Hopp til innhold

Artikkel

Legemeldinger om dødsfall er grunnlaget for dødsårsaksstatistikken

Publisert Oppdatert

Grunnlaget for dødsårsaksstatistikken er rundt 40 000 årlige dødsmeldinger fra leger. I artikkelen beskrives Folkehelseinstituttets kvalitetskontroll og hvordan statistikken presenteres i tekster og i statistikkbanker.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Grunnlaget for dødsårsaksstatistikken er rundt 40 000 årlige dødsmeldinger fra leger. I artikkelen beskrives Folkehelseinstituttets kvalitetskontroll og hvordan statistikken presenteres i tekster og i statistikkbanker.


Slik skjer kvalitetskontrollen i Dødsårsaksregisteret

For å sikre at Dødsårsaksregisteret er best mulig, gjøres det en rekke kontroller. Når det skjer et dødsfall, skal legen sende inn melding om årsaken. Dødsårsaksregisteret bygger på disse meldingene. I tillegg får Dødsårsaksregisteret tilsendt resultater fra alle obduksjoner, både medisinske og rettsmedisinske.

For å sikre at Dødsårsaksregisteret har best mulig kvalitet, utføres følgende kontroller:

  • Dødsmeldingen fra legen kontrolleres. Hvis denne er mangelfull eller uklar, kan legen bli bedt om å gi tilleggsopplysninger om dødsfallet.
  • Det blir kontrollert om alle dødsfall som er meldt til Folkeregisteret også er meldt til Dødsårsaksregisteret. Dersom det finnes døde som mangler melding om dødsårsak, blir det sendt purring til de aktuelle kommunene.
  • For dødsfall hos barn under ett år innhentes det i tillegg opplysninger fra Medisinsk fødselsregister.
  • Ved enkelte kreftdødsfall kontrolleres opplysningene i dødsmeldingen mot Kreftregisteret, som registrerer alle som blir syke av kreft.

Noen hundre dødsfall mangler hvert år en dødsårsak

Det mangler hvert år opplysninger om dødsårsak for et antall personer som dør i Norge. For 2012-årgangen gjelder det 690 personer, se tabell 1 nedenfor.

Av de 690 dødsfallene som manglet opplysninger om dødsårsak i 2012, var det nesten 400 som døde i utlandet. Ofte sender utenlandske myndigheter bare melding til det norske folkeregisteret om at dødsfallet har funnet sted, men uten at det opplyses noe om dødsårsaken.

I tillegg til utenlands-dødsfallene uten oppgitt dødsårsak er det hvert år et antall dødsfall i Norge hvor det også mangler opplysninger om dødsårsaken. Dette er personer som er registrert som døde i rettsvesenet og Det sentrale folkeregister, men Dødsårsaksregisteret har ikke fått melding om årsaken, se tabell 1. Det kan være at dødsmeldingen fra legen er mangelfull eller mangler helt. I slike tilfeller sender Folkehelseinstituttet purring til kommunen hvor dødsfallet skjedde og ber om opplysninger, men purringene blir ikke alltid besvart.

For 2013-årgangen er antallet døde uten registrert dødsårsak vesentlig høyere enn tidligere. Det skyldes delvis innføring av et nytt datasystem og dermed mindre ressurser til å purre på manglende dødsmeldinger. Med de opplysningene fra Folkeregisteret som Folkehelseinstituttet har hatt tilgang til i 2013, har det også vært vanskeligere å finne hvilken kommune dødsfallet skjedde i. Det har også vært mindre kapasitet til å etterspørre tilleggsopplysninger der det har vært behov for dette.

Tabell 1. Oversikt over dødsmeldinger til Dødsårsaksregisteret (kvalitetsindikatorer)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt antall utsendte tilleggs-opplysnings-skjemaer

846

804

900

1313

720

823

770

801

937

1060

1049

1016

269

Antall skjema mottatt

603

546

668

945

532

553

532

582

709

778

739

711

205

Antall ikke besvart

243

258

232

368

188

270

238

219

228

282

310

305

64

Obduksjoner

3659

3938

3918

3754

3417

3108

3115

3264

3080

3029

3082

3026

3136

Medisinske obduksjoner (sykehus-obduksjoner)

1953

2240

2292

2156

1820

1565

1540

1652

1481

1432

1453

1515

1432

Retts-medisinske obduksjoner

1706

1698

1626

1598

1597

1543

1575

1612

1599

1597

1629

1511

1705 **

Dødsfall uten mottatt døds-melding*

440

565

583

528

442

443

561

653

675

730

768

690

1490

Av disse: døde i utlandet

250

253

256

251

294

296

338

336

303

385

406

397

***

 * Folkehelseiunstituttet har ikke data på dødskommune fra dødsfall uten mottatt dødsmelding. ** Inkludert 3 ukjente. ***Ukjent antall i 2013.

Forskjellige tall i Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret

Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret stemmer ikke helt overens. Det er flere årsaker til det:

Nordmenn i utlandet: Det sentrale folkeregister («Folkeregisteret») har opplysninger om alle bosatte som dør, både de som dør i Norge og de som dør i utlandet. I tillegg får Folkeregisteret ofte også opplysninger om nordmenn som har utvandret og som seinere dør i utlandet. Dødsårsaksregisteret får derimot sjelden opplysninger om dødsårsaken for nordmenn som dør i utlandet.

Utlendinger i Norge: Folkeregisteret registrerer ikke opplysninger om utlendinger som dør under opphold i Norge. Dette kan for eksempel være turister, korttidsarbeidere eller asylsøkere. Disse skal imidlertid registreres i Dødsårsaksregisteret.

Dette betyr at tallene over antall døde ikke vil stemme helt overens i de to registrene.

Hvordan finner jeg statistikk fra Dødsårsaksregisteret?

Dødsårsaksregisterets statistikkbank inneholder alle tall fra Dødsårsaksregisteret. Denne statistikkbanken passer for forskere og andre som ønsker å fordype seg i dødsårsaksstatistikken utover de dataene som finnes i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker.

To andre statistikkbanker presenterer nøkkeltall:

  • Norgeshelsa statistikkbank - nøkkeltall for fylker, helseregioner og landet. Lag diagrammer og tabeller. Finn "Dødsårsaker" i venstre meny.
  • Kommunehelsa statistikkbank - nøkkeltall om dødsårsaker for kommuner. Lag tabeller og diagrammer. Finn "Dødsårsaker" i venstre meny.