Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Artikkel

Publikasjonsliste for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Oversikt over forskningsartikler der data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2017

Berg ES, Wester AL, Ahrenfeldt J, Mo SS, Slettemeås JS, Steinbakk M, Samuelsen Ø, Grude N, Simonsen GS, Løhr IH, Jørgensen SB, Tofteland S, Lund O, Dahle UR, Sunde M. Norwegian patients and retail chicken meat share cephalosporin-resistant Escherichia coli and IncK/bla<sub>CMY-2</sub> resistance plasmids. Clin Microbiol Infect. 2017 Jun;23(6):407.e9-407.e15.

Eliassen KE, Berild D, Reiso H, Grude N, Christophersen KS, Finckenhagen C, Lindbæk M. Incidence and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005-2009. Ticks and Tick-borne Diseases, Volume 8, Issue 1, January 2017, pages 1-8.

Eliassen KE, Hjetland R, Reiso H, Lindbæk M, Tschudi-Madsen H. Symptom load and general function among patients with erythema migrans: a prospective study with a 1-year follow-up after antibiotic treatment in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Volume 35, 2017, Issue 1, pages 75- 83.

Esaiassen E, Hjerde E, Cavanagh JP, Simonsen GS, Klingenberg C; Norwegian Study Group on Invasive Bifidobacterial Infections. Bifidobacterium Bacteremia: Clinical Characteristics and a Genomic Approach To Assess Pathogenicity. J Clin Microbiol. 2017 Jul;55(7):2234-2248.

Giske A, Nymo LS, Fuskevåg OM, Amundsen S, Simonsen GS, Lassen K. Systemic antibiotic prophylaxis prior to gastrointestinal surgery - is oral administration of doxycycline and metronidazole adequate? Infect Dis (Lond). 2017 Nov - Dec;49(11-12):785-791.

Hanssen AM, Kindlund B, Stenklev NC, Furberg AS, Fismen S, Olsen RS, Johannessen M, Sollid JU. Localization of Staphylococcus aureus in tissue from the nasal vestibule in healthy carriers. BMC Microbiol. 2017 Apr 5;17(1):89.

Hesstvedt L, Arendrup MC, Poikonen E, Klingpor L, Friman V, Nordøy I; Swedish fungal Surveillance Group Collaborators. Differences in epidemiology of candidaemia in the Nordic countries - what is to blame? Mycoses. 2017 Jan;60(1):11-19.

Jasienska G, Bribiescas RG, Furberg AS, Helle S, Núñez-de la Mora A. Human reproduction and health: an evolutionary perspective. Lancet. 2017 Jul 29;390(10093):510-520.

Johnsen BO, Handal N, Meisal R, Bjørnholt JV, Gaustad P, Leegaard TM. erm gene distribution among Norwegian Bacteroides isolates and evaluation of phenotypic tests to detect inducible clindamycin resistance in Bacteroides species. Anaerobe. 2017 Oct;47:226-232.

Junges R, Salvadori G, Shekhar S, Åmdal HA, Periselneris JN, Chen T, Brown JS, Petersen FC.

A Quorum-Sensing System That Regulates Streptococcus pneumoniae Biofilm Formation and Surface Polysaccharide Production. mSphere. 2017 Sep 13;2(5).

Knudsen PK, Brandtzaeg P, Høiby EA, Bohlin J, Samuelsen Ø, Steinbakk M, Abrahamsen TG, Müller F, Gammelsrud KW. Impact of extensive antibiotic treatment on faecal carriage of antibiotic-resistant enterobacteria in children in a low resistance prevalence setting. PLoS One. 2017 Nov 7;12(11):e0187618.

Magiorakos AP, Burns K, Rodríguez Baño J, Borg M, Daikos G, Dumpis U, Lucet JC, Moro ML, Tacconelli E, Simonsen GS, Szilágyi E, Voss A, Weber JT. Infection prevention and control measures and tools for the prevention of entry of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae into healthcare settings: guidance from the European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrob Resist Infect Control. 2017 Nov 15;6:113.

Mehl A, Åsvold BO, Kümmel A, Lydersen S, Paulsen J, Haugan I, Solligård E, Damås JK, Harthug S, Edna TH. Trends in antimicrobial resistance and empiric antibiotic therapy of bloodstream infections at a general hospital in Mid-Norway: a prospective observational study. BMC Infect Dis. 2017 Feb 2;17(1):116.

Mehl A, Åsvold BO, Lydersen S, Paulsen J, Solligård E, Damås JK, Harthug S, Edna TH. Burden of bloodstream infection in an area of Mid-Norway 2002-2013: a prospective population-based observational study. BMC Infect Dis. 2017 Mar 11;17(1):205.

Paulsen J, Askim Å, Mohus RM, Mehl A, Dewan A, Solligård E, Damås JK, Åsvold BO. Associations of obesity and lifestyle with the risk and mortality of bloodstream infection in a general population: a 15-year follow-up of 64 027 individuals in the HUNT Study. Int J Epidemiol. 2017 Oct 1;46(5):1573-1581.

Pulcini C, Mohrs S, Beovic B, Gyssens I, Theuretzbacher U, Cars O; ESCMID Study Group for Antibiotic Policies (ESGAP), ReAct Working Group on Old Antibiotics. Forgotten antibiotics: a follow-up inventory study in Europe, the USA, Canada and Australia. Int J Antimicrob Agents. 2017 Jan;49(1):98-101.

Simonsen GS, Eriksen HM, Steinbakk M. Antibiotikaresistens må bekjempes globalt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Nov 13;137(21).

Simonsen GS. Use of antibiotics in hospitals and nursing homes. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Mar 7;137(5):340.

Sørensen M, Klingenberg C, Wickman M, Sollid JUE, Furberg AS, Bachert C, Bousquet J. Staphylococcus aureus enterotoxin sensitization is associated with allergic poly-sensitization and allergic multimorbidity in adolescents. Allergy. 2017 Oct;72(10):1548-1555.

Youngster I, Avorn J, Belleudi V, Cantarutti A, Díez-Domingo J, Kirchmayer U, Park BJ, Peiró S, Sanfélix-Gimeno G, Schröder H, Schüssel K, Shin JY, Shin SM, Simonsen GS, Blix HS, Tong A, Trifirò G, Ziv-Baran T, Kim SC. Antibiotic Use in Children - A Cross-National Analysis of 6 Countries. J Pediatr. 2017 Mar;182:239-244.e1.

2016

Zykov, I. N., Sundsfjord, A., Smabrekke, L., & Samuelsen, O. (2016). The antimicrobial activity of mecillinam, nitrofurantoin, temocillin and fosfomycin and comparative analysis of resistance patterns in a nationwide collection of ESBL-producing Escherichia coli in Norway 2010-2011. Infect Dis (Lond), 48(2), 99-107. doi:http://dx.doi.org/10.3109/23744235.2015.1087648