Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Biobanker for helse – norsk nettverk av humane forskningsbiobanker og helseundersøkelser

Publisert Oppdatert


Teknologi-plattformen Biobanker for helse (Biohealth Norway) er et nettverk av humane forskningsbiobanker og helseundersøkelser som er etablert for genetisk epidemiologisk forskning.


Innsamlingen av data og prøver pågår fremdeles. Når innsamlingen er ferdig, vil nettverket omfatte biologisk materiale og standardiserte helse- og eksponeringsdata fra 450 000 norske individer i alle aldre, tilsvarende ca. 1/10 av den norske befolkningen.  Folkehelseinstituttet er ansvarlig for teknologi-plattformen.

Mål

Hovedmålet med denne teknologi-plattformen er å skaffe kunnskap som kan føre til bedre forebygging og behandling av sykdommer. Kunnskapen vil omfatte påvisning av nye gener assosiert med komplekse sykdommer og ny informasjon om samspillet mellom gener og miljøfaktorer.

Tiltak for å oppfylle målene:

  • Etablere en stor populasjonskohort for studier av gener, miljø og helse
  • Identifisere arvelige og miljømessige faktorer som årsak til sykdom
  • Undersøke enkeltstående og kombinerte effekter av arv og miljø i forhold til risikoen for vanlige sykdommer

Forskningsprosjekter

Plattformen ønsker å stimulere til forskningsprosjekter som er i overensstemmelse med målene ved å bidra med datasett og/eller biologisk materiale fra befolkningskohortene. Vi oppfordrer forskere til å ta kontakt med medlemmer i styringsgruppen for å diskutere prosjekter som kan være relevante for søknader til Norges Forskningsråd eller andre finansieringskilder.

Etikk og godkjennelser

All informasjon fra helseundersøkelsene blir behandlet i samsvar med Datatilsynets retningslinjer. Alle som jobber med undersøkelsene har taushetsplikt.

Personene som deltar i undersøkelsene har underskrevet en avtale der de gir samtykke til senere kontroller og oppfølging, bruk av data og blodprøver til forskningsøyemed og eventuelt kobling mot andre registre. Hver enkelt helseundersøkelse er blitt vurdert av en Regional etisk komite (REK). Når data fra undersøkelsene blir brukt til forskning, blir navn og personnummer fjernet. Alle nye prosjekter som bruker data og/eller prøver fra undersøkelsene må søke om tillatelse fra REK og Datatilsynet.

Befolkningskohorter

Befolkningskohortene som er inkludert i BIOBANKS FOR HEALTH bygger på eksisterende og pågående studier. Kohortene inkluderer biologisk materiale samt standardiserte helse- og eksponeringsdata.

MOBA - Mor og barn-undersøkelsen er en kohort med 100 000 gravide kvinner, 100 000 barn og 70 000.

CONOR - Cohort of Norway består av kohorter fra ulike distrikter i Norge, og vil omfatte 200 000 voksne individer og 260 000 datasett.