Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan finner jeg tall for nye og gamle kommuner i statistikkbankene?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan finner jeg tall for nye og gamle kommuner i statistikkbankene?

Artikkel

Hvordan finner jeg tall for nye og gamle kommuner i statistikkbankene?

Statistikkbankene er oppdatert med tall for nye kommuner og fylker. Tabeller for "gamle" kommuner blir fortsatt tilgjengelige, men de oppdateres ikke.

Statistikkbankene er oppdatert med tall for nye kommuner og fylker. Tabeller for "gamle" kommuner blir fortsatt tilgjengelige, men de oppdateres ikke.


Fra januar 2020 ble mange kommuner og noen fylker slått sammen, i alt oppsto 140 nye kommuner, og 19 fylker ble redusert til 11. Noen tidligere kommuner ble delt. Mange kommuner har fått tilhørighet i nytt fylke.

Nesten alle kommuner og fylker har fått nytt nummer.

Statistikk for nye kommuner og fylker

Fra årsskiftet 2019-2020 vil nye kommuner og fylker finne statistikk i statistikkbankene. De fleste temaene er oppdatert også bakover i tid.

I indikatornavnet i statistikkbanken (venstre meny) er det angitt om tabellene er oppdatert etter ny kommune- og fylkesgrense per 1.1.2020.

Statistikk for tidligere kommuner og fylker

Tabeller med tall for de «gamle» kommunene og fylkene blir fortsatt tilgjengelige, men flyttes til «Avsluttede tidsserier» i statistikkbankene, se nederst i venstre meny i statistikkbanken.

Tall for gamle kommuner og fylker blir ikke oppdatert, men vil finnes i statistikkbankene en stund framover.

Eksempel

Nye Lillestrøm kommune er dannet etter sammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo kommune. Fra årsskiftet finner du tall for nye Lillestrøm kommune i Kommunehelsa statistikkbank

Tall for de tidligere kommunene Fet, Sørum og Skedsmo er flyttet til mappen «Avsluttede tidsserier». Tabellene i denne mappen vil ikke bli oppdatert med nye årganger.

I noen tilfeller er ikke tabellene under avsluttede tidsserier direkte sammenliknbare med tabellene for nye kommuner og fylker. Det skyldes mindre endringer i statistikkgrunnlaget. 

Spesielt om Ungdata-statistikk

I Kommunehelsa statistikkbank finnes det data for flere emner fra Ungdata-undersøkelsene. Når kommuner slås sammen til en ny kommune, vil imidlertid ikke alltid den nye kommunen finne tall i statistikkbanken. Det kan skyldes at det i den aktuelle treårsperioden ikke er gjennomført Ungdata-undersøkelser i alle kommuner som inngår i sammenslåingen, eller at det for en av kommunene mangler opplysninger om klassetrinn og kjønn.

Ungdata-undersøkelsen må dekke minst 85 prosent av befolkningen i den nye kommunen for at tall skal kunne vises.  

Lenkene fungerer som før

I folkehelseprofilenes pdf-utgaver finnes det lenker direkte til statistikkbankene. Disse vil fortsatt fungere. Etter hvert som tabellene oppdateres med nye kommuner, vil lenkene for 2019-profilene og eldre gå til avsluttede-tidsserier-mappen. 

I alt viser Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker statistikk for over 50 temaer.