Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer.

Tematisk oversikt

I forbindelse med oppdatering av Folkehelserapporten (nettutgaven) er flere faktaark slått sammen med kapitler i Folkehelserapporten, se kommentarer i listen.

ADHD

Alkohol

Angstlidelser

Arbeid og helse 

Astma

Autisme 

Barn og unges helse

Beinskjørhet 

Demens

Depresjon

Diabetes

Egenvurdert helse

Eldres helse

Epilepsi

Fysisk aktivitet

Flått, se Skadedyr

Graviditet, fruktbarhet, fødsel

Hjerte- og karsykdommer

Hodelus, se Skadedyr

Hørsel

Infeksjoner, se Smittsomme sykdommer

Kols og lungesykdom

Kosthold

Kreft

Legemidler

Levealder

Miljø  

Narkotika, se rusmidler

Overvekt og fedme

Psykisk helse

Rettsmedisin

Rusmidler/narkotika og røyking 

Selvmord

Skadedyr

Skader og ulykker

Smerter

Smittsomme sykdommer 

Sosial ulikhet i helse  

Spiseforstyrrelser

Språkvansker, se Psykisk helse

Vaksiner

Relaterte saker