Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «De ti beste kommunene - se verdiområdet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • De ti beste kommunene - se verdiområdet

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i folkehelseprofilene 2020 (folkehelsebarometeret)

Publisert Oppdatert

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2020. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2020. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2020. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1

Andel over 80 år

2019

-

-

-

2

Personer som bor alene, 45 år +

2019

-

-

-

3

VGS eller høyere utdanning, 30-39 år

2018

-

-

prosent

4

Lavinntekt (husholdninger)

2018

-

-

prosent

5

Inntektsulikhet, P90/P10

2018

-

-

-

6

Barn av enslige forsørgere

2016-2018

-

-

prosent

7

Stønad til livsopphold, 20-66 år

2018

-

-

prosent (a,k)

8

Bor trangt, 0-17 år

2018

-

-

prosent

9

Leier bolig, 45 år +

2018

-

-

prosent

10

Trives på skolen, 10. klasse

Skoleåret 2014/15-2018/19

91

96

prosent (k)

11

Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

Skoleåret 2016/17-2018/19

18

15

prosent (k)

12

Frafall i videregående skole

2016-2018

12

6.8

prosent (k)

13

God drikkevannsforsyning

2018

100

100

prosent

14

Andel tilknyttet vannverk

2018

-

-

-

15

Luftkvalitet, fint svevestøv

2018

-

-

µg/m³

16

Skader, behandlet i sykehus

2015-2017

12

9.2

per 1000 (a,k)

17

Vold, anmeldte tilfeller

2017-2018

-

-

per 1000

18

Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd.

2017-2019

79

83

prosent (a,k)

19

Trygt i nærmiljøet, Ungdata

2017-2019

93

96

prosent (a,k)

20

Kollektivtilbud, Ungdata

2017-2019

75

83

prosent (a,k)

21

Med i fritidsorganisasjon, Ungd.

2017-2019

78

89

prosent (a,k)

22

Ensomhet, Ungdata

2017-2019

17

7.4

prosent (a,k)

23

Valgdeltakelse, 2019

 

-

-

prosent

24

Lite fysisk aktive, Ungd.

2017-2019

7.2

4.8

prosent (a,k)

25

Røyking, kvinner

2014-2018

2.7

1.2

prosent (a)

26

Forventet levealder, menn

2004-2018

81

82

år

27

Forventet levealder, kvinner

2004-2018

86

86

år

28

Utd.forskjeller i forventet levealder

2003-2017

4.1

2.8

år

29

Fornøyd med helsa, Ungd.

2017-2019

76

86

prosent (a,k)

30

Psykiske sympt./lidelser

2016-2018

97

75

per 1000 (a,k)

31

Overvekt og fedme, 17 år

2015-2018

18

12

prosent (k)

32

Hjerte- og karsykdom

2016-2018

14

12

per 1000 (a,k)

33

Antibiotikabruk, resepter (ny def.)

2018

118

88

per 1000 (a,k)

34

Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år

2014-2018

98

99

prosent

a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn 

 

    Kontakt