Hopp til innhold

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Publisert Oppdatert

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.


 

Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016

Prosjekt-leder

Forskningsansv. 
institusjon

Prosjekttittel

Utlever-ingsår

Oppdragsnr.

Arkivnr.

Marte Handal

FHI

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during kkpregnancy: short and long term consequences for the child

2017

17-0333

17/10017

Ivar Skeie

Sykehuset Innlandet

Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid Maintenance Treatment i Norway - MONO)

2017

17-0334

17/10045

Anne Landheim

Sykehuset Innlandet HF

LAR-ROP-studien. En kohortstudie av personer med tidligere rusmiddelavhengighet

2017

17-0335

17/10046

Jarle Jortveit

Sørlandet sykehus HF

Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

2017

17-0336

17/10225

Geir Øystein Andersen

Oslo Universitets-sykehus

Postconditioning in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PCI

2017

17-0338

17/10255

Anne Cathrine Braarud

Oslo Universitets-sykehus

Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum

2017

17-0341

17/10342

Anne Grete Semb

Diakonhjemmet sykehus

Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommer

2017

17-0349

17/10421

Sverre Bergh

Sykehuset Innlandet

Place of death for home-dwelling persons receiving domiciliary care: a longitudinal study

2017

17-0350

17/10431

Mats Rosenlund

IMS Health AB

Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing

2017

17-0352

17/10471

Glenny Cecilie Alfsen

Akershus universitets-sykehus

Obduksjonsrapporter i Norge i 2014, en kvalitetsstudie

2017

17-0353 

17/10512

Trygve Holmøy

Akershus universitets-sykehus

Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose

2017

17-0359

17/10653

Merete Glenne Øie

Sykehuset Innlandet

Hvordan går det med ungdom med schizofreni eller ADHD når de blir voksne? En 20 års oppfølgingsstudie

2017

17-0361

17/10576

Bjørn Odvar Eriksen

Universitets-sykehuset Nord-Norge

Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6

2017

17-0362

17/10578

Gunnvald Kvarstein

UiT Norges arktiske Universitet
Smerte-avdelingen

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

2017

17-0363

16/13227

Eivind Ness-Jensen

NTNU

Årsaker til tykk- og endetarmskreft

2017

17-0365

17/10630

Per Magnus

FHI

International Project of Cardiovascular Disease in Russia

2017

17-0366 

17/10656

Gunnhild Åberge Vie

NTNU

Konsekvenser av overvekt

2017

17-0367

17/10675

Hilde Marie Erøy Edvardsen

Arbeidssted
institusjon / avdeling

Rusmiddelrelaterte dødsfall 2000-2015

2017

17-0368

17/10689

Javaid Nauman

NTNU

Personalized Activity Intelligence (PAI) and mortality

2017

17-0372

17/10830

Kristian Hveem

NTNU

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulære sykdommer

2017

17-0373

17/10839

Gudrun Høiseth

Oslo Universitets-sykehus
Avd. for rettsmedisin

Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander

2017

17-0374

17/10877

Ketil Eide

Høgskolen i Sørøst-Norge

Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic

2017

17-0376

17/10890

Ben Brumpton

NTNU

Cardiovascular disease in Nord Trøndelag - prospective studies of acute myocardial infarction, heart failure, atrial fibrillation and stroke in the HUNT study

2017

17-0377

17/10939

Bent Indredavik

St. Olavs hospital
NTNU

Complications After a Stroke: Frequency And Significance For Survival And Functional Outcome In the Short And In the Long Term

2017

17-0378

17/10970

Fredrik A. Walby

Universitetet i Oslo
Institutt for Klinisk Medisin

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

2017

17-0379

17/10974

Tore Kristian Kvien

Diakonhjemmet sykehus
revmatologisk avdeling

The epidemiology of the rheumatic deseases in Norway. The impact of drug therapy

2017

17-0382

17/11069

Rune Wiseth

NTNU

Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge

2017

17-0383

17/10774

Kristin Austlid Taskén

Oslo Universitets-sykehus
Radiumhospitalet
Institutt for Kreftforskning
Avdeling for Tumorbiologi

Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen

2017

17-0384

17/11106

Kristian Hveem

NTNU
Helseunder-søkelsen i Nord-Trøndelag
Institutt for samfunnsmedisin
og sykepleie

HUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin

2017

17-0385

17/11169

Frida Schain

Karolinska Institutet

Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib)

2017

17-0386

17/11183

Imre Janszky

NTNU
Institutt for samfunnsmedisin

Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser

2017

17-0389

17/11263

Bent-Martin Eliassen

UiT Norges arktiske Universitet

Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

2017

17-0390

17/11344

Kristian Hveem

NTNU

HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk

2017

17-0391

17/11342

Siri Rostoft

Oslo Universitets-sykehus
Ullevål, geriatrisk avdeling

Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

2017

17-0392

17/11365

Siri Eldevik Håberg

FHI

Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall

2017

17-0393

17/11383

Mette Kalager

Oslo Universitets-sykehus
Rikshospitalet

I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia

2017

17-0395

17/11550

Torben Wisborg

Finnmarks-sykehuset HF

Alvorlige skader hos barn i Finnmark

2017

17-0396

17/11589

Thomas de Lange

Kreftregisteret

Psychological, lifestyle and demographic characteristics, and comorbidity of attendees comparet to non-attendees to a colorectal cancer-screening program

