Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.


Innhold på denne siden

2022-prosjekter

2022 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

15-0133

Dødelighet, komplikasjoner og kreftrisiko etter anti-reflux kirurgi: En nordisk studie

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Eivind Ness-Jensen

15-0206

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus

Ole A Andreassen

15-0220

Tromsøundersøkelsen

UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

16-0292

Like fødes ulikt - Similar children, dissimilar deliveries

Universitetet i Oslo

Jostein Grytten

16-0300

Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC)

UiT Norges arktiske universitet

Tonje Bjørndal Braaten

16-0319

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til

familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitetet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Oslo universitetssykehus

Geir Selbæk

17-0362

Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6

Universitetssykehuset Nord-Norge

Bjørn Odvar Eriksen

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway

Universitetet i Oslo

Tore K. Kvien

17-0398

Kapasitetspress på fastlegetjenesten

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Johan Håkon Bjørngaard

17-0417

Effekt av farmasøytintervensjon på reinnleggelser

Oslo Universitetssykehus

Morten Mowe

18-0447

Kvalitet og variasjon i helsetjenesten i Norge

Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

18-0465

Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Kari Ravndal Risnes

18-0494

NordicWelfAir Luftforurensing og dødelighet

Folkehelseinstituttet

Bente Oftedal

18-0518

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024

Oslo universitetssykehus

 

Hilde Marie Erøy Edvardsen

18-0528

Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse

Haukeland universitetssykehus

Nina Grytten

19-0542

Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Frode Lingaas

19-0569

Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

Helse Bergen

Arnstein Mykletun

 

19-0572

 

HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Kristian Hveem

 

19-0581

Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata

 

Universitetet i Oslo

 

Tor Iversen

 

19-0590

Ny kreftbehandling og overlevelse

 

Kreftregisteret

 

Bettina Kulle Andreassen

 

19-0613

 

Immunologiske mekanismer ved utvikling av kransåresykdom

 

Oslo Universitetssykehus

 

Lars Gullestad

 

19-0617

 

Exposure to heat and air pollution in EUrope – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION)  

 

Folkehelseinstituttet

Shilpa Rao-Skirbekk

 

19-0627

 

Is there an association between the geographical distribution of ticks and possible borreliosis-related heart disorders in Norway?

 

Sørlandet Sykehus

 

Harald Reiso

 

19-0641

 

Helseutfall av hepatitt C infeksjoner i Norge - 1990-2030

 

Folkehelseinstituttet

Hilde Kløvstad

 

20-0663

 

Norske traumepasienters helse

 

Oslo Universitetssykehus

 

 

Leiv Arne Rosseland

 

20-0672

 

Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 

 

20-0687

Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach

Oslo Universitetssykehus

 

Ansgar Heck

 

20-0697

 

Uønsket variasjon i kreftbehandling – er diagnostisk praksis, behandling og resultat det samme for pasienter med psykiske lidelser/ruslidelser som for pasienter uten psykiske lidelser/ruslidelser?

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 

Ina Heidi Heiberg

 

20-0720

 

Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study

 

Universitetet i Bergen

 

Marte Helene Bjørk

 

20-0723

 

EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health

 

Universitetet i Oslo

 

 

Hedvig Nordeng

 

 

20-0733

 

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

Folkehelseinstituttet

 

Lars Johan Hauge

 

20-0746

 

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

 

Universitetet i Oslo

 

Tron Anders Moger

 

20-0749

 

COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI

NORCE

 

 

Tone Morken

 

 

20-0756

 

After 80 Study Long Term follow up

 

Oslo universitetssykehus

 

Bjørn Bendz

 

20-0757

 

Seneffekter etter kreftbehandling hos ungdom og unge voksne

 

Kreftregisteret

Mari Nygård

 

20-0771

 

Meeting challenges in future health care: Estimating patient needs and effects of primary and secondary health care services on work life participation and welfare

Oslo Universitetssykehus

 

Tron Anders Moger

 

20-0775

 

Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel

 

Universitetet i Bergen

 

Nils-Halvdan Morken

 

20-0777

 

The Norwegian Prison Release Study (nPRIS)

Universitetet i Oslo

 

Anne Bukten

 

20-0779

 

Diagnosebasert befolkningsundersøkelse om psykiske lidelser og rusbrukslidelser (PsykHUNT)

 

Folkehelseinstituttet

Anne Reneflot

 

21-0796

 

MIDNOR STROKE

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bent Indredavik

 

21-0809

 

Perinatal asfyksi, neonatal encefalopati og neonatale kramper – obstetriske og perinatale risikofaktorer og utfall i en nasjonal kohort av nyfødte i Norge i 2009–2016

Oslo Universitetssykehus

 

Arild E. Rønnestad

 

21-0815

 

Langtidsutfall etter sepsis

 

Helse Nord-Trøndelag

 

Lise Tuset Gustad

 

21-0816

 

Troponin I og covid-19 i den generelle befolkningen

 

Universitetet i Oslo

 

Torbjørn Omland

 

21-0819

 

Personal Activity Intelligence (PAI) and Incident Coronary Heart
Disease: the HUNT Study

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Javaid Nauman

 

 

21-0825

 

Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling

 

Akershus universitetssykehus

 

Torleif Ruud

 

21-0841

 

Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?

 

Sørlandet Sykehus

 

Trond Melbye Mickelsen

 

21-0851

 

Hvor farlig er SLE egentlig?

 

Oslo Universitetssykehus

 

Karoline Lerang

 

 

21-0861

 

Preventing antibiotic resistant infections among cancer patients –
The ResCan study

 

Oslo universitetssykehus

 

Anders Skyrud Danielsen

 

21-0863

 

Behandling av hydrocephalus i Norge: Studier basert på data fra Norsk pasientregister

St. Olavs hospital

 

Sasha Gulati

 

21-0871

 

A Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication within rheumatology and gastroenterology : The Nor-vaC study

Diakonhjemmet sykehus

 

Guro Løvik Goll

 

21-0873

 

Uorganisert SA testing har positiv betydning for tidlig diagnose av prostatakreft

 

Akershus universitetssykehus

 

Jan Oldenburg

 

21-0877

 

Risk of cancer and mortality in Inflammatory Bowel Disease: Thirty years of follow-up in the IBSEN study

Universitet i Oslo

 

Milada Cvancarova Småstuen

 

21-0881

 

Sarkoidose: Sykdomsforløp gjennom 30 år, betydning av genetikk og biomarkører

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Solfrid Romundstad

 

21-0885

 

Morbiditet og mortalitet etter Trans Aortal Ventil Implantasjon (TAVI) med Kirurgisk Tilgang

 

Universitet i Bergen

 

Hanne Knappskog

 

21-0891

 

HUSKMENT - analyse av komorbide psykiske og somatiske sykdommer

 

Universitetet i Bergen

 

Jan Haavik

 

21-0893

 

Behandling av kronisk hepatitt C hos rusmiddelmisbrukere i et lavterskel helsetilbud

 

Akershus universitetssykehus

 

Olav Dalgard

 

21-0905

 

Severe aortic stenosis - fibrosis

 

Oslo Universitetssykehus

 

 

Lars Lysgaard Gullestad

 

21-0907

 

Fødselsomsorg i Norge

 

Folkehelseinstituttet

Kari Klungsøyr

 

21-0911

 

Lungehelseundersøkelsen i Bergen

 

Universitet i Bergen

 

Ane Johannessen

 

21-0913

 

The joint influence of socioeconomic status and unhealthy lifestyle factors on morbidity and mortality: prospective data from the HUNT Study, Norway

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Tom Ivar Lund Nilsen

 

21-0916

 

Kan vi tette gapet? Sosioøkonomiske forskjeller og helseulikhet hos unge med epilepsi

Helse Bergen

 

Marte-Helene Bjørk

 

22-0919

 

Post Conditional Approval Active Surveillance Study Among Individuals in Europe receiving the mRNA-based Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines

 

Universitetet i Oslo

 

Angela Lupattelli

 

22-0924

 

Endringer i kondisjon og hjertehelse på befolkningsnivå - Kondisprosjektet i HUNT4

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bjarne Martens Nes

 

22-0937

 

Risk factors for community- and workplace transmission of COVID-19. Cod liver oil for Covid-19 prevention study

 

Oslo Universitetssykehus

 

Arne Vasli Søraas

 

22-0938

 

Prognostiske faktorer ved Peniskreft

 

Helse Bergen

 

Christian Beisland

 

22-0939

 

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

 

Kreftregisteret

 

Tom Kristian Grimsrud

 

22-0943

 

Rapportering av rusmiddelrelaterte dødsfall ved hjelp av kobling med helseregistre

 

Oslo universitetssykehus

 

Hilde Marie Erøy Edvardsen

 

22-0955

 

Undersøkelse av eldre pasienter med Hodgkin lymfom i Norge i perioden 1995-2015

 

Oslo Universitetssykehus

 

Alexander Fosså

 

22-0965

 

11 års oppfølging av menn som har deltatt i screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) – ved Oslo Universitetssykehus

 

Oslo Universitetssykehus

 

Joakim Jørgensen

 

22-0966

 

Assosiasjoner mellom livsstilsmønstre og kreftrisiko i HUNT studien

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Guro Fanneløb Giskeødegård

 

 

2021-prosjekter

2021 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

14-0042

DEMAB; Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament

Universitetet i Bergen

Grethe S. Tell

15-0143

Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser

Helse Bergen

Siri Nome

15-0198

Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien

Universitetet i Oslo

Kåre I. Birkeland

15-0200

Demografiske og sosiale endringer -utfordringer for sysselsetting og velferd. Delprosjekt 2: Helse, arbeid og trygd

Universitetet i Bergen

Espen Bratberg

15-0220

Tromsøundersøkelsen

UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

16-0258

Endovaskulær behandling (EVAR) av abdominale aortaaneurysmer i Norge etter år 2000

Akershus universitetssykehus

Jarlis Wesche

16-0262

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic deseases

Universitetet i Bergen

Rolv Skjærven

16-0265

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

Folkehelseinstituttet

Øyvind Næss

 

16-0267

Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet

Helse Bergen

Frederik Kragerud Goplen

16-0300

Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC)

UiT Norges arktiske universitet

Tonje Braaten

17-0341

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Arne Skulberg

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus Universitetssykehus

Trygve Holmøy

 

18-0473

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood

Folkehelseinstituttet

Kari Furu

18-0518

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024

Oslo universitetssykehus

Hilde Marie Erøy Edvardsen

18-0528

Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse

Haukeland universitetssykehus

Nina Grytten

18-0534

Aiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain - the WESTCOR study

Helse Bergen

Kristin Moberg Aakre

 

 

19-0569

Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

Helse Bergen

 

Arnstein Mykletun

19-0605

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP4

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Eva Stensland

19-0617

Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION)  

Folkehelseinstituttet

Shilpa Rao-Skirbekk

19-0625

A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries

Universitetet i Oslo

 

Angela Lupattelli

19-0629

NoFRACT - Norwegian Capture the Fracture Initiative

Universitetet i Oslo

Tone Kristin Omsland

19-0633

Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet (HUNT- undersøkelsene/DÅR-registeret)

Helse Førde

Hans Johan Breidablik

19-0646

A life-course approach to noncommunicable diseases in an ageing population - NCDNOR

Folkehelseinstituttet

Wenche Nystad

 

20-0661

Resultatevaluering av Omsorg 2020 - kvantitativ del

Universitetet i Oslo

Trond Tjerbo

20-0674

Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk

Vestre Viken HF

Tale Norbye Wien

20-0678

Magnesiummangel og hyperglykemi hos nyretransplanterte pasienter

Universitetet i Oslo

Trond Geir Jenssen

20-0682

Behandling av Helicobacter pylori i Norden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Eivind Ness-Jensen

20-0687

Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach

Oslo Universitetssykehus

Ansgar Heck

20-0689

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA-studien)

Universitetet i Oslo

Anne Bukten

20-0690

Transtyretin amyloidose med kardiomyopati i de nordiske landene

Oslo universitetssykehus

Einar Gude

20-0692

Are specific genetic characteristics of group B streptococci (GBS) associated with higher risk of neonatal mortality or neurodevelopmental disorders?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Jan Egil Afset

20-0693

Artrittsykdommer i Norge. En befolkningsstudie

Diakonhjemmet sykehus

Sella Aarrestad Provan

20-0695

Streptococcus agalactiae - systemic infection in adults

St. Olavs Hospital

Jan Egil Afset

20-0697

Uønsket variasjon i kreftbehandling – er diagnostisk praksis, behandling og resultat det samme for pasienter med psykiske lidelser/ruslidelser som for pasienter uten psykiske lidelser/ruslidelser?

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Ina Heiberg

20-0699

SARS-CoV-2 hos kreftpasienter

Kreftregisteret

Tom Børge Johannesen

20-0700

Chronic kidney disease: epidemiology, metabolism, and treatment targets

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Stein Hallan

 

20-0712

Bruk av blodtrykksmedisiner og risiko for COVID-19 infeksjon og komplikasjoner

Akershus universitetssykehus

Torbjørn Omland

20-0713

Genetic studies in a hospital cohort with QT prolongation

Sykehuset Telemark

Jan Hysing

20-0715

Forbedre risikoprediksjon av hjerteinfarkt ved å inkludere nye typer sirkulerende biomarkører

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Anja Bye

20-0717

Referanseområder for eldre, reference intervals for the elderly "RIFE"

St.Olavs Hospital

Gustav Mikkelsen

20-0719

COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

Folkehelseinstituttet

Maria Magnus

20-0723

EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health

Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng

20-0727

Nevroutviklingsforstyrrelser og komorbiditet – kjønnsforskjeller, risikofaktorer og konsekvenser for funksjon fra barndom til voksen alder (NEDCOM)

Universitetet i Bergen

Kari Klungsøyr

20-0733

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

Folkehelseinstituttet

Lars Johan Hauge

20-0742

En ikke-intervensjonell populasjonsbasert sikkerhetsstudie (PASS) for å evaluere risiko for nevroutviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser hos barn av fedre eksponert for valproat

Universitetet i Bergen

Marte Helene Bjørk

20-0745

Langsiktig oppfølging av bivirkninger av Roflumilast

UiT Norges arktiske universitet

Kristian Svendsen

20-0746

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

Universitetet i Oslo

Tron Anders Moger

20-0749

COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI

NORCE Norwegian Research Centre

Tone Morken

20-0754

Personalized Activity Intelligence (PAI) and risk of dementia

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Javaid Nauman

20-0755

Socio-economic differences in diagnostics, treatment and followup of cancer patients

Kreftregisteret

Mari Nygård

20-0756

After 80 Study Long Term follow up

Oslo universitetssykehus

Bjørn Bendz

20-0758

Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study)

UiT Norges arktiske universitet

Beate Hennie Garcia

20-0759

Kan vi redde liv ved bedre anvendelse av informasjon tilgjengelig ved akuttpsykiatrisk innleggelse?

Helse Bergen

Liv Solrunn Mellesdal

20-0760

Risiko for kreft hos pasienter med adenomer / Surveillance after Adenoma Removal (SAR)

Oslo universitetssykehus

Mette Kalager

20-0762

Asbestsement og kreftrisiko blant produksjons- og servicearbeidere og deres ektefeller og barn

Kreftregisteret

Kristina Kjærheim

20-0767

Fars risikofaktorer, spontanabort, dødfødsler, røyking (LUB)

Folkehelseinstituttet

Grace Margrethe Egeland

20-0771

Meeting challenges in future health care: Estimating patient needs and effects of primary and secondary health care services on work life participation and welfare

Oslo universitetssykehus

Tron Anders Moger

20-0775

Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel

Universitetet i Bergen

Nils-Halvdan Morken

20-0777

 

The Norwegian Prison Release Study (nPRIS)

Universitetet i Oslo

Anne Bukten

20-0783

The causal effect of sleep traits on risk of cardiovascular disease - A Mendelian Randomization approach

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Linn Beate Strand

21-0790

Diabetes i HUNT: Betydningen av uoppdaget diabetes og

diabetessubgrupper

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bjørn Olav Åsvold

21-0796

 

MIDNOR STROKE

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bent Indredavik

21-0798

ABANDIA - ABdominale aorta ANeurismer og DIAbetes

Haukeland Universitetssjukehus

Iren Drange Hjellestad

21-0800

HILUS II og III

Oslo Universitetssykehus

Lotte Victoria Rogg

21-0807

AgeSUD; utfall fra LAR behandling i Norge

Universitetet i Oslo

Thomas Clausen

21-0816

Troponin I og covid-19 i den generelle befolkningen

Universitetet i Oslo

Torbjørn Omland

21-0817

Air-pollution, myocardial infarction, and stroke in the city of Trondheim, Norway – a case-crossover study based on disease registers and public air-pollution surveillance

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Bjørn Hilt

21-0818

Ikke-informative koder i det norske dødsårsaksregisteret

Helse Stavanger HF

Christian Lycke Ellingsen

21-0826

Validering av NEWS som triageverktøy for prehospitale ambulansetransporter, der pasient er vurdert av lege

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Pieter Jelle Toussaint

21-0833

En retrospektiv studie av pasienter med innsatt Medtronic Freestyle bioprotese i aortarotsposisjon ved Haukeland Universitetssykehus

Haukeland universitetssykehus

Jørgen Brekke Vennemo

21-0840

Hvor mye fysisk aktivitet trengs for å senke høyt blodtrykk og redusere  risikoen for død utav hjerte- og karsykdom og fortidig død i voksne med hypertensjon?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ulrik Wisløff

21-0851

Hvor farlig er SLE egentlig?

