Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elektronisk MSIS-melding»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elektronisk MSIS-melding

Artikkel

Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.


Innhold på denne siden

Spesifikt om covid-19:

For elektronisk klinikermelding er det tilgjengelig en veileder. Hensikten med denne er å tydeliggjøre hva som skal fylles i de ulike feltene i skjemaet.

Slik logger du inn for å sende meldingen elektronisk:

  • Elektronisk MSIS-melding er per i dag kun tilgjengelig for brukere knyttet til Norsk Helsenett (NHN).
  • Innlogging skjer med HelseId
  • Medhjelpende helsepersonell kan benytte løsningen på vegne av lege. Legen er ansvarlig for opplæring og at det er forsvarlig å overlate innrapporteringen videre. Legens navn skal da oppgis i meldingen.

Disse rollene kan registrere: Sykepleier, jordmor, helsesykepleier, bioingeniør, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, helsefagarbeider, hjelpepleier.

Dette må fortsatt gjøres på papir:

  • Meldingen må skrives ut i to eksemplarer. Det ene eksemplaret sendes til kommuneoverlegen eller bydelsoverlegen i kommunen der den smittede bor, det andre lagres i pasientens journal.PDF-fil med mulighet for utskrift og lokal lagring åpnes etter man har trykket “Send inn”.
  • MSIS-melding om tuberkulose må fremdeles sendes inn på papir.

Melding er unødvendig når:

Det skal ikke sendes MSIS-melding for genital klamydia eller HPV som årsak til kreft eller forstadier til kreft.

Kodeveileder elektronisk klinikermelding MSIS

For å få god epidemiologisk informasjon om meldte tilfeller i MSIS er det behov for rask innsending av klinikermelding fra meldende lege. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. 

Meldeplikten for leger til MSIS er lik for alle sykdommer listet i vedlegg 1 i MSIS-forskriften*, og melding skal etter MSIS-forskriften § 2-1 sendes samme dag som sykdommen oppdages. Meldingene skal fylles ut så godt som mulig med relevant informasjon for den enkelte diagnose. Se sykdoms-/sykdomsgruppespesifikke avsnitt for veiledning til utfylling.

*unntak for HPV-infeksjon som forårsaker kreft og forstadier til kreft, genital klamydia og for tuberkulose som meldes på eget skjema

Merk at meldende lege har meldeplikt til kommunelegen i kommunen pasienten bor i, samt journalføringsplikt ved at kopi av skjemaet skal lagres i pasientens journal. Når skjemaet er ferdig fylt i, trykkes Send inn, og det kommer det kopi av skjemaet som deretter må skrives ut for lagring i journal og meldes til kommunelege for å oppfylle legens meldeplikt. 

Personopplysninger

Bilde1.JPG

Skriv inn fødsels- eller D-nummer og trykk slå opp, da hentes opplysninger direkte fra Folkeregisteret. Felles nasjonalt hjelpenummer (FNH) kan også brukes, men her foreligger det ikke ytterligere informasjon i Folkeregisteret. Skriv inn fødselsdato dersom vedkommende ikke har fødsels- eller D-nummer. Ved bruk av FNH fødselsdato oppgis.

Bilde 2.JPG

Oppgi etternavn og fornavn dersom dette ikke hentes fra Folkeregisteret.

BIlde 3 og 4.JPG

Oppgi kjønn dersom dette ikke kommer fra Folkeregisteret, og skriv inn pasientens telefonnummer. Dette er informasjon til kommunelegen. Brukes ikke i MSIS, og lagres ikke i MSIS-registeret.

BIlde 5 og 6.JPG

Oppgi bostedskommune/bydel (Oslo og Bergen) for personer som ikke er i Folkeregisteret. Oppgi fødeland og eventuelt mors/fars fødeland dersom dette ikke er i Folkeregisteret. 

Bilde 7.JPG

Oppgi kategori for yrke og arbeidsplass,  og skriv eventuelt inn relevant arbeidsplass i fritekstfeltet (hvis relevant for aktuell meldingspliktig sykdom).

Bilde 8.JPG

Navn på pasientens fastlege, til bruk for kommunelegen for kontakt. Brukes ikke i MSIS, og lagres ikke i MSIS-registeret.

Bilde 9.JPG

For personer som ikke er født i Norge: oppgi kategori for årsak til opphold i Norge og estimert botid (hvis relevant for aktuell meldingspliktig sykdom).

Kodeveiledning MSIS-klinikermelding for covid-19

For å raskt kunne vurdere effekten av de iverksatte smitteverntiltak, er det særlig viktig at MSIS-meldinger for covid-19 sendes samme dag som laboratoriesvar foreligger.

