Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Endringer i tallene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endringer i tallene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank

Artikkel

Endringer i tallene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank

Brukerne av statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa kan fremover oppleve at tidligere publiserte tall har endret seg. Dette skyldes at det er blitt gjort endringer i behandlingen av tallene, og endringene er gjort for hele tidsserien.

Brukerne av statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa kan fremover oppleve at tidligere publiserte tall har endret seg. Dette skyldes at det er blitt gjort endringer i behandlingen av tallene, og endringene er gjort for hele tidsserien.


Endringene påvirker også sammenlignbarheten mellom flere av tallene presentert i folkehelseprofiler og oppvekstprofiler og tallene som man nå finner i statistikkbankene. Årsaken til endringen er tilrettelegging for ny felles statistikkbankløsning som er planlagt lansert i løpet av 2023.

Ny felles statistikkbankløsning

I løpet av 2023 er det planlagt å lansere en ny felles statistikkbank som samler tallene som i dag presenteres i de to statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa. En sammenslåing av disse to statistikkbankene vil forhåpentligvis gjøre det enklere å finne tall.

En sammenslåing av de to statistikkbankene innebærer at tabeller som tidligere er publisert i Kommunehelsa og Norgeshelsa separat, i mange tilfeller nå slås sammen. Det vil fortsatt være to separate statistikkbanker frem til ny felles løsning bli lansert, men tabellen som presenteres i de to statistikkbankene vil i større grad være like. Det medfører endringer i flere tabeller og en del av endringene gjøres allerede nå.

Ny metode for å justere for ulik befolkningssammensetning

Flere av indikatorene i Kommunehelsa og Norgeshelsa justeres for ulik alders- og kjønnssammensetning i kommunene og fylkene. Dette kaller vi standardisering. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alders- og kjønnssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom.

Tidligere har tallene i Kommunehelsa statistikkbank og Norgeshelsa statistikkbank vært standardisert på ulike måter. Det innføres nå samme standardiseringsmetode i de to statistikkbankene. Metoden som nå innføres er indirekte standardisering med siste årgang/periode som standardpopulasjon. Overgang til ny metode for standardisering gjør at standardiserte tall kan avvike fra tidligere publisert statistikk. U-standardiserte tall skal i hovedsak være de samme som før.

Flere aldersgrupper og mer fininndelt statistikk

Tabellene i Norgeshelsa statistikkbank har ofte vært brutt ned på flere aldersgrupper og inneholder mer fininndelt statistikk enn i Kommunehelsa statistikkbank. Ved en sammenslåing av tabeller i Kommunehelsa og Norgeshelsa, kan flere store og mellomstore kommuner dermed oppleve å få mer fininndelt statistikk på flere indikatorer. For små og mellomstore kommuner vil nok fininndelte tall bli skjult av personvernhensyn.  Noen tall skjules for å forhindre tilbakeberegning av tall som er skjult av personvernhensyn. Systemet for dette er endret, så hvilke tall som skjules kan være endret sammenlignet med tidligere.