Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.


Innhold på denne siden

2019-prosjekter

2019 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway

Universitetet i Oslo

Tore K. Kvien

14-0042

DEMAB; Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament

Universitetet i Bergen

Grethe S. Tell

18-0488

Validering av registeringer til Norsk hjertestansregister - en delstudie i RegStans studien

Universitetet i Oslo

Jo Kramer-Johansen

18-0534

Aiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain - the WESTCOR study

Helse Bergen

Kristin Moberg Aakre

18-0473

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood

FHI

Kari Furu

18-0519

Barnediabetes og komplikasjoner

Oslo Universitetssykehus HF

Geir Joner

18-0481

Gender-specific psychological risk-profiles of cardiovascular diseases: The impact of anti-depressant use

NTNU

Eva Langvik

18-0467

Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH)

Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

15-0143

Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser

Helse Bergen

Siri Nome

18-0531

Contingent life courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kjetil van der Wel

18-0518

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024

Oslo Universitetssykehus HF

Hilde Marie Erøy Edvardsen

19-0549

Variasjon i utnyttelse av rettsmedisinske obduksjoner i Norge

Helse Stavanger HF

Geir Sverre Braut

17-0427

Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre

Frischesenteret

Snorre Kverndokk

18-0465

Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre?

NTNU

Kari R. Risnes

19-0544

Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekarsykdom

NTNU

Steinar Krokstad

14-0065

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Siri Vangen

17-0390

Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

Universitetet i Tromsø

Bent-Martin Eliassen

17-0434

Small area variations in the use of specialist health care among elderly cancer patients and among cancer patients at the end of life

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

18-0527

Calprotectin og C-reaktivt protein som prediktive markører for mortalitet og kardiovaskulære hendelser ved kronisk nyresykdom

St. Olavs Hospital

Gunhild Garmo Hov

15-0180

Kliniske og genetiske faktorer som disponerer for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi - CaSOS I

NTNU

Vibeke Videm

15-0220

Tromsøundersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Tom Wilsgaard

19-0560

Hoftebrudd: Prediktorer, insidens og overlevelse. NOREPOS: NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. (Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: NORwegian EPidemiological Osteoporosis Studies)

FHI

Kristin Holvik

16-0239

Revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT

NTNU

Vibeke Videm

19-0561

Osteoporose og hoftebrudd – utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet

FHI

Kristin Holvik

18-0472

Differences in mortality between patients referred to coronary angiography with stable angina or unstable angina

Universitetet i Tromsø

Henrik Schrimer

16-0265

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet (Determinants and consequences of adiposity and other cardiovascular risk factors through the life course)

FHI

Øyvind Næss

19-0565

Dødelighet ved Parkinsons sykdom

NTNU

Jan O. Aasly

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

15-0162

Assessment of suicidal risk in acute departments

St. Olavs Hospital

Arne Einar Vaaler

18-0528

Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse

Haukeland universitetssykehus

Nina Grytten

18-0468

Clinical characteristics, mortality and pain tolerance in stable versus unstable presentation of coronary heart disease

Universitetet i Tromsø

Henrik Schrimer

19-0564

Pasienter med langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser - kan de bli bra?

Modum Bad Nervesanatorium

Karianne Vrabel

19-0572

HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom

HUNT

Gunn-Helen Moen

18-0498

Effekten av fem års trening på død hos eldre

NTNU

Dorthe Stensvold

19-0588

Risikofaktorer for reinnleggelser og dødelighet ved alvorlig kolsforverring

Helse Bergen

Gunnar Husebø

18-0471

Household economics: entrepreneurship and other investment behavior

Universitetet i Bergen

Hans Hvide

19-0583

Transport av intensivpasienter mellom sykehus

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Helge Eiding

18-0482

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

FHI

Einar Heldal

17-0363

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

Universitetet i Tromsø

Gunnvald Kvarstein

16-0231

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

FHI

Vidar Hjellvik

19-0539

Risiko ved bruk av reseptbelagte medikamenter

SINTEF

Thomas Halvorsen

17-0433

Respiratory Syncytial virus Consortium in Europe (RESCEU)

