Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spedbarnsdødelighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spedbarnsdødelighet

Faktaark

Spedbarnsdødelighet i Norge

Antall barn som dør i første leveår, har falt jevnt de siste 100 årene. Antallet er nå under 150.

Sovende baby
Foto: Colourbox.com

Antall barn som dør i første leveår, har falt jevnt de siste 100 årene. Antallet er nå under 150.


Dette faktaarket inneholder statistikk til og med 2016, og er ikke oppdatert med nyere tall..

Over tid vil spedbarnsdødeligheten påvirkes av økt levestandard, velferdsordninger for mor og barn, samt helsetilbud og medisinske fremskritt. Sammen med levealderen er derfor spedbarnsdødelighet blant de viktigste målene på helsetilstanden i et samfunn.

Spedbarnsdødelighet omfatter barn som dør i løpet av sitt første leveår. Dødeligheten oppgis i form av antall døde per år eller som antall døde per 1000 levende fødte. Spedbarnsdødeligheten er noe høyere for gutter enn for jenter. 

diagram som viser nedgang i spedbarnsdødelighet i norge
Spedbarnsdødeligheten i Norge 1967-2016. Hentet fra norgeshelsa.no 22.5.2018.

Figur 1. Spedbarnsdødeligheten i Norge. Du finner figur med tilhørende tall på Norgeshelsa.no

Dødsårsaker i første leveår

Tidligere var infeksjoner en hyppig årsak til at spedbarn døde. I dag er dette en sjelden dødsårsak. Den hyppigste dødsårsaken i første leveår er i dag medfødte sykdommer og misdannelser. 

Fylkesvise forskjeller

Spedbarnsdødeligheten varierer noe mellom fylkene, men tallene er små og endrer seg fra år til år. Figur 2 og 3 nedenfor viser spedbarnsdødeligheten i helseregionene og fylkene i 2016. 

diagram viser spedbarnsdødeligheten i helseregionene
Spedbarnsdødeligheten i helseregionene 2000-2016. Per 1000 levende fødte..

Figur 2. Spedbarnsdødelighetene i helseregionene i perioden 2000-2016, sammenliknet med landet. Vi ser at små endringer fra år til år gir synlige utslag på kurven. Hentet fra norgeshelsa.no 22.5.2018.

diagram viser spedbarnsdødeligheten i fylkene
Spedbarnsdødeligheten i fylkene sammenliknet med landet, antall per 1000 i 2016. Hentet fra Norgeshelsa.no 22.5.2018.

Figur 3. Se figuren i Norgeshelsa statistikkbank. Du kan velge å vise enkeltfylker og alle år fra 1967, klikk på tabellikonet øverst til høyre når du er inne i statistikkbanken norgeshelsa.no. For fylker med lave tall vises det ikke verdier. Tallene vil svinge noe fra år til år. 

Nedgang i krybbedødsfall etter 1990

Hvis et spedbarn dør plutselig uten beviselig årsak, defineres dette som krybbedød. 

I perioden 1970-1995 døde et stort antall spedbarn i krybbedød hvert år, og mange av dem døde etter den første levemåneden. Antallet økte fra 5 prosent av alle spedbarnsdødsfall på slutten av 1970-tallet til 30 prosent i 1989 (2,39 dødsfall per 1000 levende fødte, i alt 142 barn).

Økningen vi ser på kurven i figur 1 ovenfor fra rundt 1980 til 1990 skyldes i hovedsak en midlertidig økning i krybbedød.

Etter 1990 falt antallet barn som døde i krybbedød. Nedgangen kom samtidig som man begynte å legge barna på ryggen i stedet for på magen. Det er en klar sammenheng mellom sovestilling og krybbedød. I tillegg er røyking hos mor en kjent risikofaktor. Det er også ukjente risikofaktorer. 

Spedbarnsdødeligheten fra 1900 til 2012

Helt siden dødsårsaksstatistikken ble opprettet på slutten av 1800-tallet, har det vært en jevn nedgang i antall barn som dør i første leveår. Bedre levekår, ernæring, helsestell med bedre fødselsomsorg, helsestasjoner og vaksinasjonsprogrammer bidro til at barna ble mer robuste og færre døde av infeksjoner. Dette er hovedårsaken til nedgangen.

Rundt år 1900 døde om lag 80 av 1000 barn før de fylte ett år, på 1950-tallet var antallet 35. I dag er antallet cirka 3 per 1000 eller under 200 av cirka 60 000 levende fødte barn.

Også etter 1970 har nedgangen i spedbarnsdødeligheten fortsatt, se figur 1 ovenfor. 

Internasjonalt

I internasjonal sammenheng er spedbarnsdødeligheten i de nordiske landene lav. En EU-rapport basert på 2004-tall viser at Norge og Sverige dette året hadde Europas laveste spedbarnsdødelighet med 3,0 spedbarnsdødsfall per 1000 levende fødte. I den andre enden av skalaen ligger nye EU-land som Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia med 7-9 dødsfall per 1000 levende fødte. I eldre EU-land viser statistikken 3,0 - 4,9 spedbarnsdødsfall per 1000 levende fødte (European Perinatal Health Report, 2008).

Kilder

  • Anne Gro Pedersen. 100 år med redusert spedbarnsdødelighet, Samfunnsspeilet 3, 2003.
  • European Perinatal Health Report, 2008, kapittel 7: Babies health: Mortality and morbidity during pregnancy and in the first year of life.
  • Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. The Lancet, Volume 363, Pages 185-191, 17 January 2004