2016

16-0228

16/34

Jon Klokk Slettedal

Universitetet i Oslo

Dødsårsak ved pseudoeksfoliasjon – en oppfølgingsstude

2016

16-0229

16/26

Johannes E. R. Hov 

Universitetet i Oslo

Tarmfloraens betydning ved primær skleroserende cholangitt

2016

16-0230

16/27

Vidar Hjellvik

FHI

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

2016

16-0231

10/692

Anne Pernille Ofstad

Bærum Sykehus
Vestre Viken HF

Betydning av totalt og abdominalt kroppsfett for kardiovaskulære hendelser og død i en populasjonsbasert kohortstudie

2016

16-0233

16/177

Christian Sesseng

SP Fire Research AS

Analyse av de senere års dødsbrannstatistikk

2016

16-0235

16/277

Øyvind Næss

FHI

Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

2016

16-0236

12/16

Lars Gullestad

Universitetet i Oslo

Aortasentose hos eldre

2016

16-0238

16/296

Vibeke Videm

NTNU

Revmatoid artritt, ankyloseriende spondylitt (Bekhterevs sykdom og kardiovaskulær risiko i HUNT /Rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis (Bechterew's disease) and cardiovascular risk in the HUNTstudy

2016

16-0239

12/1520

Marjolein M. Iversen

Høgskolen i Bergen

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014)

2016

16-0241

15/1761

Kari Risnes

NTNU

Perinatale forhold og dødelighet som voksen: Betydningen av maternelle faktorer

2016

16-0242

11/1361

Ulrik Wisloff

NTNU

Assosiasjon mellom fysisk form og risiko for utvikling av demens med spesielt fokus på Alzheimer

2016

16-0243

16/10223

Halvard Holdaas

Oslo Universitets-sykehus

Mortalitet og morbiditet blant levende giver av nyre

2016

16-0244

16/10900

Javaid Nauman

NTNU

Longitudinal changes in sedentary time and cardiorespiratory fitness: association with cardiovascular risk factors, incidence of myocardial infarction, and mortality

2016

16-0248

16/11159

Sofia Carlsson

Karolinska Institutet

Latent autoimmune diabetes in adults and the risk of heart failure, Results of 11 year follow-up of the HUNT study

2016

16-0249

16/11173

Glenny Cecilie Alfsen

Universitetet i Oslo

Dødsmeldinger i sykehjem

2016

16-0251

16/11175

Fredrik Borgström

Karolinska Institutet

Nordisk registerstudie for å studere pasientprofiler, epidemiologi, behandlingsmønster, helseøkonomi og sykdomsbyrde i astma

2016

16-0252

16/10686

Stein Emil Vollset

FHI

Data quality in the Norwegian Cause of Death Registry

2016

16-0253

16/11075

Elisabeth Edvardsen

Oslo Universitets-sykehus

Long-term effects of high-intensity axercise training after lung cancer surgery

2016

16-0260

16/11003

Rolv Skjærven

UiB

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases

2016

16--0262

16/11088

Bente Irene Løkken

Nord Universitet

Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08). Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

2016

16-0263

16/11103

Øyvind Næss
Inger Ariansen

FHI

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

2016

16-0265

16/10284

Frederik Kragerud Goplen

Helse Bergen

Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet

2016

16-0267

 

Ole Røgeberg

Frischsenteret

Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv

2016

16-0269

16/11775

Inger Thune

Oslo Universitets-sykehus

The Oslo Ethnic Breast Cancer Study

2016

16-0270

16/11776

Kim Stene-Larsen

FHI

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

2016

16-0271

16/11933

Espen Holte

St. Olavs hospital

TAVI ved St. Olav: Ekkokardiografiske data, komplikasjoner og poliklinisk oppfølging

2016

16-0273

16/11911

Toril Skandsen

St. Olavs Hospital

The incidence and mortality rate of moderate and severe traumatic brain injury in children: A prospective cohort study

2016

16-0274

16/11938

Nina Grytten Torkildsen

Haukeland Universitets-sykehus

Komorbiditet og overlevelse ved MS – en nasjonal registerstudie

2016

16-0275

16/11940

Linn Gjersing

FHI

En prospektiv kohortundersøkelse av personer som bruker illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler

2016

16-0277

16/11949

Eva Skovlund

NTNU

Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

2016

16-0278

16/12107

Thomas Clausen

Universitetet i Oslo

Utvidet dødelighetsundersøkelse i EMCDDA 2012-14

2016

16-0279

16/12290

Lloyd Balbuena

University of Saskatchewan

Dietary and lifestyle factors and risk for suicide

2016

16-0280

16/13377

Per Schwarze

FHI

Helseeffekter av luftforurensning fra transport (TRANSPHORM)

