & Nystad, W. (2016). Pre-eclampsia and childhood asthma. European Respiratory Journal, 48(6), 1622-1630. doi:10.1183/13993003.00673-2016

Magnus, M. C., Karlstad, O., Haberg, S. E., Nafstad, P., Davey Smith, G., & Nystad, W. (2016). Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal of Epidemiology, 45(2), 512-522. doi:http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyv366

Magnus, M. C., Karlstad, O., Midtun, O., Haberg, S. E., Tunheim, G., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). Maternal plasma total neopterin and kynurenine/tryptophan levels during pregnancy in relation to asthma development in the offspring. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(5), 1319-1325.e1314. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2016.02.032

Mellbye, A., Borchgrevink, P. C., Skurtveit, S., & Fredheim, O. M. S. (2016). Hva vet vi om bruken av opioider ved ikke-malign smerte? Norsk farmaceutisk tidsskrift, (3), 25-30

Mellbye, A., Karlstad, O., Skurtveit, S., Borchgrevink, P. C., & Fredheim, O. M. S. (2016). The duration and course of opioid therapy in patients with chronic non-malignant pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 60(1), 128-137. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aas.12594

Midgard, H., Bramness, J. G., Skurtveit, S., Haukeland, J. W., & Dalgard, O. (2016). Hepatitis C Treatment Uptake among Patients Who Have Received Opioid Substitution Treatment: A Population-Based Study. PloS One, 11(11), e0166451. doi:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166451

Modalsli, E. H., Asvold, B. O., Romundstad, P. R., Langhammer, A., Hoff, M., Forsmo, S., . . . Saunes, M. (2016). Psoriasis, fracture risk and bone mineral density: The HUNT Study, Norway. British Journal of Dermatology, 08, 08. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bjd.15123

Nesvag, R., Hartz, I., Bramness, J. G., Hjellvik, V., Handal, M., & Skurtveit, S. (2016). Mental disorder diagnoses among children and adolescents who use antipsychotic drugs. European Neuropsychopharmacology, 26(9), 1412-1418. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2016.07.001

Olah, K. S., Kim, T. H., Lee, H. H., & Kim, J. M. (2016). Re: Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database The contraceptive situation in Korea. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(5), 840-840. doi:10.1111/1471-0528.13830

Ovre-Eide, V., & Skjeldestad, F. E. (2016). Use pattern for contraceptive implants in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(11), 1244-1250. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aogs.13002

Roman, M., Graff-Iversen, S., Weiderpass, E., Vangen, S., Sakshaug, S., Hofvind, S., & Ursin, G. (2016). Postmenopausal hormone therapy and breast cancer prognostic characteristics: A linkage between nationwide registries. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, 25(11), 1464-1473. doi:http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-16-0240

Roman, M., Sakshaug, S., Graff-Iversen, S., Vangen, S., Weiderpass, E., Ursin, G., & Hofvind, S. (2016). Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer in Norway. International Journal of Cancer, 138(3), 584-593. doi:http://dx.doi.org/10.1002/ijc.29810

Sakshaug, S., Handal, M., Hjellvik, V., Berg, C., Ripel, A., Gustavsen, I., . . . Skurtveit, S. (2016). Long-term Use of Z-Hypnotics and Co-medication with Benzodiazepines and Opioids. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Oct 07 [epub ahead of print]. doi:https://dx.doi.org/10.1111/bcpt.12684

Samuelsen, P. J., Svendsen, K., Wilsgaard, T., Stubhaug, A., Nielsen, C. S., & Eggen, A. E. (2016). Persistent analgesic use and the association with chronic pain and other risk factors in the population-a longitudinal study from the Tromso Study and the Norwegian Prescription Database. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(8), 977-985. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2056-7

Selmer, R., Haglund, B., Furu, K., Andersen, M., Norgaard, M., Zoega, H., & Kieler, H. (2016). Individual-based versus aggregate meta-analysis in multi-database studies of pregnancy outcomes: the Nordic example of selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(10), 1160-1169. doi:10.1002/pds.4033

Skipenes, V. P., & Skjeldestad, F. E. (2016). Prevalence of combined contraceptive vaginal rings in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(9), 1027-1033. doi:http://dx.doi.org/10.1111/aogs.12942

Sorensen, M., Arneberg, F., Line, T. M., & Berg, T. J. (2016). Cost of diabetes in Norway 2011. Diabetes Research and Clinical Practice, 122, 124-132. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2016.10.012

Straiton, M. L., Reneflot, A., & Diaz, E. (2016). Mental Health of Refugees and Non-refugees from War-Conflict Countries: Data from Primary Healthcare Services and the Norwegian Prescription Database. Journal of Immigrant & Minority Health, 21, 21. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s10903-016-0450-y

