Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meldingspliktige sykdommer i MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Meldingspliktige sykdommer i MSIS

Artikkel

Meldingspliktige sykdommer i MSIS

Meldingspliktige sykdommer er listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften.

Meldingspliktige sykdommer er listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften.


Innhold på denne siden

For hver meldingspliktig sykdom er det utarbeidet egne kriterier for om sykdommen skal meldes til MSIS:

Kriteriene for hva som er en meldingspliktig sykdom til MSIS (meldingskriteriene) revideres jevnlig. Siste større revisjoner var i april 2007 og i januar 2014. For de fleste sykdommene og tilstandene er kriteriene identiske med de europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen, og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.

Gruppe A

Disse sykdommene meldes med full pasientidentitet både fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorium og fra diagnostiserende lege til MSIS, Folkehelseinstituttet. Kopi av meldingen fra diagnostiserende lege går også til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune. Per 1. juni 2022 inngår 74 ulike sykdommer og tilstander i denne gruppen:

For mer informasjon om melding av de enkelte meldingspliktige sykdommene:

Gruppe B og C

Enkelte sykdommer ble tidligere kategorisert som gruppe B- og gruppe C-sykdommer. Disse sykdommene ble meldt uten direkte personidentifiserbare kjennetegn. Gruppe B opphørte som gruppe i MSIS-forskriften mars 2019. Ingen sykdommer er i dag kategorisert som gruppe C-sykdommer.

Meldingsrutiner ved tuberkulose

Formålet med tuberkuloseregistreringen er å overvåke forekomsten av sykdommen og kvalitetssikre diagnostikk og behandling av pasienter med tuberkulose. Det er derfor etablert særskilte meldingsrutiner for tuberkulose.