2016

16-0281

16/12287

Signe Opdahl

NTNU

Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden

2016

16-0283

16/12436

Oluf Dimitri Røe

NTNU

Cancer-Biomarkers in HUNT
Substudie: A Novel Lung-Cancer Risk-Prediction Model for Ever-Smokers: the HUNT RPM

2016

16-0285

16/12929

Gro Gujord Tangen

Nasjonal kompetanse-tjeneste
for aldring og helse

Associations between subjective memory impairment and complex activities of daily living in the HUNT Study - a longitudinal population health study in Norway

2016

16-0286

16/12485

Tor Iversen

Universitetet i Oslo

BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land

2016

16-0291

16/12657

Jostein Ivar Grytten

Universitetet i Oslo

Like fødes ulikt

2016

16-0292

16/12687

Ulrik Wisløff

NTNU

Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease

2016

16-0293

16/12716

Geir Øystein Andersen

Oslo Universitets-sykehus

Safety and efficacy of levosimendan in patients With acute myocardial infarction complicated by symptomatic left ventricular failure

2016

16-0299

16/12890

Tonje Braaten

UiT Norges arktiske Universitet

Inntak av kaffe, insidens og overlevelse av kreft, og total- og årsakspesifikk dødelighet

2016

16-0300

16/12899

Aage Haugen

Statens arbeidsmiljø-institutt

Lungekreft - genetikk

2016

16-0302

16/12903

Bjarne Martens Nes

NTNU

Physical activity, cardiorespiratory fitness and risk of atrial fibrillation and cardiovascular events in HUNT

2016

16-0304

16/12987

Paula Berstad

Kreftregisteret

Effekt av livsstilsintervensjon på kreftrisiko, en studie av deltagere i Oslo I-undersøkelsen

2016

16-0305

16/13190

Øyvind Næss

FHI

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

2016

16-0307

16/10288

Carl Baravelli

Norwegian Porphyria Centre (NAPOS)
Haukeland University Hospital

Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri (REK: 2012-2021)

2016

16-0308

16/13132

Gunnhild Åberge Vie

NTNU

Effekten av kroppsmasseindeks på sosiale tjenester, trygdeytelser, inntekt og utdanning"

2016

16-0309

16/13172

Anna-Maria Hoffmann-Vold

Oslo Universitets-sykehus

Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdommer

2016

16-0310

16/13259

Lise Gustad

Helse Nord-Trøndelag

Depression and anxiety symptoms and risk of future cardiovascular disease - exploring causal pathways and clinical impacts. The HUNT study

2016

16-0311

 

Lloyd Balbuena

University of Saskatchewan

Are there dietary and lifestyle factors for the self-prevention of suicide?

2016

16-0312

16/13377

Dag Jacobsen

Oslo Universitets-sykehus
Ullevål

Oslointoxstudien

2016

16-0313

16/13379

Rune Blomhoff

Universitetet i Oslo

Overlevelse i "Prostata Fytokjemikalie & PUFA Intervensjonsstudien

2016

16-0315

16/13398

Mons Lie

Oslo Universitets-sykehus

Etterundersøkelse av nyretransplanterte

2016

16-0316

16/13467

Heine Strand

FHI

The Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

2016

16-0318

16/13509

Ruby Del Risco Kollerud

Universitetet i Oslo

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

2016

16-0319

16/13542

Ingrid Sivesind Mehlum

STAMI
Avdeling for arbeidsmedisin og Epidemiologi

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

2016

16-0321

16/13545

Ben Brumpton

NTNU

Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalisation, and mortality

2016

16-0322

16/13546

Wolfgang Lilleby

Oslo Universitets-sykehus

Norwegian experiences with Interstitial Radiation Treatment (brachytherapy) for men with high-risk localised prostate cancer

2016

16-0323

16/13547

Per Hoff- Olsen

Oslo Universitets-sykehus

Selvmordsstatistikk og frekvens av rettsmedisinske obduksjoner

2016

16-0324

16/13629

Kristian Bolin

Göteborgs Universitet, CHEGU

Samband mellom bruk av Desloratadine og risken for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter: En nordisk register-basert studie

2016

16-0325

16/13599

Christian Jonasson

NTNU

Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes – en registerbasert studie

2016

16-0326

16/13708

Bent-Martin Eliassen

UiT Norges arktiske Universitet

Cardiovascular disease and its risk factors in the multi-ethnic population of Northern Norway

2016

16-0327

16/13634

Erney Mattsson

NTNU

The impact of sex hormones on AAA development among females in the HUNT population

2016

16-0329

16/13645

Geir Selbæk

Nasjonal kompetanse-tjeneste for aldring og helse

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

2016

16-0331

16/13694

 

 

Innhold på denne siden