Svendsen, T., Brodtkorb, E., Reimers, A., Molden, E., Saetre, E., Johannessen, S. I., & Johannessen Landmark, C. (2016). Pharmacokinetic variability, efficacy and tolerability of eslicarbazepine acetate-A national approach to the evaluation of therapeutic drug monitoring data and clinical outcome. Epilepsy Research, 129, 125-131. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2016.12.001

Tjagvad, C., Skurtveit, S., Bramness, J. G., Gjersing, L., Gossop, M., & Clausen, T. (2016). Misuse of prescription drugs and overdose deaths. Journal of Substance Use, 21(5), 515-520. doi:10.3109/14659891.2015.1077280

Tvete, I. F., Bjorner, T., & Skomedal, T. (2016). A 5-year follow-up study of users of benzodiazepine: Starting with diazepam versus oxazepam. British Journal of General Practice, 66(645), e241-e247. doi:http://dx.doi.org/10.3399/bjgp16X684385

2015

Blix, H. S., Vestrheim, D. F., Hjellvik, V., Skaare, D., Christensen, A., & Steinbakk, M. (2015). Antibiotic prescriptions and cycles of Mycoplasma pneumoniae infections in Norway: can a nationwide prescription register be used for surveillance? Epidemiology and Infection, 143(9), 1884-1892.

Bukten, A., Lund, I. O., Rognli, E. B., Stavseth, M. R., Lobmaier, P., Skurtveit, S., . . . Kunoe, N. (2015). The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study - Design and Implementation of a National Survey and Prospective Cohort Study. Subst Abuse, 9(Suppl 2), 59-66.

Charlton, R., Garne, E., Wang, H., Klungsoyr, K., Jordan, S., Neville, A., . . . de Jong-van den Berg, L. (2015). Antiepileptic drug prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 24(11), 1144-1154.

Dale, O., Borchgrevink, P. C., Fredheim, O. M., Mahic, M., Romundstad, P., & Skurtveit, S. (2015). Prevalence of use of non-prescription analgesics in the Norwegian HUNT3 population: Impact of gender, age, exercise and prescription of opioids. BMC Public Health, 15, 461.

de Jonge, L., Garne, E., Gini, R., Jordan, S. E., Klungsoyr, K., Loane, M., . . . Bakker, M. K. (2015). Improving Information on Maternal Medication Use by Linking Prescription Data to Congenital Anomaly Registers: A EUROmediCAT Study. Drug Safety, 38(11), 1083-1093.

Engeland, A., Bjorge, T., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Skurtveit, S., & Furu, K. (2015). Preeclampsia in pregnancy and later use of antihypertensive drugs. European Journal of Epidemiology, 30(6), 501-508.

Fredheim, O. M., Mahic, M., Skurtveit, S., & Borchgrevink, P. C. (2015). Use of nasal fentanyl for cancer pain: A pharmacoepidemiological study. Palliative Medicine, 29(7), 661-666.

Fride Tvete, I., Bjorner, T., & Skomedal, T. (2015). Risk factors for excessive benzodiazepine use in a working age population: a nationwide 5-year survey in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 33(4), 252-259.

Furu, K., Kieler, H., Haglund, B., Engeland, A., Selmer, R., Stephansson, O., . . . Norgaard, M. (2015). Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. BMJ, 350, h1798.

Gulati, S., Solheim, O., Carlsen, S. M., Oie, L. R., Jensberg, H., Gulati, A. M., . . . Salvesen, O. (2015). Risk of intracranial hemorrhage in users of oral antithrombotic drugs: Study protocol for a nationwide study. F1000Research, 4 (no pagination)(1519).

Hagen, T. P., Hakkinen, U., Iversen, T., Klitkou, S. T., Moger, T. A., & Eurohope Study, G. (2015). Socio-economic Inequality in the Use of Procedures and Mortality Among AMI Patients: Quantifying the Effects Along Different Paths. Health Economics, 24, 102-115.

Halvorsen, T., & Martinussen, P. E. (2015). Benzodiazepine use in COPD: empirical evidence from Norway. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 10, 1695-1702.

Hansen, A. B., Skurtveit, S., Borchgrevink, P. C., Dale, O., Romundstad, P. R., Mahic, M., & Fredheim, O. M. (2015). Consumption of and satisfaction with health care among opioid users with chronic non-malignant pain. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 59(10), 1355-1366.

Hartz, I., Handal, M., Tverdal, A., & Skurtveit, S. (2015). Paediatric Off-Label Use of Melatonin-A Register Linkage Study between the Norwegian Prescription Database and Patient Register. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 117(4), 267-273.

Hauser, W., Neugebauer, E., & Petzke, F. (2015). Healthcare services research on pain in Germany. A survey. Schmerz, 29(5), 469-+.

