Hopp til innhold

Artikkel

Tilgang til statistikk og data fra Hjerte- og karregisteret

Publisert Oppdatert

Du finner statistikk fra Hjerte- og karregisteret i rapporter og statistikkbanker. I tillegg kan du søke om tilgang til data for forskning og analyse.

Du finner statistikk fra Hjerte- og karregisteret i rapporter og statistikkbanker. I tillegg kan du søke om tilgang til data for forskning og analyse.


Hjerte- og karregisteret inneholder opplysninger om personer med hjerte- og karsykdom som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten og opplysninger om dødsårsaker for personer med hjerte- og karsykdom.

Statistikkbanker 

Flere interaktive statistikkbanker tilbyr de mest etterspurte statistikkene:

Søknad om tilgang til data fra registeret

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no  

Alle søknader om data fra Hjerte- og karregisteret behandles av Folkehelseinstituttet. Dette gjelder både søknader om data fra basisregisteret og søknader om data fra de tilknyttede kvalitetsregistrene. Godkjente søknader om data fra kvalitetsregistrene vil bli videreformidlet til databehandler for det enkelte kvalitetsregister, som vil stå for tilgjengeliggjøringen av data.

Dokumentasjon data fra Hjerte- og karregisterets basisdel

For dokumentasjon av data i kvalitetsregistrene tilknyttet Hjerte- og karregisteret henvises til de respektive registrenes hjemmesider: