Hopp til innhold

Artikkel

Om abortloven

Publisert Oppdatert

Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første svangerskapsukene. Etter 12. svangerskapsuke behandles kvinnens begjæring om avbrudd i en abortnemnd.

Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første svangerskapsukene. Etter 12. svangerskapsuke behandles kvinnens begjæring om avbrudd i en abortnemnd.


Vilkårene for svangerskapsavbrudd er fastsatt i lov og forskrift. 

Etter 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd innvilges på bestemte vilkår. Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke betegnes som nemndbehandlede avbrudd. Begrunnelse for de aller fleste nemndbehandlede avbrudd er risiko for at barnet kan få alvorlig sykdom, eller hensyn til kvinnens helsemessige forhold eller livssituasjon.