Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen

Artikkel

Informasjon til kvinner med kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen

Ved påviste celleforandringer i livmorhalsen kan dine prøver bli testet for humant papillomavirus (HPV). Opplysninger om prøver som inneholder HPV blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Du har mulighet til å reservere deg mot at materialet fra testen lagres i en egen biobank.

Lege i samtale med pasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ved påviste celleforandringer i livmorhalsen kan dine prøver bli testet for humant papillomavirus (HPV). Opplysninger om prøver som inneholder HPV blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Du har mulighet til å reservere deg mot at materialet fra testen lagres i en egen biobank.


Innhold på denne siden

HPV-infeksjon og kreft i livmorhalsen

De aller fleste celleforandringer og krefttyper i livmorhalsen forårsakes av HPV. I 2009 ble derfor vaksine mot HPV innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Hittil er det påvist flere enn 200 ulike eksisterende HPV-typer. Omkring 15 av disse kan forårsake celleforandringer og kreft. Referanselaboratoriet for HPV undersøker prøver fra livmorhalsen for å følge med på endringer i forekomsten av ulike HPV-typer i befolkningen. Testresultatene brukes til å vurdere hvilken effekt vaksinen har mot de ulike HPV-typene. Resultatene er bare av interesse på befolkningsnivå, og vil ikke ha betydning for din behandling. Du vil derfor ikke motta noe svar på resultatet når din prøve er testet. Ved publisering i rapporter og vitenskapelige tidsskrifter vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner. Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du her:

Livmorhalsprogrammet og prøver fra livmorhalsen

Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret er opprettet for å forebygge livmorhalskreft. De sender ut brev og oppfordrer alle kvinner i alderen 25 til 69 år til å ta celleprøve fra livmorhalsen. Celleprøven kan avdekke celleforandringer som kan tyde på forstadier til kreft. Hvis celleprøven viser celleforandringer tas det en vevsprøve fra livmorhalsen. Prøven sendes til et laboratorium for undersøkelse.

HPV-testing og lagring av prøver

Dersom det påvises forstadier til kreft eller kreft i vevsprøven, kan den bli sendt videre til det nasjonale referanselaboratoriet for HPV for å teste om det er humant papillomavirus (HPV) i prøven. Hvis vevsprøven inneholder HPV, vil resultat av testen registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Samtidig vil en liten del av vevsprøven bli lagret i en biobank tilknyttet MSIS. Lagring av prøven er viktig fordi nye og bedre analysemetoder kan gi oss mer nøyaktige svar i fremtiden. Prøver som ikke inneholder HPV vil ikke bli lagret i biobanken. Registrering av opplysninger i MSIS og lagring av vevsprøve er regulert i MSIS-forskriften

Hvilken informasjon registreres i MSIS

Følgende opplysninger registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet om tilfeller av HPV som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft: Pasientinformasjon (navn og fødselsnummer), hvilket laboratorium prøven er hentet fra, informasjon om prøven slik som prøvetakingstidspunkt, samt informasjon om diagnose og resultat av HPV-testen.

For prøver som ikke tester positivt for HPV slettes all informasjon som kan knyttes til enkeltpersoner, slik at kun anonymisert informasjon beholdes i MSIS.

Reservasjonsrett

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres prøvemateriale fra deg i biobanken, kan du gi FHI beskjed om dette. Du kan gi oss beskjed om at du vil reservere deg mot slik lagring nå eller på et senere tidspunkt. Dersom du reserverer deg blir prøven destruert. Reservasjonene lagres slik at eventuelt prøvemateriale som mottas i fremtiden også destrueres etter analyse. Du kan ikke reservere deg mot at opplysninger lagres i MSIS.

Kontakt MSIS

Dersom du vil reservere deg må du sende en bekreftelse til MSIS med følgende opplysninger: Navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, postadresse, telefonnummer og dato og underskrift.

Reservasjonen kan sendes til:
Folkehelseinstituttet, MSIS
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Du kan også skrive ut reservasjonsskjema som ligger her: 

 

Kontakt  dersom du har spørsmål.