FHI

Birgitte deBlasio

15-0206

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

18-0479

Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark

Universitet i Tromsø

Jorid Anderssen

19-0595

The HUNT for seasonal flexibility to fight cardiovascular morbidity and mortality

NTNU

Trine Moholdt

17-0428

Resource use patterns and healthcare costs in Patients with EGFR Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic NSCLC in a Real World Setting - a nationwide cohort study

Kreftregisteret

Espen Enerly

19-0589

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP3

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

15-0190

Ikke-rumperte intrakranielle aneurismer og aneurismal subaraknoidalblødning i HUNT-populasjonen

NTNU

Pål R. Romundstad

19-0599

Outcome after Surgery at Haukeland

Haukeland universitetssykehus

Ib Jammer

19-0573

Orale bakterier og risiko for systemiske sykdommer

Universitet i Oslo

Ingar Olsen

19-0594

Fysisk form og kreft i Oslo-Ischemia studien

Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Sørum Falk

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Oslo universitetssykehus Ullevål

Geir Selbæk

19-0541

Forekomst av hjerte-karsykdom hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Haukeland universitetssykehus

Bjørg-Tilde Svanes Fevang

19-0542

Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Frode Lingaas

19-0592

Observasjonsstudie på pasienter med atrieflimmer som mottar redusert dose antikoagulasjon (REATTAIN)

Universitetet i Oslo

Sigrun Halvorsen

19-0581

Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

19-0604

SATT-studien

Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Naume

19-0568

HUNT – Hørsel

FHI

Bo Engdahl

17-0341

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

NTNU

Arne Skulberg

19-0610

Metabolsk syndrom i ei fleretnisk befolkning i Nord-Norge - SAMINOR-undersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Ann-Ragnhild Broderstad

19-0628

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE1950)

Vestre Viken HF

Arnljot Tveit

2018-prosjekter

2018 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

14-0019

Prevalens av medfødt Langt QT Syndrome og erværvet  QT forlengelse i en sykehuskohort

Sykehuset Telemark

Jan Hysing

14-0051

Sammenheng mellom polyfarmasi og uønskede hendelser ved demens

Stavanger Universitetssykehus

Dag Aarsland

14-0065

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Siri Vangen

14-0105

Dødelighet etter løslatelse fra fengsel

Universitetet i Oslo

Anne Bukten

14-0107

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Anne Høye

15-0123

Ny kreftsykdom og dødelighet hos menn som er behandlet for testikkelkreft

Universitetssykehuset Nord-Norge

Hege Sagstuen Haugnes

15-0171

Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Mary-Elizabeth Bradely Ellertsen

15-0203

DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2-diabetes i allmennpraksis

Universitetet i Oslo

Kåre I. Birkeland

15-0206

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

15-0220

Tromsøundersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Tom Wilsgaard

16-0269

Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

Frischsenteret

Ole Jørgen Røgeberg

16-0271

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

FHI

Kim Stene-Larsen

16-0291

BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

16-0308

Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri

Helse Bergen

Carl Baravelli

16-0318

NORSE-studien

NTNU

Øyvind Kirkevold

16-0319

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitetet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-0321

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplassen

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Ingrid Sivesind Mehlum

16-0326

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes - registerbasert studie

NTNU

Christian Jonasson

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Geir Selbæk

17-0334

Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid)

Sykehuset Innlandet

Ivar Skeie

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus universitetssykehus

Trygve Holmøy

17-0366

International Project of Cardiovascular Disease in Russia

FHI

Per Magnus

17-0376

Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies

Høgskolen I Sørøst-Norge

Ketil Eide

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

17-0384

Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen?

Oslo universitetssykehus Aker

Kristin Austlid Taskén

17-0389

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

NTNU

Imre Janszky

17-0392

Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

Oslo universitetssykehus Ullevål

Siri Rostoft

17-0395

I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Mette Kalager

17-0398

Kapasitetspress på fastlegetjenesten

NTNU

Johan Håkon Bjørngaard

17-0406

Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

Statistisk Sentralbyrå

Astri Syse

17-0411

Høysensitiv troponin I i den generelle befolkningen

Universitetet i Oslo

Torbjørn Omland

17-0415

Mortality and morbidity effects of low levels of air pollution - Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse (ELAPSE)

FHI

Bente Oftedal

17-0417

Effekt av farmasøytintervensjon på reinnleggelser

Oslo universitetssykehus HF

Morten Mowe

17-0418

Genetikk og Affektiv Prediksjons Studien (GAP-studien)

St. Olavs Hospital

Arne Einar Vaaler

17-0420

Early death in children with congenital heart disease

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Henrik Holmstrøm

17-0422

Dødelighet av spinal muskelatrofi

Oslo Economics AS

Ivar Sønbø Kristiansen

17-0424

Dødelighetsregister for luftveissymptomer og lungesykdom i Norge. Kan lungefunksjon og luftveissymptomer forutsi kardio-pulmonal dødsårsaker?

Universitetet i Bergen

Amund Gulsvik

17-0430

Avoidable deaths in a Norwegian University Hospital

NTNU

Tormod Rogne

17-0432

Gastroenteritt hos barn over 5 år og voksne, og indirekte effekt av rotavirusvaksinen

FHI

Tone Bruun

17-0434

Small area variations in the use of specialist health care among elderly cancer patients and among cancer patients at the end of life

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

17-0435

COMBINED ANALYSES AND LONG TERM FOLLOW-UP IN THE TWO NORWEGIAN HOMOCYSTEINE-LOWERING B-VITAMIN TRIALS NORVIT AND WENBIT

Helse Bergen

Marta Ebbing

18-0438

The relationship between fatty liver and cardiorespiratory fitness at the population level

NTNU

Ilaria Croci

18-0440

Åpen hjertekirurgi og endokarditt, risikofaktorer og prognostikk

Feiringklinikken

Ivar Risnes

18-0442

Thyroidfunksjon og hjerte-/karhelse

NTNU

Bjørn Olav Åsvold

18-0444

Potato intake and risk of cardiovascular disease in a large Norwegian cohort

NTNU

Trine Moholdt

18-0449

Patient characteristics and outcome in patients with "asymptomatic", severe aortic stenosis

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Lars Gullestad

18-0454

Sammenhengen mellom objektivt målt stillesittende tid ,fysisk aktivitet og total dødelighet

Norges idrettshøgskole

Ulf Ekelund

18-0463

NOROC, en nasjonal multisenterstudie med formål å optimalisere behandlingen av pasienter med munnhulekreft

Universitetssykehuset Nord-Norge

Sonja E. Steigen

18-0475

Moderate risk prophylactic surgery - how can we improve risk stratification in patients With carotid stenosis

Universitetssykehuset Nord-Norge

Knut Kjørstad

18-0482

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

FHI

Einar Heldal

18-0483

Marginal primær hyperparathyreodisme, indikasjon for behandling. En 10-årig prospektiv randomisert undersøkelse

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Jens Bollerslev

18-0487

Resultat etter reseksjon for øsofagus- og ventrikkelcancer

Oslo universitetssykehus Ullevål

Egil Johnson

18-0492

Thyroideacancer – 10 års oppfølging

Oslo universitetssykehus HF

Audun Berstad

18-0498

Effekten av fem års trening på død hos eldre

NTNU

Dorthe Stensvold

18-0521

Varicebehandling ved Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål -en kvalitetssikringsstudie

Oslo universitetssykehus Ullevål

John Willy Haukeland

18-0524

Radial artery bypass graft study of Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kristian Bartnes

2017-prosjekter

2017 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

17-0333

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during kkpregnancy: short and long term consequences for the child

FHI

Marte Handal

17-0334

Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid Maintenance Treatment i Norway - MONO)

Sykehuset Innlandet

Ivar Skeie

17-0335

LAR-ROP-studien. En kohortstudie av personer med tidligere rusmiddelavhengighet

Sykehuset Innlandet HF

Anne Landheim

17-0336

Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

Sørlandet sykehus HF

Jarle Jortveit

17-0338

Postconditioning in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PCI

Oslo Universitetssykehus

Geir Øystein Andersen

17-0341

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

Oslo Universitetssykehus

Anne Cathrine Braarud

17-0349

Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommer

Diakonhjemmet sykehus

Anne Grete Semb

17-0350

Place of death for home-dwelling persons receiving domiciliary care: a longitudinal study

Sykehuset Innlandet

Sverre Bergh

17-0352

Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing

IMS Health AB

Mats Rosenlund

17-0353

Obduksjonsrapporter i Norge i 2014, en kvalitetsstudie

Akershus universitetssykehus

Glenny Cecilie Alfsen

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus universitetssykehus

Trygve Holmøy

17-0361

Hvordan går det med ungdom med schizofreni eller ADHD når de blir voksne? En 20 års oppfølgingsstudie

Sykehuset Innlandet

Merete Glenne Øie

17-0362

Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6

Universitetssykehuset Nord-Norge

Bjørn Odvar Eriksen

17-0363

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

UiT Norges arktiske Universitet
Smerte-avdelingen

Gunnvald Kvarstein

17-0365

Årsaker til tykk- og endetarmskreft

NTNU

Eivind Ness-Jensen

17-0366

International Project of Cardiovascular Disease in Russia

FHI

Per Magnus

17-0367

Konsekvenser av overvekt

NTNU

Gunnhild Åberge Vie

17-0368

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2000-2015

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Hilde Marie Erøy Edvardsen

17-0372

Personalized Activity Intelligence (PAI) and mortality

NTNU

Javaid Nauman

17-0373

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulære sykdommer

NTNU

Kristian Hveem

17-0374

Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander

Oslo Universitetssykehus
Avd. for rettsmedisin

Gudrun Høiseth

17-0376

Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic

Høgskolen I Sørøst-Norge

Ketil Eide

17-0377

Cardiovascular disease in Nord Trøndelag - prospective studies of acute myocardial infarction, heart failure, atrial fibrillation and stroke in the HUNT study

NTNU

Ben Brumpton

17-0378

Complications After a Stroke: Frequency And Significance For Survival And Functional Outcome In the Short And In the Long Term

St. Olavs hospital
NTNU

Bent Indredavik

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo
Institutt for Klinisk Medisin

Fredrik A. Walby

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway. The impact of drug therapy

Diakonhjemmet sykehus
revmatologisk avdeling

Tore Kristian Kvien

17-0383

Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge

NTNU

Rune Wiseth

17-0384

Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen?

Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet
Institutt for Kreftforskning
Avdeling for Tumorbiologi

Kristin Austlid Taskén

17-0385

HUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin

NTNU
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Institutt for samfunnsmedisin
og sykepleie

Kristian Hveem

17-0386

Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib)

Karolinska Institutet

Frida Schain

17-0389

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

NTNU
Institutt for samfunnsmedisin

Imre Janszky

17-0390

Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

UiT Norges arktiske Universitet

Bent-Martin Eliassen

17-0391

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk

NTNU

Kristian Hveem

17-0392

Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

Oslo Universitetssykehus
Ullevål, geriatrisk avdeling

Siri Rostoft

17-0393

Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall

FHI

Siri Eldevik Håberg

17-0395

I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia

Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet

Mette Kalager

17-0396

Alvorlige skader hos barn i Finnmark

Finnmarkssykehuset HF

Torben Wisborg

2016-prosjekter

2016 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

16-0228

Psychological, lifestyle and demographic characteristics, and comorbidity of attendees compared to non-attendees to a colorectal cancer-screening program

Kreftregisteret

Thomas de Lange

 

