Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer i statistikkbankene

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Innhold på denne siden

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 1. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Personer som bor alene  2021 14.01.2022
Kvinner per 100 menn  2021 22.06.2021
Befolkning i yrkesaktiv alder  2021 22.06.2021
Befolkningsvekst  2020 22.06.2021
Nettoflytting 2019 18.06.2021
Befolkning, antall og andel 2021 22.04.2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2021 22.04.2021
Fødte 2019 22.10.2020
Befolkningsframskriving 2020 20.08.2020

Oppvekst og levekår:

Tabell 2. Oppvekst og levekår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Vedvarende lavinntekt 2017-2019 18.01.2022
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian 2017-2019 18.01.2022
Bor trangt  2020 14.01.2022

Barn av enslige forsørgere

 2018-2020

06.10.2021
Mottakere av uføreytelser (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017-2019 03.09.2021

Arbeidsledige

2020

18.08.2021
Medianinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 17.06.2021
Inntektsulikhet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)
2019 17.06.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020/21 25.05.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) (NY) 2018/19-2020/2021 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse, tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020/21 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018/2019-2021/2021 25.05.2021

Barn med barnevernstiltak

2019 31.05.2021 (feil oppdaget i fylkestallene publisert 21.05.2021)

Barn med undersøkelse av barnevernet (NY)

2019 21.05.2021

Bemanning i barnehager (B, inndeling per 1.1.2020)

2020 16.04.2021

Gjennomføring i videregående opplæring (NY)

2017-2019 05.02.2021
Leseferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017/18-2019/20 04.02.2021
Regneferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017/18-2019/20 04.02.2021
Mottakere av stønad til livsopphold 2019 04.02.2021

Enslige forsørgere 

2017-2019

10.11.2020
Eierstatus bolig 2019 22.10.2020
Utenfor arbeid og utdanning 2019 27.08.2020
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 12.02.2020
Blir mobbet, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 12.02.2020
Høyeste fullførte utdanningsnivå (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 11.12.2019

Miljø: 

Tabell 3. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2021 01.10.2021

Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2020 20.09.2021

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (NY) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019-2020 06.09.2021

Fortrolig venn, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Ensomhet, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Med i fritidsorganisasjon, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Treffsteder for unge, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2018 08.01.2020
Skjenketidsslutt 2016 11.01.2018
Antall skjenkesteder 2016 09.01.2018

Skader og ulykker:

Tabell 4. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1

2019-2020 21.05.2021
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Tabell 5. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1

2019-2020 21.05.2021
Lite fysisk aktive, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Skjermtid, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Alkohol, har vært beruset, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Cannabisbruk, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Røyking, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2014-2018 22.01.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Tabell 6. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Hjerte- og karsykdom (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018-2020 01.10.2021
Primærhelsetjenesten, brukere 2018-2020 17.09.2021
Dødsårsaker, tidlig død (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2011-2020 15.06.2021
Søvnproblemer, Ungdata (NY) 2020 21.05.2021
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017-2020 21.05.2021
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018-2020 15.04.2021
KOLS og astma, legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018-2020 15.04.2021
Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 15.04.2021
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 15.04.2021
Legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018-2020 15.04.2021
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 12.04.2021
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2020 12.04.2021 
Forventet levealder  2005-2019 03.02.2021
Forventet levealder etter utdanning  2004-2018 03.02.2021
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2004-2018 03.02.2021
Vaksinerte influensa 65 år+ 2019/2020 03.11.2020

Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata (B, inndeling per 1.1.2020) (NY)

2019 01.07.2020
Depressive symptomer, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Fornøyd med helsa, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Kreft, nye tilfeller (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 20.11.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
Overvekt inkl. fedme, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 06.06.2019
Fødselsvekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 06.06.2019
KOLS, spesialisthelsetjenesten (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 7. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Befolkning, antall og andel (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2021 29.06.2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2021 25.06.2021
Befolkningsvekst (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 22.06.2021
Personer som bor alene (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 22.10.2020
Befolkningsframskriving (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 17.09.2020
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekst og levekår:

Tabell 8. Oppvekst og levevilkår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Barn av enslige forsørgere  2020 06.10.2021
Arbeidsledighet, registrerte 2020 18.08.2021
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt (inndeling per 1.1.2020) 2017-2019 29.06.2021
Vedvarende lavinntekt (inndeling per 1.1.2020) 2017-2019 24.06.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020/2021 17.06.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020/2021 17.06.2021
Gjennomføring i videregående opplæring (NY) 2019 09.03.2021
Bor trangt  2019 22.10.2020
Eierstatus bolig  2019 22.10.2020
Regneferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 25.03.2020
Frafall i videregående skole (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 20.03.2020
Sosial forskjell i frafall i vgs. (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 20.03.2020
Leseferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 19.03.2020
Inntektsulikhet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Bruttoinntekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 12.02.2020
Utdanningsnivå (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 20.08.2019
Mottakere av stønad til livsopphold (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 20.08.2019
Mottakere av uføreytelser 2017 26.03.2019

Miljø:

Tabell 9. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2021 01.10.2021
Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 20.09.2021
Støy (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2014 30.03.2020
Anmeldte voldstilfeller (NY) (1.1.2020-inndeling)
2018 20.03.2020
Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Forsyningsgrad (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020

Skader og ulykker:

Tabell 10. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 17.06.2021
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Tabell 11. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 2020 17.06.2021
Røykevaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020
Røykevaner, voksne, årlige tall (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019

26.03.2020

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2015-2019

26.03.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Tabell 12. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Hjerte- og karsykdom (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 01.10.2021
Primærhelsetjenesten, brukere 2020 17.09.2021
Tuberkulose, nye tilfeller 2020 30.06.2021
Tannhelse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 23.06.2021

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 

2020 17.06.2021
Dødsårsaker, nøkkeltall 2020 11.06.2021
Selvmord  2020 11.06.2021
Trafikkulykker, dødsfall  2020 11.06.2021
Legemiddelbrukere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 15.04.2021
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  2020 15.04.2021
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 15.04.2021

Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2020

15.04.2021
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 12.04.2021
Vaksinerte, influensa 65 år+ 2019/2020 03.11.2020

Barnekreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020

Testikkelkreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020
Aborter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 13.03.2020
Kreft, nye tilfeller 2018 09.03.2020

Forventet levealder (LF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2012-2018 18.12.2019

Forventet levealder etter utdanning (LHF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (LF, inndeling per 1.1.2020)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2018 18.12.2019

Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2017 18.12.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2019 20.11.2019
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2017 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2016 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2012-2016 16.08.2019
Keisersnitt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Spedbarnsdødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017 06.06.2019
Perinataldødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Fødselsvekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017 26.11.2018