Hermann, M., Waade, R. B., & Molden, E. (2015). Therapeutic Drug Monitoring of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Elderly Patients. Therapeutic Drug Monitoring, 37(4), 546-549.

Hoff, M., Skurtveit, S., Meyer, H. E., Langhammer, A., Sogaard, A. J., Syversen, U., . . . Schei, B. (2015). Use of anti-osteoporotic drugs in central Norway after a forearm fracture. Archives of Osteoporosis, 10(1), 9.

Hoiseth, G., Middelkoop, G., Morland, J., & Gjerde, H. (2015). Has Previous Abuse of Flunitrazepam Been Replaced by Clonazepam? European Addiction Research, 21(4), 217-221.

Instanes, J. T., Halmoy, A., Engeland, A., Haavik, J., Furu, K., & Klungsoyr, K. (2015). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring of Mothers With Inflammatory and Immune System Diseases. Biological Psychiatry.

Iversen, M. M., Nefs, G., Tell, G. S., Espehaug, B., Midthjell, K., Graue, M., & Pouwer, F. (2015). Anxiety, depression and timing of insulin treatment among people with type 2 diabetes: Nine-year follow-up of the Nord-Trondelag Health Study, Norway. Journal of Psychosomatic Research, 79(4), 309-315.

Jensen, E. T., Daniels, J. L., Sturmer, T., Robinson, W. R., Williams, C. J., Vejrup, K., . . . Longnecker, M. P. (2015). Hormonal contraceptive use before and after conception in relation to preterm birth and small for gestational age: an observational cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(10), 1349-1361.

Johannessen Landmark, C., Beiske, G., Baftiu, A., Burns, M. L., & Johannessen, S. I. (2015). Experience from therapeutic drug monitoring and gender aspects of gabapentin and pregabalin in clinical practice. Seizure, 28, 88-91.

Kann, I. C., Lundqvist, C., & Luras, H. (2015). Polypharmacy Among the Elderly in a List-Patient System. Drugs - Real World Outcomes, 2(3), 193-198.

Kelly, E., Lu, C. Y., Albertini, S., & Vitry, A. (2015). Longitudinal trends in utilization of endocrine therapies for breast cancer: an international comparison. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 40(1), 76-82.

Kieler, H., Malm, H., Artama, M., Engeland, A., Furu, K., Gissler, M., . . . Haglund, B. (2015). Use of antidepressants and association with elective termination of pregnancy: population based case-control study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(12), 1618-1624.

Kravdal, O., Grundy, E., & Skirbekk, V. (2015). Fertility history and use of antidepressant medication in late mid-life: a register-based analysis of Norwegian women and men. Aging Ment Health, 1-10.

Lund, I. O., Skurtveit, S., & Handal, M. (2015). Commentary on Raitasalo et al. (2015): the great potential in nation-wide registers to study prescription drug use and abuse. Addiction, 110(4), 644-645.

Magnus, M. C., Haberg, S. E., Karlstad, O., Nafstad, P., London, S. J., & Nystad, W. (2015). Grandmother's smoking when pregnant with the mother and asthma in the grandchild: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Thorax, 70(3), 237-243.

Mahic, M., Fredheim, O. M., Borchgrevink, P. C., & Skurtveit, S. (2015). Use of prescribed opioids by children and adolescents: Differences between Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Pain, 19(8), 1095-1100.

McCrorie, C., Closs, S. J., House, A., Petty, D., Ziegler, L., Glidewell, L., . . . Foy, R. (2015). Understanding long-term opioid prescribing for non-cancer pain in primary care: a qualitative study. BMC Family Practice, 16, 9.

Neutel, C. I., & Johansen, H. L. (2015). Association between hypnotics use and increased mortality: causation or confounding? European Journal of Clinical Pharmacology, 71(5), 637-642.

Oymar, K., Mikalsen, I. B., Furu, K., Nystad, W., & Karlstad, O. (2015). Prescription patterns of inhaled corticosteroids for preschool children--A Norwegian register study. Pediatric Allergy and Immunology, 26(7), 655-661.

Rossow, I., & Bramness, J. G. (2015). The total sale of prescription drugs with an abuse potential predicts the number of excessive users: a national prescription database study. BMC Public Health, 15, 288.

Ruths, S., Bakken, M. S., Ranhoff, A. H., Hunskaar, S., Engesaeter, L. B., & Engeland, A. (2015). Risk of hip fracture among older people using antihypertensive drugs: a nationwide cohort study. BMC Geriatrics, 15, 153.

Skrede, S., Tvete, I. F., Tanum, L., Steen, V. M., & Bramness, J. G. (2015). Incident users of antipsychotic agents and future use of cholesterol-lowering drugs: an observational, pharmacoepidemiologic study. Journal of Clinical Psychiatry, 76(1), e111-116.

