Hopp til innhold

Artikkel

Om Hjerte- og karregisteret

Publisert Oppdatert

Hjerte- og karregisteret er et register over personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.

blodstrøm, menneske, kropp
Foto: Colourbox.com

Hjerte- og karregisteret er et register over personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.


Hva registreres

Opplysninger om personer med hjerte- og karsykdommer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten (hentet fra Norsk pasientregister).

Opplysninger om dødsårsaker for personer med hjerte- og karsykdommer (hentet fra Dødsårsaksregisteret).

Opplysninger om behandling og resultater fra spesialisthelsetjenesten (hentet fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdommer). Kvalitetsregistrene inneholder mer detaljerte opplysninger om enkelte former for hjerte- og karsykdommer eller om ulike behandlinger av disse. 

Følgende opplysninger registreres

  • Opplysninger om identiteten til personen
  • Opplysninger om konsultasjoner og innleggelser i spesialisthelsetjenesten for sykdommer og symptomer relatert til hjerte- og karsykdommer. Eksempler på slike opplysninger kan være innleggelsesdato og diagnoser ved utskrivelse og opplysninger om hvilken helsehjelp som er gitt. 
  • Opplysninger om dødsårsak for personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetienesten før dødsfallet, eller som døde av en hjerte- og karsykdom.

Lov og forskrift

Hjerte- og karregisteret er hjemlet i helseregisterloven. Forskriften for Hjerte- og karregisteret ble vedtatt 16. desember 2011, og er iverksatt fra 1. januar 2012.