Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer i statistikkbankene

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Innhold på denne siden

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 1. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Nettoflytting 2021 28.10.2022
Befolkningsframskriving 2022 16.01.2023
Befolkningsvekst  2021 28.10.2022
     
Personer som bor alene  2022 18.10.2022
Befolkning, antall og andel 2022 04.01.2023
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2022 20.12.2022
Fødte 2019 22.10.2020

Oppvekst og levekår:

Tabell 2. Oppvekst og levekår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Vedvarende lavinntekt 2019-2021 21.01.2023
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian 2019-2021 21.01.2023
Bor trangt  2021 03.01.2023

Barn av enslige forsørgere

 2019-2021

06.01.2023
Mottakere av uføreytelser 2018-2020 09.02.2022

Arbeidsledige

2020

18.08.2021
Medianinntekt  2020 06.04.2022
Inntektsulikhet  2021 23.01.2023
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 2020/21 25.05.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall)  2018/19-2020/2021 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner  2020/21 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse  2018/2019-2021/2021 25.05.2021

Barn med barnevernstiltak

2020 22.11.2022

Barn med undersøkelse av barnevernet

2020 22.11.2022

Bemanning i barnehager 

2021 02.03.2022

Gjennomføring i videregående opplæring

2019-2021 03.01.2023
Leseferdighet  2019/20-2021/22 17.01.2023
Regneferdighet  2019/20-2021/22 19.12.2022
Mottakere av stønad til livsopphold 2019 04.02.2021

Enslige forsørgere 

2017-2019

10.11.2020
Eierstatus bolig 2021 18.10.2022
Utenfor arbeid og utdanning 2021 27.01.2023
Troen på et lykkelig liv, Ungdata  2022 06.01.2023
Blir mobbet, Ungdata  2022 11.01.2023
Høyeste fullførte utdanningsnivå  2021 09.01.2023

Miljø: 

Tabell 3. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata  2022 09.01.2023
Treffsteder for unge, Ungdata  2022 09.01.2023
Fortrolig venn, Ungdata  2022 06.01.2023
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata  2022 06.01.2023
Ensomhet, Ungdata  2022 04.01.2023
Drikkevannsforsyning  2021 21.12.2022
Luftkvalitet, fint svevestøv 2021 15.09.2022
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021  2021 01.10.2021
Vold og mishandling, anmeldte tilfeller  2019-2020 06.09.2021

Skader og ulykker:

Tabell 4. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1

2020-2021 29.01.2023
Spesialisthelsetjenesten, skader 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Tabell 5. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Røyking, kvinner 2017-2021 03.11.2022

Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1

2021-2022 29.01.2023
Lite fysisk aktive, Ungdata 2022 18.01.2023
Skjermtid, Ungdata 2022 10.01.2023
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 2022 22.12.2022
Cannabisbruk, Ungdata 2022 06.01.2023
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Tabell 6. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1  2019-2022 28.01.2023
Søvnproblemer, Ungdata 2022 11.01.2023
Depressive symptomer, Ungdata 2022 04.01.2023
Hjerte- og karsykdom 2019-2021 12.12.2022
Vaksinerte influensa 65 år+ 2021/2022 30.09.2022
Fødselsvekt 2012-2021 16.06.2022
Overvekt inkl. fedme, kvinner 2019-2021 13.06.2022
Dødsårsaker, tidlig død 2012-2021 09.06.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 2017-2021 07.04.2022 
Legemiddelbrukere 2019-2021 28.04.2022
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) 2019-2021 28.04.2022
KOLS og astma, legemiddelbrukere 2019-2021 28.04.2022
Antibiotikaresepter 2021 28.04.2022
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2021 28.04.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 2021 07.04.2022
Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata 2021 02.03.2022
Forventet levealder  2007-2021 07.02.2022
Forventet levealder etter utdanning  2006-2020 07.02.2022
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2006-2020 07.02.2022
Kreft, nye tilfeller 2011-2020 02.02.2022
Fornøyd med helsa, Ungdata 2022 19.01.2022
Primærhelsetjenesten, brukere 2018-2020 17.09.2021
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
KOLS, spesialisthelsetjenesten  2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk  2015-2017 15.11.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 7. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Personer som bor alene 2022 18.10.2022
Befolkningsframskriving 2022 09.09.2022
Befolkningsvekst  2021 08.09.2022
Befolkning, antall og andel 2021 29.06.2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2021 25.06.2021
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekst og levekår:

Tabell 8. Oppvekst og levevilkår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Vedvarende lavinntekt 2019-2021 21.01.2023
Utdanningsnivå  2021 09.01.2023
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt 2018-2020 26.10.2022
Eierstatus bolig  2021 18.10.2022
Regneferdighet 2020/2021 18.03.2022
Leseferdighet 2020/2021 18.03.2022
Mottakere av uføreytelser 2020 16.03.2022
Bor trangt  2021 15.03.2022
Gjennomføring i videregående opplæring 2020 14.03.2022
Barn av enslige forsørgere  2020 06.10.2021
Arbeidsledighet, registrerte 2020 18.08.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse 2020/2021 17.06.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse  2020/2021 17.06.2021
Inntektsulikhet 2021 18.03.2020
Mottakere av stønad til livsopphold  2018 20.08.2019

Miljø:

Tabell 9. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Luftkvalitet, fint svevestøv 2021 04.07.2022

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021

2021 01.10.2021
     
Støy  2014 30.03.2020
Anmeldte voldstilfeller 2018 20.03.2020
Drikkevannsforsyning  2018 18.03.2020
Forsyningsgrad  2018 18.03.2020

Skader og ulykker:

Tabell 10. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1  2021 13.03.2022
Spesialisthelsetjenesten, skader  2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Tabell 11. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 2021 13.03.2022
Røykevaner, voksne  2017-2020 21.03.2022
Snusvaner, voksne  2017-2020 21.03.2022
Snusvaner, voksne, årlige tall (L)  2021 22.03.2022
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)  2021 22.03.2022
Røykevaner, voksne, årlige tall  2021 21.03.2022

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) 

2021

22.03.2022

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år 

2017-2021

22.03.2022
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Tabell 12. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Hjerte- og karsykdom 2021 04.10.2022
Vaksinerte, influensa 65 år+ 2021/2022 30.09.2022
Fødselsvekt 2021 16.06.2022
Tannhelse 2021 15.06.2022
Dødsårsaker, nøkkeltall 2021 09.06.2022
Selvmord  2021 09.06.2022
Trafikkulykker, dødsfall  2021 09.06.2022
Legemiddelbrukere 2021 28.04.2022
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes  2021 28.04.2022
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2021 28.04.2022
Antibiotikaresepter 2021 28.04.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet  2021 07.04.2022
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2020 29.03.2022
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2020 29.03.2022
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2016-2020 29.03.2022
Aborter  2021 09.03.2022
Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L)  2020 24.02.2022
Forventet levealder etter utdanning (LHF) 2014-2020 25.01.2022
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2014-2020 25.01.2022
Forventet levealder (LF) 2014-2020 24.01.2022
Forventet levealder etter alder, årlige tall (L)  2020 24.01.2022
Primærhelsetjenesten, brukere 2020 17.09.2021
Tuberkulose, nye tilfeller 2020 30.06.2021
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1  2020 17.06.2021
Barnekreft, nye tilfeller 2019 20.01.2021
Kreft, nye tilfeller 2019 20.01.2021
Testikkelkreft, nye tilfeller 2018 30.03.2020
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996  2016-2019 20.11.2019
Spesialisthelsetjenesten, somatikk  2017 26.11.2018