Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meldingspliktige sykdommer i MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Meldingspliktige sykdommer i MSIS

Artikkel

Meldingspliktige sykdommer i MSIS

Meldingspliktige sykdommer er listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften.

Meldingspliktige sykdommer er listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften.


Innhold på denne siden

For hver meldingspliktig sykdom er det utarbeidet egne kriterier for om sykdommen skal meldes til MSIS.

Kriteriene for hva som er en meldingspliktig sykdom til MSIS (meldingskriteriene) revideres jevnlig. Siste større revisjoner var i april 2007 og i januar 2014. For de fleste sykdommene og tilstandene er kriteriene identiske med de europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen, og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.

Gruppe A

Disse sykdommene meldes med full pasientidentitet både fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorium og fra diagnostiserende lege til MSIS, Folkehelseinstituttet. Kopi av meldingen fra diagnostiserende lege går også til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune. Per 31. desember 2021 inngår 73 ulike sykdommer og tilstander i denne gruppen:

 • aids
 • botulisme
 • brucellose
 • campylobacteriose
 • Creutzfeldt-Jakobs sykdom (prionsykdommer)
 • cryptosporidiose
 • denguefeber
 • diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom
 • difteri
 • dobbeltinfeksjon med tuberkulose og hiv
 • ekinokokkose
 • enteropatogen E. coli-enteritt
 • flekktyfus (epidemisk)
 • genital chlamydiainfeksjon
 • giardiasis
 • gonoré
 • gulfeber
 • haemophilus influenzae, systemisk sykdom
 • hemoragisk feber
 • hepatitt A
 • hepatitt B (akutt og bærerskap)
 • hepatitt C
 • hivinfeksjon
 • HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft
 • influensa
 • influensa forårsaket av virus med pandemisk potensial
 • kikhoste
 • kolera
 • kopper
 • koronavirus med utbruddspotensial (2019-nCoV-infeksjon) 
 • kusma
 • legionellose
 • lepra
 • listeriose
 • lyme borreliose
 • lymfogranuloma venereum (LGV)
 • malaria
 • meningokokksykdom, systemisk
 • meslinger
 • miltbrann
 • Middle East Respiratory Syndrome – mers 
 • nephropathia epidemica
 • paratyfoidfeber
 • pest
 • poliomyelitt
 • pneumokokksykdom, systemisk
 • q-feber
 • rabies
 • rotavirussykdom
 • røde hunder
 • salmonellose
 • sars (alvorlig, akutt luftveissyndrom)
 • shewanellainfeksjon
 • shigellose
 • smittebærertilstand og infeksjoner med mikrober med spesielle resistensmønstre
 • smittebærertilstand eller infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker
 • smittebærertilstand eller infeksjoner med penicillinresistente pneumokokker
 • smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile
 • smittebærertilstand eller infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker
 • streptokokk gruppe A-sykdom, systemisk
 • streptokokk gruppe B-sykdom, systemisk
 • syfilis
 • tetanus
 • tilbakefallsfeber
 • trikinose
 • tuberkulose
 • tularemi
 • tyfoidfeber
 • vestnilfeber
 • vibrioinfeksjon
 • virale infeksjoner i sentralnervesystemet
 • yersiniose 
 • zikafeber-infeksjon

For mer informasjon om melding av de enkelte meldingspliktige sykdommene se:

Gruppe B og C

Enkelte sykdommer ble tidligere meldt inn som gruppe B- og gruppe C-sykdommer. Disse sykdommene ble meldt uten direkte personidentifiserbare kjennetegn. Gruppe B opphørte som gruppe i MSIS-forskriften mars 2019. Ingen sykdommer er i dag kategorisert som gruppe C-sykdommer.

Meldingsrutiner ved tuberkulose

Formålet med tuberkuloseregistreringen er å overvåke forekomsten av sykdommen og kvalitetssikre diagnostikk og behandling av pasienter med tuberkulose. Det er derfor etablert særskilte meldingsrutiner for tuberkulose: