Hopp til innhold

Artikkel

Verdiområdet for de ti beste kommunene i folkehelseprofilene 2019 (folkehelsebarometeret)

Publisert

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2019. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2019. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Tabellen viser til folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene.

Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenligningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2019. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

Linjenr. side 4 i profilen

Indikatornavn

Periode

Nr. 10

Nr. 1 (beste verdi)

Måleenhet

1

Andel barn, 0-17 år

2018

-

-

-

2

Personer som bor alene, 45 år +

2018

-

-

-

3

Andel over 80 år, framskrevet

2025

-

-

-

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

2017

-

-

prosent

5

Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.)

2017

-

-

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2017

-

-

-

7

Bor trangt, 0-17 år

2017

-

-

prosent

8

Barn av enslige forsørgere

2015-2017

-

-

prosent

9

Stønad til livsopphold, 20-29 år

2017

-

-

prosent (a,k)

10

Trives på skolen, 10. klasse

Skoleåret 2013/14-2017/18

91

95

prosent (k)

11

Blir mobbet, Ungd.

2016-2018

5

2.6

prosent (a,k)

12

Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

Skoleåret 2015/16-2017/18

18

8

prosent (k)

13

Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

Skoleåret 2015/16-2017/18

14

9.6

prosent (k)

14

Frafall i videregående skole

2015-2017

12

6.7

prosent (k)

15

Tror på et lykkelig liv, Ungd.

2016-2018

79

89

prosent (a,k)

16

Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd.

2016-2018

79

84

prosent (a,k)

17

Med i fritidsorganisasjon, Ungd.

2016-2018

79

89

prosent (a,k)

18

Fornøyd med treffsteder, Ungd.

2016-2018

80

92

prosent (a,k)

19

Ensomhet, Ungd.

2016-2018

13

4.5

prosent (a,k)

20

God drikkevannsforsyning (ny def.)

2017

100

100

prosent

21

Forsyningsgrad, drikkevann

2017

-

-

-

22

Skader, behandlet i sykehus

2015-2017

12

9.2

per 1000 (a,k)

23

Lite fysisk aktive, Ungd.

2016-2018

7.1

4.8

prosent (a,k)

24

Skjermtid over 4 timer, Ungd.

2016-2018

22

18

prosent (a,k)

25

Røyking, kvinner

2013-2017

3.3

1.9

prosent (a)

26

Forventet levealder, menn

2003-2017

81

82

år

27

Forventet levealder, kvinner

2003-2017

86

87

år

28

Utd.forskjeller i forventet levealder

2002-2016

4

3.1

år

29

Fornøyd med helsa, Ungd.

2016-2018

76

86

prosent (a,k)

30

Psykiske sympt./lid., 15-29 år

2015-2017

86

62

per 1000 (a,k)

31

Muskel og skjelett

2015-2017

269

255

per 1000 (a,k)

32

Overvekt og fedme, 17 år

2014-2017

18

12

prosent (k)

33

Hjerte- og karsykdom

2015-2017

14

11

per 1000 (a,k)

34

Antibiotikabruk, resepter

2017

140

99

per 1000 (a,k)

 a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn