Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Hjerte- og karregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Hjerte- og karregisteret

Artikkel

Publikasjonsliste for Hjerte- og karregisteret

Oversikt over forskningsartikler der data fra Hjerte- og karregisteret er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Hjerte- og karregisteret er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Hjerte- og karregisteret og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2021

1. Stoltenberg C, Golberg P, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Vikum E, Fougner S.  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2020. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. Report.: ISBN: 978-82-8406-178-8.

2. Brustugun OT. Kreft og koronarisiko. (Cancer and coronavirus risk). Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(2):99.

3. Gynnild MN, Hageman SHJ, Dorresteijn JAN, Spigset O, Lydersen S, Wethal T, Saltvedt I, Visseren FLJ, Ellekjær H. Risk Stratification in Patients with Ischemic Stroke and Residual Cardiovascular Risk with Current Secondary Prevention. Clin Epidemiol. 2021;13:813-23.

4. Ildstad F, Ellekjær H, Wethal T, Lydersen S, Fjærtoft H, Indredavik B. ABCD3-I and ABCD2 Scores in a TIA Population with Low Stroke Risk. Stroke Res Treat. 2021;2021:8845898.

5. Johannessen TR, Atar D, Vallersnes OM, Larstorp ACK, Mdala I, Halvorsen S. Comparison of a single high-sensitivity cardiac troponin T measurement with the HEART score for rapid rule-out of acute myocardial infarction in a primary care emergency setting: a cohort study. BMJ Open. 2021;11(2):e046024.

6. Kvåle R, Bonaa KH, Forster R, Gravningen K, Juliusson PB, Myklebust TA. Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? (Does a history of cardiovascular disease or cancer affect mortality after SARS-CoV-2 infection?). Tidsskr Nor Legeforen. 2021;140(2):135-40.

7. Mohamed Ali A, Wasim D, Løland KH, Rotevatn S, Bleie Ø, Saeed S. Protocol: Impact of transcatheter aortic valve implantation on left ventricular function recovery, mass regression and outcome in patients with aortic stenosis: protocol of the TAVI-NOR prospective study. BMJ Open. 2021;11(1):e039961.

2020

Bjørgen EA. Hjerterehabilitering: Effekt av tidlig hjerterehabilitering hos eldre. Thesis [Master]. Oslo: Norges idrettshøyskole; 2020.

Fuglø H. Har høgintensiv, variert gangtrening ein påverknad på fatigue, affektive symptom og søvnforstyrringar hos hjerneslagspasientar i subakutt fase? Ein kvantitativ, kvasieksperimentell pre-post-studie med kontrollgruppe. Thesis [Master]. Oslo: OsloMet - storbyuniversitetet; 2020.

Hjertholm E. Hvordan ivaretar kommunene logopedtjenester overfor voksne? Thesis [Master]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

Johannessen TR, Vallersnes OM, Halvorsen S, Larstorp ACK, Mdala I, Atar D. Pre-hospital One-Hour Troponin in a Low-Prevalence Population of Acute Coronary Syndrome: OUT-ACS study. Open Heart. 2020;7(2):e001296.

Løkeland-Stai M, Hornæs MT, Tufta JG, Askeland O, Hammer EL, Strøm MS, Pedersen AG, Kvåle R, Slungård GF, Stangenes KM, Øgle MW, Løvlie A, Bakke H, Løwer HL, Simonsen GS, Kran A-MB, Husabø KJ. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, Norge, 2020. Report.

Rostami S, Hoff M, Dalen H, Hveem K, Videm V. Genetic risk score associations for myocardial infarction are comparable in persons with and without rheumatoid arthritis: the population-based HUNT study. Sci Rep. 2020;10(1):20416.

Sperre Saunes I, Karanikolos M, Sagan A. Norway: health system review. Health Systems in Transition. World Health Organization. Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, 2020. Report. Print ISSN 1817-6119

Stoltenberg C, Egner I, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Fougner S. Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020.