Oslo Universitetssykehus

Karoline Lerang

21-0858

Health impact of climate change and variability in Norway: A longitudinal mortality study (Klima og helse)

SINTEF

Jorid Kalseth

21-0865

Lifestyle Risk Factors for Cognitive Decline and Dementia from a

Life-course Perspective

Sykehus i Vestfold

Geir Selbæk

21-0877

Risk of cancer and mortality in Inflammatory Bowel Disease: Thirty years of follow-up in the IBSEN study

Universitet i Oslo

Milada Cvancarova Småstuen

21-0878

Dødelighet på norske sykehjem etter type demens, dødsårsaker og dødssted

Sykehuset Innlandet

Corinna Elisabeth Vossius

21-0880

Proteomikk ved abdominal aorta aneurisme

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Christian Jonasson

21-0898

Selvmordsrisiko - sammenheng med kognitiv kontroll og emosjonsregulering

Sørlandet sykehus

Vegard Øksendal Haaland

2020-prosjekter

2020 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

14-0048

Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status

Universitetet i Oslo

Ping Qin

14-0065

Dør kvinner av graviditet i dag?

Folkehelseinstituttet

Siri Vangen

15-0119

Velferdsstatens utvikling og utfordringer i dag: globalisering, utdanning- og familiepolitikk

NHH Norges Handelshøyskole

Kjell G. Salvanes

15-0123

Ny kreftsykdom og dødelighet hos menn som er behandlet for testikkelkreft

Universitetssykehuset Nord-Norge

Hege Sagstuen Haugnes

15-0143

Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser

Helse Bergen

Siri Nome

15-0203

DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2-diabetes i allmennpraksis

Universitetet i Oslo

Kåre I. Birkeland

15-0220

Tromsøundersøkelsen

UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

16-0270

Etnisitet, energibalanse og brystkreft - The Oslo Ethnic Breast Cancer Study

Oslo universitetssykehus

Inger Thune

16-0300

Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC)

UiT Norges arktiske universitet

Tonje Braaten

 

16-0326

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes - registerbasert studie

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Christian Jonasson

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus universitetssykehus

Trygve Holmøy

17-0362

Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6

Universitetssykehuset Nord-Norge

Bjørn Odvar Eriksen

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway

Universitetet i Oslo

Tore Kristian Kvien

17-0418

Genetikk og Affektiv Prediksjons Studien (GAP-studien)

St. Olavs Hospital

Arne Einar Vaaler

17-0432

Forekomst av gastroenteritt og rotavirussykdom og effekt av rotavirusvaksinasjon

Folkehelseinstituttet

Elmira Flem

17-0436

Inntak av mettet fett og død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene 1974-85

Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

18-0443

Legemiddelbruk og kreft hos kvinner og menn

Kreftregisteret

Edoardo Botteri

18-0447

Kvalitet og variasjon i helsetjenesten i Norge

Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

18-0465

Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Kari Risnes

18-0467

Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH)

Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

18-0495

Tuberkulose og sammenheng med obstruktiv lungesykdom og allergi, og helse for øvrig

Universitetet i Bergen

Cecilie Svanes

19-0580

Dual and triple therapy with new antithrombotic drugs after percutaneous coronary

Universitetssykehuset Nord-Norge

Per-Jostein Samuelsen

19-0581

Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

19-0589

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP3

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Barthold Vonen

 

19-0590

Ny kreftbehandling og overlevelse

Kreftregisteret

Bettina Kulle Andreassen

19-0615

Livet etter lymfom - en nordisk observasjonsstudie om seneffekter etter lymfombehandling

Oslo universitetssykehus

Knut Smeland

19-0616

Selvmords-krise-syndromet; Kan akutt selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Steinar Krokstad

19-0623

Perinatalperiodens betydning for nevrologiske utviklingsforstyrrelser

Universitetet i Bergen

Dag Moster

19-0625

A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries

Universitetet i Oslo

Angela Lupatelli

19-0627

Is there an association between the geographical distribution of ticks and possible borreliosis-related heart disorders in Norway?

Sørlandet Sykehus

Harald Reiso

19-0629

NoFRACT - Norwegian Capture the Fracture Initiative

Universitetet i Oslo

Tone Kristin Omsland

19-0632

Å leve med cerebral parese i de nordiske land

Sykehuset i Vestfold

Guro Lillemoen Andersen

19-0633

Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet (HUNT- undersøkelsene/DÅR-registeret)

Helse Førde

Hans Johan Breidablik

19-0640

Trening før åpen hjertekirurgi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Alexander Wahba

19-0647

Betydningen av kommunal velferdspolitikk og offentlige tjenester for sosial ulikhet i arbeidsdeltakelse og helse

OsloMet

Åsmund Hermansen

19-0649

Temporal trends in incidence, mortality, and case-fatality from acute myocardial infarction in Norway 2008-2019

Folkehelseinstituttet

Rune Kvåle

20-0651

Posthospitalization survival rates in Norway as indicators of hospital quality

Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

20-0657

Narkotikautløste dødsfall i Norge 2003-2018

Folkehelseinstituttet

Linn Gjersing

20-0663

Norske traumepasienters helse

Oslo universitetssykehus

Leiv Arne Rosseland

20-0664

Helse blant barn av innvandrere i Norge

Folkehelseinstituttet

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

20-0676

Bruk og konsekvenser av antipsykotika bruk i den norske befolkning

Folkehelseinstituttet

Ingvild Odsbu

20-0677

Opioidepidemi i Norge?

Folkehelseinstituttet

Ingvild Odsbu

20-0684

A multidisciplinary research approach on obstructive airway diseases: socio-economical and life course perspectives

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Arnulf Langhammer

20-0685

Incidence, treatment of, and survival after cardiac arrest in Norway

Oslo universitetssykehus

Jo Kramer-Johansen

20-0687

Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach

Oslo universitetssykehus

Ansgar Heck

20-0699

SARS-CoV-2 hos kreftpasienter

Kreftregisteret

Tom Børge Johannesen

20-0701

Biomarkører og risiko for hjerte- og karsykdommer i den generelle befolkning

Universitetet i Oslo

Torbjørn Omland

20-0714

Komorbiditet, mortalitet og selvmord blant problemspillere

Universitetet i Bergen

Tony Mathias Leino

20-0716

Kreftrisiko blant brannmenn

Kreftregisteret

Kristina Kjærheim

20-0720

Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study

Universitetet i Bergen

Marte Helene Bjørk

20-0724

Improving risk prediction of CVD with statistical learning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Anja Bye

2019-prosjekter

2019 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway

Universitetet i Oslo

Tore K. Kvien

14-0042

DEMAB; Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament

Universitetet i Bergen

Grethe S. Tell

18-0488

Validering av registeringer til Norsk hjertestansregister - en delstudie i RegStans studien

Universitetet i Oslo

Jo Kramer-Johansen

18-0534

Aiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain - the WESTCOR study

Helse Bergen

Kristin Moberg Aakre

18-0473

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood

FHI

Kari Furu

18-0519

Barnediabetes og komplikasjoner

Oslo Universitetssykehus HF

Geir Joner

18-0481

Gender-specific psychological risk-profiles of cardiovascular diseases: The impact of anti-depressant use

NTNU

Eva Langvik

18-0467

Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH)

Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

15-0143

Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser

Helse Bergen

Siri Nome

18-0531

Contingent life courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kjetil van der Wel

18-0518

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024

Oslo Universitetssykehus HF

Hilde Marie Erøy Edvardsen

19-0549

Variasjon i utnyttelse av rettsmedisinske obduksjoner i Norge

Helse Stavanger HF

Geir Sverre Braut

17-0427

Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre

Frischesenteret

Snorre Kverndokk

18-0465

Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre?

NTNU

Kari R. Risnes

19-0544

Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekarsykdom

NTNU

Steinar Krokstad

14-0065

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Siri Vangen

17-0390

Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

Universitetet i Tromsø

Bent-Martin Eliassen

17-0434

Small area variations in the use of specialist health care among elderly cancer patients and among cancer patients at the end of life

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

18-0527

Calprotectin og C-reaktivt protein som prediktive markører for mortalitet og kardiovaskulære hendelser ved kronisk nyresykdom

St. Olavs Hospital

Gunhild Garmo Hov

15-0180

Kliniske og genetiske faktorer som disponerer for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi - CaSOS I

NTNU

Vibeke Videm

15-0220

Tromsøundersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Tom Wilsgaard

19-0560

Hoftebrudd: Prediktorer, insidens og overlevelse. NOREPOS: NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. (Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: NORwegian EPidemiological Osteoporosis Studies)

FHI

Kristin Holvik

16-0239

Revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT

NTNU

Vibeke Videm

19-0561

Osteoporose og hoftebrudd – utbredelse, medisinbruk, risikofaktorer og dødelighet

FHI

Kristin Holvik

18-0472

Differences in mortality between patients referred to coronary angiography with stable angina or unstable angina

Universitetet i Tromsø

Henrik Schrimer

16-0265

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet (Determinants and consequences of adiposity and other cardiovascular risk factors through the life course)

FHI

Øyvind Næss

19-0565

Dødelighet ved Parkinsons sykdom

NTNU

Jan O. Aasly

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

15-0162

Assessment of suicidal risk in acute departments

St. Olavs Hospital

Arne Einar Vaaler

18-0528

Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse

Haukeland universitetssykehus

Nina Grytten

18-0468

Clinical characteristics, mortality and pain tolerance in stable versus unstable presentation of coronary heart disease

Universitetet i Tromsø

Henrik Schrimer

19-0564

Pasienter med langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser - kan de bli bra?

Modum Bad Nervesanatorium

Karianne Vrabel

19-0572

HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom

HUNT

Gunn-Helen Moen

18-0498

Effekten av fem års trening på død hos eldre

NTNU

Dorthe Stensvold

19-0588

Risikofaktorer for reinnleggelser og dødelighet ved alvorlig kolsforverring

Helse Bergen

Gunnar Husebø

18-0471

Household economics: entrepreneurship and other investment behavior

Universitetet i Bergen

Hans Hvide

19-0583

Transport av intensivpasienter mellom sykehus

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Helge Eiding

18-0482

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

FHI

Einar Heldal

17-0363

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

Universitetet i Tromsø

Gunnvald Kvarstein

16-0231

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

FHI

Vidar Hjellvik

19-0539

Risiko ved bruk av reseptbelagte medikamenter

SINTEF

Thomas Halvorsen

17-0433

Respiratory Syncytial virus Consortium in Europe (RESCEU)

FHI

Birgitte deBlasio

15-0206

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

18-0479

Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark

Universitet i Tromsø

Jorid Anderssen

19-0595

The HUNT for seasonal flexibility to fight cardiovascular morbidity and mortality

NTNU

Trine Moholdt

17-0428

Resource use patterns and healthcare costs in Patients with EGFR Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic NSCLC in a Real World Setting - a nationwide cohort study

Kreftregisteret

Espen Enerly

19-0589

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP3

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

15-0190

Ikke-rumperte intrakranielle aneurismer og aneurismal subaraknoidalblødning i HUNT-populasjonen

NTNU

Pål R. Romundstad

19-0599

Outcome after Surgery at Haukeland

Haukeland universitetssykehus

Ib Jammer

19-0573

Orale bakterier og risiko for systemiske sykdommer

Universitet i Oslo

Ingar Olsen

19-0594

Fysisk form og kreft i Oslo-Ischemia studien

Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Sørum Falk

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Oslo universitetssykehus Ullevål

Geir Selbæk

19-0541

Forekomst av hjerte-karsykdom hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Haukeland universitetssykehus

Bjørg-Tilde Svanes Fevang

19-0542

Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Frode Lingaas

19-0592

Observasjonsstudie på pasienter med atrieflimmer som mottar redusert dose antikoagulasjon (REATTAIN)

Universitetet i Oslo

Sigrun Halvorsen

19-0581

Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

19-0604

SATT-studien

Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Naume

19-0568

HUNT – Hørsel

FHI

Bo Engdahl

17-0341

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

NTNU

Arne Skulberg

19-0610

Metabolsk syndrom i ei fleretnisk befolkning i Nord-Norge - SAMINOR-undersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Ann-Ragnhild Broderstad

