Hopp til innhold

Artikkel

Nye kommuner får tall i statistikkbankene

Publisert

Fra november 2019 oppdateres statistikkbankene med tall for nye kommuner og fylker. Allerede publiserte tabeller for "gamle" kommuner blir fortsatt tilgjengelige, men de oppdateres ikke.

Fra november 2019 oppdateres statistikkbankene med tall for nye kommuner og fylker. Allerede publiserte tabeller for "gamle" kommuner blir fortsatt tilgjengelige, men de oppdateres ikke.


Fra januar 2020 blir det mange kommune- og fylkessammenslåinger, i alt oppstår 140 nye kommuner, og 19 fylker blir redusert til 11. Noen nåværende kommuner blir delt. Mange kommuner får tilhørighet i nytt fylke.

Nesten alle kommuner og fylker får nytt nummer.

Presentasjon av statistikk for nye og gamle kommuner

Arbeidet med tilpasninger i statistikkbankene har pågått i hele høst. Publiseringen av tabeller for nye kommuner startet den 19. november.  I tida fram til årsskiftet publiseres nye tabeller fortløpende.

Tabeller med tall for de «gamle» kommunene blir fortsatt tilgjengelige, men flyttes til «Avsluttede tidsserier» i statistikkbankene.

Eksempel:

Nye Lillestrøm kommune oppstår etter sammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo kommune. Fram til 19. november 2019 fantes det tall for de tre gamle kommunene i statistikkbankene. Fra 19. november finner du statistikk for blant annet befolkningssammensetning (kvinner per 100 menn) for nye Lillestrøm kommune i Kommunehelsa statistikkbank.

Tilsvarende tall for Fet, Sørum og Skedsmo er flyttet til mappen «Avsluttede tidsserier». Tabellene i denne mappen vil ikke bli oppdatert med nye årganger.

I indikatornavnet i statistikkbanken er det angitt om tabellene er oppdatert etter ny kommune- og fylkesgrense per 1.1.2020.

I noen tilfeller er ikke tabellene under avsluttede tidsserier direkte sammenliknbare med tabellene for nye kommuner og fylker. Det skyldes mindre endringer i statistikkgrunnlaget. 

Ungdata-statistikk

I Kommunehelsa statistikkbank finnes det data for flere emner fra Ungdata-undersøkelsene. Når kommuner slås sammen til en ny kommune, vil imidlertid ikke alltid den nye kommunen finne tall i statistikkbanken. Det kan skyldes at det i den aktuelle treårsperioden ikke er gjennomført Ungdata-undersøkelser i alle kommuner som inngår i sammenslåingen, eller at det for en av kommunene mangler opplysninger om klassetrinn og kjønn.

Ungdata-undersøkelsen må dekke minst 85 prosent av befolkningen i den nye kommunen for at tall skal kunne vises.  

Over 50 temaer

I alt viser Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker statistikk for over 50 temaer. Målet er at alle nye kommuner og fylker får statistikk for alle tema før årsskiftet 2019-2020. 

I folkehelseprofilene finnes det lenker direkte til statistikkbankene. Disse vil fortsatt fungere. Etter hvert som tabellene oppdateres med nye kommuner, vil lenkene gå til avsluttede-tidsserier-mappen.