Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS

Artikkel

Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS

Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).


Innhold på denne siden

Statistikkbanker og åpne data

På msis.no finner du statistikk for smittsomme sykdommer for perioden fra 1977 til i dag. Her kan du også lage dine egne tabeller.

  • msis.no - statistikkbank for smittsomme sykdommer.

Har du behov for ytterligere enkle statistikkoversikter kan du ta kontakt med Avdeling for smittevernregistre eller sende en e-post til msis.data@fhi.no.

Informasjon om covid-19

Informasjon om covid-19 tilfeller i MSIS oppdateres fortløpende. Opplysningene brukes i den løpende overvåkingen av den epidemiologiske situasjonen i Norge. Det er et stort behov for økt kunnskap om covid-19 nasjonalt og internasjonalt, og det er derfor åpnet for å søke om data fra MSIS underveis i året. Opplysningene er da ikke ferdig kvalitetssikret, og det vil ikke kunne tilgjengeliggjøres like detaljerte data med like mange variabler fra MSIS som etter en ferdig kvalitetssikret årgang. Dette avgjøres i dialog med MSIS ved søknad.

Søknad om data på individnivå

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema:  

Folkehelseinstituttet skal ifølge MSIS-forskriften etter søknad utlevere avidentifiserte opplysninger fra MSIS dersom:

  • opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål innenfor registerets formål
  • mottakeren bare skal behandle avidentifiserte opplysninger 
  • behandlingen av opplysningene er ubetenkelig ut fra etiske hensyn

For at du skal få tilgang til data fra MSIS, må Folkehelseinstituttet ha en fullstendig søknad. Prosjektet skal godkjennes, pris avtales og vilkår formidles før utlevering av data skjer. I noen tilfeller må det inngås en kontrakt før utleveringen.

Variabelliste

Historiske data for skjermbildeundersøkelser for tuberkulose

Landsomfattende skjermbildeundersøkelser for tuberkulose 1943-1999 ble gjennomført i Norge i perioden 1943-1999. Forskere kan også søke om data fra disse undersøkelsene, finn informasjon om data, søknad etc her:

Godkjente prosjekter med data utlevert fra MSIS

Historikk

13.08.2020: Oppdatert variablellister for MSIS