Hopp til innhold

Artikkel

Hjerte- og karregisteret:

Den registrertes rettigheter i Hjerte- og karregisteret

Publisert Oppdatert

Hjerte- og karregisteret er et register over personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet. Her er en oversikt over de registrertes rettigheter.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Hjerte- og karregisteret er et register over personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet. Her er en oversikt over de registrertes rettigheter.


Data i registeret gir oss kunnskap om forekomsten av hjerte- og karlidelser, hvordan pasientene behandles og om hvordan sykdommene utvikler seg. Folkehelseinstituttet har ansvaret for at databehandlingen i Hjerte- og karregisteret foregår etter gjeldende regler.

Hva registreres?

Når du behandles i sykehus og spesialistpraksiser fører legene opp diagnoser og prosedyrer (utredninger og behandlinger) i pasientjournalen. Disse opplysningene meldes inn til Hjerte- og karregisterets basisdel. For visse pasientgrupper registreres det i tillegg mer detaljerte opplysninger om risikofaktorer, sykdommen og om behandlingen som er gitt. Disse opplysningene meldes inn via de medisinske kvalitetsregistrene som inngår i Hjerte- og karregisteret, og gjelder følgende kvalitetsregistre:

  • Norsk hjerneslagregister (om hjerneslag)
  • Norsk hjerteinfarktregister (om hjerteinfarkt)
  • Norsk hjertekirurgiregister (om hjerteoperasjoner)
  • Norsk hjertestansregister (om gjenoppliving etter hjertestans)
  • Norsk hjertesviktregister (om hjertesvikt)
  • Norsk karkirurgisk register (om operasjoner på pulsårer)
  • Norsk pacemaker- og ICD-register (om pacemaker og/eller hjertestarter)
  • Norsk register for invasiv kardiologi (om hjertekateterisering og blokking/stenting av hjertets pulsårer)

Hva brukes registeret til?

Hjerte- og karregisteret brukes til å holde oversikt over forekomsten av hjerte- og karlidelser i befolkningen, til kvalitetsforbedring av helsetjenesten og til forskning for bedre forebygging og behandling. Resultater om forekomster presenteres på nettsiden fhi.no, og resultater om kvalitet på helsehjelpen presenteres på kvalitetsregistre.no og helsenorge.no.

Ditt personvern og dine rettigheter

Personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter sikrer at hensynet til ditt personvern veier tungt når helseopplysninger skal samles inn, lagres og brukes. Det er laget tekniske løsninger som begrenser hvor mange som får se ditt fødselsnummer sammen med helseopplysningene, og de som behandler helseopplysningene har taushetsplikt. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du kan også få vite hvem som har fått tilgang til disse opplysningene. Finn skjema for krav om innsyn her.