Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI)

I NOIS-POSI overvåkes forekomsten av postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (POSI). Overvåkingen skjer for noen utvalgte kirurgiske inngrep og gjennom hele året.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gjennomføring

Følgende kirurgiske inngrep inngår nå i NOIS-POSI:

  1. Hjerteoperasjoner (aortakoronar bypass)
  2. Keisersnitt
  3. Innsetting av proteser i hofteledd
  4. Fjerning av galleblære (kolecystektomi)
  5. Inngrep på tykktarm (kolon)

Alle pasienter som inngår i overvåkingen skal følges i 30 dager etter operasjon, og det skal registreres om de utvikler en infeksjon i operasjonsområdet. Overvåkingen skal skje kontinuerlig gjennom hele året. 

Bakgrunnen for, og gjennomføringen av NOIS-POSI er nærmere beskrevet i:

Malen er oppdatert med den europeiske kasusdefinisjonen av infeksjon i operasjonsområdet, gjeldende fra 1. januar 2014. 

Oppfølgingsbrev for å identifisere om pasienten har fått en infeksjon i operasjonsområdet etter utskrivelse fra sykehuset:

Første side av oppfølgingsbrevet skal fylles ut av pasient, mens side to skal fylles ut av lege. Nedenfor finner du flere oversettelser av første side av oppfølgingsbrevet, som kan legges ved den norske versjonen dersom pasienten ikke snakker norsk.

Data inn - data ut

Overvåkingen er inndelt i tre overvåkingsperioder per år:

Overvåkingsperiode

Frist for innnlevering til NOISnett

Siste first for korrigering av data til kvalitetsindikator

Publisering av kvalitetsindikator (varierer litt fra år til år)

1. januar - 30. april

1. september

30. september

24. november

1. mai - 31. august      

1. desember

20. mars

3. mai

1. september - 31. desember

1. april

10. juli

25. august

Overvåkingsdata skal leveres elektronisk til Folkehelseinstituttet via vårt internett-baserte dataverktøy:

NOISnett blir også benyttet til kvalitetssikring av data og tilbakerapportering av resultater. Helsepersonell med tilgang (krever godkjenning) kan hente resultatrapporter for eget sykehus i NOISnett. Disse rapportene inneholder også nasjonale resultater.

Dersom NOISnett inneholder data som ikke er godkjente ved Folkehelseinstituttet, vil resultatrapporten for den aktuelle tidsperioden være vannmerket med "Preliminære data". 

Vi gjør oppmerksom på at kvalitetsrapportene i NOISnett kun inkluderer rene bypass-inngrep. 

Kun datafiler i XML-format, som etter en elektronisk validering viser seg å være feilfrie, kan leveres. Sykehusene bør derfor kvalitetssikre sine overvåkingsdata før innlevering.

Rapporter

Møter mellom smittevern og kirurgiske avdelinger

Undersøkelser har vist at bruk av NOIS-resultater bidrar til å forebygge infeksjoner og dermed bedrer pasientsikkerheten. Samarbeid mellom smittevern og kirurgiske enheter som utfører NOIS-inngrep er viktig for god datakvalitet og bruk av NOIS-resultater. Nedenfor finner du forslag til hvordan et slikt samarbeid kan skje:

Historikk

 

Fra 2005 til 2012 ble forekomsten av infeksjoner i operasjonsområder kun overvåket gjennom en tremåneders periode hvert år. Antall kirurgiske inngrep som ble fulgt, varierte mellom sykehus. 

Relaterte dokumenter

Eksterne lenker