Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skjemaer og meldingsgang MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skjemaer og meldingsgang MSIS

Artikkel

Skjemaer og meldingsgang MSIS

Meldingsgangen for gruppe A- og C-sykdommer følger bestemte rutiner.

Meldingsgangen for gruppe A- og C-sykdommer følger bestemte rutiner.


Innhold på denne siden

Meldingsgang og skjema for gruppe A-sykdommer

Når et laboratorieresultat indikerer at en pasient har en smittsom sykdom som skal meldes som gruppe A-sykdom, skal laboratoriet samme dag sende melding til Folkehelseinstituttet i form av kopi av svarskjema til rekvirerende lege eller på annen måte som inkluderer de samme opplysningene som på svarskjemaet.

Samme skjema brukes for alle gruppe A-sykdommer, med unntak av genital klamydia og HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadium til kreft. Disse to sykdommene har egne melderutiner som ikke involverer rekvirerende leger.

Samme dag skal laboratoriet sende skjemaet ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom” til den rekvirerende lege. Ved tuberkulose trenger ikke laboratoriet sende meldingsskjema til rekvirerende lege.

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, som undersøker prøver på vegne av annet laboratorium eller som gjør spesialundersøkelser eller bekreftende undersøkelser for annet laboratorium, har samme meldingsplikt som det rekvirerende laboratorium, uansett om dette har eller kan ha sendt melding.

Diagnostiserende lege skal uten hensyn til taushetsplikt melde tilfellet på skjemaet ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom” som de får tilsendt fra laboratoriet.  For tuberkulose skal skjema ”MSIS-melding tuberkulose” benyttes. Diagnostiserende lege kan også laste ned skjemaet fra Folkehelseinstituttets nettsider (se lenke nedenfor) som en pdf-fil som utfylles elektronisk, skrives ut og sendes per post. Meldende lege må da huske på å sende melding både til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen.

I mai 2020 ble det lansert en nettbasert løsning for elektronisk innmelding til MSIS. Løsningen er bare tilgjengelig for brukere på Norsk Helsenett.

Utfylt skjema skal sendes til MSIS ved Folkehelseinstituttet og til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal melding også sendes til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede oppholder seg.

Tuberkulosemelding skal også sendes den lokale tuberkulosekoordinator. For arbeidstakere i petroleumsvirksomhet skal melding om tuberkulose i tillegg sendes til medisinsk-faglig ansvarlig lege i det aktuelle operatørselskap.

Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av meldingen skal oppbevares i pasientens journal.

Melding om tuberkulose

For tuberkulose skal behandlende lege i tillegg utfylle og sende skjemaet ”MSIS - Melding behandlingsresultat tuberkulose” ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 måneder. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres. Dersom behandlingen av ulike grunner ikke avsluttes innenfor dette tidsrommet skal dette skjemaet sendes inn med angivelse av årsak til ikke fullført behandling.

Nytt skjema sendes når behandlingen avsluttes. For multiresistent tuberkulose kan dette dreie seg om 2 år eller mer.

Melding av smitteoppsporing tuberkulose

Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Rapport om funnene skal sendes til Folkehelseinstituttet og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

Meldingsgang for gruppe C-sykdommer

Influensalikende sykdom overvåkes gjennom Sykdomspulsen som er et overvåkningssystem som innhenter anonyme diagnosedata fra nesten alle primærleger og legevakter i Norge. 

Det skal ikke sendes egne skjema til MSIS for gruppe C.

MSIS-labdatabase

Fra 1.1.2020 kan MSIS også inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A eller C. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes så snart som mulig etter kvalitetssikring. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer, jf. MSIS-forskriften § 2-3 første ledd.

Inntil videre har Folkehelseinstituttet gitt et midlertidig unntak for meldeplikt for alle mikrobiologiske laboratorier til MSIS for alle mikrobiologiske prøvesvar som ikke viser sykdommer listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften, les mer her: