Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om Biobankregisteret

Biobankregisteret inneholder informasjon om eksisterende biobanker i Norge.

Folkehelseinstituttet er lovpålagt å føre et offentlig tilgjengelig register over alle innmeldte biobanker, både diagnostikk- og behandlingsbiobanker og generelle og spesifikke forskningsbiobanker. For å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for forskere, etater som driver med tilsyn og kontroll og andre brukere, er registeret lagt ut på www.biobankregisteret.no

Formålet med registeret er å:

 • Føre oversikt over eksisterende biobanker
 • Gi informasjon om innhold i biobankene
 • Gjøre det enklere å føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med lovverk
 • Øke mulighetene til å utnytte innsamlet biologisk materiale til helsemessige formål

Biobankregisteret skal tilby:

 • Innmelding av diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Oversikt over diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Oversikt over godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker

Meldeskjemaet til forskningsbiobanker finner du i SPREK-portalen til de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Ny løsning for biobankregisteret

Folkehelseinstituttet utvikler ny løsning for biobankregisteret og ny utgave lanseres over to faser.

Fase 1:

 • Innmelding av diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Oversikt over diagnostikk- og behandlingsbiobanker
 • Mulighet til å laste ned generelle og spesifikke forskningsbiobanker som er meldt inn før 1. juli 2009

Fase 2:

 • Oppdatert oversikt over alle godkjente forskningsbiobanker

Første fase er ferdigstilt og ny utgave lanseres 11. desember 2014. Andre fase utvikles videre i samarbeid med REK, og lanseres i 2016.

Lover og regler

1. juli 2009 trådte lov 2008-06-20 nr 44:Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) i kraft.

Ansvaret for å godkjenne forskningsbiobanker og generelle biobanker ble overført fra Helsedirektoratet til REK fra denne dato. Dette betyr at forskningsbiobanker bare skal vurderes av REK (De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). REK skal melde alle forskningsbiobanker videre til Biobankregisteret.

Diagnostikk- og behandlingsbiobanker skal fortsatt meldes direkte til Biobankregisteret, og reguleres av lov 2003-02-21-12: Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven).

Relaterte saker