Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Tilgang til data for helsetjenesten

Data fra Dødsårsaksregisteret kan brukes til helseanalyse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten.

data, tastatur, .jpg

I utgangspunktet gjelder de samme prinsippene som for andre brukere. Anonyme data er fritt tilgjengelige, men dersom opplysningene direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner kreves en hjemmel.

Anonyme data

Mange opplysninger er direkte tilgjengelige i statistikkbanken for Dødsårsaksregisteret, men de finnes ikke på lavere geografisk nivå enn fylke. I statistikkbankene Norgeshelsa og Kommunehelsa er det er utvalg av ulike helseindikatorer på fylkes- og kommunenivå.

Dersom det er behov for opplysninger som ikke finnes i statistikkbankene kan man spesialbestille tabeller eller datasett. Dersom oppdraget er omfattende må vi ta betalt for tilrettelegging av data.

En metode som er lite kjent og dermed lite brukt er å lage anonyme tabeller fra en kobling mellom to eller flere av de lovbestemte registrene. Dersom koblingen gjøres i ett av registrene (for eksempel Dødsårsaksregistret) og tabellen som leveres ut er anonym, så trengs ingen tillatelse fra REK eller Datatilsynet.

Ikke anonyme data

Dersom data direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner kreves det hjemmel for behandling og fritak fra taushetsplikt. Data som i utgangspunktet er så detaljerte at de er indirekte identifiserende kan av og til gjøres anonyme ved å slå sammen til bredere aldersgrupper, flere årganger eller lignende. Ta gjerne kontakt med saksbehandler for å diskutere mulighetene.

Forskning

Dersom det dreier seg om klart definerte forskningsprosjekter er hovedregelen at REK gir behandlingsgrunnlag og fritak for taushetsplikt for helsefaglig forskning. I andre tilfeller er det Datatilsynet som kan gi tillatelse.

Helseanalyse, kvalitetsarbeid og lignende

Dersom opplysningene skal brukes til helseovervåking, kvalitetsarbeid og lignende formål som ikke kan defineres som et avgrenset forskningsprosjekt er det en mulighet å søke Helsedirektoratet om tillatelse til utlevering i henhold til helsepersonelloven §29c. I tillegg trengs behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet.

Lenke til siden for Datatilgang https://www.fhi.no/div/datatilgang/

Ordforklaringer

Direkte identifiserende data: Data som har navn, fødselsnummer eller lignende kjennetegn.

Indirekte identifiserende kjennetegn: Data som ikke har direkte identifiserende kjennetegn, men der summen av andre egenskaper (kjønn, alder, bostedskommune etc.) er tilstrekkelig til å knytte opplysningene til en eller noen svært få personer.