Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «De ti beste kommunene - se verdiområdet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • De ti beste kommunene - se verdiområdet

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i folkehelseprofilene 2022 (folkehelsebarometeret)

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra perioden 2018-2021 med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2022. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Personer som bor alene, 45 år + 2021 - - -
2 Andel i yrkesaktiv alder (16-66 år) 2021 - - -
3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 2021 85 89 prosent
4 Vedvarende lavinntekt, alle aldre 2017-2019 6.2 4.7 prosent
5 Inntektsulikhet, P90/P10 2019 - - -
6 Barn av enslige forsørgere 2018-2020 9 5.7 prosent
7 Mottakere av uførepensjon, 45-66 år 2018-2020 11 8.2 prosent (a,k)
8 Bor trangt, 0-17 år 2020 9.3 5.6 prosent
9 Trives på skolen, 10. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 91 95 prosent (k)
10 Mobbes på skolen, 7. trinn Skoleårene 2018/2019-2020/2021 4.1 1.9 prosent (k)
11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. Skoleårene 2018/2019-2020/2021 17 7.5 prosent (k)
12 Gjennomføring i vdg. opplæring 2018-2020 87 90 prosent (k)
13 Troen på et lykkelig liv, Ungd. 2018-2021 74 85 prosent (a,k)
14 Drikkevann, hygienisk og stabilt 2020 100 100 prosent
15 Luftkvalitet, finkornet svevestøv 2020 1.9 1.5 µg/m³
16 Valgdeltakelse, 2021   84 90 prosent
17 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2018-2021 94 96 prosent (a,k)
18 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2018-2021 76 84 prosent (a,k)
19 Ensomhet, Ungdata 2018-2021 18 9.2 prosent (a,k)
20 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2018-2021 77 84 prosent (a,k)
21 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 2020-2021 21 16 prosent (k)
22 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2018-2021 29 23 prosent (a,k)
23 Røyking, kvinner 2016-2020 2 .82 prosent (a)
24 Forventet levealder, menn 2006-2020 82 83 år
25 Forventet levealder, kvinner 2006-2020 86 86 år
26 Utd.forskjeller i forventet levealder 2006-2020 4.1 2.2 år
27 Fornøyd med helsa, Ungd. 2018-2021 73 82 prosent (a,k)
28 Psykiske plager, Ungd. 2018-2021 8.3 5.8 prosent (a,k)
29 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år 2018-2020 99 86 per 1000 (a,k)
30 Muskel og skjelett 2018-2020 264 224 per 1000 (a,k)
31 Overvekt og fedme, 17 år 2018-2021 17 13 prosent (k)
32 Hjerte- og karsykdom 2018-2020 14 11 per 1000 (a,k)
33 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller 2011-2020 54 42 per 100 000 (a,k)
34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2016-2020 99 99 prosent

a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn