Hopp til innhold

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Publisert Oppdatert

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 1. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Befolkningsframskriving 2020 20.08.2020
Befolkning, antall og andel (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 26.05.2020
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 25.05.2020
Kvinner per 100 menn (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 25.05.2020
Befolkning i yrkesaktiv alder (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 25.05.2020
Befolkningsvekst (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 25.05.2020
Fødte (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 06.01.2020
Personer som bor alene (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 06.01.2020
Nettoflytting 2017 29.05.2018

Oppvekst og levekår:

Tabell 2. Oppvekst og levekår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Utenfor arbeid og utdanning 2019 27.08.2020
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019/20 27.08.2020
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) (NY) 2017/18-2019/2020 27.08.2020
Trivsel, 7. og 10. klasse (femårige tall) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2015/16-2019/20 27.08.2020
Mobbing, 7. og 10. klasse, tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019/20 27.08.2020
Mobbing, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017/2018-2019/2020 27.08.2020

Bemanning i barnehager (B, inndeling per 1.1.2020) (NY)

2019 01.07.2020
Leseferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2016/17-2018/19 21.02.2020
Regneferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2016/17-2018/19 21.02.2020
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 12.02.2020
Blir mobbet, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 12.02.2020
Frafall i videregående skole (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2016-2018 12.02.2020
Bor trangt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 07.02.2020
Eierstatus bolig (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 07.02.2020
Medianinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 07.02.2020
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)
2018 22.01.2020
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) (NYE ALDERSGRUPPER)
2018 22.01.2020
Inntektsulikhet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)
2018 22.01.2020
Mottakere av stønad til livsopphold (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 17.01.2020
Mottakere av uføreytelser (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 18.12.2019
Høyeste fullførte utdanningsnivå (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 11.12.2019
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018/19 21.08.2019
Trivsel, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2014/15-2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse, tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2016/2017-2018/2019 21.08.2019

Barn av enslige forsørgere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

 2016-2018

20.08.2019

Enslige forsørgere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

 2016-2018

20.08.2019

Arbeidsledige

2017

14.05.2019

Miljø: 

Tabell 3. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 11.09.2020

Fortrolig venn, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Ensomhet, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Med i fritidsorganisasjon, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Treffsteder for unge, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 12.02.2020

Valgdeltakelse, kommunevalget 2019 (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 07.02.2020

Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2018 08.01.2020

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (NY) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2017-2018 19.09.2019
Skjenketidsslutt 2016 11.01.2018
Antall skjenkesteder 2016 09.01.2018

Skader og ulykker:

Tabell 4. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Tabell 5. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Lite fysisk aktive, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Skjermtid, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Alkohol, har vært beruset, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Cannabisbruk, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Røyking, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2014-2018 22.01.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Tabell 6. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata (B, inndeling per 1.1.2020) (NY)

2019 01.07.2020
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2019 25.05.2020
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017-2019 22.04.2020
KOLS og astma, legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017-2019 22.04.2020
Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 22.04.2020
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 22.04.2020
Legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017-2019 22.04.2020
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 02.04.2020
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2019 02.04.2020 
Depressive symptomer, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Fornøyd med helsa, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 12.02.2020
Forventet levealder (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2004-2018 18.12.2019
Forventet levealder etter utdanning (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2003-2017 18.12.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2003-2017 18.12.2019
Dødsårsaker, tidlig død (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 04.12.2019
Narkotikautløste dødsfall (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 04.12.2019
Kreft, nye tilfeller (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 20.11.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
Vaksinerte influensa 65 år+ (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 05.11.2019
Primærhelsetjenesten, brukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 17.09.2019
Hjerte- og karsykdom (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2016-2018 18.06.2019
Overvekt inkl. fedme, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 06.06.2019
Fødselsvekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 06.06.2019
KOLS, spesialisthelsetjenesten (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2017 15.11.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 7. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Befolkningsframskriving (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2020 17.09.2020
Befolkning, antall og andel (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 16.09.2020
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2020 16.09.2020
Befolkningsvekst (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 16.09.2020
Personer som bor alene (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 19.03.2020
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekst og levekår:

Tabell 8. Oppvekst og levevilkår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Regneferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 25.03.2020
Frafall i videregående skole (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 20.03.2020
Sosial forskjell i frafall i vgs. (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 20.03.2020
Leseferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 19.03.2020
Eierstatus bolig (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Inntektsulikhet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Lavinntekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter fylkeskommunale grenser for lavinntekt (NY) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Bor trangt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Bruttoinntekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 12.02.2020
Trivsel, 7. og 10. klasse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 21.08.2019
Utdanningsnivå (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 20.08.2019
Mottakere av stønad til livsopphold (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 20.08.2019
Barn av enslige forsørgere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 20.08.2019
Arbeidsledighet, registrerte 2017 14.05.2019
Mottakere av uføreytelser 2017 26.03.2019

Miljø:

Tabell 9. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 11.09.2020
Støy (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2014 30.03.2020
Anmeldte voldstilfeller (NY) (1.1.2020-inndeling)
2018 20.03.2020
Valgdeltakelse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 18.03.2020
Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020
Forsyningsgrad (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.03.2020

Skader og ulykker:

Tabell 10. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Tabell 11. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Røykevaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020
Røykevaner, voksne, årlige tall (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 26.03.2020

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019

26.03.2020

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2015-2019

26.03.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Tabell 12. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019 16.09.2020
Tannhelse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 16.09.2020
Legemiddelbrukere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2019 22.04.2020
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  2019 22.04.2020
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 22.04.2020

Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2019

22.04.2020
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 02.04.2020

Barnekreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020

Testikkelkreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020
Aborter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 13.03.2020
Kreft, nye tilfeller 2018 09.03.2020

Forventet levealder (LF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2012-2018 18.12.2019

Forventet levealder etter utdanning (LHF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (LF, inndeling per 1.1.2020)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2018 18.12.2019

Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2017 18.12.2019
Dødsårsaker, nøkkeltall (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.12.2019
Selvmord (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.12.2019
Trafikkulykker, dødsfall (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.12.2019
Narkotikautløste dødsfall (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.12.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2019 20.11.2019
Vaksinerte, influensa 65 år+ (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018/2019 05.11.2019
Primærhelsetjenesten, brukere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 16.09.2019
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2017 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2016 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2012-2016 16.08.2019
Hjerte- og karsykdom (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 18.06.2019
Tuberkulose, nye tilfeller 2018 12.06.2019
Keisersnitt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Spedbarnsdødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017 06.06.2019
Perinataldødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Fødselsvekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 06.06.2019
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017 26.11.2018

 

    Kontakt

Innhold på denne siden