Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tvillingfødsler i Norge gjennom de 10 siste år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tvillingfødsler i Norge gjennom de 10 siste år

Artikkel

Tvillingfødsler i Norge gjennom de 10 siste år

I denne oppsummeringen har forskere fra FHI og Oslo universitetssykehus sett på noen utfall hos tvillinger født i Norge i perioden fra 2010 til 2020. Tallene er hentet fra Medisinsk fødselsregister.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

I denne oppsummeringen har forskere fra FHI og Oslo universitetssykehus sett på noen utfall hos tvillinger født i Norge i perioden fra 2010 til 2020. Tallene er hentet fra Medisinsk fødselsregister.


Innhold på denne siden

Å tilbringe de ni første måneder av livet i nært kompaniskap med et tvillingsøsken er blitt færre og færre forunt i Norge. Andelen tvillingsvangerskap var i 2020 nede i 1,3 prosent. I 2010 var andelen 1,6 prosent. I 2010 ble det født 1008 tvillingpar, mens det i 2020 har sunket til 709.

Tvillingsvangerskap og -fødsel, og ikke minst barsel og nyfødtperiode krever ekstra av mor, men også av dem som følger henne gjennom denne tiden. Et vanlig ordspråk er «dobbel glede, dobbelt trøbbel».

Økt risiko for komplikasjoner

Et tvillingsvangerskap medfører større belastning på mors fysiologi.  Det er økt risiko for svangerskapsforgiftning og for mer sjeldne komplikasjoner, som morkakeløsning og blodpropp.

Kortere svangerskapslengde

Tvillinger har kortere svangerskapslengde enn enlinger; 2,6 prosent kvinner føder tvillinger før uke 28, mens 8,3 prosent føder før uke 32, og 50 prosent før uke 37. Til sammenligning har kvinner som føder enlinger en forekomst av det samme på henholdsvis 0,3, 0,8 og 4,9 prosent.

Tvillinger vil i mye større grad enn enlinger trenge overflytting til nyfødtavdeling; 12.9 prosent tvillinger mot 7,5 prosent enlinger. I hovedsak skyldes dette at mange tvillinger blir født for tidlig (prematuritet), men det gjelder også for en noe større andel av tvillinger som blir født til. Dette kan blant annet ha sammenheng med at tvillinger oftere har lavere fødselsvekt enn enlinger, men også at fødselen kan være mer utfordrende, særlig for tvilling 2. 

Intervensjoner er vanlig

Fødsel av tvilling 2 krever ofte intervensjon i form av forløsning med tang eller vakuum hvis det er hodeleie. Vending og utrekning på fot ved tverrleie/seteleie er hyppig forekommende. Kombinert indre/ytre vending med utrekning på fot er også en prosedyre som må beherskes, men som sjelden benyttes. I verste fall må man tilby en tvillingmor både en vaginal fødsel og et keisersnitt på utslettet mormunn, med tilhørende risiko for mor og barn.

Hos 23 av tvillingmødrene startet fødselen med keisersnitt (hos enlinger er tilsvarende tall cirka 5 %), 36 prosent startet spontant og 40 prosent ble indusert. 
Forskerne har ikke sett nærmere på grunner for induksjon eller keisersnitt. Årsakene til keisersnitt ved tvillingfødsler kan være like mangslungne som årsakene ved enlingfødsler.

Høy forekomst av seteleie

Forekomsten av seteleie er høy hos tvillinger. Hos tvilling 1 er forekomsten 23 prosent, mens tvilling 2 ligger i sete eller tverrleie hos 46 prosent ved fødselens slutt. Leiet tvilling 2 har ved fødselens start kan imidlertid endre seg i det øyeblikk tvilling 1 er født. I tillegg blir det intervenert og endret leie ved vending hos en viss andel av tvilling 2. 