19-0628

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE1950)

Vestre Viken HF

Arnljot Tveit

2018-prosjekter

2018 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

14-0019

Prevalens av medfødt Langt QT Syndrome og ervervet  QT forlengelse i en sykehuskohort

Sykehuset Telemark

Jan Hysing

14-0051

Sammenheng mellom polyfarmasi og uønskede hendelser ved demens

Stavanger Universitetssykehus

Dag Aarsland

14-0065

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Siri Vangen

14-0105

Dødelighet etter løslatelse fra fengsel

Universitetet i Oslo

Anne Bukten

14-0107

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Anne Høye

15-0123

Ny kreftsykdom og dødelighet hos menn som er behandlet for testikkelkreft

Universitetssykehuset Nord-Norge

Hege Sagstuen Haugnes

15-0171

Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Mary-Elizabeth Bradely Ellertsen

15-0203

DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2-diabetes i allmennpraksis

Universitetet i Oslo

Kåre I. Birkeland

15-0206

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

15-0220

Tromsøundersøkelsen

Universitetet i Tromsø

Tom Wilsgaard

16-0269

Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

Frischsenteret

Ole Jørgen Røgeberg

16-0271

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

FHI

Kim Stene-Larsen

16-0291

BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

16-0308

Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri

Helse Bergen

Carl Baravelli

16-0318

NORSE-studien

NTNU

Øyvind Kirkevold

16-0319

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitetet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-0321

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplassen

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Ingrid Sivesind Mehlum

16-0326

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes - registerbasert studie

NTNU

Christian Jonasson

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Geir Selbæk

17-0334

Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid)

Sykehuset Innlandet

Ivar Skeie

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus universitetssykehus

Trygve Holmøy

17-0366

International Project of Cardiovascular Disease in Russia

FHI

Per Magnus

17-0376

Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies

Høgskolen I Sørøst-Norge

Ketil Eide

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby

17-0384

Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen?

Oslo universitetssykehus Aker

Kristin Austlid Taskén

17-0389

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

NTNU

Imre Janszky

17-0392

Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

Oslo universitetssykehus Ullevål

Siri Rostoft

17-0395

I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Mette Kalager

17-0398

Kapasitetspress på fastlegetjenesten

NTNU

Johan Håkon Bjørngaard

17-0406

Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

Statistisk Sentralbyrå

Astri Syse

17-0411

Høysensitiv troponin I i den generelle befolkningen

Universitetet i Oslo

Torbjørn Omland

17-0415

Mortality and morbidity effects of low levels of air pollution - Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse (ELAPSE)

FHI

Bente Oftedal

17-0417

Effekt av farmasøytintervensjon på reinnleggelser

Oslo universitetssykehus HF

Morten Mowe

17-0418

Genetikk og Affektiv Prediksjons Studien (GAP-studien)

St. Olavs Hospital

Arne Einar Vaaler

17-0420

Early death in children with congenital heart disease

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Henrik Holmstrøm

17-0422

Dødelighet av spinal muskelatrofi

Oslo Economics AS

Ivar Sønbø Kristiansen

17-0424

Dødelighetsregister for luftveissymptomer og lungesykdom i Norge. Kan lungefunksjon og luftveissymptomer forutsi kardio-pulmonal dødsårsaker?

Universitetet i Bergen

Amund Gulsvik

17-0430

Avoidable deaths in a Norwegian University Hospital

NTNU

Tormod Rogne

17-0432

Gastroenteritt hos barn over 5 år og voksne, og indirekte effekt av rotavirusvaksinen

FHI

Tone Bruun

17-0434

Small area variations in the use of specialist health care among elderly cancer patients and among cancer patients at the end of life

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Barthold Vonen

17-0435

COMBINED ANALYSES AND LONG TERM FOLLOW-UP IN THE TWO NORWEGIAN HOMOCYSTEINE-LOWERING B-VITAMIN TRIALS NORVIT AND WENBIT

Helse Bergen

Marta Ebbing

18-0438

The relationship between fatty liver and cardiorespiratory fitness at the population level

NTNU

Ilaria Croci

18-0440

Åpen hjertekirurgi og endokarditt, risikofaktorer og prognostikk

Feiringklinikken

Ivar Risnes

18-0442

Thyroidfunksjon og hjerte-/karhelse

NTNU

Bjørn Olav Åsvold

18-0444

Potato intake and risk of cardiovascular disease in a large Norwegian cohort

NTNU

Trine Moholdt

18-0449

Patient characteristics and outcome in patients with "asymptomatic", severe aortic stenosis

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Lars Gullestad

18-0454

Sammenhengen mellom objektivt målt stillesittende tid ,fysisk aktivitet og total dødelighet

Norges idrettshøgskole

Ulf Ekelund

18-0463

NOROC, en nasjonal multisenterstudie med formål å optimalisere behandlingen av pasienter med munnhulekreft

Universitetssykehuset Nord-Norge

Sonja E. Steigen

18-0475

Moderate risk prophylactic surgery - how can we improve risk stratification in patients With carotid stenosis

Universitetssykehuset Nord-Norge

Knut Kjørstad

18-0482

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

FHI

Einar Heldal

18-0483

Marginal primær hyperparathyreodisme, indikasjon for behandling. En 10-årig prospektiv randomisert undersøkelse

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Jens Bollerslev

18-0487

Resultat etter reseksjon for øsofagus- og ventrikkelcancer

Oslo universitetssykehus Ullevål

Egil Johnson

18-0492

Thyroideacancer – 10 års oppfølging

Oslo universitetssykehus HF

Audun Berstad

18-0498

Effekten av fem års trening på død hos eldre

NTNU

Dorthe Stensvold

18-0521

Varicebehandling ved Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål -en kvalitetssikringsstudie

Oslo universitetssykehus Ullevål

John Willy Haukeland

18-0524

Radial artery bypass graft study of Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Kristian Bartnes

