Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Generell kontaktinformasjon for Hjerte- og karregisteret

  • Kontaktperson for generell informasjon om Hjerte- og karregisteret: Rune Kvåle (overlege)
  • Postadresse: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, Postboks 973, Sentrum 5808 Bergen
  • Har du spørsmål om egen helse, kan du finne informasjon på helsenorge.no eller kontakte din fastlege.

For andre spørsmål:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.