Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

NOIS skal gi oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i sykehus og sykehjem, samt bidra til forebygging av slike infeksjoner og riktig bruk av antibiotika.

Colourbox.com
Colourbox.com

Helsetjenesteassosierte infeksjoner oppstår som følge av opphold eller behandling i helseinstitusjoner, og påfører pasienter lidelse, i verste fall død. Behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner kan føre til sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold, og bruk av antibiotika. Bruk av antibiotika medfører en risiko for utvikling av resistens hos bakterier. Dette gjelder spesielt bruk av bredspektrede antibiotika, som virker på mange forskjellige bakterietyper. Ved utvikling av resistens har antibiotika ikke lenger effekt på bakteriene. Følgelig kan infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier være vanskelige å behandle. Dette er et alvorlig og økende problem i hele verden. Riktig bruk av antibiotika er derfor viktig.  

Formål

Overvåking er viktig for å få oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer og sette i verk forebyggende tiltak. Ved å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner unngår pasientene lidelse og behandling med antibiotika.

I NOIS registreres også bruk av antibiotika og årsaken til (indikasjon for) at antibiotika gis. Det gir leger i sykehus og sykehjem en mulighet til å vurdere om deres bruk av antibiotika er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Historikk

Folkehelseinstituttet har undersøkt forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus fra 1999 og i sykehjem fra 2002, gjennom prevalensundersøkelser (NOIS-PIAH). I disse undersøkelsene beregnes andelen pasienter med en eller flere helsetjenesteassosierte infeksjoner på én utvalgt dag. Fra 2015 registreres også bruk av antibiotika i undersøkelsene.

Fra 2005 har Folkehelseinstituttet fulgt forekomsten av postoperative infeksjoner i operasjonsområder etter fem utvalgte kirurgiske inngrep (NOIS-POSI). Overvåkingsperioden var fra 2005 fram til 2012 tre måneder per år, men ble i 2012 utvidet til kontinuerlig overvåking gjennom hele året.

Relaterte saker

Eksterne lenker