Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdateringer i statistikkbankene

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Innhold på denne siden

29.08.2022: Denne siden er under oppdatering.

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 1. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Nettoflytting 2021 19.09.2022
Befolkningsframskriving 2022 09.09.2022
Befolkningsvekst  2021 08.09.2022
     
Personer som bor alene  2021 14.01.2022
Befolkning, antall og andel 2021 22.04.2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2021 22.04.2021
Fødte 2019 22.10.2020

Oppvekst og levekår:

Tabell 2. Oppvekst og levekår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Vedvarende lavinntekt 2017-2019 18.01.2022
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian 2017-2019 18.01.2022
Bor trangt  2020 14.01.2022

 

 

 

Barn av enslige forsørgere

 2018-2020

06.10.2021
Mottakere av uføreytelser 2017-2019 03.09.2021

Arbeidsledige

2020

18.08.2021
Medianinntekt  2019 17.06.2021
Inntektsulikhet  2019 17.06.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 2020/21 25.05.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall)  2018/19-2020/2021 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner  2020/21 25.05.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse  2018/2019-2021/2021 25.05.2021

Barn med barnevernstiltak

2019 31.05.2021 (feil oppdaget i fylkestallene publisert 21.05.2021)

Barn med undersøkelse av barnevernet

2019 21.05.2021

Bemanning i barnehager 

2020 16.04.2021

Gjennomføring i videregående opplæring

2017-2019 05.02.2021
Leseferdighet  2017/18-2019/20 04.02.2021
Regneferdighet  2017/18-2019/20 04.02.2021
Mottakere av stønad til livsopphold 2019 04.02.2021

Enslige forsørgere 

2017-2019

10.11.2020
Eierstatus bolig 2019 22.10.2020
Utenfor arbeid og utdanning 2019 27.08.2020
Troen på et lykkelig liv, Ungdata  2019 12.02.2020
Blir mobbet, Ungdata  2019 12.02.2020
Høyeste fullførte utdanningsnivå  2018 11.12.2019

Miljø: 

Tabell 3. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Luftkvalitet, fint svevestøv

2021 04.07.2022

 

   

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 

2021 01.10.2021

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller 

2019-2020 06.09.2021

Fortrolig venn, Ungdata 

2019 12.02.2020

Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 

2019 12.02.2020

Ensomhet, Ungdata 

2019 12.02.2020

Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 

2019 12.02.2020

Treffsteder for unge, Ungdata 

2019 12.02.2020

Drikkevannsforsyning 

2018 08.01.2020

Skader og ulykker:

Tabell 4. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1

2019-2020 21.05.2021
Spesialisthelsetjenesten, skader 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Tabell 5. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Røyking, kvinner 2017-2021 13.06.2022

 

   

Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1

2019-2020 21.05.2021
Lite fysisk aktive, Ungdata 2019 12.02.2020
Skjermtid, Ungdata 2019 12.02.2020
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 2019 12.02.2020
Cannabisbruk, Ungdata 2019 12.02.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Tabell 6. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Hjerte- og karsykdom 2019-2021 04.10.2022
Vaksinerte influensa 65 år+ 2021/2022 30.09.2022
Fødselsvekt 2012-2021 16.06.2022
Overvekt inkl. fedme, kvinner 2019-2021 13.06.2022
Dødsårsaker, tidlig død 2012-2021 09.06.2022
Legemiddelbrukere 2019-2021 28.04.2022
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) 2019-2021 28.04.2022
KOLS og astma, legemiddelbrukere 2019-2021 28.04.2022
Antibiotikaresepter 2021 28.04.2022
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2021 28.04.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 2021 07.04.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 2017-2021 07.04.2022 
Primærhelsetjenesten, brukere 2018-2020 17.09.2021
Søvnproblemer, Ungdata 2020 21.05.2021
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1  2017-2020 21.05.2021
Forventet levealder  2005-2019 03.02.2021
Forventet levealder etter utdanning  2004-2018 03.02.2021
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 2004-2018 03.02.2021

Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata

2019 01.07.2020

Depressive symptomer, Ungdata

2019 12.02.2020
Fornøyd med helsa, Ungdata 2019 12.02.2020
Kreft, nye tilfeller 2009-2018 20.11.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
KOLS, spesialisthelsetjenesten  2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk  2015-2017 15.11.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Tabell 7. Befolkning
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Befolkningsframskriving 2022 09.09.2022
Befolkningsvekst  2021 08.09.2022
     
Befolkning, antall og andel 2021 29.06.2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2021 25.06.2021
Personer som bor alene 2020 22.10.2020
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekst og levekår:

Tabell 8. Oppvekst og levevilkår
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Barn av enslige forsørgere  2020 06.10.2021
Arbeidsledighet, registrerte 2020 18.08.2021
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt 2017-2019 29.06.2021
Vedvarende lavinntekt 2017-2019 24.06.2021
Trivsel, 7. og 10. klasse 2020/2021 17.06.2021
Mobbing, 7. og 10. klasse  2020/2021 17.06.2021
Gjennomføring i videregående opplæring 2019 09.03.2021
Bor trangt  2019 22.10.2020
Eierstatus bolig  2019 22.10.2020
Regneferdighet 2018/2019 25.03.2020
Leseferdighet 2018/2019 19.03.2020
Inntektsulikhet 2018 18.03.2020
Utdanningsnivå  2018 20.08.2019
Mottakere av stønad til livsopphold  2018 20.08.2019
Mottakere av uføreytelser 2017 26.03.2019

Miljø:

Tabell 9. Miljø
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Luftkvalitet, fint svevestøv 2021 04.07.2022

Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021

2021 01.10.2021
     
Støy  2014 30.03.2020
Anmeldte voldstilfeller 2018 20.03.2020
Drikkevannsforsyning  2018 18.03.2020
Forsyningsgrad  2018 18.03.2020

Skader og ulykker:

Tabell 10. Skader og ulykker
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1  2020 17.06.2021
Spesialisthelsetjenesten, skader  2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Tabell 11. Helserelatert atferd
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 2020 17.06.2021
Røykevaner, voksne  2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne  2015-2019 20.03.2020
Snusvaner, voksne, årlige tall (L)  2019 26.03.2020
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)  2019 26.03.2020
Røykevaner, voksne, årlige tall  2019 26.03.2020

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) 

2019

26.03.2020

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år 

2015-2019

26.03.2020
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Tabell 12. Helsetilstand
Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Hjerte- og karsykdom 2021 04.10.2022
Vaksinerte, influensa 65 år+ 2021/2022 30.09.2022
Fødselsvekt 2021 16.06.2022
Tannhelse 2021 15.06.2022
Dødsårsaker, nøkkeltall 2021 09.06.2022
Selvmord  2021 09.06.2022
Trafikkulykker, dødsfall  2021 09.06.2022
Legemiddelbrukere 2021 28.04.2022
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes  2021 28.04.2022
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2021 28.04.2022

Antibiotikaresepter

2021

28.04.2022
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet  2021 07.04.2022
     
Primærhelsetjenesten, brukere 2020 17.09.2021
Tuberkulose, nye tilfeller 2020 30.06.2021

Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 

2020 17.06.2021

Barnekreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020

Testikkelkreft, nye tilfeller

2018

30.03.2020
Aborter  2019 13.03.2020
Kreft, nye tilfeller 2018 09.03.2020

Forventet levealder (LF)

2012-2018 18.12.2019

Forventet levealder etter utdanning (LHF)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) 

2018 18.12.2019

Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) 

2017 18.12.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996  2016-2019 20.11.2019
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2017 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2016 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2012-2016 16.08.2019
Spesialisthelsetjenesten, somatikk  2017 26.11.2018