Suhrke, P., & Zahl, P. H. (2015). Breast cancer incidence and menopausal hormone therapy in Norway from 2004 to 2009: a register-based cohort study. Cancer Med, 4(8), 1303-1308.

Tvete, I. F., Bjorner, T., & Skomedal, T. (2015). Risk factors for excessive benzodiazepine use in a working age population: a nationwide 5-year survey in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 33(4), 252-259.

Zoega, H., Kieler, H., Norgaard, M., Furu, K., Valdimarsdottir, U., Brandt, L., & Haglund, B. (2015). Use of SSRI and SNRI Antidepressants during Pregnancy: A Population-Based Study from Denmark, Iceland, Norway and Sweden. PloS One, 10(12), 13.

2014

Andersen JB, Heldal AT, Engeland A, Gilhus NE.  Myasthenia gravis epidemiology in a national cohort; combining multiple disease registries. Acta Neurol Scand Suppl. 2014;129:26-31

Andersen JB, Owe JF, Engeland A, Gilhus NE.  Total drug treatment and comorbidity in myasthenia gravis: a population-based cohort study. Eur J Neurol 2014;21:948-955

Bakken MS, Engeland A, Engesæter LB, Ranhoff AH, Hunskaar S, Ruths S. Risk of hip fracture among older people using anxiolytic and hypnotic drugs: a nationwide prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol 2014;70:873-880

Berg-Hansen P, Moen S, Harbo H, Celius E. High prevalence and no latitude gradient of multiple sclerosis in Norway. Mult Scler 2014;20:1780-1782

Ferrer P, Rafaniello C, Sabate M, Ballarin E, Coma A, Zara C, et al. Cross-national comparison of antiepileptic drug use: Catalonia, Denmark and Norway, 2007-2011. Epidemiology Biostatistics and Public Health. 2014;11:e9405–1.

Fredheim OM, Mahic M, Skurtveit S, Dale O, Romundstad P, Borchgrevink PC. Chronic pain and use of opioids: a population based pharmacoepidemiological study from the Norwegian prescription database and the Nord-Trøndelag health study (HUNT). Pain 2014;155:1213-1221

Gjelsvik B, Heyerdahl F, Lunn D, Hawton K. Change in access to prescribed medication following an episode of deliberate self-poisoning: a multilevel approach. PLoS One. 2014;e98086.

Grytli HH, Fagerland MW, Fosså SD, Taskén KA. Association Between Use of b-Blockers and Prostate Cancer-Specific Survival: A Cohort Study of 3561 Prostate Cancer Patients with High-Risk or Metastatic Disease. European Urology 2014;65:635-641.

Halvorsen T, Martinussen PE. The geography of chronic obstructive pulmonary disease: A population-based study of Norway. Soc Sci Med 2014;21:25-34.

Jensen ET, Daniels JL, Sturmer T, Robinson WR, Williams CJ, Moster D, et al. Maternal hormonal contraceptive use and offspring overweight or obesity. Int J Obes. 2014;38:1275–81.

Kalseth J, Halvorsen T, Kalseth B, Sarheim Anthun K, Peltola M, Kautiainen K, Häkkinen U, Medin E, Lundgren J, Rehnberg C, Másdóttir BB, Heimisdottir M, Bjarnadóttir HH, Køtlum JE, Kilsmark J, Halsteinli V. Cross-country comparisons of health-care costs: The case of cancer treatment in the Nordic countries. Health Policy 2014:115;172-179.

Kann IC, Lundqvist C, Luras H. Prescription of addictive and non-addictive drugs to home-dwelling elderly. Drugs Aging. 2014 Jun;31(6):453–9.

Karlstad Ø, Furu K, Skurtveit S, Selmer R. Prescribing of Drugs for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Opioid Maintenance Treatment Patients in Norway. Eur Addict Res 2014;20:59-65.

Kieler H, Malm H, Artama M, Engeland A, Furu K, Gissler M, et al. Use of antidepressants and association with elective termination of pregnancy: population based case-control study. BJOG. 2014 Nov 14;[Epub ahead of print]:doi: 10.1111/1471–0528.13164.

Kielland KB, Amundsen EJ, Dalgard O. HCV treatment uptake in people who have injected drugs - observations in a large cohort that received addiction treatment 1970-1984. Scand J Gastroenterol. 2014 Dec;49(12):1465–72.

Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, Ballard C, Aarsland D, Selbaek G. Short- and Long-Term Mortality Risk Associated with the Use of Antipsychotics Among 26,940 Dementia Outpatients: A Population-Based Study. Am J Geriatr Psychiatry 2014;22:321-331.

