Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Sykehus: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus NOIS-PIAH

I NOIS-PIAH overvåkes noen hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus på noen utvalgte dager i året.

Sykehus er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Prevalensundersøkelser i 2018

Undersøkelsestidspunkt

Innleveringsfrist

Frist for korrigering av data til kvalitets-indikator

Publisering av kvalitetsindikator

30. mai

20. juni

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

7. november

28. november

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

  • 7. februar
  • 5. september

 Gjennomføring

Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner skal registreres i prevalensundersøkelsene i sykehus:

  • Urinveisinfeksjon
  • Nedre luftveisinfeksjon (inkl. pneumoni og neonatal*-pneumoni)
  • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon, og postoperativ infeksjon i organ/hulrom)
  • Primær blodbaneinfeksjon (inkl. laboratoriebekreftet blodbaneinfeksjon og klinisk sepsis hos neonatale)
  • Sekundær blodbaneinfeksjon** (inkl. laboratoriebekreftet blodbaneinfeksjon og klinisk sepsis hos neonatale)

* Neonatal - første fire leveuker

** Med sekundær blodbaneinfeksjon menes at samme mikroorganisme ble påvist fra annet infeksjonsfokus, eller klare kliniske funn tilsier at blodbaneinfeksjonen var sekundær til et annet infeksjonsfokus

All systemisk antibiotikabruk på undersøkelsestidspunktet skal registreres.

De epidemiologiske definisjonene av de ulike typene infeksjoner, bakgrunnen for og gjennomføringen av undersøkelsene er nærmere beskrevet i:

  • NOIS-PIAH registreringsmal for sykehus, november 2015_v2, pdf

    NOIS-PIAH registreringsmal for sykehus inneholder oversikt over spesialitetskoder (vedlegg 2), samt skjema for registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner (vedlegg 3) og antibiotikabruk (vedlegg 4) til bruk på avdelingene. For å gjøre det enkelt å skrive ut vedleggene, samt redigere registreringsskjema for lokal bruk er disse publisert i Word-format nedenfor.

Data inn – data ut

Data fra prevalensundersøkelsene skal leveres til Folkehelseinstituttet ved hjelp av vårt internettbaserte dataverktøy, PIAHnett. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som har tilgang til PIAHnett, og pålogging krever enten MinID, BankID, Buypasskort og smartkortleser, eller Commfides.

Data registreres manuelt i PIAHnett, men det er også mulig å levere data fra prevalensundersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i xml-format. Filer i korrekt xml-fomat, spesifisert under Teknisk informasjon (nedenfor), lastes inn i PIAHnett av bruker ved sykehuset ved å velge "Importer" i venstremenyen i PIAHnett.

Helsepersonell kan hente resultatrapporter for eget sykehus, eget helseforetak og eget regionalt helseforetak i PIAHnett. Resultatrapportene inneholder også nasjonale resultater.

Tilgang til mer enn ett sykehus i PIAHnett

En superbruker i PIAHnett har tilgang til å se prevalensdata fra mer enn ett sykehus/helseforetak.

Rapporter

Teknisk informasjon

Informasjonen er primært beregnet for leverandører av elektroniske pasientjournaler og IT-personell i sykehus. Her finnes informasjon om tekniske detaljer nødvendige for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal kunne samhandle med PIAHnett.

Kodeverk

Import av xml-filer i PIAHnett

Historikk

Nasjonalt folkehelseinstitutt har siden 1999 fulgt forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehus gjennom prevalensundersøkelser. I disse undersøkelsene beregnes andelen pasienter med en helsetjenesteassosiert infeksjon på én utvalgt dag. Fra 2015 skal all antibiotikabruk i sykehus også registreres i undersøkelsene.

Undersøkelsene gir sykehusene en mulighet til å vurdere om deres forskrivning av antibiotika er i tråd med nasjonale retningslinjer.