16-0229

Dødsårsak ved pseudoeksfoliasjon – en oppfølgingsstudie

Universitetet i Oslo

Jon Klokk Slettedal

16-0230

Tarmfloraens betydning ved primær skleroserende cholangitt

Universitetet i Oslo

Johannes E. R. Hov

16-0231

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

FHI

Vidar Hjellvik

16-0233

Betydning av totalt og abdominalt kroppsfett for kardiovaskulære hendelser og død i en populasjonsbasert kohortstudie

Bærum Sykehus Vestre Viken HF

Anne Pernille Ofstad

 

16-0235

Analyse av de senere års dødsbrannstatistikk

SP Fire Research AS

Christian Sesseng

16-0236

Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

FHI

Øyvind Næss

16-0238

Aortasentose hos eldre

Universitetet i Oslo

Lars Gullestad

16-0239

Revmatoid artritt, ankyloseriende spondylitt (Bekhterevs sykdom og kardiovaskulær risiko i HUNT /Rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis (Bechterew's disease) and cardiovascular risk in the HUNTstudy

NTNU

Vibeke Videm

16-0241

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014)

Høgskolen i Bergen

Marjolein M. Iversen

16-0242

Perinatale forhold og dødelighet som voksen: Betydningen av maternelle faktorer

NTNU

Kari Risnes

16-0243

Assosiasjon mellom fysisk form og risiko for utvikling av demens med spesielt fokus på Alzheimer

NTNU

Ulrik Wisloff

16-0244

Mortalitet og morbiditet blant levende giver av nyre

Oslo Universitetssykehus

Halvard Holdaas

16-0248

Longitudinal changes in sedentary time and cardiorespiratory fitness: association with cardiovascular risk factors, incidence of myocardial infarction, and mortality

NTNU

Javaid Nauman

16-0249

Latent autoimmune diabetes in adults and the risk of heart failure, Results of 11 year follow-up of the HUNT study

Karolinska Institutet

Sofia Carlsson

16-0251

Dødsmeldinger i sykehjem

Universitetet i Oslo

Glenny Cecilie Alfsen

16-0252

Nordisk registerstudie for å studere pasientprofiler, epidemiologi, behandlingsmønster, helseøkonomi og sykdomsbyrde i astma

Karolinska Institutet

Fredrik Borgström

16-0253

Data quality in the Norwegian Cause of Death Registry

FHI

Stein Emil Vollset

16-0260

Long-term effects of high-intensity exercise training after lung cancer surgery

Oslo Universitetssykehus

Elisabeth Edvardsen

16-0262

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases

Universitetet i Bergen

Rolv Skjærven

16-0263

Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08). Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Nord Universitet

Bente Irene Løkken

16-0265

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

FHI

Øyvind Næss

Inger Ariansen

16-0267

Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet

Helse Bergen

Frederik Kragerud Goplen

16-0269

Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

Frischsenteret

Ole Røgeberg

16-0270

The Oslo Ethnic Breast Cancer Study

Oslo Universitetssykehus

Inger Thune

16-0271

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

FHI

Kim Stene-Larsen

16-0273

TAVI ved St. Olav: Ekkokardiografiske data, komplikasjoner og poliklinisk oppfølging

St. Olavs hospital

Espen Holte

16-0274

The incidence and mortality rate of moderate and severe traumatic brain injury in children: A prospective cohort study

St. Olavs hospital

Toril Skandsen

16-0275

Komorbiditet og overlevelse ved MS – en nasjonal registerstudie

Haukeland Universitetssykehus

Nina Grytten Torkildsen

16-0277

En prospektiv kohortundersøkelse av personer som bruker illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler

FHI

Linn Gjersing

16-0278

Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

NTNU

Eva Skovlund

16-0279

Utvidet dødelighetsundersøkelse i EMCDDA 2012-14

Universitetet i Oslo

Thomas Clausen

16-0280

Dietary and lifestyle factors and risk for suicide

University of Saskatchewan

Lloyd Balbuena

16-0281

Helseeffekter av luftforurensning fra transport (TRANSPHORM)