Mahic M, Fredheim OM, Borchgrevink PC, Skurtveit S. Use of prescribed opioids by children and adolescents: Differences between Denmark, Norway and Sweden. Eur J Pain. 2014 Nov 20;[Epub ahead of print]: doi 10.1002/ejp.632.

Mellbye A, Karlstad O, Skurtveit S, Borchgrevink PC, Fredheim OM. Co-morbidity in persistent opioid users with chronic non-malignant pain in Norway. Eur J Pain. 2014;18:1083-1093

Neutel CI, Skurtveit S, Berg C, Sakshaug S. Trends in prescription of strong opioids for 41-80 year old Norwegians, 2005-2010. Eur J Pain. 2014 Mar;18(3):438–46.

Nordfjærn T, Bjerkeset O, Bratberg G, Moylan S, Berk M, Grawe R. Socio-demographic, lifestyle and psychological predictors of benzodiazepine and z-hypnotic use patterns. Nord J Psychiatry 2014;68:107-116.

Norum J, Olsen AI, Nohr FI, Heyd A, Totth A. Medical treatment of children and youths with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a Norwegian Prescription Registry Based Study. Glob J Health Sci. 2014 Jul;6(4):155–62.

Omland G, Ruths S, Diaz E. Use of hormonal contraceptives among immigrants and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database. BJOG 2014;121:1221-1228

Riska BS, Skurtveit S, Furu K, Engeland A, Handal M. Dispensing of benzodiazepines and benzodiazepine-related drugs to pregnant women: a population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2014 Nov;70(11):1367–74.

Skrivarhaug T, Stene LC, Drivvoll AK, Strom H, Joner G. Incidence of type 1 diabetes in Norway among children aged 0-14 years between 1989 and 2012: has the incidence stopped rising? Results from the Norwegian Childhood Diabetes Registry. Diabetologia 2014;57:57-62.

Skurtveit S, Selmer R, Odsbu I, Handal M. Self-reported data on medicine use in the Norwegian mother and child cohort study compared to data from the Norwegian prescription database. Norsk Epidemiologi. 2014;24(1-2).

Strøm H, Selmer R, Birkeland KI, Schirmer H, Berg TJ, Jenum AK, et al. No increase in new users of blood glucose-lowering drugs in Norway 2006-2011: a nationwide prescription database study. BMC Public Health. 2014;14:520.

Svendsen K, Fredheim OM, Romundstad P, Borchgrevink PC, Skurtveit S. Persistent opioid use and socio-economic factors: a population-based study in Norway. Acta Anaesthesiol Scand. 2014;58:437-445.

Søraas A, Sundsfjord A, Jørgensen SB, Liestøl K, Jenum PA. High rate of per oral mecillinam treatment failure in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing Escherichia coli. PLoS One. 2014:9;e85889.

2013

Bakken, M. S., Engeland, A., Engesaeter, L. B., Ranhoff, A. H., Hunskaar, S., & Ruths, S. (2013). Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry. Age and Ageing, 42(4), 514-520.

Bakken, M. S., Engeland, A., Engesaeter, L. B., Ranhoff, A. H., Hunskaar, S., & Ruths, S. (2014). Risk of hip fracture among older people using anxiolytic and hypnotic drugs: A nationwide prospective cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology, 70(7), 873-880.

Berg-Hansen, P., Moen, S. M., Harbo, H. F., & Celius, E. G. (2014). High prevalence and no latitude gradient of multiple sclerosis in Norway. Multiple Sclerosis Journal, 20(13), 1780-1782.

Berg, C., & Strom, H. (2013). The Norwegian Prescription Database (NorPD) as a data source for diabetes research. Norsk Epidemiologi, 23(1), 109-110.

Berge, L. I., Riise, T., Fasmer, O. B., Hundal, O., Oedegaard, K. J., Midthjell, K., & Lund, A. (2013). Does diabetes have a protective effect on migraine? Epidemiology, 24(1), 129-134.

Berge, L. I., Riise, T., & Iversen, M. (2013). Co-morbidity between diabetes, migraine and depression. Norsk Epidemiologi, 23(1), 83-87.

Bjorner, T., Tvete, I. F., Aursnes, I., & Skomedal, T. (2013). [Dispensing of benzodiazepines and Z drugs by Norwegian pharmacies 2004-2011]. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 133(20), 2149-2153.

Blix, H. S., Vestrheim, D. F., Hjellvik, V., Skaare, D., Christensen, A., & Steinbakk, M. (2014). Antibiotic prescriptions and cycles of Mycoplasma pneumoniae infections in Norway: Can a nationwide prescription register be used for surveillance? Epidemiology and Infection, 760(30).

