Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Slik kan du kontakte Dødsårsaksregisteret

Postadresse: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN

Har du spørsmål som pårørende om dødsårsak, kan du kontakte helsetjenesten.

For generell informasjon og spørsmål om dødsårsaksregisteret:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.