Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvorfor registreres din resept?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvorfor registreres din resept?

Artikkel

Hvorfor registreres din resept?

Riktig bruk av legemidler er viktig for befolkningens trivsel, helse og livskvalitet. For å fremme riktig legemiddelbruk, er det nødvendig å vite hvordan legemidlene brukes.

Colourbox.com
Colourbox.com

Riktig bruk av legemidler er viktig for befolkningens trivsel, helse og livskvalitet. For å fremme riktig legemiddelbruk, er det nødvendig å vite hvordan legemidlene brukes.


Alle resepter i Norge registreres i Reseptregisteret, et helseregister som har eksistert siden 1. januar 2004. Reseptregisteret ble etablert for å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruk i den norske befolkningen.

Registeret gir blant annet en oversikt over hvor mye legemidler som brukes av kvinner og menn i forskjellige aldersgrupper, og hvor lenge de enkelte legemidlene brukes av hver pasient.

Hvilke opplysninger registreres?

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, leger og institusjoner.

Fra pasientresepter samles følgende opplysninger inn:

  • Pasientens fødselsår, fødselsmåned, kjønn og bostedskommune.

Merk at i Reseptregisteret finnes ikke informasjon om fødselsnummer. Hvert fødselsnummer er i stedet erstattet med et unikt pseudonym.

  • Informasjon om den som har skrevet ut resepten (forskriver): legens, tannlegens eller veterinærens kjønn, fødselsår og evt. spesialisering.

Merk at i Reseptregisteret finnes ikke informasjon om forskriverens helsepersonellnummer (ID-nummer). Hvert helsepersonellnummer er i stedet erstattet med et unikt pseudonym.

  • Hvilket legemiddel og hvor mye som er utlevert, pris og eventuell refusjon.
  • Hvilket apotek som har utlevert legemidlet

Hvem kan bruke opplysninger fra Reseptregisteret?

Forskere kan bruke statistikk og informasjon fra Reseptregisteret for å belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk. Sammen med data fra andre helseregistre kan verdifull kunnskap hentes ut. Legemiddelmyndigheter kan bruke statistikker fra Reseptregisteret til overordnet tilsyn, styring og planlegging. Legemiddelbruken må følges opp på en systematisk måte av hensyn til pasientsikkerhet og folkehelse.

Tilgang til statistikker om bruken av legemidler i den norske befolkningen er tilgjengelig for alle på nettsiden www.reseptregisteret.no

Personvern

Fødselsnummer samles inn fra reseptene, men selve fødselsnummeret registreres ikke i Reseptregisteret. Fødselsnummeret erstattes i stedet med et løpenummer, et unikt pseudonym for hver person. Pseudonymer lages for å kunne følge legemiddelbruken til den enkelte på en trygg måte uten at lagrede opplysninger kan tilbakeføres til legemiddel-brukerens identitet. Med denne metoden kan forskere følge legemiddelbruken til enkeltindivider uten å vite hvem disse er. Det registreres ingen informasjon om personnavn, gateadresse eller lignende i Reseptregisteret.

Reseptregisteret var det første pseudonyme helseregisteret som ble etablert i Norge. Tildelingen av pseudonymer utføres av en tiltrodd tredjepart, Statistisk sentralbyrå, før opplysningene registreres. Statistisk sentralbyrå har ikke tilgang til øvrige reseptopplysninger.

Hvorfor registreres din resept (Utskriftsvennlig PDF)