Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Publisert Oppdatert

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Hopp til innholdHar du funnet en feil?

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Fra og med Noen av indikatorene har byttet plass, og noen indikatorgrupper har fått nye navn. Bakgrunnen for endringen er at flere av de som bruker statistikkbankene i kommuner og fylkeskommuner, ønsker at temaområdene skal være i samsvar med de som brukes i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Befolkning, antall og andel 2019 01.07.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2019 01.07.2019
Kvinner per 100 menn 2019 28.06.2019
Befolkning i yrkesaktiv alder 2019 28.06.2019
Befolkningsvekst 2018 28.06.2019
Fødte 2017 11.04.2019
Personer som bor alene 2018 08.01.2019
Befolkningsframskriving 2018 28.06.2018
Nettoflytting 2017 29.05.2018

Oppvekst og levekår:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 2018/19 21.08.2019
Trivsel, 7. og 10. klasse 2014/15-2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse, tall for store kommuner 2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse 2016/2017-2018/2019 21.08.2019

Mottakere av stønad til livsopphold

 2018

20.08.2019

Barn av enslige forsørgere

 2016-2018

20.08.2019

Enslige forsørgere

 2016-2018

20.08.2019

Arbeidsledige

2017

14.05.2019

Eierstatus bolig (NY)

 2017

13.03.2019
Frafall i videregående skole 2015-2017 06.02.3019
Inntektsulikhet 2017 30.01.2019

Blir mobbet (Ungdata)

2018 29.01.2019
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) 2017 24.01.2019
Høyeste fullførte utdanningsnivå 2017 03.01.2019
Mottakere av uføreytelser 2015-2017 03.01.2019
Bor trangt 2017 03.01.2019
Regneferdighet 2015/16-2017/18 26.11.2018
Leseferdighet 2015/16-2017/18 26.11.2018
Medianinntekt 2016 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (NY) 2015 29.05.2018

Miljø: 

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (NY)

2017-2018 19.09.2019
Drikkevannsforsyning 2017 04.02.2019
Fortrolig venn, Ungdata 2018 29.01.2019
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 2018 29.01.2019
Ensomhet, Ungdata 2018 29.01.2019
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 2018 29.01.2019
Mobbing, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Treffsteder for unge, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Skjenketidsslutt 2016 11.01.2018
Antall skjenkesteder 2016 09.01.2018
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017              2017 06.12.2017                                              

Skader og ulykker:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Røyking, kvinner 2014-2018 06.06.2019
Lite fysisk aktive, Ungdata 2018 29.01.2019
Skjermtid, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Cannabisbruk, Ungdata 2018 29.01.2019
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 2018 29.01.2019
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Primærhelsetjenesten, brukere 2016-2018 17.09.2019
Hjerte- og karsykdom 2016-2018 18.06.2019
Overvekt inkl. fedme, kvinner 2016-2018 06.06.2019
Fødselsvekt 2009-2018 06.06.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 2018 11.04.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 2014-2018 11.04.2019 
Antibiotikaresepter 2018 04.04.2019
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  2018 04.04.2019
Legemiddelbrukere 2016-2018 19.03.2019
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  2016-2018 19.03.2019
KOLS og astma, legemiddelbrukere 2016-2018 19.03.2019
Depressive symptomer, Ungdata (NY) 2018 30.01.2019
Kreft, nye tilfeller 2008-2017 29.01.2019
Fornøyd med helsa, Ungdata 2018 29.01.2019
Forventet levealder 2003-2017 28.01.2019
Forventet levealder etter utdanning 2002-2016 28.01.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2002-2016 28.01.2019

Narkotikautløste dødsfall 

2015-2017 12.12.2018
Dødsårsaker, tidlig død 2008-2017 12.12.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2018 21.11.2018
KOLS, spesialisthelsetjenesten 2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 2015-2017 15.11.2018
Vaksinerte influensa 65 år+ 2017/2018 01.11.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 2014-2017 31.05.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2019 28.06.2019
Befolkningsvekst 2018 26.06.2019
Befolkning, antall og andel 2019 25.06.2019
Personer som bor alene 2018 08.01.2019
Befolkningsframskriving 2018 28.06.2018
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekt og levekår:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trivsel, 7. og 10. klasse 2018/2019 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse 2018/2019 21.08.2019
Utdanningsnivå 2018 20.08.2019
Mottakere av stønad til livsopphold 2018 20.08.2019
Barn av enslige forsørgere 2018 20.08.2019
Arbeidsledighet, registrerte 2017 14.05.2019
Bruttoinntekt 2017 02.05.2019
Mottakere av uføreytelser 2017 26.03.2019
Eierstatus bolig 2017 25.03.2019
Sosial forskjell i frafall i vgs. (NY) 2015-2017 07.03.2019
Frafall i videregående skole 2017 04.03.2019
Inntektsulikhet 2017 13.02.2019
Lavinntekt 2017 13.02.2019
Bor trangt 2017 19.12.2018
Leseferdighet 2017/2018 15.11.2018
Regneferdighet 2017/2018 15.11.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter fylkeskommunale grenser for lavinntekt (NY) 2015 29.05.2018

Miljø:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Drikkevannsforsyning 2017 07.03.2019
Forsyningsgrad 2017 07.03.2019

Skader og ulykker:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader 2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) 2018 11.04.2019
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) 2018 11.04.2019
Røykevaner, voksne 2014-2018 07.03.2019
Snusvaner, voksne 2014-2018 07.03.2019
Røykevaner, voksne, årlige tall 2018 25.03.2019

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

2018

25.03.2019

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år

2014-2018

25.03.2019
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Primærhelsetjenesten, brukere 2018 16.09.2019
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2017 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2016 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2012-2016 16.08.2019
Tannhelse 2018 25.06.2019
Hjerte- og karsykdom 2018 18.06.2019
Tuberkulose, nye tilfeller 2018 12.06.2019
Keisersnitt 2018 06.06.2019
Spedbarnsdødelighet 2017 06.06.2019
Perinataldødelighet 2018 06.06.2019
Fødselsvekt 2018 06.06.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 2018 11.04.2019

Antibiotikaresepter 

2018

04.04.2019

Barnekreft, nye tilfeller

2017

26.03.2019

Testikkelkreft, nye tilfeller

2017

26.03.2019
Forventet levealder etter utdanning 2010-2016 22.03.2019
Legemiddelbrukere  2018 19.03.2019
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  2018 19.03.2019
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2018 19.03.2019
Aborter 2018 08.03.2019
Forventet levealder 2011-2017 05.03.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2010-2016 05.03.2019
Kreft, nye tilfeller 2017 28.02.2019
Dødsårsaker, nøkkeltall 2017 12.12.2018
Selvmord 2017 12.12.2018
Trafikkulykker, dødsfall 2017 12.12.2018
Narkotikautløste dødsfall 2017 12.12.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 2017 26.11.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2018 21.11.2018
Vaksinerte, influensa 65 år+ 2017/2018 01.11.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 2017 31.05.2018