FHI

Per Schwarze

16-0283

Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden

NTNU

Signe Opdahl

16-0285

Cancer-Biomarkers in HUNT
Substudie: A Novel Lung-Cancer Risk-Prediction Model for Ever-Smokers: the HUNT RPM

NTNU

Oluf Dimitru Røe

16-0286

Associations between subjective memory impairment and complex activities of daily living in the HUNT Study - a longitudinal population health study in Norway

Nasjonal kompetanse-tjeneste for aldring og helse

Gro Gujord Tangen

16-0291

BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

16-0292

Like fødes ulikt

Universitetet i Oslo

Jostein Ivar Grytten

16-0293

Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease

NTNU

Ulrik Wisløff

16-0299

Safety and efficacy of levosimendan in patients With acute myocardial infarction complicated by symptomatic left ventricular failure

Oslo Universitetssykehus

Geir Øystein Andersen

16-0300

Inntak av kaffe, insidens og overlevelse av kreft, og total- og årsakspesifikk dødelighet

UiT Norges arktiske Universitet

Tonje Braaten

16-0302

Lungekreft – genetikk

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Aage Haugen

16-0304

Physical activity, cardiorespiratory fitness and risk of atrial fibrillation and cardiovascular events in HUNT

NTNU

Bjarne Martens Nes

16-0305

Effekt av livsstilsintervensjon på kreftrisiko, en studie av deltagere i Oslo I-undersøkelsen

Kreftregisteret

Paula Berstad

16-0307

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

FHI

Øyvind Næss

 

16-0308

Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri (REK: 2012-2021)

Norwegian Porphyria Centre (NAPOS)
Haukeland University Hospital

Carl Baravelli

16-0309

Effekten av kroppsmasseindeks på sosiale tjenester, trygdeytelser, inntekt og utdanning"

NTNU

Gunnhild Åberge Vie

16-0310

Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdommer

Oslo Universitetssykehus

Anne-Maria Hoffmann-Vold

16-0311

Depression and anxiety symptoms and risk of future cardiovascular disease - exploring causal pathways and clinical impacts. The HUNT study

Helse Nord-Trøndelag

Lise Gustad

16-0312

Are there dietary and lifestyle factors for the self-prevention of suicide?

University of Saskatchewan

Lloyd Balbuena

16-0313

Oslointoxstudien

Oslo Universitets-sykehus
Ullevål

Dag Jacobsen

16-0315

Overlevelse i "Prostata Fytokjemikalie & PUFA Intervensjonsstudien

Universitetet i Oslo

Rune Blomhoff

16-0316

Etterundersøkelse av nyretransplanterte

Oslo Universitetssykehus

Mons Lie

16-0318

The Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

FHI

Heine Strand

16-0319

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitetet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-0321

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

STAMI
Avdeling for arbeidsmedisin og Epidemiologi

Ingrid Sivesind Mehlum

16-0322

Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalization, and mortality

NTNU

Ben Brumpton

16-0323

Norwegian experiences with Interstitial Radiation Treatment (brachytherapy) for men with high-risk localized prostate cancer

Oslo Universitetssykehus

Wolfgang Lilleby

16-0324

Selvmordsstatistikk og frekvens av rettsmedisinske obduksjoner

Oslo Universitetssykehus

Per Hoff-Olsen

16-0325

Samband mellom bruk av Desloratadine og risken for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter: En nordisk register-basert studie

Göteborgs Universitet, CHEGU

Kristian Bolin

16-0326

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes – en registerbasert studie

NTNU

Christian Jonasson

16-0327

Cardiovascular disease and its risk factors in the multi-ethnic population of Northern Norway

UiT Norges arktiske Universitet

Bent-Martin Eliassen

16-0329

The impact of sex hormones on AAA development among females in the HUNT population

NTNU

Erney Mattsson

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Nasjonal kompetanse-tjeneste for aldring og helse

Geir Selbæk