Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Sykehjem: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH

I NOIS-PIAH overvåkes noen hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på noen utvalgte dager i året.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten. 

Prevalensundersøkelser i 2018

 Undersøkelsestidspunkt

 Innleveringsfrist

Uke 22, 28. mai -1. juni 

20. juni

Uke 45, 5. - 9. november

28. november

Prevalensundersøkelsene skal gjennomføres den dagen i angitte uker hvor sykehjemslegen er til stede.

Gjennomføring

Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner skal registreres i prevalensundersøkelsene i sykehjem:

  • Symptomatisk urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
  • Nedre luftveisinfeksjon
  • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon - inkludert organ/hulrominfeksjon)
  • Hudinfeksjon

All systemisk antibiotikabruk på undersøkelsestidspunktet skal registreres.  De epidemiologiske definisjonene av de ulike typene infeksjoner, bakgrunnen for og gjennomføringen av undersøkelsene er beskrevet i:

  • NOIS-PIAH registreringsmal for sykehjem_03.11.2015, pdf

    NOIS-PIAH registreringsmal for sykehjem inneholder skjema for registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner (vedlegg 2) og antibiotikabruk (vedlegg 3) til bruk på avdelingene. For å gjøre det enkelt å skrive ut og redigere skjemaene for lokal bruk, er disse publisert i Word-format nedenfor.

Data inn – data ut

Data fra prevalensundersøkelsene skal leveres til Folkehelseinstituttet ved hjelp av vårt internettbaserte dataverktøy, PIAHnett. Papirskjema godtas ikke. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som har tilgang til PIAHnett, og pålogging krever enten MinID, BankID, Buypasskort og smartkortleser, eller Commfides.

Helsepersonell kan hente resultatrapporter for eget sykehjem, sykehjem i egen kommune og eget fylke i PIAHnett. Resultatrapportene inneholder også nasjonale resultater.

Tilgang til mer enn ett sykehjem i PIAHnett

En superbruker i PIAHnett har tilgang til å se prevalensdata fra mer enn ett sykehjem.

Resultater fra prevalensundersøkelser

Historikk

Nasjonalt folkehelseinstitutt har siden 2002 fulgt forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem gjennom prevalensundersøkelser. Fra 2015 blir all systemisk antibiotikabruk også registrert i undersøkelsene. Det gir sykehjemmene en mulighet til å vurdere om deres forskrivning av antibiotika er i tråd med nasjonale retningslinjer.