Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til statistikk og data fra NOIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til statistikk og data fra NOIS

Artikkel

Tilgang til statistikk og data fra NOIS

Det må søkes om tilgang til statistikk eller data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det må søkes om tilgang til statistikk eller data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS).


Innhold på denne siden

NOIS inneholder indirekte identifiserbare (avidentifiserte) personopplysninger. 

Søknad

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data

Nedenfor finner du informasjon om hvilken dokumentasjon som må foreligge før søknad om opplysninger fra NOIS kan behandles. Krav til dokumentasjon er avhengig av om opplysningene du ønsker er anonyme eller indirekte identifiserbare, samt hvilket formål de skal brukes til. 

Generell informasjon

Folkehelseinstituttet skal i henhold til NOIS-registerforskriften utlevere indirekte identifiserbare opplysninger fra registeret etter søknad dersom:

  1. opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål innenfor registerets formål, jf. § 1-2 
  2. mottakeren bare skal behandle indirekte identifiserbare opplysninger 
  3. behandlingen av opplysningene er ubetenkelig ut fra etiske hensyn 

Utlevering av indirekte identifiserbare opplysninger krever: 

  1. dispensasjon fra taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21 
  2. rettslig grunnlag i tråd med personvernforordningens (GDPRs) artikkel 6 og 9 

Utlevering av opplysninger til forskning krever i tillegg en forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, jf. helseforskningsloven § 9. 

Utlevering av statistiske opplysninger fra NOIS hvor det ikke er noen fare for at enkeltpersoner kan identifiseres (anonyme), faller utenfor personvernregelverkets virkeområde. 

Behandlingstid

I henhold til NOIS-registerforskriften skal Folkehelseinstituttet etter forespørsel fra sykehus, øvrig forvaltning og forskere utlevere statistikk eller data fra NOIS innen 30 dager fra den dagen søknaden (med all nødvendig dokumentasjon) kom inn. 

Dersom særlige forhold gjør det umulig å effektuere forespørselen innen fristen, kan effektueringen utsettes inntil det er mulig å oppfylle den. Folkehelseinstituttet skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om forespørselen kan effektueres, om grunnen til en eventuell forsinkelse og sannsynlig tidspunkt for når bestillingen kan effektueres.

Kostnader

Opplysninger fra NOIS utleveres kostnadsfritt.