Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «De ti beste kommunene - se verdiområdet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • De ti beste kommunene - se verdiområdet

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i folkehelseprofilene 2021 (folkehelsebarometeret)

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2021. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2021. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra perioden 2017-2020 med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2021. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1 Andel 80 år+, framskrevet til 2030 2030 - - -
2 Personer som bor alene, 45 år + 2020 - - -
3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 2019 85 93 prosent
4 Vedvarende lavinntekt (hush.) 2016-2018 6.2 4.4 prosent
5 Inntektsulikhet, P90/P10 2018 - - -
6 Barn av enslige forsørgere 2017-2019 8.8 6.3 prosent
7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 2019 11 7.8 prosent (a,k)
8 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år 2019 14 12 prosent (a,k)
9 Bor trangt, 0-17 år 2019 9.2 7 prosent
10 Leier bolig, 45 år + 2019 8 6.9 prosent
11 Trives på skolen, 7. klasse Skoleårene 2017/2018-2019/2020 93 97 prosent (k)
12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. Skoleårene 2017/2018-2019/2020 17 10 prosent (k)
13 Gjennomføring i vdg. opplæring 2017-2019 87 90 prosent (k)
14 God drikkevannsforsyning 2019 100 100 prosent
15 Andel tilknyttet vannverk 2019 - - -
16 Luftkvalitet, finkornet svevestøv 2019 1.8 2.1 µg/m³
17 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017-2020 78 85 prosent (a,k)
18 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2017-2020 94 96 prosent (a,k)
19 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017-2020 76 84 prosent (a,k)
20 Ensomhet, Ungdata 2017-2020 17 8.2 prosent (a,k)
21 Kan svømme, 17 år 2018-2019 95 97 prosent (k)
22 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017-2020 7.2 4.8 prosent (a,k)
23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 2018-2019 19 10 prosent (k)
24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017-2020 30 19 prosent (a,k)
25 Forventet levealder, menn 2005-2019 82 83 år
26 Forventet levealder, kvinner 2005-2019 86 86 år
27 Utd.forskjeller i forventet levealder 2004-2018 4 2.6 år
28 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017-2020 75 86 prosent (a,k)
29 Psykiske sympt./lidelser 2017-2019 98 76 per 1000 (a,k)
30 Muskel og skjelett 2017-2019 269 235 per 1000 (a,k)
31 Overvekt og fedme, 17 år 2016-2019 18 12 prosent (k)
32 Hjerte- og karsykdom, primærh.tj. 2017-2019 65 42 per 1000 (a,k)
33 Hudkreft, nye tilfeller 2010-2019 34 21 per 100 000 (a,k)
34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2015-2019 98 99 prosent

a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn