Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Oppdateringer i statistikkbankene

Liste med siste oppdateringer i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Hopp til innhold

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene.

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene.

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Oppdateringer Kommunehelsa statistikkbank

Tema og dato:

Om befolkningen:

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 24.10.2017
Befolkning, antall og andel 28.08.2017
Befolkning i yrkesaktiv alder (B)  11.10.2017
Kvinner per 100 menn 17.10.2017
Befolkningsvekst 31.08.2017 
Nettoflytting 02.08.2017 

Levekår:

Lavinntekt  06.09.2017
Inntektsulikhet  11.08.2017
Barn av enslige forsørgere  31.08.2017
Enslige forsørgere  31.08.2017
Medianinntekt  11.10.2017

Skole:

Leseferdighet 17.10.2017
Regneferdighet 17.10.2017
Mobbing, 10. klasse 18.09.2017 
Mobbing, 10. klasse, 2016-tall for store kommuner (ny) 18.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse 14.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (ny) 15.09.2017

Levevaner:

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 05.09.2017                                      

Helse og sykdom:

Legemiddelbrukere                                         22.03.2017 
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  22.03.2017
Antibiotikaresepter  07.04.2017 
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  07.04.2017 
Vaksinasjonsdekning influensavaksine for aldersgruppa over 65 år (lenken går til visning av alle kommunetall samt landstallet) 01.11.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner (B)  06.04.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonprogrammet, 5-årige gjennomsnitt (B)  06.04.2017 

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Tema og dato:

Om befolkningen:

Befolkning, antall og andel 23.05.2017 
Befolkningsvekst 23.05.2017
Fruktbarhet 24.05.2017
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 17.10.2017 

Levekår:

Utdanningsnivå 14.08.2017
Lavinntekt 06.09.2017 
Vedvarende lavinntekt 05.09.2017
Inntektsulikhet 11.08.2017
Barn av enslige forsørgere 31.08.2017

Skole:

Leseferdighet 11.10.2017
Regneferdighet 17.10.2017
Mobbing, 10. klasse 18.09.2017
Trivsel, 7. og 10. klasse 18.09.2017
Leseferdighet  11.10.2017 
Regneferdighet 17.10.2017

Levevaner:

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1  05.09.2017                                                 

 

Helse og sykdom:

Legemiddelbrukere  21.03.2017 
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  21.03.2017
Antibiotikaresepter  07.04.2017
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  07.04.2017
Vaksinasjonsdekning influensavaksine for aldersgruppa over 65 år (lenken går til visning av alle fylkestall samt landstallet i tabell) 01.11.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 06.04.2017 
Aborter 06.03.2017 
Tannhelse 03.07.2017

Relaterte saker