Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer.

Tematisk oversikt

I forbindelse med oppdatering av Folkehelserapporten (nettutgaven) er flere faktaark slått sammen med kapitler i Folkehelserapporten, se kommentarer i listen.

Abort

ADHD

Alkohol

Angstlidelser

Arbeid og helse 

Astma

Autisme 

Avhengighet

Barn og unges helse

Beinskjørhet 

Demens

Depresjon

Diabetes

Egenvurdert helse

Eldres helse

Epilepsi

Fysisk aktivitet

Flått

Se skadedyr nedenfor

Graviditet, fruktbarhet, fødsel

Hjerte- og karsykdommer

Hodelus

Se skadedyr nedenfor

Hørsel

Infeksjoner

Se Smittsomme sykdommer

Kols og lungesykdom

Kosthold

  • Kosthald - artikkel i Folkehelserapporten (nettutgaven)

Kreft

Legemidler

Levealder

Miljø  

Narkotika

  • Se Rusmidler

Overvekt og fedme

Psykisk helse

Rettsmedisin

Rusmidler og ruslidelser

  • Ruslidelser i Norge - Folkehelserapporten (nettutgaven)
  • Faktaark om rusmidler/narkotika kan leses på helsenorge.no.
    Oslo universitetssykehus (OUS) overtok ansvaret for disse faktaarkene i forbindelse med at rettsmedisinske fag flyttet til OUS 1.1.2017. 

Røyking og snus - tobakk

Selvmord

Skadedyr

Skader og ulykker

Smerter

Smittsomme sykdommer 

Sosial ulikhet i helse  

Spiseforstyrrelser

Språkvansker

Se psykisk helse

Vaksiner

    

 

Relaterte saker