Brelin, S., Loge, J. H., Skurtveit, S., Johannesen, T. B., Aass, N., Ottesen, S., & Hjermstad, M. J. (2013). Antidepressants to cancer patients during the last year of life-a population-based study. Psycho-Oncology, 22(3), 506-514.

Devold, H. M., Sogaard, A. J., Tverdal, A., Falch, J. A., Furu, K., & Meyer, H. E. (2013). Hip fracture and other predictors of anti-osteoporosis drug use in Norway. Osteoporosis International, 24(4), 1225-1233.

Engeland, A., Bjorge, T., Daltveit, A. K., Skurtveit, S., Vangen, S., Vollset, S. E., & Furu, K. (2013). Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: Cohort study of 340000 pregnancies using Norwegian population-based databases. British Journal of Clinical Pharmacology, 75(4), 1134-1141.

Ferrer-Argeles, P., Rafaniello, C., Sabaté, M., Ballarín, E., Coma, A., Zara, C., . . . Ibáñez, L. (2014). Cross-National comparison of antiepileptic drug use: Catalonia, Denmark and Norway, 2007-2011. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11(3).

Fossum, G. H., Lindbaek, M., Gjelstad, S., Dalen, I., & Kvaerner, K. J. (2013). Are children carrying the burden of broad-spectrum antibiotics in general practice? Prescription pattern for paediatric outpatients with respiratory tract infections in Norway. BMJ Open, 3(1).

Fredheim, O. M. S., Borchgrevink, P. C., Mahic, M., & Skurtveit, S. (2013). A pharmacoepidemiological cohort study of subjects starting strong opioids for nonmalignant pain: A study from the Norwegian Prescription Database. Pain, 154(11), 2487-2493.

Fredheim, O. M. S., Mahic, M., Skurtveit, S., Dale, O., Romundstad, P., & Borchgrevink, P. C. (2014). Chronic pain and use of opioids: A population-based pharmacoepidemiological study from the Norwegian Prescription Database and the Nord-Trondelag Health Study. Pain, 155(7), 1213-1221.

Gjelsvik, B., Heyerdahl, F., Lunn, D., & Hawton, K. (2014). Change in access to prescribed medication following an episode of deliberate self-poisoning: a multilevel approach. PLoS ONE [Electronic Resource], 9(5), e98086.

Grytli, H. H., Fagerland, M. W., Fossa, S. D., & Tasken, K. A. (2014). Association between use of beta-blockers and prostate cancer-specific survival: A cohort study of 3561 prostate cancer patients with high-risk or metastatic disease. European Urology, 65(3), 635-641.

Halvorsen, T., & Martinussen, P. E. (2014). The geography of chronic obstructive pulmonary disease: A population-based study of Norway. Social Science and Medicine, 111, 25-34.

Holdo, I., Handal, M., Skurtveit, S., & Bramness, J. G. (2013). Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. Archives of Disease in Childhood, 98(9), 732-736.

Hoye, S., Gjelstad, S., & Lindbaek, M. (2013). Effects on antibiotic dispensing rates of interventions to promote delayed prescribing for respiratory tract infections in primary care. Br J Gen Pract, 63(616), e777-786.

Ineke Neutel, C., Skurtveit, S., Berg, C., & Sakshaug, S. (2013). Multiple prescribers in older frequent opioid users - does it mean abuse? Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, 20(3), e397-e405.

Jensen, E. T., Daniels, J. L., Sturmer, T., Robinson, W. R., Williams, C. J., Moster, D., . . . Longnecker, M. P. (2014). Maternal hormonal contraceptive use and offspring overweight or obesity. International Journal of Obesity, 38(10), 1275-1281.

Jonasson, C., Tvete, I. F., & Hatlebakk, J. G. (2013). Patterns of proton pump inhibitor utilization in gastroesophageal reflux disease and the effect of restrictions on reimbursement: a nationwide prescription database study. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 48(9), 1010-1017.

Joner, G. (2013). DIABNOR - A register study of medical quality in diabetes health care. Norsk Epidemiologi, 23(1), 35-37.

Kalseth, J., Halvorsen, T., Kalseth, B., Sarheim Anthun, K., Peltola, M., Kautiainen, K., . . . Halsteinli, V. (2014). Cross-country comparisons of health-care costs: the case of cancer treatment in the Nordic countries. Health Policy, 115(2-3), 172-179.

Kann, I. C., Lundqvist, C., & Luras, H. (2014). Prescription of Addictive and Non-Addictive Drugs to Home-Dwelling Elderly. Drugs & Aging, 31(6), 453-459.

Karlstad, O., Furu, K., Skurtveit, S., & Selmer, R. (2014). Prescribing of Drugs for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Opioid Maintenance Treatment Patients in Norway. European Addiction Research, 20(2), 59-65.

Kielland, K. B., Amundsen, E. J., & Dalgard, O. (2014). HCV treatment uptake in people who have injected drugs - observations in a large cohort that received addiction treatment 1970-1984. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 49(12), 1465-1472.

Klovstad, H., Natas, O., Tverdal, A., & Aavitsland, P. (2013). Systematic screening with information and home sampling for genital Chlamydia trachomatis infections in young men and women in Norway: a randomized controlled trial. BMC Infectious Diseases, 13, 30.

Kravdal, O. (2013). The poorer cancer survival among the unmarried in Norway: Is much explained by comorbidities? Social Science and Medicine, 81, 42-52.

Kvaale, M. K., Grave, K., Kristoffersen, A. B., & Norstom, M. (2013). The prescription rate of antibacterial agents in dogs in Norway geographical patterns and trends during the period 20042008. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 36(3), 285-291.

Kyrdalen, A. E., Dahl, A. A., Hernes, E., Smastuen, M. C., & Fossa, S. D. (2013). A national study of adverse effects and global quality of life among candidates for curative treatment for prostate cancer. BJU Int, 111(2), 221-232.

Langballe, E. M., Engdahl, B., Nordeng, H., Ballard, C., Aarsland, D., & Selbaek, G. (2014). Short- and Long-term Mortality Risk Associated with the Use of Antipsychotics Among 26,940 Dementia Outpatients: A Population-Based Study. American Journal of Geriatric Psychiatry, 22(4), 321-331.

Lavin, R. A., Tao, X. G., Yuspeh, L., & Bernacki, E. J. (2014). Impact of the Combined Use of Benzodiazepines and Opioids on Workers' Compensation Claim Cost. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(9), 973-978.

Lillefjell, M., Haugan, T., Martinussen, P., & Halvorsen, T. (2013). Treatment Outcomes Among Individuals in a Musculoskeletal Pain Rehabilitation Program Related to the Prevalence and Trends in the Dispensing of Prescribed Medications. Journal of Musculoskeletal Pain, 21(4), 311-319.

Log, T., Skurtveit, S., Selmer, R., Tverdal, A., Furu, K., & Hartz, I. (2013). The association between prescribed opioid use for mothers and children: A record-linkage study. European Journal of Clinical Pharmacology, 69(1), 111-118.

Lund, I. O., Skurtveit, S., Engeland, A., Furu, K., Ravndal, E., & Handal, M. (2013). Prescription drug use among pregnant women in opioid Maintenance Treatment. Addiction, 108(2), 367-376.

Martinussen, P. E. (2014). The geography of chronic obstructive pulmonary disease: a population-based study of Norway. Social science & medicine (1982), 111, 25-34.

Mauseth, S. A., Skurtveit, S., & Spigset, O. (2013). Adherence, persistence and switch rates for anticholinergic drugs used for overactive bladder in women: Data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(10), 1208-1215.

Mellbye, A., Karlstad, O., Skurtveit, S., Borchgrevink, P. C., & Fredheim, O. M. S. (2014). Co-morbidity in persistent opioid users with chronic non-malignant pain in Norway. European Journal of Pain (United Kingdom), 18(8), 1083-1093.

Neutel, C. I., Skurtveit, S., Berg, C., & Sakshaug, S. (2013). Multiple prescribers in older frequent opioid users--does it mean abuse? Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology, 20(3), e397-405.

Neutel, C. I., Skurtveit, S., Berg, C., & Sakshaug, S. (2014). Trends in prescription of strong opioids for 41-80 year old Norwegians, 2005-2010. European Journal of Pain, 18(3), 438-446.

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., & Nordeng, H. (2013). Triptan safety during pregnancy: A Norwegian population registry study. European Journal of Epidemiology, 28(9), 759-769.

Nordeng, H., Lupattelli, A., Romoren, M., & Koren, G. (2013). Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstetrics and Gynecology, 121(2 PART 1), 306-313.

Nordeng, H., Ystrom, E., & Eberhard-Gran, M. (2014). Medication safety in pregnancy - Results from the MoBa study. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 161-168.

Nordfjaern, T. (2013). Prospective associations between benzodiazepine use and later life satisfaction, somatic pain and psychological health among the elderly. Human Psychopharmacology, 28(3), 248-257.

Nordfjaern, T., Bjerkeset, O., Bratberg, G., Moylan, S., Berk, M., & Grawe, R. (2014). Socio-demographic, lifestyle and psychological predictors of benzodiazepine and z-hypnotic use patterns. Nordic Journal of Psychiatry, 68(2), 107-116.

Nordfjaern, T., Bjerkeset, O., Moylan, S., Berk, M., & Grawe, R. W. (2013). Clusters of personality traits and psychological symptoms associated with later benzodiazepine prescriptions in the general population: The HUNT Cohort Study. Addictive Behaviors, 38(10), 2575-2580.

