Hopp til innhold

Artikkel

Publikasjonsliste for Hjerte- og karregisteret

Publisert Oppdatert

Oversikt over forskningsartikler der data fra Hjerte- og karregisteret er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Hjerte- og karregisteret er brukt.


Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Hjerte- og karregisteret og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2017

Grundtvig M. Hva norske kardiologer bør vite om Norsk hjertesviktregister. Hjerteforum nr 4; 2017:27-31

Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3.

Bønaa KH. Norsk hjerteinfarktregister. Indremedisineren 2017(1);24-9.

Bønaa KH, Steigen T. Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon - hvem og når? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017(22).

Budtz-Lilly J, Venermo M, Debus S, Behrendt CA, Altreuther M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Loftus I, Mani K. Editor's Choice - Assessment of International Outcomes of Intact Abdominal. Aortic Aneurysm Repair over 9 Years. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Jul;54(1):13-20. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.03.003. Epub 2017 Apr 13. PubMed PMID: 28416191.

Venermo M, Wang G, Sedrakyan A, Mao J, Eldrup N, DeMartino R, Mani K, Altreuther M, Beiles B, Menyhei G, Danielsson G, Thomson I, Heller G, Setacci C, Björck M, Cronenwett J. Editor's Choice - Carotid Stenosis Treatment: Variation in International Practice Patterns. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017. Apr;53(4):511-519. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.01.012. Epub 2017 Mar 6. PubMed PMID: 28274551

2016

Govatsmark, R. E., Sneeggen, S., Karlsaune, H., Slordahl, S. A., & Bonaa, K. H. (2016). Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clinical Epidemiology, 8, 305-312. doi:https://dx.doi.org/10.2147/CLEP.S105933

Varmdal, T., Bakken, I. J., Janszky, I., Wethal, T., Ellekjaer, H., Rohweder, G., . . . Bonaa, K. H. (2016). Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 143-149. doi:https://dx.doi.org/10.1177/1403494815621641

Beck AW, Sedrakyan A, Mao J, Venermo M, Faizer R, Debus S, Behrendt CA, Scali S, Altreuther M, Schermerhorn M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Cronenwett JL, Mani K; International Consortium of Vascular Registries. Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report From the International Consortium of Vascular Registries. Circulation. 2016 Dec13;134(24):1948-1958. Epub 2016 Oct 26. PubMed PMID: 27784712; PubMed Central PMCID: PMC5147037.

Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22 (18)

Haug B, Rolstad OJ, Vegsundvåg J. Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; 1612-13.

Øie, E: Over 80 år og hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 (136);1058

2015

Mani K, Venermo M, Beiles B, Menyhei G, Altreuther M, Loftus I, Björck M. Regional Differences in Case Mix and Peri-operative Outcome After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair in the Vascunet Database. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jun;49(6):646-652. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.021. Epub 2015 Mar 7. PubMed PMID: 25752419

2014

Egeland, G. M., Sundvor, V., Igland, J., Seliussen, I., Klakegg, Y., Vollset, S. E., . . . Ebbing, M. (2013). Opportunities for diabetes research using the Norwegian cardiovascular disease registry. Norsk Epidemiologi, 23(1), 95-100.

Jortveit J, Govatsmark RE, Digre T, Risøe C, Hole T, Mannsverk J, Slørdahl S, Halvorsen S. Hjerteinfarkt i Norge i 2013, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134(19):841-6.

 Jortveit J, Grenne B, Uchto M, Dahlslett T, Fosse L, Gunnes P. Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);412-6.

 Thelle DS. Endelig et norsk hjerteinfarktregister, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);1818.

2013

Ingen artikler

2012

Lees T, Troëng T, Thomson IA, Menyhei G, Simo G, Beiles B, Jensen LP, Palombo D, Venermo M, Mitchell D, Halbakken E, Wigger P, Heller G, Björck M. International variations in infrainguinal bypass surgery - a VASCUNET report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Aug;44(2):185-92. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.05.006. Epub 2012 May 31. PubMed PMID: 22658613.

Vikatmaa P, Mitchell D, Jensen LP, Beiles B, Björck M, Halbakken E, Lees T, Menyhei G, Palombo D, Troëng T, Wigger P, Venermo M. Variation in clinical practice in carotid surgery in nine countries 2005-2010. Lessons from VASCUNET and recommendations for the future of national clinical audit. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Jul;44(1):11-7. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.04.013. Epub 2012 May 24. PubMed PMID: 22633072.

Mani K, Lees T, Beiles B, Jensen LP, Venermo M, Simo G, Palombo D, Halbakken E, Troëng T, Wigger P, Björck M. Treatment of abdominal aortic aneurysm in nine countries 2005-2009: a vascunet report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Nov;42(5):598-607. doi: 10.1016/j.ejvs.2011.06.043. Epub 2011 Jul 19. PubMed PMID: 21775173.

Menyhei G, Björck M, Beiles B, Halbakken E, Jensen LP, Lees T, Palombo D, Thomson IA, Venermo M, Wigger P. Outcome following carotid endarterectomy: lessons learned from a large international vascular registry. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Jun;41(6):735-40. doi: 10.1016/j.ejvs.2011.02.028. Epub 2011 Mar 29. PubMed PMID: 21450496.

Brattheim BJ, Eikemo TA, Altreuther M, Landmark AD, Faxvaag A. Regional disparities in incidence, handling and outcomes of patients with symptomatic and ruptured abdominal aortic aneurysms in Norway. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Sep;44(3):267-72. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.04.029. Epub 2012 May 31. PubMed PMID: 22658615.

Innhold på denne siden