2017-prosjekter

2017 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

17-0333

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during kkpregnancy: short and long term consequences for the child

FHI

Marte Handal

17-0334

Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid Maintenance Treatment i Norway - MONO)

Sykehuset Innlandet

Ivar Skeie

17-0335

LAR-ROP-studien. En kohortstudie av personer med tidligere rusmiddelavhengighet

Sykehuset Innlandet HF

Anne Landheim

17-0336

Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

Sørlandet sykehus HF

Jarle Jortveit

17-0338

Postconditioning in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PCI

Oslo Universitetssykehus

Geir Øystein Andersen

17-0341

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

Oslo Universitetssykehus

Anne Cathrine Braarud

17-0349

Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommer

Diakonhjemmet sykehus

Anne Grete Semb

17-0350

Place of death for home-dwelling persons receiving domiciliary care: a longitudinal study

Sykehuset Innlandet

Sverre Bergh

17-0352

Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing

IMS Health AB

Mats Rosenlund

17-0353

Obduksjonsrapporter i Norge i 2014, en kvalitetsstudie

Akershus universitetssykehus

Glenny Cecilie Alfsen

17-0359

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

Akershus universitetssykehus

Trygve Holmøy

17-0361

Hvordan går det med ungdom med schizofreni eller ADHD når de blir voksne? En 20 års oppfølgingsstudie

Sykehuset Innlandet

Merete Glenne Øie

17-0362

Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6

Universitetssykehuset Nord-Norge

Bjørn Odvar Eriksen

17-0363

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

UiT Norges arktiske Universitet
Smerte-avdelingen

Gunnvald Kvarstein

17-0365

Årsaker til tykk- og endetarmskreft

NTNU

Eivind Ness-Jensen

17-0366

International Project of Cardiovascular Disease in Russia

FHI

Per Magnus

17-0367

Konsekvenser av overvekt

NTNU

Gunnhild Åberge Vie

17-0368

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2000-2015

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Hilde Marie Erøy Edvardsen

17-0372

Personalized Activity Intelligence (PAI) and mortality

NTNU

Javaid Nauman

17-0373

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulære sykdommer

NTNU

Kristian Hveem

17-0374

Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander

Oslo Universitetssykehus
Avd. for rettsmedisin

Gudrun Høiseth

17-0376

Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic

Høgskolen I Sørøst-Norge

Ketil Eide

17-0377

Cardiovascular disease in Nord Trøndelag - prospective studies of acute myocardial infarction, heart failure, atrial fibrillation and stroke in the HUNT study

NTNU

Ben Brumpton

17-0378

Complications After a Stroke: Frequency And Significance For Survival And Functional Outcome In the Short And In the Long Term

St. Olavs hospital
NTNU

Bent Indredavik

17-0379

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Universitetet i Oslo
Institutt for Klinisk Medisin

Fredrik A. Walby

17-0382

The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway. The impact of drug therapy

Diakonhjemmet sykehus
revmatologisk avdeling

Tore Kristian Kvien

17-0383

Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge

NTNU

Rune Wiseth

17-0384

Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen?

Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet
Institutt for Kreftforskning
Avdeling for Tumorbiologi

Kristin Austlid Taskén

17-0385

HUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin

NTNU
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Institutt for samfunnsmedisin
og sykepleie

Kristian Hveem

17-0386

Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib)

Karolinska Institutet

Frida Schain

17-0389

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

NTNU
Institutt for samfunnsmedisin

Imre Janszky

17-0390

Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

UiT Norges arktiske Universitet

Bent-Martin Eliassen

17-0391

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk

NTNU

Kristian Hveem

17-0392

Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

Oslo Universitetssykehus
Ullevål, geriatrisk avdeling

Siri Rostoft

17-0393

Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall

FHI

Siri Eldevik Håberg

17-0395

I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia

Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet

Mette Kalager

17-0396

Alvorlige skader hos barn i Finnmark

Finnmarkssykehuset HF

Torben Wisborg

2016-prosjekter

2016 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret

 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

16-0228

Psychological, lifestyle and demographic characteristics, and comorbidity of attendees compared to non-attendees to a colorectal cancer-screening program

Kreftregisteret

Thomas de Lange

 

16-0229

Dødsårsak ved pseudoeksfoliasjon – en oppfølgingsstudie

Universitetet i Oslo

Jon Klokk Slettedal

16-0230

Tarmfloraens betydning ved primær skleroserende cholangitt

Universitetet i Oslo

Johannes E. R. Hov

16-0231

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

FHI

Vidar Hjellvik

16-0233

Betydning av totalt og abdominalt kroppsfett for kardiovaskulære hendelser og død i en populasjonsbasert kohortstudie

Bærum Sykehus Vestre Viken HF

Anne Pernille Ofstad

 

16-0235

Analyse av de senere års dødsbrannstatistikk

SP Fire Research AS

Christian Sesseng

16-0236

Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

FHI

Øyvind Næss

16-0238

Aortasentose hos eldre

Universitetet i Oslo

Lars Gullestad

16-0239

Revmatoid artritt, ankyloseriende spondylitt (Bekhterevs sykdom og kardiovaskulær risiko i HUNT /Rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis (Bechterew's disease) and cardiovascular risk in the HUNTstudy

NTNU

Vibeke Videm

16-0241

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014)

Høgskolen i Bergen

Marjolein M. Iversen

16-0242

Perinatale forhold og dødelighet som voksen: Betydningen av maternelle faktorer

NTNU

Kari Risnes

16-0243

Assosiasjon mellom fysisk form og risiko for utvikling av demens med spesielt fokus på Alzheimer

NTNU

Ulrik Wisloff

16-0244

Mortalitet og morbiditet blant levende giver av nyre

Oslo Universitetssykehus

Halvard Holdaas

16-0248

Longitudinal changes in sedentary time and cardiorespiratory fitness: association with cardiovascular risk factors, incidence of myocardial infarction, and mortality

NTNU

Javaid Nauman

16-0249

Latent autoimmune diabetes in adults and the risk of heart failure, Results of 11 year follow-up of the HUNT study

