Hopp til innhold

Artikkel

MSIS - lover og forskrifter

Publisert Oppdatert

MSIS-forskriften gir bestemmelser om regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS.

MSIS-forskriften gir bestemmelser om regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS.


Folkehelseinstituttets ansvar for å overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen samt kommunelegens ansvar for å ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen er gitt i Smittevernloven.  

Regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS er gitt i MSIS-forskriften (med merknader) med hjemmel i Helseregisterloven.  

  • LOV-2014-06-20-43 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
  • FOR 2003-06-20 nr 740 - Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).