Hopp til innhold

Tilgang til statistikk og data fra RAVN

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Register for virusresistens (RAVN).


Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Register for virusresistens (RAVN) og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter må du benytte elektronisk søknadsskjema.