Karolinska Institutet

Sofia Carlsson

16-0251

Dødsmeldinger i sykehjem

Universitetet i Oslo

Glenny Cecilie Alfsen

16-0252

Nordisk registerstudie for å studere pasientprofiler, epidemiologi, behandlingsmønster, helseøkonomi og sykdomsbyrde i astma

Karolinska Institutet

Fredrik Borgström

16-0253

Data quality in the Norwegian Cause of Death Registry

FHI

Stein Emil Vollset

16-0260

Long-term effects of high-intensity exercise training after lung cancer surgery

Oslo Universitetssykehus

Elisabeth Edvardsen

16-0262

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases

Universitetet i Bergen

Rolv Skjærven

16-0263

Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08). Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Nord Universitet

Bente Irene Løkken

16-0265

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

FHI

Øyvind Næss

Inger Ariansen

16-0267

Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet

Helse Bergen

Frederik Kragerud Goplen

16-0269

Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

Frischsenteret

Ole Røgeberg

16-0270

The Oslo Ethnic Breast Cancer Study

Oslo Universitetssykehus

Inger Thune

16-0271

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

FHI

Kim Stene-Larsen

16-0273

TAVI ved St. Olav: Ekkokardiografiske data, komplikasjoner og poliklinisk oppfølging

St. Olavs hospital

Espen Holte

16-0274

The incidence and mortality rate of moderate and severe traumatic brain injury in children: A prospective cohort study

St. Olavs hospital

Toril Skandsen

16-0275

Komorbiditet og overlevelse ved MS – en nasjonal registerstudie

Haukeland Universitetssykehus

Nina Grytten Torkildsen

16-0277

En prospektiv kohortundersøkelse av personer som bruker illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler

FHI

Linn Gjersing

16-0278

Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

NTNU

Eva Skovlund

16-0279

Utvidet dødelighetsundersøkelse i EMCDDA 2012-14

Universitetet i Oslo

Thomas Clausen

16-0280

Dietary and lifestyle factors and risk for suicide

University of Saskatchewan

Lloyd Balbuena

16-0281

Helseeffekter av luftforurensning fra transport (TRANSPHORM)

FHI

Per Schwarze

16-0283

Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden

NTNU

Signe Opdahl

16-0285

Cancer-Biomarkers in HUNT
Substudie: A Novel Lung-Cancer Risk-Prediction Model for Ever-Smokers: the HUNT RPM

NTNU

Oluf Dimitru Røe

16-0286

Associations between subjective memory impairment and complex activities of daily living in the HUNT Study - a longitudinal population health study in Norway

Nasjonal kompetanse-tjeneste for aldring og helse

Gro Gujord Tangen

16-0291

BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

Universitetet i Oslo

Tor Iversen

16-0292

Like fødes ulikt

Universitetet i Oslo

Jostein Ivar Grytten

16-0293

Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease

NTNU

Ulrik Wisløff

16-0299

Safety and efficacy of levosimendan in patients With acute myocardial infarction complicated by symptomatic left ventricular failure

Oslo Universitetssykehus

Geir Øystein Andersen

16-0300

Inntak av kaffe, insidens og overlevelse av kreft, og total- og årsakspesifikk dødelighet

UiT Norges arktiske Universitet

Tonje Braaten

16-0302

Lungekreft – genetikk

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Aage Haugen

16-0304

Physical activity, cardiorespiratory fitness and risk of atrial fibrillation and cardiovascular events in HUNT

NTNU

Bjarne Martens Nes

16-0305

Effekt av livsstilsintervensjon på kreftrisiko, en studie av deltagere i Oslo I-undersøkelsen

Kreftregisteret

Paula Berstad

16-0307

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

FHI

Øyvind Næss

 

16-0308

Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri (REK: 2012-2021)

Norwegian Porphyria Centre (NAPOS)
Haukeland University Hospital

Carl Baravelli

16-0309

Effekten av kroppsmasseindeks på sosiale tjenester, trygdeytelser, inntekt og utdanning"

NTNU

Gunnhild Åberge Vie

16-0310

Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdommer

Oslo Universitetssykehus

Anne-Maria Hoffmann-Vold

16-0311

Depression and anxiety symptoms and risk of future cardiovascular disease - exploring causal pathways and clinical impacts. The HUNT study

Helse Nord-Trøndelag

Lise Gustad

16-0312

Are there dietary and lifestyle factors for the self-prevention of suicide?

University of Saskatchewan

Lloyd Balbuena

16-0313

Oslointoxstudien

Oslo Universitets-sykehus
Ullevål

Dag Jacobsen

16-0315

Overlevelse i "Prostata Fytokjemikalie & PUFA Intervensjonsstudien

Universitetet i Oslo

Rune Blomhoff

16-0316

Etterundersøkelse av nyretransplanterte

Oslo Universitetssykehus

Mons Lie

16-0318

The Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

FHI

Heine Strand

16-0319

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitetet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-0321

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

STAMI
Avdeling for arbeidsmedisin og Epidemiologi

Ingrid Sivesind Mehlum

16-0322

Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalization, and mortality

NTNU

Ben Brumpton

16-0323

Norwegian experiences with Interstitial Radiation Treatment (brachytherapy) for men with high-risk localized prostate cancer

Oslo Universitetssykehus

Wolfgang Lilleby

16-0324

Selvmordsstatistikk og frekvens av rettsmedisinske obduksjoner

Oslo Universitetssykehus

Per Hoff-Olsen

16-0325

Samband mellom bruk av Desloratadine og risken for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter: En nordisk register-basert studie

Göteborgs Universitet, CHEGU

Kristian Bolin

16-0326

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes – en registerbasert studie

NTNU

Christian Jonasson

16-0327

Cardiovascular disease and its risk factors in the multi-ethnic population of Northern Norway

UiT Norges arktiske Universitet

Bent-Martin Eliassen

16-0329

The impact of sex hormones on AAA development among females in the HUNT population

NTNU

Erney Mattsson

16-0331

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Nasjonal kompetanse-tjeneste for aldring og helse

Geir Selbæk