Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen

Publisert Oppdatert

Ved påviste celleforandringer i livmorhalsen kan dine prøver bli testet for humant papillomavirus (HPV). Prøver som inneholder HPV blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Du har mulighet til å reservere deg mot at materialet fra testen lagres i en egen biobank.

Lege i samtale med pasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ved påviste celleforandringer i livmorhalsen kan dine prøver bli testet for humant papillomavirus (HPV). Prøver som inneholder HPV blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Du har mulighet til å reservere deg mot at materialet fra testen lagres i en egen biobank.


HPV-infeksjon og kreft i livmorhalsen

De aller fleste celleforandringer og krefttyper i livmorhalsen forårsakes av HPV. I 2009 ble derfor vaksine mot HPV innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Hittil er det påvist flere enn 100 ulike eksisterende HPV-typer. Omkring 15 av disse kan forårsake celleforandringer og kreft. Referanselaboratoriet for HPV undersøker prøver fra livmorhalsen for å følge med på endringer i forekomsten av ulike HPV-typer i befolkningen. Testresultatene brukes til å vurdere hvilken effekt vaksinen har mot de ulike HPV-typene. Resultatene er bare av interesse på befolkningsnivå, og vil ikke ha betydning for din behandling. Du vil derfor ikke motta noe svar på resultatet når din prøve er testet. Når funnene etter hvert publiseres i rapporter og vitenskapelige tidsskrifter, vil det ikke være mulig å identifisere data fra enkeltpersoner. Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Livmorhalsprogrammet og prøver fra livmorhalsen

Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret er opprettet for å forebygge livmorhalskreft. De sender ut brev og oppfordrer alle kvinner i alderen 25 til 69 år til å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Celleprøven kan avdekke celleforandringer som kan tyde på forstadier til kreft. Hvis celleprøven viser celleforandringer tas det en vevsprøve fra livmorhalsen. Prøven sendes til et laboratorium for undersøkelse.

Lagring av prøver

Dersom det påvises forstadier til kreft eller kreft i vevsprøven, kan prøven bli sendt videre til det nasjonale referanselaboratoriet for å teste om det er humant papillomavirus (HPV) i prøven. Prøver som inneholder HPV blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Hvorfor skal prøven lagres?

En liten del av prøven blir lagret i en biobank tilknyttet MSIS. Dette er viktig fordi nye og bedre analysemetoder kan gi oss mer nøyaktige svar i fremtiden. Registrering av opplysninger i MSIS og lagring av vevsprøve er regulert i MSIS-forskriften. Resultat fra prøver som ikke inneholder HPV registreres ikke i MSIS, og disse prøvene lagres ikke i biobanken.

Hvilken informasjon registreres i MSIS

Følgende informasjon lagres i MSIS: fødselsnummer, navn, poststed, hvilket laboratorium prøven ble hentet fra, prøvetakingsdato, påvist kreft eller forstadier til kreft fra prøven og resultat av HPV-analysen.

Reservasjonsrett

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres prøvemateriale fra deg i biobanken, kan du gi FHI beskjed om dette. Du kan gi oss beskjed om at du vil reservere deg mot slik lagring nå eller på et senere tidspunkt. Dersom du reserverer deg blir prøven destruert. Du kan ikke reservere deg mot at opplysningene lagres i MSIS.

Kontakt MSIS

Dersom du vil reservere deg må du sende en bekreftelse til MSIS med følgende opplysninger: Navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, postadresse, telefonnummer og dato og underskrift.

Reservasjonen kan sendes til:
Folkehelseinstituttet, MSIS
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo 

Kontakt  dersom du har spørsmål.

Innhold på denne siden