2019

Ildstad F, Ellekjaer H, Wethal T, Lydersen S, Sund JK, Fjaertoft H, Schuler S, Horn JW, Brathen G, Midtsaether AG, Morsund AH, Lillebo ML, Seljeseth YM, Indredavik B. Stroke risk after transient ischemic attack in a Norwegian prospective cohort. BMC Neurol. 2019;19(1):2. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30606138 
https://doi.org/10.1186/s12883-018-1225-y

Munkhaugen J, Ruddox V, Halvorsen S, Dammen T, Fagerland MW, Hernaes KH, Vethe NT, Prescott E, Jensen SE, Rodevand O, Jortveit J, Bendz B, Schirmer H, Kober L, Botker HE, Larsen AI, Vikenes K, Steigen T, Wiseth R, Pedersen T, Edvardsen T, Otterstad JE, Atar D. BEtablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end point study. Am Heart J. 2019;208:37-46. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30530121 https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.10.005  

Jarle Jortveit, Sigrun Halvorsen, Anete Kaldal, Are Hugo Pripp, Ragna Elise S. Govatsmark, and Jørund Langørgen. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19: 71.

Scali ST, Beck AW, Sedrakyan A, et al. Hospital Volume Association With Abdominal Aortic Aneurysm Repair Mortality: Analysis of the International Consortium of Vascular Registries. Circulation. 2019;140(15):1285–1287. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042504

Jortveit J, Pripp AH, Langørgen J, Halvorsen S. Poor adherence to guideline recommendations among patients with atrial fibrillation and acute myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(13):1373–1382. doi:10.1177/2047487319841940

Arnesen JS, Strøm KH, Bønaa KH, Wiseth R. Treatment of ST-elevation myocardial infarction - an observational study. Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019;139(17):10.4045/tidsskr.18.0928. Published 2019 Nov 18. doi:10.4045/tidsskr.18.0928

Forekomst av hjerte- og karsykdom i 2018. Tilgjengelig på: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/forekomsten-av-hjerte--og-karsykdom-i-2018/

2018

Kvåle R, Forland G, Bakken I, Nguyen TT, Akerkar R, Dyngeland J, Egeland G, Tell GS, Altreuther M, Bjørnstad J, Bønaa KH, Fjærtoft H, Geiran O, Govatsmark RE, Grundtvig M, Hovland S, Indredavik B, Kramer-Johansen J, Rotevatn S, Saltnes T, Slind Kjøl E, Steen T, Tjelmeland I, Ebbing M. Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-911-5. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/hjerte--og-karregisteret-rapport-for-20122016/.

Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret 2017. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/arlig-driftsrapport-for-hjerte--og-karregisteret/.

Stoltenberg C, Egner I, Rolfheim-Bye C, Boehlke N. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-913-9. Available from: https://www.fhi.no/publ/2018/folkehelseinstituttet---arsrapport-2017/.

Thingstad P, Askim T, Beyer MK, Brathen G, Ellekjaer H, Ihle-Hansen H, Knapskog AB, Lydersen S, Munthe-Kaas R, Naess H, Pendlebury ST, Seljeseth YM, Saltvedt I. The Norwegian Cognitive impairment after stroke study (Nor-COAST): study protocol of a multicentre, prospective cohort study. BMC Neurol. 2018;18(1):193. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30477436 
https://doi.org/10.1186/s12883-018-1198-x

2017

Grundtvig M. Hva norske kardiologer bør vite om Norsk hjertesviktregister. Hjerteforum nr 4; 2017:27-31

Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3.

Bønaa KH. Norsk hjerteinfarktregister. Indremedisineren 2017(1);24-9.

Bønaa KH, Steigen T. Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon - hvem og når? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017(22).

Budtz-Lilly J, Venermo M, Debus S, Behrendt CA, Altreuther M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Loftus I, Mani K. Editor's Choice - Assessment of International Outcomes of Intact Abdominal. Aortic Aneurysm Repair over 9 Years. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Jul;54(1):13-20. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.03.003. Epub 2017 Apr 13. PubMed PMID: 28416191.

