Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2018

Artikkel

Hjerte- og karregisteret

Forekomst av hjerte- og karsykdom i 2018

2018-tallene fra Hjerte- og karregisteret viser at forekomsten av hjerte- og karsykdommer fortsetter å falle betydelig. Størst er nedgangen ved akutt hjerteinfarkt.

Møte mellom pasient og helsepersonell
Illustrasjonsfoto: Folkehelseinstituttet

2018-tallene fra Hjerte- og karregisteret viser at forekomsten av hjerte- og karsykdommer fortsetter å falle betydelig. Størst er nedgangen ved akutt hjerteinfarkt.


I Hjerte- og karregisteret registreres opplysninger om personer med hjerte- og karsykdommer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Registeret inneholder også opplysninger om dødsårsaker for personer med hjerte- og karsykdommer. I tillegg er åtte nasjonale medisinske kvalitetsregistre tilknyttet Hjerte- og karregisteret. Tallene som presenteres i denne artikkelen er kun basert på data fra spesialisthelsetjenesten.

De fire hyppigste hjerte- og karsykdommene

Figur 1 viser utviklingen av de fire hyppigste hjerte- og karsykdommene, antall nye pasienter for perioden 2012 til 2018.

Figur3.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

 

Figur 2 viser utviklingen av de fire største hjerte- og karsykdommene, antall nye tilfeller per 100 000 innbyggere for perioden 2012–2018 (aldersjusterte rater, Eurostat sin standardbefolkning for 2013)

Figur 2.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

Hjerteinfarkt og hjerneslag

De fleste som får akutt hjerteinfarkt og hjerneslag blir lagt inn på sykehus. Antallene for disse diagnosene er derfor relativt komplette. De nye tallene fra Hjerte- og karregisteret viser blant annet at vel 2000 færre personer fikk hjerteinfarkt og over 300 færre fikk hjerneslag i 2018 enn i 2012. Dette tilsvarer et fall i forekomst fra 316 til 239 per 100 000 for hjerteinfarkt (24 prosent) og fra 267 til 233 per 100 000 for hjerneslag (13 prosent).

Nedgangen skjer til tross for et økende antall eldre i befolkningen. Nedgangen i antall hjerteinfarkt har vært størst, og i 2018 var det om lag like mange som ble behandlet for akutt hjerteinfarkt som for akutt hjerneslag.

Atrieflimmer og hjertesvikt

Mange pasienter med atrieflimmer og hjertesvikt blir behandlet utenom spesialisthelsetjenesten. Antallene som oppgis for disse diagnosene er derfor ikke komplette, men viser utviklingen for de som har blitt behandlet på sykehus.

For atrieflimmer og hjertesvikt er det ingen nedgang i antall tilfeller som blir behandlet på sykehus. Totalt ble over 6000 flere pasienter med atrieflimmer og over 3000 flere pasienter med hjertesvikt behandlet i 2018 i forhold til i 2012. Antallet nye pasienter, altså pasienter som ikke er registrert med samme diagnose i løpet av de fire forutgående årene, som ble behandlet for atrieflimmer og hjertesvikt i sykehus, økte med henholdsvis 1573 og 1064 tilfeller fra 2012 til 2018. Økningen i rene antall pasienter skyldes i hovedsak et økende antall eldre i befolkningen.

Dersom en tar hensyn til endringer i befolkningssammensetningen, ser vi at antallet per 100 000 som fikk behandling for atrieflimmer og hjertesvikt har vært noenlunde stabilt de siste seks årene.

Totalt cirka 340 000 pasienter

Figur 3a viser antall registrerte pasienter i 2018 for hjerte- og karsykdommer totalt.

pie1_stor_cropped.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

Statistikken fra Hjerte- og karregisteret viser at totalt 341 981 pasienter ble registrert med en hjerte- og karlidelse i forbindelse med sykehusinnleggelse eller poliklinisk konsultasjon i 2018. 

Færre får bypass

I Hjerte- og karregisterets statistikkbank kan vi også se at antallet bypassoperasjoner fortsatt går ned, mens antallet pasienter som får kateterbasert behandling for trange hjerteklaffer fortsetter å øke.

