Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Igangsettelse og spontan fødsel hos kvinner som har barn i seteleie»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Igangsettelse og spontan fødsel hos kvinner som har barn i seteleie

Artikkel

Igangsettelse og spontan fødsel hos kvinner som har barn i seteleie

Kunstig igangsetting av fødsel – induksjon – har økt kraftig de senere år i Norge. Dette er på linje med trender internasjonalt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox..
Illustrasjonsfoto: Colourbox..

Kunstig igangsetting av fødsel – induksjon – har økt kraftig de senere år i Norge. Dette er på linje med trender internasjonalt.


Induksjon utføres for å bedre maternell og perinatal helse. Økningen de senere år skyldes først og fremst at færre går gravide lenge etter termin.

Internasjonalt er induksjon av seteleie omdiskutert. Royal College of Obstetrics and Gynecology(RCOG) omtaler induksjon av seteleie som noe de vanligvis vil fraråde. Likelydende anbefalinger finner en fra kanadisk hold. Den franske gynekologiske foreningen anbefaler derimot induksjon som ved hodeleie.  Den norske veileder i fødselshjelp inneholder en setning om induksjon og foreslår der å indusere på samme kriterier som hodeleie.

I litteraturen er det kjent at induksjon av seteleie medfører høyere andel med keisersnitt. Det samme gjelder dog absolutt også hodeleie.

Kartla forekomsten i Norge

Det er få studier som har sett på forløpet av induksjon ved seteleie. Gaillard et al. gjorde sekundære analyser av PREMODAstudien i Frankrike og Belgia og fant ikke økt forekomst av neonatal mortalitet eller morbiditet sammenlignet med keisersnitt. Denne studien inkluderte 218 induserte seteleier av 8 075 seteleier. Rundt 5 prosent av alle seteleier i denne populasjonen ble indusert.

For å kartlegge forekomsten av induksjon av seteleie i Norge har vi undersøkt tall fra MFR i perioden 2010 til 2020. Vi undersøkte alle enkeltfødte som ble født i institusjon og lå i seteleie ved fødsel. Alle svangerskapsuker er inkludert.  

I denne perioden ble det født 22 800 i seteleie hvor 57 prosent var førstegangsfødende, 30,8 prosent av alle seteleier ble født vaginalt og 43 prosent hadde fødselsstart med keisersnitt.

11,3 prosent av alle seteleier ble indusert.  20 prosent av dem som var tiltenkt vaginal fødsel ble forsøkt indusert. I samme periode var induksjonsraten blant enkeltfødte hodeleier med planlagt vaginal fødsel 23,2 prosent.  Flergangsfødende ble i noe større grad indusert enn førstegangsfødende. Dette er motsatt av fødsler der barn ligger i hodeleie, der noe større andel blir indusert blant førstegangsfødende enn flergangsfødende enlinger: 32 prosent mot 25 prosent i 2020.

Seteleier blir annerledes behandlet enn hodeleie når det kommer til induksjon. De blir i mindre grad indusert og en velger i større grad å indusere flergangsfødende enn førstegangsfødende.

Overraskende funn

Det ble utført 53 prosent keisersnitt der kvinner med seteleie gikk spontant i fødsel og var førstegangsfødende, mens dersom en ble indusert var raten 45 prosent. Blant flergangsfødende var forholdstallene 40 prosent og 28 prosent for henholdsvis spontan og indusert fødsel.

Figur 1. Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, 2010-2020..
Figur 1. Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, 2010-2020..

Dette er noe overraskende funn, men gjenspeiler nok en kraftig seleksjon av hvem som blir indusert. Det er sannsynligvis kvinner med størst sjanse for vaginal fødsel som blir indusert.

Vi finner forskjeller sykehus mellom. Haukeland og Ullevål sykehus hadde 32 prosent av alle induserte setefødsler i Norge, men 23 prosent av alle landets setefødsler. Kun Haukeland og Ullevål følger det en ville trodd var vanligst, nemlig at induserte fødsler i større grad ender med keisersnitt enn spontane fødsler, men kun hos førstegangsfødende.

Figur 2.  Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på fødeinstitusjoner, 2010-2020..
Figur 2. Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på fødeinstitusjoner, 2010-2020..

Uke for uke i svangerskapet ser en nasjonalt samme trend frem til og med uke 39. Fra uke 40 er det flere keisersnitt blant induksjoner ved seteleie, både hos første- og flergangsfødende.

Figur 3. Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..
Figur 3. Andel keisersnitt blant førstegangsfødende og flergangsfødende ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..

Fødselsmåte av for tidlig fødte i seteleie er kontroversielt. Beste metode for forløsning er ikke avklart. Randomiserte, kontrollerte studier av setefødsler hos premature har blitt forsøkt, men har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn vanskelig rekruttering av nok pasienter. Norsk nasjonal veileder anbefaler individuell vurdering av setefødsel hos premature.

For hver svangerskapsuke fødes det mellom 100 og 200 barn per uke gjennom 11 år frem til og med uke 31, deretter stiger antallet. Årlig blir det mellom 10 og 20 setefødsler per svangerskapsuke. De fleste går spontant i fødsel. Noen få blir indusert, og en litt større andel har planlagt keisersnitt som fødselsstart.

Figur 4. Antall setefødsler totalt og med spontan eller indusert fødselsstart, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..
Figur 4. Antall setefødsler totalt og med spontan eller indusert fødselsstart, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..

I de første svangerskapsukene utføres det få keisersnitt blant dem som gikk spontant i fødsel: kun 8 prosent keisersnitt i uke 23 og 36 prosent i uke 24, før det stiger til 69 prosent i uke 25. I svangerskapsuke 29 blir nesten alle fødsler av barn i seteleie utført ved keisersnitt. Det ser ut som norske gynekologer i mindre grad vurderer vaginal fødsel av premature seteleier, selv om det er lagt opp til individuell vurdering etter norske retningslinjer.

Figur 5. Andel keisersnitt ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..
Figur 5. Andel keisersnitt ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020..

 

Referanser

Gaillard T et al, Is induction of labor a reasonable option for breech presentation? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 05 February 2019