Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Institusjonsstatistikkmøtet

Delte fødselsdata med fagfolk fra hele landet

Publisert Oppdatert

Ebbing_MFR-møte8.jpg

Fagfolk fra hele landet deltok på Medisinsk fødselsregisters institusjonsstatistikkmøte i Bergen den 20. oktober. Her finner du presentasjoner og bilder fra arrangementet.


Nedenfor kan du se de fleste foredragene i pdf-format og bilder fra arrangementet.

Institusjonsstatistikkmøtet i Bergen 20. oktober samlet 149 deltakere, hvorav jordmødre og legespesialister fra fødeinstitusjonene og kommunene, forskere og representanter fra helsemyndighetene. Dette var åttende gang at Medisinsk fødselsregister samlet fagfolk på denne måten for å vise klinikerne resultatene av det fødeinstitusjonene melder inn til registeret.

Fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet, Marta Ebbing, innledet møtet med å orientere om institusjonsstatistikken i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.  Deretter fulgte ni foredrag, som på ulikt vis utdypet ulike områder som har betydning for mor og barn før, under eller etter en fødsel.

Marta Ebbing oppsummerer møtet slik:

– Fødeinstitusjonene har et stort og positivt engasjement for data i Medisinsk fødselsregister, og det er viktig at vi som registerforvaltere viser at data er nyttige for mange formål, sier Marta Ebbing.

Dette var foredragene

Velkommen
Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet

Om institusjonsstatistikken 2015
Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet

Statistikk fra fødestua i Midt-Troms
Anne Grete Rånes, jordmor, fødestua i Midt-Troms

Fødestueprosjektet – resultater
Pål Øian, overlege og professor, Universitetssykehuset Nord- Norge

Røyke- og snusetrender blant unge voksne siste 30 år
Karl Erik Lund, forsker, professor, Folkehelseinstituttet

Hva sier data i Medisinsk fødselsregister om røykevaner blant gravide?
Olaug Askeland, statistiker, Folkehelseinstituttet

Vekstretardasjon og røyking – hjelper det å slutte å røyke?
Liv Kvalvik, lege og ph.d. kandidat, Universitetet i Bergen

Snusing og svangerskapsutfall
Per Schwarze, avdelingsdirektør, ph.d., Folkehelseinstituttet

Ett års overlevelse og neonatal sykelighet hos ekstremt premature barn. Resultater fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
Hans Jørgen Stensvold, overlege og ph.d. kandidat, Rikshospitalet

Etiske overveielser ved ekstrem prematuritet
Hans Jørgen Guthe, overlege, ph.d., Haukeland universitetssjukehus

Født for tidlig – betydning for livskvalitet?
Bente Johanne Vederhus, fagansvarlig sykepleier, ph.d. Haukeland universitetssjukehus

Foredragsholderne

MFR-ints-møte6.JPG

Fra venstre: Hans Jørgen Guthe, Marta Ebbing, Anne Grete Rånes, Pål Øian, Karl Erik Lund, Olaug Askeland, Liv Kvalvik, Per Schwarze og Hans Jørgen Stensvold (bakerst til høyre). Foto: Nina Reigstad.

Deltakere

Fra Medisinsk fødselsregisters institusjonsstatistikkmøte i 2016. Foto: Nina Reigstad
Fra Medisinsk fødselsregisters institusjonsstatistikkmøte i 2016. Foto: Nina Reigstad
MFR-ints-møte4.JPG

Begge foto: Nina Reigstad