Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Elektronisk MSIS-melding»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elektronisk MSIS-melding

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

Publisert Oppdatert

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.


Spesifikt om covid-19, se her.

For generell veiledning til utfylling, se her.

I forbindelse med lanseringen av den elektroniske løsningen er det nå tilgjengelig en veileder som tar for seg vanlige problemstillinger og spørsmål. Hensikten med denne er å tydeliggjøre enkelte av punktene i skjemaet hvor det kan forekomme tvil om hva som etterspørres eller hvordan informasjonen skal fylles inn.

Slik logger du inn for å sende meldingen elektronisk:

  • Elektronisk MSIS-melding er per i dag kun tilgjengelig for brukere knyttet til Norsk Helsenett (NHN).
  • Innlogging skjer med HelseId
  • Medhjelpende helsepersonell kan benytte løsningen på vegne av lege. Legen er ansvarlig for opplæring og at det er forsvarlig å overlate innrapporteringen videre. Legens navn skal da oppgis i meldingen.

Disse rollene kan registrere: Sykepleier, jordmor, helsesykepleier, bioingeniør, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, helsefagarbeider, hjelpepleier.

Dette må fortsatt gjøres på papir:

  • Meldingen må skrives ut i to eksemplarer. Det ene eksemplaret sendes til kommuneoverlegen eller bydelsoverlegen i kommunen der den smittede bor, det andre lagres i pasientens journal. PDF-fil med mulighet for utskrift og lokal lagring åpnes etter man har trykket “Send inn”.
  • MSIS-melding om tuberkulose må fremdeles sendes inn på papir.

Melding er unødvendig for:

  • Det er ikke nødvendig å sende MSIS-melding for genital klamydia eller HPV som årsak til kreft eller forstadier til kreft.

Slik fyller du ut den elektroniske meldingen

Meldingene skal fylles ut så godt som mulig med relevant informasjon. Se eget avsnitt under for generell veiledning til utfylling. For covid-19 presiseres sentrale felter her:

Veiledning til utfylling av Covid-19-meldinger

Meldeplikten er lik for alle sykdommer, og melding skal etter MSIS-forskriften § 2-1 sendes samme dag som sykdommen oppdages. For å raskt kunne vurdere effekten av de iverksatte smitteverntiltak, er det særlig viktig at MSIS-meldinger for covid-19 sendes samme dag som laboratoriesvar foreligger. I tillegg til variablene nevnt nedenfor, er det særlig fokus på å få god informasjon om ev. innleggelse, innsykningsdato, sykdomsbilde, underliggende sykdom, smittested og smitteverntiltak.

Pasientopplysninger

Yrke: For covid-19 er det særlig viktig at det kommer fram av meldinga at pasienten er helsepersonell. Utdyp gjerne informasjon om arbeidsplass i fritekstfeltet “Arbeidsplass”.

Diagnoseforhold

Diagnose: For covid-19 kalles diagnosen “Koronavirus med utbruddspotensial”.

Antatt smittemåte

For covid-19 er smittemåte “Luft/Dråpesmitte”. Kom gjerne med en utdypende beskrivelse av smittesituasjonen i fritekstfeltet.

Smitteforhold

Smittested: Presiser med så høy nøyaktighet som mulig geografisk (bydel, kommune, fylke eller land) hvor det mistenkes at smitten kan ha skjedd. Hvis smitten med sikkerhet har skjedd innenlands, er det viktig at dette fremkommer.

Bekreftet nærkontakt: Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist covid-19 ved PCR-test. Med bekreftet nærkontakter menes altså personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Hvis pasienten har vært eksponert for et kjent tilfelle (bekreftet nærkontakt), fyll også ut sannsynlig sted for eksponering/smitte.

Sannsynlig sted for eksponering/smitte: “Barnehage/skole” brukes for barn/elever opp til og med videregående skole; “Helseinstitusjon” brukes for beboer smittet på helseinstitusjon; “Jobb/universitet” brukes for smitte i jobb- eller studiesammenheng, inkludert ansatte i barnehage/skole/helsevesen.

Generell veiledning til utfylling av meldinger

Pasientopplysninger

Fødsels- eller D-nummer: Legg inn pasientens fødselsnummer eller D-nummer og trykk “Slå opp”. Løsningen søker og henter frem personopplysninger tilgjengelig fra Folkeregisteret.

Fødselsdato: Dersom pasienten ikke er registrert i Folkeregisteret med gyldig fødsels- eller D-nummer, legg kun inn fødselsdato. Øvrige personopplysninger som navn og bosted, fødeland osv. må da legges inn manuelt.

Diagnoseforhold

Diagnose: Når en diagnose velges kobles den automatisk til et smittestoff. For enkelte diagnoser kan flere smittestoff være tilgjengelige og et av dem må velges i nedtrekkmenyen.

MERK: Covid-19 er benevnt som Koronavirus med utbruddspotensial, i tråd med benevnelsen i MSIS-forskriften.

Innsykningsdato: Første dag med symptomer.

Sykehus: Søkefelt. Søk på hele eller deler av sykehusets navn og velg fra det filtrerte resultatet som dukker opp.

Sykehjem: Fritekstfelt. Skriv inn navnet på sykehjem.

Smitteforhold

Smittested: Fritekstfelt. Presiser med så høy nøyaktighet som mulig geografisk (bydel, kommune, fylke eller land) hvor det mistenkes at smitten kan ha skjedd. Hvis smitten med sikkerhet har skjedd innenlands, er det viktig at dette fremkommer.

Smittet i yrket: For personer som tilhører en yrkesgruppe som er relevant for sykdommen.

Spørsmål eller kommentarer sendes til

Historikk

10.11.2020:  Lagt inn mer utfyllende informasjon om covid-19.

16.09.2020: Revidert tekst

27.10.2020: Presisert hvem som kan registrere på vegne av lege: sykepleier, jordmor, helsesykepleier, bioingeniør, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, helsefagarbeider, hjelpepleier.