Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Hopp til innhold

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene.
Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene
Brukerveiledning for statistikkbankene 
Statistikkbankene tilpasses ny kommune- og fylkesinndeling

Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Om befolkningen:

Fødte 18.01.2018
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017 06.12.2017
Personer som bor alene 22.11.2017
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 24.10.2017
Befolkning, antall og andel 28.08.2017
Befolkning i yrkesaktiv alder (B)  11.10.2017
Kvinner per 100 menn 17.10.2017
Befolkningsvekst 31.08.2017 
Nettoflytting 02.08.2017 

Levekår:

Bor trangt (NY) 16.01.2018
Mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger 22.11.2017
Høyeste fullførte utdanningsnivå 17.11.2017
Lavinntekt  06.09.2017
Inntektsulikhet  11.08.2017
Barn av enslige forsørgere  31.08.2017
Enslige forsørgere  31.08.2017
Medianinntekt

 11.10.2017

Miljø: 

Skjenketidsslutt (NY) 11.01.2018
Ensomhet, Ungdata 11.01.2018
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 11.01.2018
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 11.01.2018
Fortrolig venn, Ungdata 11.01.2018
Antall skjenkesteder (NY) 09.01.2018
Drikkevannsforsyning                             08.12.2017                                                 

Skole:

Frafall i videregående skole 17.11.2017
Leseferdighet 17.10.2017
Regneferdighet 17.10.2017
Mobbing, 10. klasse 18.09.2017 
Mobbing, 10. klasse, 2016-tall for store kommuner (ny) 18.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse 14.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (ny) 15.09.2017

Levevaner:

Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol (NY) 09.02.2018
Cannabisbruk, Ungdata 16.01.2018
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 11.01.2018
Lite fysisk aktive, Ungdata 11.01.2018
Røyking, kvinner 09.01.2018
Overvekt inkl. fedme, kvinner 09.01.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 05.09.2017                                      

Helse og sykdom:

Antibiotikaresepter 19.03.2018
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  16.03.2018
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  16.03.2018
KOLS og astma, legemiddelbrukere 16.03.2018
Legemiddelbrukere 15.03.2018
Fornøyd med helsa, Ungdata 11.01.2018
Hjerte- og karsykdom (NY) 10.01.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 10.01.2018
KOLS, spesialisthelsetjenesten 10.01.2018
Kreft, nye tilfeller 08.01.2018
Dødsårsaker, tidlig død 13.12.2017
Primærhelsetjenesten, brukere 07.12.2017
Forventet levealder 04.12.2017
Forventet levealder etter utdanning 04.12.2017
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 04.12.2017
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (ny) 22.11.2017
Vaksinasjonsdekning influensavaksine for aldersgruppa over 65 år (lenken går til visning av alle kommunetall samt landstallet) 01.11.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner (B)  06.04.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonprogrammet, 5-årige gjennomsnitt (B)  06.04.2017 

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Om befolkningen:

Fruktbarhet 04.04.2018
Personer som bor alene 22.11.2017
Befolkning, antall og andel 23.05.2017 
Befolkningsvekst 23.05.2017
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 17.10.2017 

Levekår:

Bor trangt (NY) 21.02.2018
Bruttoinntekt 15.01.2018
Mottakere av uføreytelser 12.01.2018
Arbeidsledighet, registrerte 22.11.2017
Utdanningsnivå 14.08.2017
Lavinntekt 06.09.2017 
Vedvarende lavinntekt 05.09.2017
Inntektsulikhet 11.08.2017
Barn av enslige forsørgere 31.08.2017

Skole:

Frafall i videregående skole 17.11.2017
Leseferdighet 11.10.2017
Regneferdighet 17.10.2017
Mobbing, 10. klasse 18.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse 18.09.2017

Levevaner: 

Røykevaner, voksne, årlige tall 23.03.2018

Røykevaner, voksne (LHF)

06.03.2018

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år (LHF)

23.03.2018

Snusvaner, voksne, årlige tall (L)

04.04.2018

Snusvaner, voksne (LHF)

06.03.2018

Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol (NY) 01.03.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1  05.09.2017                                                 

Helse og sykdom:

Spedbarnsdødelighet (LHF) 11.04.2018
Tuberkulose, nye tilfeller 22.03.2018
Aborter 21.03.2018
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Legemiddelbrukere  15.03.2018
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  15.03.2018
Antibiotikaresepter  15.03.2018
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  15.03.2018
Fødselsvekt 23.01.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 10.01.2018
Hjerte- og karsykdom (NY) 10.01.2018
Kreft, nye tilfeller 08.01.2018
Dødsårsaker, nøkkeltall 13.12.2017
Selvmord 14.12.2017
Trafikkulykker 14.12.2017
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 11.12.2017
Forventet levealder 05.12.2017
Forventet levealder etter utdanning 05.12.2017
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 05.12.2017
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (ny) 22.11.2017
Vaksinasjonsdekning influensavaksine for aldersgruppa over 65 år (lenken går til visning av alle fylkestall samt landstallet i tabell) 01.11.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 06.04.2017 
Tannhelse 03.07.2017

Relaterte saker