Venermo M, Wang G, Sedrakyan A, Mao J, Eldrup N, DeMartino R, Mani K, Altreuther M, Beiles B, Menyhei G, Danielsson G, Thomson I, Heller G, Setacci C, Björck M, Cronenwett J. Editor's Choice - Carotid Stenosis Treatment: Variation in International Practice Patterns. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017. Apr;53(4):511-519. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.01.012. Epub 2017 Mar 6. PubMed PMID: 28274551

2016

Govatsmark, R. E., Sneeggen, S., Karlsaune, H., Slordahl, S. A., & Bonaa, K. H. (2016). Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clinical Epidemiology, 8, 305-312. doi:https://dx.doi.org/10.2147/CLEP.S105933

Varmdal, T., Bakken, I. J., Janszky, I., Wethal, T., Ellekjaer, H., Rohweder, G., . . . Bonaa, K. H. (2016). Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 143-149. doi:https://dx.doi.org/10.1177/1403494815621641

Beck AW, Sedrakyan A, Mao J, Venermo M, Faizer R, Debus S, Behrendt CA, Scali S, Altreuther M, Schermerhorn M, Beiles B, Szeberin Z, Eldrup N, Danielsson G, Thomson I, Wigger P, Björck M, Cronenwett JL, Mani K; International Consortium of Vascular Registries. Variations in Abdominal Aortic Aneurysm Care: A Report From the International Consortium of Vascular Registries. Circulation. 2016 Dec13;134(24):1948-1958. Epub 2016 Oct 26. PubMed PMID: 27784712; PubMed Central PMCID: PMC5147037.

Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22 (18)

Haug B, Rolstad OJ, Vegsundvåg J. Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; 1612-13.

Øie, E: Over 80 år og hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 (136);1058

2015

Mani K, Venermo M, Beiles B, Menyhei G, Altreuther M, Loftus I, Björck M. Regional Differences in Case Mix and Peri-operative Outcome After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair in the Vascunet Database. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jun;49(6):646-652. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.021. Epub 2015 Mar 7. PubMed PMID: 25752419

2014

Egeland, G. M., Sundvor, V., Igland, J., Seliussen, I., Klakegg, Y., Vollset, S. E., . . . Ebbing, M. (2013). Opportunities for diabetes research using the Norwegian cardiovascular disease registry. Norsk Epidemiologi, 23(1), 95-100.

Jortveit J, Govatsmark RE, Digre T, Risøe C, Hole T, Mannsverk J, Slørdahl S, Halvorsen S. Hjerteinfarkt i Norge i 2013, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134(19):841-6.

 Jortveit J, Grenne B, Uchto M, Dahlslett T, Fosse L, Gunnes P. Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);412-6.

 Thelle DS. Endelig et norsk hjerteinfarktregister, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);1818.

2013

Ingen artikler

2012

Lees T, Troëng T, Thomson IA, Menyhei G, Simo G, Beiles B, Jensen LP, Palombo D, Venermo M, Mitchell D, Halbakken E, Wigger P, Heller G, Björck M. International variations in infrainguinal bypass surgery - a VASCUNET report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Aug;44(2):185-92. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.05.006. Epub 2012 May 31. PubMed PMID: 22658613.

Vikatmaa P, Mitchell D, Jensen LP, Beiles B, Björck M, Halbakken E, Lees T, Menyhei G, Palombo D, Troëng T, Wigger P, Venermo M. Variation in clinical practice in carotid surgery in nine countries 2005-2010. Lessons from VASCUNET and recommendations for the future of national clinical audit. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Jul;44(1):11-7. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.04.013. Epub 2012 May 24. PubMed PMID: 22633072.

Mani K, Lees T, Beiles B, Jensen LP, Venermo M, Simo G, Palombo D, Halbakken E, Troëng T, Wigger P, Björck M. Treatment of abdominal aortic aneurysm in nine countries 2005-2009: a vascunet report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Nov;42(5):598-607. doi: 10.1016/j.ejvs.2011.06.043. Epub 2011 Jul 19. PubMed PMID: 21775173.

Menyhei G, Björck M, Beiles B, Halbakken E, Jensen LP, Lees T, Palombo D, Thomson IA, Venermo M, Wigger P. Outcome following carotid endarterectomy: lessons learned from a large international vascular registry. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Jun;41(6):735-40. doi: 10.1016/j.ejvs.2011.02.028. Epub 2011 Mar 29. PubMed PMID: 21450496.

Brattheim BJ, Eikemo TA, Altreuther M, Landmark AD, Faxvaag A. Regional disparities in incidence, handling and outcomes of patients with symptomatic and ruptured abdominal aortic aneurysms in Norway. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Sep;44(3):267-72. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.04.029. Epub 2012 May 31. PubMed PMID: 22658615.