Bilde 10.JPG

 

Bilde ekstra.jpg

Ikke aktuelt for covid-19.

Bilde 12.JPG

Oppgi ja dersom personen er innlagt sykehus. For felt med sykehus, start å skrive sykehusnavn, da kommer det forslag på sykehus.

Bilde 13 14 og 15.JPG

Oppgi ja dersom personen er innlagt sykehjem (korttids- eller langtidsopphold). Skriv inn navn på sykehjem, fritekstfelt. Oppgi dato for innleggelse dersom innlagt sykehus, dato for første sykdomsdag og dato for prøvetaking. Merk: Dato for antatt smittetidspunkt er ikke aktuelt for covid-19.

Bilde 16.JPG

Oppgi indikasjon for testing.  

Bilde 17.jpg

Oppgi sykdomsbilde/klinikk som er mest relevant for covid-19. Bruk annet for å få opp fritekstfelt dersom ingen kategorier passer.

Bilde 21.jpg

Oppgi alle underliggende sykdommer som er aktuelle, flere valg er mulig.

Klinisk sepsis.jpg

Ikke aktuelt for covid-19.

Utfall av sykdommen.jpg

Oppgi utfall av sykdom ved tidspunkt for innmelding.

Dødsdato.jpg

Dersom kjent dødsdato og utfall av sykdom er Død av sykdom eller Død av annen årsak. Det er regelmessig oppdatering av dødsfall i MSIS via kobling med Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret.

Antatt smittemåte.jpg

Oppgi antatt smittemåte. Skjemaet bruker luft/dråpesmitte som default.

Smitteforhold.jpg

Antatt smittested. Skriv inn bydel (for Oslo og Bergen), kommune, fylke eller land. Start å skrive navn på bydeler, kommune, fylke eller land, da kommer det opp forslag fra liste.

Ved smitte i utlandet.jpg

Oppgi årsak til utenlandsopphold og dato for hjemkomst, dersom personen er smittet i utlandet.

Hvis aktuelt.jpg

Oppgi smittet i yrket og vaksinestatus dersom dette er kjent og relevant informasjon for covid-19. For overvåkingsformål kobles MSIS med vaksinasjonsregisteret SYSVAK regelmessig, og er kilde for presis informasjon om vaksinasjonsstatus for personer med covid-19.

Malaria.jpg

Ikke aktuelt for covid-19.

Ved covid-19.jpg

Oppgi om personen er bekreftet nærkontakt og sannsynlig sted for eksponering/smitte. Helseinstitusjon brukes for beboer smittet på helseinstitusjon; Jobb/universitet brukes for smitte i jobb- eller studiesammenheng, inkludert ansatte i barnehage/skole/helsevesen.

Personlig.jpg

Dette fritekstfeltet er informasjon til kommunelegen. Registreres ikke i MSIS, og lagres ikke i MSIS-registeret.

Rekvirent.jpg

Dersom innmelder ikke er lege må navn på ansvarlig lege oppgis. Når det trykkes Send inn kommer det kopi av skjemaet som må skrives ut for lagring i journal og meldes til kommunelege for å oppfylle legens meldeplikt.  

Referanser

Kodeveileder elektronisk klinikermelding MSIS

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for å få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.

Meldeplikten for leger til MSIS er lik for alle sykdommer listet i vedlegg 1 i MSIS-forskriften*, og melding skal etter MSIS-forskriften § 2-1 sendes samme dag som sykdommen oppdages. Meldingene skal fylles ut så godt som mulig med relevant informasjon for den enkelte diagnose. Se sykdoms-/sykdomsgruppespesifikke avsnitt for veiledning til utfylling.

*unntak for HPV-infeksjon som forårsaker kreft og forstadier til kreft og for tuberkulose som meldes på eget skjema

Merk at meldende lege også har meldeplikt til kommunelegen i kommunen pasienten bor i, samt journalføringsplikt ved at kopi av skjemaet skal lagres i pasientens journal. Når skjemaet er ferdig fylt i, trykkes Send inn, og det kommer det kopi av skjemaet som deretter må skrives ut for lagring i journal og meldes til kommunelege for å oppfylle legens meldeplikt. 

 

Historikk

10.11.2020:  Lagt inn mer utfyllende informasjon om covid-19.

16.09.2020: Revidert tekst

27.10.2020: Presisert hvem som kan registrere på vegne av lege: sykepleier, jordmor, helsesykepleier, bioingeniør, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, helsefagarbeider, hjelpepleier.