Keisersnitt ved seteleie

Hos kvinner som hadde tvilling 1 i seteleie ble det gjort 35 prosent planlagte keisersnitt, mot 10 prosent keisersnitt hos kvinner med tvilling 1 i hodeleie.

1842 kvinner endte med keisersnitt der de enten var gått spontant i fødsel eller ved igangsatt fødsel. Dette utgjør en keisersnittandel på 26 prosent (keisersnittandelen hos enlinger i fødsel er i underkant av 10 %).

Tang og vakuum

Av 4897 tvillingfødsler der begge ble født vaginalt, ble 1451 forløst med tang eller vakuum; tvilling 1 eller 2, eller begge. Det vil si at en tvillingmors risiko for å bli operativt vaginalt med tang eller vakuum er ganske nøyaktig 30 prosent gjennom perioden. Denne andelen forløsninger ser ut til å ligge stabilt. 

tvillinger_tang og vakuum.PNG

Kilde: FHI, Medisinsk fødselseregister

Forekomst av kombinert forløsning synker

I tiårsperioden 2011 til 2020 har det blitt født 9001 tvillinger. Av disse fødte 4897 begge tvillinger vaginalt, 3926 begge tvillinger ved keisersnitt og hos 178 ble det gjort kombinert forløsning med vaginal forløsning av tvilling 1 og keisersnitt ved tvilling 2.

Dermed endte 5075 fødsler med vaginal fødsel av tvilling 1. Av dem som fødte tvilling 1 vaginalt var det nødvendig å gjøre keisersnitt på tvilling 2 hos 3,5 prosent.

I den internasjonale, kanadiskledete “The Twin Birth Study”, var forekomsten av kombinerte forløsninger 7 prosent. Den samme studien angir at forekomsten internasjonalt er fra 5 til 10 prosent.

I Norge kan man se en klar trend mot at man blir flinkere til å unngå kombinerte forløsninger mot slutten av 10-årsperioden. En kombinert forløsning utsetter mor både for risikoen knyttet til en vaginal forløsning, og et av de mest risikable keisersnittene man kan utføre i fødselshjelpen, med stor risiko for atoni og infeksjon. I en understudie fra The Twin Birth Study fant man, som ved tidligere studier, også at tvilling 2 har stor risiko for dårlig utfall ved kombinert forløsning.

tvillinger_kombinerte løsninger.PNG

Setter store krav til fødeavdelingen

Tvillingfødsler setter store krav til fødeavdelingen. Den kjente fødselshjelperen Ian Donald har sagt at ved håndtering av tvillingfødsler skal man være «on the lookout for trouble». 

Det er ganske store forskjeller mellom norske sykehus, hvor forekomsten av kombinerte forløsninger varierte fra 1,2 til 20 prosent. Det er mindre sykehus med få tvillingfødsler som har den høyeste forekomsten.

– Fødeavdelinger med høy andel kombinerte fødsler bør gjennomgå egen praksis for å forsøke å finne løsninger eller svar som kan bidra til å redusere andelen, sier overlege Ferenc Macsali ved Folkehelseinstituttet.
 
– På sykehus som har få tvillingfødsler kan scenario og trening på fantom være enda viktigere enn på store fødeavdelinger der personalet oftere må håndtere slike fødsler, sier han.  

Forfattere: Ferenc Macsali, Hilde Engjom, Kristine Stangenes, Pétur B. Júlíusson, avdeling for helseregisterforskning- og utvikling, Olaug Askeland, avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet, Bergen og Johanne Kolvik Iversen, overlege Ullevål Sykehus

Referanser

Aviram A., Lipworth H., Asztalos EV.,Xingshan Cao MD., Melamed N., Zaltz A., Anastasio HB., Berghella V., Barrett JFR. The worst of both worlds—combined deliveries in twin gestations: a subanalysis of the Twin Birth Study, a randomized, controlled, prospective study, Am J Obstet Gynecol. 2019; Vol 221(4):353.e1-353.e7, https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.06.047.