Norum, J., Olsen, A. I., Nohr, F. I., Heyd, A., & Totth, A. (2014). Medical treatment of children and youths with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a Norwegian Prescription Registry Based Study. Global journal of health science, 6(4), 155-162.

Omland, G., Ruths, S., & Diaz, E. (2014). Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(10), 1221-1228.

Persheim, M. S., Helland, A., Spigset, O., & Slordal, L. (2013). [Potentially addictive drugs on reimbursable prescription for chronic severe pain]. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 133(2), 150-154.

Riska, B. S., Skurtveit, S., Furu, K., Engeland, A., & Handal, M. (2014). Dispensing of benzodiazepines and benzodiazepine-related drugs to pregnant women: a population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol, 70(11), 1367-1374.

Rognstad, S., Brekke, M., Fetveit, A., Dalen, I., & Straand, J. (2013). Prescription peer academic detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract, 63(613), e554-562.

Skogar, O., Nilsson, M., Tornhage, C. J., & Lokk, J. (2013). National surveys: a way to manage treatment strategies in Parkinson's disease? Pharmaceutical prescribing patterns and patient experiences of symptom control and their impact on disease. J Multidiscip Healthc, 6, 239-247.

Skollerud, L. M., Fredheim, O. M., Svendsen, K., Skurtveit, S., & Borchgrevink, P. C. (2013). Laxative prescriptions to cancer outpatients receiving opioids: A study from the Norwegian prescription database. Supportive Care in Cancer, 21(1), 67-73.

Skrivarhaug, T., Stene, L. C., Drivvoll, A. K., Strom, H., Joner, G., & Norwegian Childhood Diabet Study, G. (2014). Incidence of type 1 diabetes in Norway among children aged 0-14 years between 1989 and 2012: has the incidence stopped rising? Results from the Norwegian Childhood Diabetes Registry. Diabetologia, 57(1), 57-62.

Skurtveit, S., Selmer, R., Odsbu, I., & Handal, M. (2014). Self-reported data on medicine use in the Norwegian mother and child cohort study compared to data from the Norwegian prescription database. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 209-216.

Skurtveit, S., Selmer, R., Tverdal, A., Furu, K., Nystad, W., & Handal, M. (2013). Drug exposure: Inclusion of dispensed drugs before pregnancy may lead to underestimation of risk associations. Journal of Clinical Epidemiology, 66(9), 964-972.

Soraas, A., Sundsfjord, A., Jorgensen, S. B., Liestol, K., & Jenum, P. A. (2014). High rate of per oral mecillinam treatment failure in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing Escherichia coli. PLoS ONE [Electronic Resource], 9(1), e85889.

Stene, L. E., Jacobsen, G. W., Dyb, G., Tverdal, A., & Schei, B. (2013). Intimate Partner Violence and Cardiovascular Risk in Women: A Population-Based Cohort Study. Journal of Womens Health, 22(3), 250-258.

Stephansson, O., Kieler, H., Haglund, B., Artama, M., Engeland, A., Furu, K., . . . Valdimarsdottir, U. (2013). Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality. JAMA - Journal of the American Medical Association, 309(1), 48-54.

Strom, H., Selmer, R., Birkeland, K. I., Schirmer, H., Berg, T. J., Jenum, A. K., . . . Stene, L. C. (2014). No increase in new users of blood glucose-lowering drugs in Norway 2006-2011: a nationwide prescription database study. BMC public health, 14, 520.

Svendsen, K., Fredheim, O. M., Romundstad, P., Borchgrevink, P. C., & Skurtveit, S. (2014). Persistent opioid use and socio-economic factors: A population-based study in Norway. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58(4), 437-445.

Thelle, D. S., Selmer, R., Gjesdal, K., Sakshaug, S., Jugessur, A., Graff-Iversen, S., . . . Nystad, W. (2013). Resting heart rate and physical activity as risk factors for lone atrial fibrillation: A prospective study of 309 540 men and women. Heart, 99(23), 1755-1760.

Tvete, I. F., Bjorner, T., Aursnes, I. A., & Skomedal, T. (2013). A 3-year survey quantifying the risk of dose escalation of benzodiazepines and congeners to identify risk factors to aid doctors to more rationale prescribing. BMJ Open, 3(10), e003296.

Westin, A. A., Bramness, J. G., Chalabianloo, F., Rygnestad, T., & Slordal, L. (2013). [Pregabalin should be moved to the prescription group B]. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 133(6), 615-616.

Wettermark, B., Zoega, H., Furu, K., Korhonen, M., Hallas, J., Norgaard, M., . . . Sorensen, H. T. (2013). The Nordic prescription databases as a resource for pharmacoepidemiological researcha literature review. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 22(7), 691-699.