Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om overvåkingssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Overvåkingssystemet NOIS skal gi en nasjonal oversikt over forekomsten av noen utvalgte typer helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i helseinstitusjoner.

Colourbox.com
Colourbox.com

Overvåkingssystemet skal også gi en oversikt over bruk av antibiotika i helseinstitusjoner. Feil bruk og overforbruk av antibiotika er uheldig, og kan gi bivirkninger hos pasientene og føre til utvikling av antibiotikaresistens hos mikrober.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner oppstår som følge av opphold eller behandling i en helseinstitusjon. Slike infeksjoner påfører pasientene unødvendig lidelse, i verste fall død. Behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner kan også medføre lengre sykehusopphold og antibiotikabehandling, som gir økte kostnader for helsetjenesten.

Overvåking er viktig for å få oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer, og sette i verk forebyggende tiltak. I tillegg kan overvåking bidra til å oppdage og begrense utbrudd av slike infeksjoner. Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Regelverk

Forskriftene nedenfor gir hjemmel for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

NOIS-registerforskriften trådte i kraft 17. juni 2005, og ble endret 1. juli 2012.I henhold til forskriften er det Helsedirektoratet som bestemmer hva som skal overvåkes i NOIS. Det er beskrevet i:

Rudskriv IS-2078: Endringer i NOIS-registerforskrift

Moduler i overvåkingssystemet

 

  • NOIS-POSI (sykehus) - overvåking av postoperative infeksjoner i operajsonsområdet (POSI) etter noen utvalgte kirurgiske inngrep. Overvåkingen går gjennom hele året (insidensundersøkelse). 
  • NOIS-PIAH (sykehus og sykehjem) - overvåking av noen hyppige forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på noen utvalgte dager i året (prevalensundersøkelser).

Personvern

NOIS-registret inneholder indirekte indentifiserbare helseopplysninger, der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet. Opplysningene kan likevel knyttes til enkeltpersoner.

 

Relaterte saker

Eksterne lenker