Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om abortloven

Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Etter 12. svangerskapsuke behandles kvinnens begjæring i en abortnemnd.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Vilkårene for svangerskapsavbrudd er fastsatt i Lov om svangerskapsavbrudd av 1975 (Abortloven) og i endringsloven fra 1978. 

I 1979, det første året selvbestemt abort var tilgjengelig i Norge, ble det foretatt 15,7 abortinngrep per 1000 kvinner. Overgangen til selvbestemt abort ga ingen umiddelbar endring i aborttallene.

Etter 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd innvilges på bestemte vilkår. Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke betegnes som nemndbehandlede aborter. Begrunnelse for de aller fleste nemndbehandlede avbrudd er risiko for fosterskader, sosiale årsaker og/eller mors helse.

Folkehelseinstituttet driver også forskning vedrørende forebygging av svangerskapsavbrudd.