Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Hopp til innhold

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. Se også: Brukerveiledning for statistikkbankene og artikkelen Statistikkbankene tilpasses ny kommune- og fylkesinndeling.

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Om befolkningen:

Personer som bor alene 08.01.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 24.09.2018
Befolkningsvekst 16.08.2018
Befolkning, antall og andel 16.08.2018
Befolkning i yrkesaktiv alder 15.08.2018
Kvinner per 100 menn 15.08.2018
Befolkningsframskriving 28.06.2018
Nettoflytting 29.05.2018
Fødte 18.01.2018
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017 06.12.2017

Levekår:

Høyeste fullførte utdanningsnivå 03.01.2019
Mottakere av uføreytelser 03.01.2019
Bor trangt 03.01.2019
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) (NY) 19.12.2018
Barn av enslige forsørgere 04.12.2018
Enslige forsørgere 26.11.2018
Inntektsulikhet 29.05.2018
Medianinntekt 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (NY) 29.05.2018

Miljø: 

Skjenketidsslutt 11.01.2018
Ensomhet, Ungdata 11.01.2018
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 11.01.2018
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 11.01.2018
Fortrolig venn, Ungdata 11.01.2018
Antall skjenkesteder 09.01.2018
Drikkevannsforsyning                             08.12.2017                                                 

Skole:

Regneferdighet 26.11.2018
Leseferdighet 26.11.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 20.04.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse 20.04.2018
Mobbing, 10. klasse, tall for store kommuner 20.04.2018
Mobbing, 10. klasse 20.04.2018
Frafall i videregående skole 17.11.2017

Levevaner:

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 31.05.2018
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 09.02.2018
Cannabisbruk, Ungdata 16.01.2018
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 11.01.2018
Lite fysisk aktive, Ungdata 11.01.2018
Røyking, kvinner 09.01.2018
Overvekt inkl. fedme, kvinner 09.01.2018

Helse og sykdom:

Dødsårsaker, tidlig død 12.12.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 21.11.2018
KOLS, spesialisthelsetjenesten 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 15.11.2018
Vaksinerte influensa 65 år+ 01.11.2018
Hjerte- og karsykdom 27.06.2018
Antibiotikaresepter 19.03.2018
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  16.03.2018
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  16.03.2018
KOLS og astma, legemiddelbrukere 16.03.2018
Legemiddelbrukere 15.03.2018
Fornøyd med helsa, Ungdata 11.01.2018
Kreft, nye tilfeller 08.01.2018
Primærhelsetjenesten, brukere 07.12.2017
Forventet levealder 04.12.2017
Forventet levealder etter utdanning 04.12.2017
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 04.12.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 06.04.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 06.04.2017 

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Om befolkningen:

Personer som bor alene 08.01.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 13.09.2018
Befolkning, antall og andel 15.08.2018
Befolkningsvekst 15.08.2018
Befolkningsframskriving 28.06.2018
Fruktbarhet 04.04.2018

Levekår:

Bor trangt 19.12.2018
Lavinntekt 19.12.2018
Barn av enslige forsørgere 04.12.2018
Utdanningsnivå 01.08.2018
Inntektsulikhet 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter fylkeskommunale grenser for lavinntekt (NY) 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) (NY) 07.05.2018
Bruttoinntekt 15.01.2018
Mottakere av uføreytelser 12.01.2018
Arbeidsledighet, registrerte 22.11.2017
Vedvarende lavinntekt 05.09.2017

Skole:

Leseferdighet 15.11.2018
Regneferdighet 15.11.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse 24.04.2018
Frafall i videregående skole 17.11.2017
Mobbing, 10. klasse 18.09.2017

Levevaner: 

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1  31.05.2018
Røykevaner, voksne, årlige tall 23.03.2018

Røykevaner, voksne

06.03.2018

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år

23.03.2018

Snusvaner, voksne, årlige tall (L)

04.04.2018

Snusvaner, voksne

06.03.2018

Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 01.03.2018

Helse og sykdom:

Dødsårsaker, nøkkeltall 12.12.2018
Selvmord 12.12.2018
Trafikkulykker, dødsfall 12.12.2018
Narkotikautløste dødsfall 12.12.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 26.11.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 21.11.2018
Vaksinerte, influensa 65 år+ 01.11.2018
Tannhelse 27.06.2018
Fødselsvekt 20.06.2018
Spedbarnsdødelighet 12.06.2018
Keisersnitt 11.06.2018
Tuberkulose, nye tilfeller 22.03.2018
Aborter 21.03.2018
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Legemiddelbrukere  15.03.2018
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  15.03.2018
Antibiotikaresepter  15.03.2018
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  15.03.2018
Hjerte- og karsykdom 10.01.2018
Kreft, nye tilfeller 08.01.2018
Forventet levealder 05.12.2017
Forventet levealder etter utdanning 05.12.2017
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 05.12.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 06.04.2017