Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Klassifikasjon av dødsårsaker - ICD-koder

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Ved alle dødsfall fyller en lege ut dødsmelding. Basert på opplysningene i dødsmeldingen og eventuell tilleggsinformasjon settes en internasjonal ICD-kode for dødsårsaken. Tabellen nedenfor viser koder for tidligere og nåværende klassifikasjon av cirka 45 dødsårsaker.


ICD står for International Classification of Diseases (ICD). I forbindelse med utarbeidelse av rapporten "Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-1998" måtte gamle ICD-koder oversettes til den siste versjonen (ICD-10) for å kunne følge utviklingen i dødsårsaker over tid. Ytterste høyre kolonne viser til tabellnummer i rapporten og senere oppdateringer for 2003 og 2004.

For ytterligere dødsårsaker se "Kodebok Dødsårsaksregisteret 1951-2004" under relaterte dokumenter.

 
Dødsårsak ICD-6/7
(1951-68)
ICD-8
1969-85
ICD-9
1986-95
ICD-10
1996-
Tilsvarer tabellnr.
Infeksjoner:
Tuberkulose 001-019 010-019  010-018, 137           A15-A19, B90 2
 Infeksjoner samlet 001-138, 571 000-136  001-139, 279.1  A00-B99 31
Kreftsykdommer:
Kreft i svelget 145-148 146-149 146-149 C10-C14 3
Kreft i spiserøret 150 150 150 C15 4
Magekreft 151 151 151 C16 5
Tykktarmskreft 153 153 153 C18 6
Endetarmskreft 154 154 154 C19-C21 7
Leverkreft 155 155-156 155-156 C22-C24 8
Kreft i bukspyttkjertelen 157 157 157 C25 9
Strupehodekreft 161 161 161 C32 10
Lungekreft 162-163 162 162 C33-C34 11
Brystkreft 170 174 174-175 C50 12
Kreft i livmorhals 171 180 180 C53 13
Prostatakreft 177 185 185 C61 14
Kreft i blære 181 188 188 C67 15
Føflekk-kreft 190 172 172 C43 16
Kreft i hjernen 193 191 191 C71 17
Leukemi (blodkreft) 204 204-207 204-207 C91-C95 18 
Kreft samlet 140-207 140-209 140-208 C00-C97 32
Andre dødsårsaker:
Diabetes (sukkersyke) 260 250 250 E10-E14 19
Hjerneslag 330-334 430-438 430-438 I60-I69 20
Meningitt (hjernehinnebetennelse) 340 320 320, 322 G00, G03 21
Parkinsons sykdom 350 342 332 G20-G21 22
Multippel sklerose (MS) 345 340 340 G35 23
Iskemisk hjertesykdom 420, 422.1 410-414 410-414 I20-I25 24
Hjerte-karsykdommer samlet 330-334, 400-468, 782.4 390-444.1, 444.3-458, 782.4 390-459 I00-I99 33
Bronkitt og astma 241, 500-502 466, 490-491, 493 466, 490-491, 493 J40-J42, J45-J46 25
Åndedrettssykdommer samlet 470-527, 240, 241 460-519 460-519 J00-J99 34
Levercirrhose (skrumplever) 581 571 571 K70, K73-K74 26
Fordøyelsessykdommer 530-570, 572-587 520-577, 444.2 570-579 K00-K93 35
Plutselig død 782.4, 795.2 782.4, 795 798.1-798.2 R96 27
Voldsomme dødsfall:
Voldsom død samlet E800-999 E800-999 E800-999 V01-Y89 36
Ulykker samlet E800-E936, E960-E962 E800-E929, E940-E942 E800-E929 V01-X59 37
Transportulykker E800-866 E800-E845 E800-E848 V01-V99 38
Fallulykker E900-E904 E880-E887 E880-E888 W00-W19 39
Forgiftningsulykker E870-E895 E850-E877 E850-E869 X40-X49 40
Selvmord E963, E970-E979 E950-E959 E950-E959 X60-X84 41
Drap E980-E983, E964 E960-E969 E960-E969 X85-Y09 42
Veitrafikkulykker E810-E845 E810-E829 E810-E829 V01-V06,V81-V82 (.1), V09, V89 (.2-3), V10-V18, V20-V28 (.4-5,.9), V19, V29, V39, V49, V59, V69, V79 (.4-6,.8-9), V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 (.5-7,.9), V83-V86 (.0-3), V87 (.0-9) 43
Brannulykker E916 E890-E899 E890-E899 X00-X09 44
Drukningsulykker, alle E850, E851, E929 E830, E832, E910 E830, E832, E910 V90,V92, W65-W74 45

Den 10. revisjon av ICD er den siste i rekken som bygger på Jacques Bertillons internasjonale klassifikasjon av dødsårsaker fra 1893. Den tradisjonelle strukturen i ICD er beholdt i 10. revisjon, men det tidligere numeriske kodesystemet er erstattet med et alfanumerisk system. ICD-10 består av 21 kapitler. Det første tegnet i koden er en bokstav. Dette gjør at man kan ha dobbelt så mange koder som i ICD-9. Alle tilgjengelige koder er ikke brukt i ICD-10, det åpner for at en kan legge inn nye koder i seinere revisjoner.

Verdens helseorganisasjon har utarbeidet en oversettelse mellom 9. og 10. revisjon, kun 2 200 koder er entydige i begge versjonene. Eurostat har utarbeidet en forkortet liste av ICD-10 til bruk ved internasjonal sammenlikning. Listen består av 65 dødsårsaksgrupper med oversettelse til ICD-9 og ICD-8 .