Tall for akutt hjerneslag 2018

Figur 3b viser antall registrerte pasienter i 2018 for diagnosen akutt hjerneslag.

pie2.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

 • 13 499 pasienter med hoved- eller bidiagnose akutt hjerneslag fikk behandling i sykehus i 2018. 19 prosent av pasientene var allerede registrert med hjerneslag i løpet av de fire forutgående årene.
 • De aldersstandardiserte insidensratene gikk ned med 13 prosent fra 2012 til 2018.
 • 45 prosent av pasientene som fikk hjerneslag i 2018 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med hjerneslag var henholdsvis 78 og 72 år.
 • 73 prosent av kvinnene og 59 prosent av mennene var 70 år eller eldre når de fikk hjerneslag.

Tall for akutt hjerteinfarkt 2018

Figur 3c viser antall registrerte pasienter i 2018 for akutt hjerteinfarkt og atrieflimmer.

pie3.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

 • 13 209 pasienter med hoved- eller bidiagnose akutt hjerteinfarkt fikk behandling i sykehus i 2018. 14 prosent av pasientene var allerede registrert med hjerteinfarkt i løpet av de fire forutgående årene.
 • De aldersstandardiserte insidensratene gikk ned med 24 prosent fra 2012 til 2018.
 • 36 prosent av pasientene som fikk hjerteinfarkt i 2018 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med hjerteinfarkt var henholdsvis 78 og 69 år.
 • 78 prosent av kvinnene og 48 prosent av mennene var 70 år eller eldre da de fikk hjerteinfarkt.

Tall for atrieflimmer 2018

 • 59 428 pasienter med hoved- eller bidiagnose atrieflimmer fikk behandling i sykehus i 2018. 59 prosent av pasientene var allerede registrert med atrieflimmer i løpet av de fire forutgående årene.
 • De aldersstandardiserte insidensratene gikk ned med fire prosent fra 2012 til 2018.
 • 43 prosent av pasientene som fikk atrieflimmer i 2018 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med atrieflimmer var henholdsvis 79 og 73 år.
 • 78 prosent av kvinnene og 63 prosent av mennene var 70 år eller eldre da de fikk atrieflimmer.

 

Tall for hjertesvikt 2018

Figur 3d viser antall registrerte pasienter i 2018 for diagnosen hjertesvikt.

pie4.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019

 • 32 165 pasienter med hoved- eller bidiagnose hjertesvikt fikk behandling i sykehus i 2018. 51 prosent av pasientene var allerede registrert med hjertesvikt i løpet av de fire forutgående årene.
 • De aldersstandardiserte insidensratene gikk ned med tre prosent fra 2012 til 2018.
 • 45 prosent av pasientene som fikk hjertesvikt i 2018 var kvinner.
 • Median alder for kvinner og menn med hjertesvikt var henholdsvis 82 og 76 år.
 • 83 prosent av kvinnene og 68 prosent av mennene var 70 år eller eldre når de fikk hjertesvikt.
Tabell 1. Pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt behandlet i sykehus i 2012 og 2018 (totalt antall, antall nye pasienter* og antall per 100 000).

Akutt hjerneslag

År

Totalt antall pasienter

Nye pasienter*

Antall per 100 000**

 

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

2012

6372

7460

13832

5260

5949

11209

218

324

267

2018

5964

7535

13499

4892

5990

10882

189

282

233

 

Akutt hjerteinfarkt

År

Totalt antall pasienter

Nye pasienter*

Antall per 100 000**

 

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

2012

5951

9710

15661

5070

8369

13439

210

439

316

2018

4673

8536

13209

4034

7273

11307

156

331

239

 

Atrieflimmer (inkludert atrieflutter)

År

Totalt antall pasienter

Nye pasienter*

Antall per 100 000**

 

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

2012

22395

30941

53336

9741

12952

22693

405

710

543

2018

24251

35177

59428

10367

13899

24266

400

664

522

                                                                                         

Hjertesvikt

År

Totalt antall pasienter

Nye pasienter*

Antall per 100 000**

 

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

2012

12685

16414

29099

6983

7674

14657

277

441

349

2018

12821

19344

32165

7114

8607

15721

267

429

340

*Ikke registrert med samme diagnose i løpet av de fire forutgående årene
**Aldersstandardiserte rater av nye pasienter per 100 000 (Eurostat sin standardbefolkning fra 2013)
Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019